BH 1992.2.100 Hangos zeneszolgáltatással megvalósított birtokháborítási perben a bíróságnak az eset körülményeire tekintettel meg kell határoznia, hogy milyen műszaki megoldásokkal küszöbölhetőek ki azok a zajok, amelyeket a tulajdonos nem köteles eltűrni [Ptk. 100. §, 191. § (1) bek., 192. § (2) bek.].

A felperes keresetében az S. Városi Tanács V. B. hatósági osztálya birtokháborítás megszüntetése tárgyában hozott határozatának a megváltoztatását kérte. Az államigazgatási hatóság a jelen per I. és III. r. alperesét eltiltotta "a jövőbeli hasonló birtoksértéstől". Ennek kapcsán arra kötelezte őket, hogy különösen az éjszakai órákban 22 óra után - mérsékeljék a hangerőt, ne tegyék lehetetlenné a környékbeli üdülőtulajdonosok pihenését.

A felperes a keresetében azt állította, hogy az alperesek 1988. július és augusztus hónapban folyamatosan birtokháborítást követtek el a terhére azzal, hogy az I. és a III. r. alperesek szerződéses üzemeltetésében levő és a II. r. alperes "tulajdonában álló" Disco-bár működésével zavarták a tulajdonát képező ingatlana birtoklását. Kérte, "konkrétan" tiltsa el a bíróság az alpereseket a további birtokháborítástól akként, hogy este 22 óráig a zeneszolgáltatás zárt ajtó mellett történjen, a 22 óra utáni zeneszolgáltatást pedig szüntessék meg. Állította, hogy késő éjszakába nyúlóan a zene szolgáltatása a bárban rendkívüli hangerővel történik, zavarva és lehetetlenné téve az ott nyaralók nyugalmát.

Az alperesek a felperes valamennyi kereseti követelése teljes elutasítását kérték, a fentiekben kiemelt kereseti kérelemre is kiterjedően.

Az elsőfokú bíróság a felperes zeneszolgáltatással kapcsolatos kereseti kérelmének annyiban adott helyt, hogy kötelezte az alpereseket: zenét a B. utca felől csak zárt ajtók mellett szolgáltathatnak, aminek zajszintje 7-22 óráig 55 dB-t, 22 órától 7 óráig pedig a 45 dB-t nem haladhatja meg, a határozata meghozatala napjától. A kereset ezt meghaladó részét viszont elutasította.

Az elsőfokú ítélet említett rendelkezése ellen a felperes, valamint az I. és a III. r. alperes egyaránt fellebbezett. A felperes a fellebbezésében az elsőfokú ítélet részbeni megváltoztatásával kérte továbbra is az alperesek eltiltását a perbeli bárban 22 óra után történő zeneszolgáltatástól. Ezt a fellebbezési kérelmét utóbb módosítva, az eredeti kereseti kérelmét is akként terjesztette ki, hogy az alpereseket a zeneszolgáltatástól teljesen tiltsa el a bíróság. Az I. és a III. r. alperes a zeneszolgáltatás hangerejére vonatkozó ítéleti rendelkezés megváltoztatását kérte.

A másodfokú bíróság ítéletével helybenhagyta az elsőfokú bíróság ítéletét. Tényként állapította meg, hogy az alperesek a bárt 1987-től 1989-ig úgy üzemeltették, hogy az sértette a felperes törvényes érdekeit. A zeneszolgáltatás rendkívül hangos volt. Az alperesek fenti magatartása lehetetlenné tette a felperes ingatlanának rendeltetésszerű használatát, nem biztosította az éjszakai nyugalmát, sértette a települési környezetet, és ez a tevékenység a B. utca lakosságának életfeltételeit, amelyek közé tartozik a megfelelő éjszakai nyugalom biztosítása is, károsan befolyásolta. A fellebbezési eljárás során foganatosított helyszíni szemle adatai alapján azt állapította meg, hogy amennyiben a bárban a zenegép teljes hangerővel működik, a zaj felhallatszik a felperes B. utca felől elhelyezkedő hálószobájába is. Úgy ítélte azonban, hogy az elsőfokú bíróság a zeneszolgáltatás hangerejét korlátozó rendelkezésével biztosította, hogy a jövőbeli zeneszolgáltatás ne sértse a felperesnek az ingatlan használatához fűződő törvényes érdekét. Ennek kapcsán utalt arra is, hogy a felperesnek tisztában kellett lennie azzal, hogy az ingatlana a Balaton-part legforgalmasabb városában helyezkedik el, mégpedig a város szórakozónegyedének főutcájában. Amennyiben a bíróság az alpereseket eltiltaná a zeneszolgáltatástól, valamennyi Balaton-parti zenés szórakozóhelyen a zeneszolgáltatás megszüntetésre kerülhetne, mert azok a szórakozóhelyek általában lakóházak és üdülőépületek között helyezkednek el. A Balaton-parthoz hozzá tartoznak szórakozóhelyek, és ezt az ott lakóknak, illetőleg nyaralóknak is tudomásul kell venniük.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!