BH 1975.1.11 Az ügyész által érvényesített polgári jogi igényt a sértett nem vonhatja vissza [Be. 55. §, BK 365. sz.].

A tárgyalás során a sértett az ügyész által a vádiratban érvényesített polgári jogi követelés megtérítését nem igényelte. Ezzel kapcsolatosan a fellebbezési bíróság a következő megállapítást tette. A polgári jogi igényt az ügyész a Be. 55. §-ának (4) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve, már a vádiratban érvényesítette és előterjesztését végindítványában is fenntartotta. A BK 365. sz. kollégiumi állásfoglalás, valamint a felhívott rendelkezéshez fűzött miniszteri indokolás szerint az ügyésznek ez a joga a sértett fellépésétől független. Utóbbi a nyomozati kihallgatásakor tett nyilatkozatával ellentétben a tárgyaláson kijelentette, hogy az unokája a vádlott által ellopott pénzt nem kéri vissza. Ennek azonban csupán arra kellett volna ösztönöznie az első fokú bíróságot, hogy oktassa ki a sértettet nyilatkozatának jogos érdekeivel ellentétes voltáról, minthogy azonban a polgári jogi igényt az ügyész kellő időben és joghatályosan előterjesztette, és mert annak jogalapját és összegszerű helyességét nemcsak a vádlott ismerte el, hanem a bizonyítás adatai is mindenben alátámasztották, sem anyagi, sem eljárási jogi szabályt nem sértett az első fokú bíróság, amikor azt érdemben elbírálta. (Pécsi Megyei Bíróság 1. Bf. 524/1974. sz.)

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére