BH 1994.6.299 I. Az aljas indokból elkövetett testi sértés bűntette, illetőleg e bűntett kísérlete társtettesként vagy bűnsegédként megállapításának - és nem a nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűntett megállapításának - van helye, ha az ún. "bőrfejű" (skinhead) csoporthoz tartozó személyek egyes cigány származású, színes bőrű vagy arab nemzetiségű sértetteket a nemzeti, népi, faji hovatartozásuk miatt tettlegesen bántalmaznak [Btk. 156. §, 170. § (3) bek.].

II. Az ún. "bőrfejű" (skinhead) csoportban részt vevő, de a testi bántalmazásban aktívan részt nem vevő személy a szándékerősítő jelenlétével bűnsegédként valósítja meg az aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettét, illetőleg e bűntett kísérletét [Btk. 21. § (2) bek., 170. § (3) bek.].

A Btk. 156. §-ában meghatározott nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport elleni bűntett miatt indított büntetőügyben az elsőfokon eljárt bíróság - a vádtól eltérően - a 46 fiatalkorú vádlott bűnösségét többrendbeli, részben társtettesként, részben bűnsegédként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettében, illetőleg e bűntett kísérletében állapította meg, és ezért 3 vádlottat 2 évi, illetőleg ezt meghaladó tartamú végrehajtandó szabadságvesztésre és közügyektől eltiltás mellékbüntetésre, míg 37 fiatalkorú vádlottat végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte - megállapítva, hogy a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt állnak -, 2 vádlottal szemben pedig próbára bocsátást alkalmazott. A megállapított tényállás lényege a következő.

A vádlottak valamennyien - különféle módon - kapcsolódnak a skinhead mozgalomhoz, és az általuk elkövetett - a tényállás történeti részében leírt - magatartásuk ezzel hozható összefüggésbe.

Az adott büntetőügyben megvádolt, 46 főből álló vádlotti csoport viszonylag heterogén.

1990. év őszétől Budapesten a Boráros tér - pénteken az esti órákban - a skinheadek rendszeres találkozóhelye volt. 1991. január 25. napján azonban mások - tehát olyanok is, akik egyébként korábban nem jártak ott -, elmentek oda, mert a skinheadek és a hozzájuk hasonló személyek között elterjedt, hogy e napon elindulnak a városba - eredeti terv szerint az egyik diszkóba - leszámolni az ottani cigányokkal. Ennek érdekében az összegyűlt fiatalok egy része különféle ütő-, vágó. és szúrószerszámokat, valamint gázszprét vitt magával. A téren nagyszámú bőrfejű, illetve hozzájuk hasonló külsejű fiatal gyűlt össze. A Boráros térről a csapat este 1/2 9 óra körüli időben indult el. A vádlottak és társaik útközben laza és - időnként változó összetételű - kisebb csoportokban haladtak, eközben hangosan kiabáltak egyebek között különféle skinhead jelszavakat és az általuk ismert skin dalok részleteit is énekelték, amelyek között cigány-, arab- és néger ellenes szövegűek voltak.

A társaság a Szabadság hídon haladt át, amikor szembe jött velük egy sötét bőrű férfi. Az V. r. vádlott - aki ekkor a csapat közepén haladt - ekkor megállt, 6-7 társával közrefogta a férfit és gázszprével szembefújta. A sértett a szeméhez kapott, tántorgott, egy skinhead hátulról meglökte, majd a férfi a földre esett. Kérte, hogy ne bántsák, arra hivatkozott, hogy ő indiai. Ezután a bőrfejűek hangos nevetgélés közepette továbbhaladtak.

A XL. r. vádlott közölte a társaival, hogy Kőbányán - ahol ő lakik - sok cigány van, ezért a társaság úgy döntött, hogy ide mennek.

Ekkor már a társaság valamennyi tagja előtt nyilvánvalóvá vált, hogy az esti program a továbbiakban cigányok keresése és bántalmazása lesz. Ez közöttük a villamoson is és az autóbuszon is többször szóba került.

Kőbányán a csoport - két fő részre szakadva - a közeli lakótelep házai között haladt. A hátrébb levők közül valaki felfigyelt egy parkolóban négy-öt ismeretlen személyazonosságú cigány külsejű személyre, akik egy kék színű gépkocsit szereltek. A skinheadek közül két vádlott ekkor cigányellenes szavakat kezdtek kiabálni, és közülük többen odamentek a sértettekhez és egyesek verekedésre hívták őket. Lökdösődés kezdődött, majd a XVII. r. és a VII. r. vádlottak a náluk levő kábeldarabbal ráütöttek a kocsira, amelynek a szélvédő üvegét és hátsó lámpáját megrongálták. Ekkor valaki megszólalt: "Jön a rendőrség!", így a bőrfejűek ezt a helyszínt sietve elhagyták. A csoport ezután énekelve és kiabálva haladt, és az élen levők észrevették, hogy a szemközti buszmegállóban 3 barna bőrű fiatalember várakozik.

Először három vádlott szaladt át a színes bőrűekhez és a vádlottak felszólították őket, hogy tegyék fel a kezüket, miközben a társaság a buszmegállóhoz ment és félkörbe vette a színes bőrűeket.

A színes bőrűek nem akartak a vádlottakkal verekedni, ezt közölték is a skinheadekkel, akik a kiabálás közepette lökdösni kezdték őket, majd megkezdődött a bántalmazásuk. Ennek során az I. r. vádlott egy baseballütővel vállon és lábon ütötte az egyik sértettet, míg a IX. r. vádlott az egyik nigériai fiút a kábeldarabbal két alkalommal megütötte.

A sértettet több - legalább 6-8 - skinhead is bántalmazta, botokkal ütögették, késsel megvágták a kezét, belerúgtak, majd amikor a földre került, tovább rugdosták. Eközben két másik társát is botokkal ütögették, de ők nem kerültek a földre.

Végül a sértetteknek sikerült futva elmenekülniük, eközben többen kergették őket, de már nem tudták utolérni a színes bőrűeket, akik a közeli munkásszállóra menekültek. A nigériai fiatalok közül csak az egyik szenvedett vérző sérülést a bal kéz hüvelykujján, ahol 22 cm-es bőrhiány keletkezett, mely 8 napon túli gyógytartamú volt.

Mindhárom sértettet lelkileg nagyon megviselte az eset, nevezetesen, hogy ok nélkül, csupán bőrük színe miatt rájuk támadtak és durván bántalmazták őket. Attól való félelmükben, hogy hasonló esetre velük szemben máskor is sor kerülhet, ketten végleg elhagyták Magyarországot, a harmadik sértett szabadideje nagy részét otthon tölti és az utcán a bőrfejű kinézetű fiatalokat elkerüli.

A csoport ezután továbbhaladt, miközben a szembejövő személyek közül néhányat megeskettek, hogy valóban nem cigányok-e. Ruházatukon a vörös szín került kívülre, ami a skinheadeknál annak a jele, hogy "felkészültek a harcra".

Az egyik sörözőhöz érve észlelték, hogy a helyiségben 4-5 cigány személy tartózkodik.

Amikor a skinheadek többsége a közelbe ért, a VI. r. vádlott bekiabált a sörözőbe: "A cigányok jöjjenek ki".

A bent ülő vendégek, észlelve a skinheadek támadó jellegű fellépését, a söröző ajtaját belülről betámasztották, ekkor azt a vádlottak többen rángatni kezdték, majd a VI. r. vádlott benyomta az ajtót, a XVII. r. vádlott pedig a nála levő kábeldarabbal rávágott a söröző kirakatüvegére, ami ennek következtében kitört, és így kb. 30 000 forint kár keletkezett. Ezután több vádlott gázszprével ismét befújt a sörözőbe.

Ezután a támadók az utcán talált köveket kezdték bedobálni a sörözőbe, míg a bent levő vendégek ekkor ezeket és más tárgyakat is - hamutartókat, üvegeket, székeket - dobáltak kifelé a skinheadek irányába.

A sörözőben levő személyek közül egyesek megpróbáltak kitörni, akik közül az egyiket megütötték, s ezáltal az arcán vérző sérülést, míg a karján és a lábán zúzódásokat szenvedett.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!