A Legfelsőbb Bíróság Bfv.87/2011/5. számú határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. Bírók: Akácz József, Demeter Ferencné, Márki Zoltán

Bfv.III.87/2011/5.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága Budapesten, a 2011. év május hó 3. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

í t é l e t e t :

A közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt az I. rendű terhelt és társa ellen folyamatban volt büntetőügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség által benyújtott felülvizsgálati indítványt elbírálva az Ózdi Városi Bíróság 3.B.96/2010/4. számú ítéletét megváltoztatja;

Az I. rendű és a II. rendű terheltek cselekményét társtettesként elkövetett garázdaság vétségének (Btk.271.§ (1) bekezdés) minősíti.

Ezért az I. és II. rendű terheltet 5-5 (öt-öt) hónapi fogházbüntetésre ítéli, melynek végrehajtását 1-1 (egy-egy) évi próbaidőre felfüggeszti.

Egyebekben a megtámadott határozatot hatályában fenntartja.

A felülvizsgálati eljárás során felmerült 12.450 (tizenkettőezer-négyszázötven) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben sem az indítvány előterjesztője, sem azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

I n d o k o l á s

Az Ózdi Városi Bíróság a 2010. április 29-én meghozott - és ugyanezen a napon jogerőre emelkedett - 3.B.96/2010/4. számú ítéletével az I. rendű és a II. rendű terheltet társtettesként elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt 8-8 hó - végrehajtásában 2-2 évi próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte.

Az irányadó tényállás szerint a büntetlen előéletű terheltek 2010. január 1-jén hajnali 3 óra körül az utcán felfigyeltek a velük szemben haladó sértettre. Mivel a terheltek tudták, hogy nevezett tagja volt a Magyar Gárdának, ezért bosszúból, fennhangon szidalmazni kezdték, mindketten többször megütötték, majd megrúgták a földre eső sértettet.

Végül a terheltek társaságában lévők rászóltak a terheltekre, hogy ne bántalmazzák tovább a sértettet, a sértettnek pedig azt tanácsolták, hogy fusson el a helyszínről.

A sértett a bántalmazás következtében a fején és a bal vállán, illetve karján több - nyolc napon belül gyógyuló - zúzódásos sérülést szenvedett.

A jogerős ítélet ellen a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség nyújtott be Bf.7943/2010/1-I. szám alatt a Be. 416.§-a (1) bekezdésének b) pontjára alapozott felülvizsgálati indítványt a terheltek javára. Az indítvány szerint a cselekmény jogi minősítése helyesen a Btk. 271.§-ának (1) bekezdésébe ütköző garázdaság vétsége, ehhez képest pedig a végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés törvénysértően eltúlzott büntetőjogi joghátrány.

A Legfőbb Ügyészség a BF. 284/2011. számú átiratában - és a nyilvános ülésen jelenlévő ügyész is - az indítványt fenntartotta, kifejtve, hogy a Btk. 174/B.§-a által büntetni rendelt közösség tagja elleni erőszak bűncselekménye csak az alkotmányos keretek között működő közösségek, csoportok védelmére szolgálhat, a bíróság által feloszlatott szervezkedés tagját viszont a büntetőjog fokozott védelemben nem részesítheti. Így a terheltek cselekménye enyhébben, garázdaság vétségeként minősül, amely mellett az alkalmazott büntetés törvénysértő. Ezért a Legfőbb Ügyészség indítványozta, hogy a Legfelsőbb Bíróság a cselekményt társtettesként elkövetett garázdaság vétségeként értékelje, s a terheltekkel szemben közérdekű munkát szabjon ki.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!