Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

BH 1997.11.553 Ha a munkáltató a munkaszerződésben vállalta, hogy juttatásként meghatározott mértékű prémiumot fizet a munkavállalónak, prémiumfeladatot azonban ennek ellenére nem tűz ki, ez nem jelentheti, hogy a munkaszerződésben vállalt e kötelezettségét ne kellene teljesítenie [Mt. 76. § (3) bek.].

A felperes 1954 óta állt az alperes, illetőleg a jogelődje alkalmazásában. 1978-tól igazgató, majd az alperes 1993. évi társasággá alakulásától kezdve vezérigazgató volt. Az 1993. október 27. napján megkötött munkaszerződés szerint a felperes munkaviszonya az első üzleti év végéig tart, az alapbére 160 000 Ft. A felperest az alapbérén felül, juttatásként, az igazgatóság határozata szerint prémium illeti meg, ami legfeljebb 150% lehet. A felperes a munkaviszonyának megszűnésekor a munkabérén és az egyéb járandóságain felül akkor jogosult 9 havi átlagkeresetre, ha három évig nem tanúsít olyan magatartást, amely az alperes jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Az igazgatóság a felperes alapbérét 1994-ben 176 000 Ft-ban állapította meg.

A felperes munkaviszonya 1994. június hó 30. napján megszűnt, mert az alapító az alperes privatizációjakor más személyt jelölt vezérigazgatónak.

A felperes a módosított keresetében 697 900 Ft átlagkereset-különbözet és 1 425 600 Ft prémium megfizetésére kérte kötelezni az alperest, mert a munkaviszonyának megszűnésekor rosszul állapították meg az átlagkereset összegét, prémiumként pedig félévi bérének 10%-át kapta a 150% helyett.

A munkaügyi bíróság ítéletével a keresetnek részben helyt adva, kötelezte az alperest 697 900 Ft átlagkereset-különbözet és kamatai megfizetésére. Ezt meghaladóan elutasította a felperes keresetét. Megállapította, hogy az igazgatóság nem határozott meg prémiumfeladatokat, és a munkaszerződés sem alapozza meg a felperes igényét. A költségek tekintetében a pervesztessége arányában marasztalta az alperest a felmerült szakértői költségben, a le nem rótt illetékben és a felperes perköltségében, a felperest pedig az alperes perköltségében.

Az ítéletnek a prémiumigényt elutasító rendelkezése ellen a felperes fellebbezett.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!