BH 1997.11.553 Ha a munkáltató a munkaszerződésben vállalta, hogy juttatásként meghatározott mértékű prémiumot fizet a munkavállalónak, prémiumfeladatot azonban ennek ellenére nem tűz ki, ez nem jelentheti, hogy a munkaszerződésben vállalt e kötelezettségét ne kellene teljesítenie [Mt. 76. § (3) bek.].

A felperes 1954 óta állt az alperes, illetőleg a jogelődje alkalmazásában. 1978-tól igazgató, majd az alperes 1993. évi társasággá alakulásától kezdve vezérigazgató volt. Az 1993. október 27. napján megkötött munkaszerződés szerint a felperes munkaviszonya az első üzleti év végéig tart, az alapbére 160 000 Ft. A felperest az alapbérén felül, juttatásként, az igazgatóság határozata szerint prémium illeti meg, ami legfeljebb 150% lehet. A felperes a munkaviszonyának megszűnésekor a munkabérén és az egyéb járandóságain felül akkor jogosult 9 havi átlagkeresetre, ha három évig nem tanúsít olyan magatartást, amely az alperes jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

Az igazgatóság a felperes alapbérét 1994-ben 176 000 Ft-ban állapította meg.

A felperes munkaviszonya 1994. június hó 30. napján megszűnt, mert az alapító az alperes privatizációjakor más személyt jelölt vezérigazgatónak.

A felperes a módosított keresetében 697 900 Ft átlagkereset-különbözet és 1 425 600 Ft prémium megfizetésére kérte kötelezni az alperest, mert a munkaviszonyának megszűnésekor rosszul állapították meg az átlagkereset összegét, prémiumként pedig félévi bérének 10%-át kapta a 150% helyett.

A munkaügyi bíróság ítéletével a keresetnek részben helyt adva, kötelezte az alperest 697 900 Ft átlagkereset-különbözet és kamatai megfizetésére. Ezt meghaladóan elutasította a felperes keresetét. Megállapította, hogy az igazgatóság nem határozott meg prémiumfeladatokat, és a munkaszerződés sem alapozza meg a felperes igényét. A költségek tekintetében a pervesztessége arányában marasztalta az alperest a felmerült szakértői költségben, a le nem rótt illetékben és a felperes perköltségében, a felperest pedig az alperes perköltségében.

Az ítéletnek a prémiumigényt elutasító rendelkezése ellen a felperes fellebbezett.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére