GK 43. szám

[1]Gazdálkodó szervezetek közötti jogviszonyban a közúti árufuvarozási szerződések körébe tartozó késedelmes teljesítés esetén az érvényesíthető kötbérigény elévülési ideje hat hónap.

Lábjegyzetek:

[1] Az 1/2014. Polgári jogegységi határozat 2. pontja értelmében meghaladottá vált. (Az új Ptk.-tól függetlenül a régi Ptk., illetve más, hatályon kívül helyezett jogszabályok alapján elbírálandó ügyekre nézve is.)