36/2016. (XII. 19.) OGY határozat

a keresztényüldözés és a közel-keleti és afrikai népirtás elítéléséről és az üldözöttek támogatásáról[1]

1. A magyar Országgyűlés együttérzését fejezi ki a világ összes vallási alapon üldözött kisebbségével, jelen helyzetben pedig különösen azokkal a közel-keleti és afrikai keresztény közösségekkel, melyek tagjai áldozatul estek a terroristák pusztító cselekményeinek, vagy pedig létükben vannak veszélyeztetve. Az önmagát Iszlám Államnak nevező valamint más terrorszervezetek és milíciák által elkövetett barbár és embertelen bűncselekmények eredményeként az elmúlt évtizedek legsúlyosabb emberi jogi és humanitárius jogi jogsértései zajlanak a polgárháború sújtotta Szíriában és Irakban, melynek a keresztényeken kívül más vallási és etnikai kisebbségek is elszenvedőjévé váltak.

2. Az Országgyűlés elítéli az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és milíciák által a Közel-Keleten folyamatosan elkövetett számos terrorista bűncselekményt, a polgári lakosság elleni támadásokat, az okozott vagyoni károkat, és a stabilitás aláásását. Elfogadhatatlan, hogy emberek azért vesztik el életüket, mert hitükhöz hűek maradnak, vagy nem értenek egyet egy terrorszervezet ideológiájával.

3. Az Országgyűlés üdvözli Magyarország Kormányának részvételét a humanitárius segítségnyújtásban, valamint minden olyan támogató lépését, mely a béke és a rend helyreállítását szolgálja a térségben.

4. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy használjon fel minden elérhető fórumot annak érdekében, hogy a keresztényeket, valamint más vallási közösségeket és kisebbségeket üldöző szervezetekkel szemben hatékony fellépést sürgessen.

5. Az Országgyűlés felhívja a világ összes nemzetét és különösen a keresztény hagyományokkal rendelkező országokat az üldözöttek melletti bátor és tetterős kiállásra.

6. A terrorizmus minden formája a békét és a biztonságot veszélyezteti. Minden terrorcselekmény annak indítékára, elkövetőjére, időpontjára és helyszínére való tekintet nélkül bűncselekmény, és semmivel sem indokolható.

7. Az Országgyűlés kifejezi súlyos aggodalmát a jelenlegi helyzet miatt. Az önmagát Iszlám Államnak nevező és más terrorszervezetek szélsőséges követői folyamatos emberi szenvedést okoznak brutális és erőszakos cselekményeikkel. Tevékenységük nyomán országok destabilizálódhatnak, humanitárius katasztrófát eredményezve. Az önmagát Iszlám Államnak nevező és más terrorszervezetekhez csatlakozó terroristák száma növekszik, a felekezeti megosztottság pedig egyre nagyobb. Az Országgyűlés ismételten megerősíti aggodalmát a helyzet romlása miatt, amennyiben nem születik mielőbb átfogó megoldás a problémák helyszínen történő kezelése érdekében.

8. Az Országgyűlés a leghatározottabb módon elítél minden olyan bűncselekményt, melyet az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és milíciák tagjai, a hozzájuk kapcsolódó egyének és csoportok követnek el, így különösen a gyilkosságokat, a jogtalan bebörtönzést, kínzást, nők elrablását, a gyermekek kizsákmányolását és a bántalmazását, a szexuális erőszakot, továbbá a rabszolgaságra kényszerítést, deportálást, a lakosság erőszakos áttelepítését, a kényszerházasságot. Az Országgyűlés továbbá elítél minden, a kulturális javak, vallási műemlékek, régészeti értékek ellen intézett tudatos és jogtalan támadást.

9. Az Országgyűlés elítél minden olyan cselekményt, amely mások vallásának erőszakos megváltoztatására irányul.

10. Az Országgyűlés a leghatározottabb módon elítéli a Szíriában és Irakban élő keresztény, jezidita és más vallási csoportok lemészárlását.

11. Az önmagát Iszlám Államnak nevező és más terrorszervezetek fenyegetést jelentenek a nemzetközi békére és biztonságra.

12. Az önmagát Iszlám Államnak nevező, valamint más terrorszervezetek és egyes milíciák által elkövetett atrocitások népirtásnak, emberiesség elleni bűncselekményeknek és háborús bűncselekményeknek minősülnek, ezért a világ országainak felelőssége, hogy véget vessenek ezeknek a bűncselekményeknek, és bíróság elé állítsák a felelősöket.

13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Lezsák Sándor s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

Hegedűs Lorántné s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2016. december 13-i ülésnapján fogadta el