Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

A Pécsi Ítélőtábla Bf.16/2019/7. számú határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2012. évi C. törvény (Btk.) 40. §, (4) bek. a) pont, 72. §, (1) bek. c) pont, 92. §, (1) bek., 176. §, (1) bek., (3) bek., 178. §, (1) bek. 4., (2) bek. b) pont, (6) bek., 2017. évi XC. törvény (Be.) 590. §, (7) bek., (9) bek., 592. §, (2) bek. c) pont, (2) bek. d) pont, 593. §, (1) bek., (1) bek. a) pont, 605. §, (1) bek.] Bírók: Hudvágner András, Krémer László, Túri Tamás

A Pécsi Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság

Bf.II.16/2019/7. szám

A Pécsi Ítélőtábla Pécsett, a 2019. évi június hó 21. napján megtartott nyilvános ülésen meghozta a következő

végzést:

A másodfokú bíróság a kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmény miatt I.rendű vádlott és 2 társa ellen indult büntetőügyben a Kaposvári Törvényszék 15.B.192/2018/35/IV. számú ítéletének I.rendű vádlottra vonatkozó részét helybenhagyja.

A kiszabott szabadságvesztés tartamába beszámítja az elsőfokú bíróság ítéletének kihirdetésétől a mai napig előzetes fogvatartásban töltött időt is.

Indokolás

A Kaposvári Törvényszék a 2019. február 4-én kelt 15.B.192/2018/35/IV. számú ítéletével I.rendű vádlottat a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (továbbiakban: Btk.) 176.§ (1) bekezdésének IV. fordulatában meghatározott (kereskedéssel elkövetett) és a (3) bekezdés szerint minősülő kábítószer-kereskedelem bűntette miatt - mint visszaesőt - 6 év 6 hónap szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, illetve vele szemben 15.000 forintra vagyonelkobzást rendelt el.

A szabadságvesztést fegyházban rendelte végrehajtani, továbbá megállapította, hogy a feltételes szabadságra bocsátás lehetősége legkorábban a büntetés háromnegyed részének a kitöltését követő napon nyílik meg. II. rendű vádlottal szemben a Btk. 178.§ (6) bekezdés I. fordulatában meghatározott kábítószer birtoklása vétsége miatt indult eljárást megszüntette, míg III. rendű vádlottat a Btk. 178.§ (6) bekezdés I. fordulatában meghatározott kábítószer birtoklásának vétsége miatt 2 évre próbára bocsátotta.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyészség I.rendű vádlott terhére súlyosbításért, a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás hosszabb tartamban történő meghatározása végett, míg I.rendű vádlott és védője eltérő

- a cselekmény Btk. 178.§ (1) bekezdés IV. fordulatában meghatározott (tartással elkövetett) és a (2) bekezdés b) pontja szerint minősülő kábítószer birtoklása bűntetteként történő - értékelés céljából, illetve ezzel összefüggésben enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az átiratában, illetve a nyilvános ülésen jelenlévő képviselője útján az ügyészi fellebbezést változatlan tartalommal fenntartotta és

- a lefoglalt kábítószerek tiszta hatóanyag-tartalmának a pontosítása mellett - súlyosabb büntetőjogi jogkövetkezmények alkalmazását indítványozta.

Fellebbezésének írásbeli indokolásában, valamint perbeszédében I.rendű vádlott védője a cselekmény Btk. 176.§ (1) bekezdés III. fordulatában meghatározott (forgalomba hozatallal elkövetett) és a (3) bekezdés szerint minősülő kábítószer-kereskedelem bűntetteként történő minősítését kezdeményezte. Ezen túlmenően az enyhítésre irányuló jogorvoslati kérelmét változatlanul fenntartotta.

A másodfokú bíróság a fellebbezésekkel sérelmezett ítéletet a 2017. évi XC. törvény

(a továbbiakban Be.) 590.§ (1) és (2) bekezdései alapján az azt megelőző bírósági eljárással együtt bírálta felül. Ennek során vizsgálta az eljárási szabályok megtartását, az ítélet megalapozottságát, az ítéletnek a bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, az intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit, valamint az indokolás helyességét. Mindez azonban csak a fellebbezésekkel érintett I.rendű vádlottat érintette, miután a felülbírálat a Be. 590.§ (9) bekezdése értelmében nem terjedt ki az elsőfokú ítélet jogorvoslattal nem támadott, II. rendű és III. rendű vádlottakat érintő részére, illetve rendelkezéseire.

A Be. 590.§ (7) bekezdésében írtak szerint hivatalból döntött a másodfokú bíróság az egyszerűsített felülvizsgálat tárgyát képező kérdésekben is.

E felülbírálat során a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - a Be. 592.§ (2) bekezdés c) és d) pontjaiban írt okokból - részben megalapozatlannak találta, mert az I.rendű vádlott korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat, valamint a lefoglalt kábítószer tiszta hatóanyag-tartalmát illetően a lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalmával ellentétes megállapításokat, illetve téves ténybeli következtetéseket tartalmaz.

Ezért a másodfokú bíróság - figyelemmel a Be. 593.§ (1) bekezdés a) pontjára - az elsőfokú bíróság által megállapított tényállást az elsőfokú bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok tartalma, illetve ténybeli következtetés útján az alábbiak szerint egészített ki, illetve helyesbítette:

A I.rendű vádlottal szemben az 1. és 2. sorszámmal jelzett szabadságvesztés-büntetéseket egymás után - megszakítás nélkül - hajtották végre.

A Tatabányai Törvényszék 7.B.273/2010/97. számú ítéletével kiszabott 1 év 6 hónap börtönbüntetés végrehajtása 2014. május 14-én kezdődött meg, ebből 2015. május 30-án bocsátották feltételes szabadságra. Ugyanezen a napon azonban foganatba vették a Zalaegerszegi Városi Bíróság 5.B.256/2005/23. számú ítéletével kiszabott 1 év börtönbüntetést, így végül - feltételes szabadság kedvezményével - ténylegesen 2016. február 4-én került szabadlábra.

A feltételes szabadság tartama - mindkét büntetéshez kapcsolódóan - ekkor kezdődött meg, így I.rendű vádlott 2017. február 3-áig állt feltételes szabadság hatálya alatt. Annak eredményes eltelte után a Tatabányai Törvényszék 7.B.273/2010/97. számú ítéletével kiszabott 1 év 6 hónap börtönbüntetést 2015. október 14. napjával, míg a Zalaegerszegi Városi Bíróság 5.B.256/2005/23. számú ítéletével kiszabott 1 év börtönbüntetést 2016. május 29. napjával kell kitöltöttnek tekinteni.

A Marcali Járásbíróság 4.B.63/2014/8. számú ítéletével kiszabott - végrehajtásában felfüggesztett - 1 év 2 hónap szabadságvesztés próbaideje 2017. január 13-án járt le (I.rendű vádlott erkölcsi bizonyítványa - nyomozati iratok II/169171. oldal).

A ..., ... utca .. szám alatti családi házban lefoglalt 225 darab lila színű tabletta, valamint további 5,09 gramm tablettatöredék tiszta MDMA-bázis tartalma 25,2 gramm, az összesen 279,16 gramm tömegű sárgásfehér színű por tiszta amfetamin-tartalma 31,58 gramm, míg a 66,81 gramm tömegű fehér színű darabos por tiszta kokain-tartalma 41,35 gramm volt. Ez a jelentős mennyiség alsó határának MDMA-bázis esetében a 126%-át, amfetamin vonatkozásában 315,8%-át, kokain tekintetében pedig 103,3%-át tette ki.

Mindez azt jelentette, hogy I.rendű vádlott a tényállás I. pontjában írt cselekményét - a különböző kábítószerfajták összességeként számítottan - a jelentős mennyiség alsó határának 545,1%-ára követte el.

Ezen túlmenően a tényállás II. és III. pontjaiban megjelölt - II. rendű és III. rendű vádlottak részére értékesített - kábítószer tiszta amfetamin-tartalma minimálisan 0,07 grammot ért el (vegyészszakértői vélemény, nyomozati iratok I/119-122. oldal, illetve a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ által közzétett táblázat adatai).

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!