31985L0001[1]

A Tanács irányelve (1984. december 18.) a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról

A Tanács irányelve

(1984. december 18.)

a mértékegységekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 80/181/EGK irányelv módosításáról

(85/1/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a 17. Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet (CGPM) a hosszmérték SI-egységének meghatározására vonatkozó határozatot nemzetközi szinten módosította; mivel közösségi szinten ezt az új meghatározást kell használni;

mivel az Egészségügyi Világszervezet 1981. május 22-i ajánlásában azt kérte, hogy a vérnyomás és az egyéb testnedvek nyomásának mérésére használt higanymilliméter a kilopascal mellett továbbra is fennmaradjon; mivel a Közösség számára ezen állásfoglalás elfogadása célszerű;

mivel a nukleáris reakciók vonatkozásában a hatáskeresztmetszetek mérésére általánosan használt egység a barn; mivel a tapasztalat szerint ez a különleges egység SI-egységgel nehezen helyettesíthető; mivel ezért e mértékegység magfizikában történő használatának engedélyezése szükséges;

mivel ezért a 80/181/EGK irányelvet [4] ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 80/181/EGK irányelv melléklete a következőképpen módosul:

1. Az I. fejezet 1.1. pontjában a hosszúságegység meghatározása helyébe a következő szöveg lép:

"Hosszúságegység

Egy méter annak az útnak a hossza, amelyet a fény légüres térben a másodperc 299792458-ad része alatt tesz meg.

(Tizenhetedik CGPM (1983), 1. határozat).";

2. Az I. fejezet 4. szakaszában:

a) A táblázat a következő sorokkal egészül ki:

"Mennyiség | Az egység |

neve | jele | értéke |

Vérnyomás és egyéb testnedvek nyomása | higanymilliméter | Hg mm* | 1 Hg mm = 133,322 Pa |

Hatáskeresztmetszet | barn | b | 1 b = 10-28 m2" |

b) A megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Az 1.3. pontban felsorolt előtagok és jelek a fenti egységekkel és jelekkel együtt használhatók, a higanymilliméter és annak jele kivételével. A 102a többszöröst azonban "hektár"-nak nevezzük."

3. A II. fejezetben:

a) a vérnyomás mértékegységét a táblázatból el kell hagyni;

b) a megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

"Az I. fejezet 1.3. pontjában felsorolt előtagok és jelek a fenti egységekkel és jelekkel együtt használhatók, a "g" jel kivételével."

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1985. július 1-jéig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1984. december 18-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. Bruton

[1] HL C 155., 1983.6.14., 10. o.

[2] HL C 242., 1983.9.12., 101. o.

[3] HL C 341., 1983.12.19., 1. o.

[4] HL L 39., 1980.2.15., 40. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31985L0001 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31985L0001&locale=hu

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére