PK 97. szám

Az anya férjének a gyermek fogamzási idejét megelőző időponttal történt holtnak nyilvánítása esetében a gyermeket házasságon kívül születettnek kell tekinteni.

A Csjt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint a gyermek apjának azt kell tekinteni, akivel az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak legalább egy része alatt házassági kötelékben állott. A Ptk. 25. §-ának (1) bekezdése pedig kimondj a, hogy a holtnak nyilvánított személyt az ellenkező bizonyításig halottnak kell tekinteni. Abban az esetben tehát, ha a bíróság az anya férjét olyan időponttal nyilvánította holtnak, amely az anya gyermekének fogamzási idejét megelőzi, a gyermeket a születési anyakönyvben feltüntetett adatra való tekintet nélkül házasságon kívül születettnek kell tekinteni. A gyermek az apaság megállapítása iránt pert indíthat. Az anyakönyv kijavításának elmaradása vagy késedelme ezen a helyzeten nem változtat.

[A PK 272. számú állásfoglalással módosított szöveg.]