PK 145. szám

A Pp. 57. §-a (1) bekezdésében foglalt szabályozásnak a beavatkozó által benyújtott perújítási kérelemmel kapcsolatban megfelelően érvényesülnie kell. Ehhez képest:

a) ha a perben hozott ítélet jogereje a beavatkozónak az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed [Pp. 57. § (1) bek. második mondat], akkor a beavatkozó az általa támogatott fél tiltakozása ellenére is élhet perújítással,

b) de egyéb esetekben [Pp. 57. § (1) bek. első mondata] sem lehet a beavatkozó által benyújtott perújítási kérelmet jogosultság hiánya okából idézés kibocsátása nélkül elutasítani, hanem tárgyalást kell kitűzni, azon a perújítás kérdésében a támogatott felet is meg kell hallgatni, s ha ő a perújítás ellen nem tiltakozik, akkor a beavatkozó perújítási kérelmét, mint arra jogosult által előterjesztettet el kel! bírálni. Ha pedig tiltakozik a perújítás ellen, akkor azt, mint az arra nem jogosult állal előterjesztett kérelmet el kell utasítani.

A Pp. 57. §-a (1) bekezdésének második mondatában említett esetben a beavatkozó voltaképpen az ügyfél helyzetében van, s ezért nem lehet a támogatott fél belátásától függővé tenni, hogy indokolt esetben mentesülhet-e a reá is kiterjedő hatályú ítélet következményei alól.

A beavatkozás egyéb eseteiben [Pp. 57. § (1) bek. első mondata] ez a veszély ugyan nem fenyeget, de a jogviszonyoknak az igazsággal egyező rendezése érdekében biztosítani kell a beavatkozó által támogatott fél megfelelő tájékoztatását is, hogy ő ennek alapján nyilatkozhasson; egyetért-e a perújítási kérelemmel, vagy legalábbis nem tiltakozik-e az ellen.