Tippek

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

Bővebben

A Kúria Bfv.328/2019/8. számú precedensképes határozata kábítószer-kereskedelem bűntette tárgyában. [2017. évi XC. törvény (Be.) 648. §, 649. §, 650. §, 659. §, 660. §, 662. §] Bírók: Feleky István, Krecsik Eldoróda, Molnár Gábor Miklós

A határozat elvi tartalma:

A kábítószer kereskedés tényállásszerűségéhez a magatartás haszonszerzésre irányultsága szükséges, nem pedig a haszon tényleges realizálása. A minősítést nem közömbösíti az a tény, hogy a nyomozás során nem kerültek azonosításra azok személyek, akiknek a terhelt az ültetvényen termesztett növényekből nem tisztázott mennyiséget értekesített. Az irányadó ítéleti tényállás rögzíti, hogy az ültetvényen hosszabb időn keresztül folyt a termesztés, nagy számú szüretelés történt az elkövetési időszakban, a helyszínen szinte kizárólag - különösen jelentős mennyiségű - élő kannabisz növényeket találtak és foglaltak le, amiből egyértelműen az következik, hogy a korábban megtermelt, majd a birtokából ismeretlen módon kikerült kábítószert a terhelt értékesítette.

***********

Kúria

végzés

Az ügy száma: Bfv.II.328/2019/8.

A határozat szintje: felülvizsgálat

A tanács tagjai: Dr. Molnár Gábor Miklós a tanács elnöke

Dr. Krecsik Eldoróda előadó bíró

Dr. Feleky István bíró

Az eljárás helye: Budapest

Az eljárás formája: tanácsülés

Az ülés napja: 2019. szeptember 2.

Az ügy tárgya: kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények

Terhelt(ek): ... és társai

Elsőfok: Győri Törvényszék, 2018. március 1., nyilvános tárgyalás, B.211/2016/147. számú ítélete

Másodfok: Győri Ítélőtábla, 2018. október 18., nyilvános ülés, Bf.II.66/2018/12. számú ítélete

Harmadfok: -

Az indítvány előterjesztője: ... I. rendű terhelt meghatalmazott védője

Az indítvány iránya: az I. rendű terhelt javára

Rendelkező rész

A Kúria a kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt ... és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben a Győri Törvényszék B.211/2016/147. számú ítéletét, illetőleg a Győri Ítélőtábla mint másodfokú bíróság Bf.II.66/2018/12. számú ítéletét ... I. rendű terhelt tekintetében hatályában fenntartja.

A Kúria végzése ellen fellebbezésnek vagy felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben az indítvány előterjesztője, valamint azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

Indokolás

I.

[1] A kábítószer-kereskedelem bűntette és más bűncselekmények miatt ... és társai ellen folyamatban volt büntetőügyben a Győri Törvényszék a 2018. március 1. napján meghozott és kihirdetett B.211/2016/147. számú ítéletével ... I. rendű terheltet bűnösnek mondta ki 1 rendbeli társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében [Btk. 176. § (1) bekezdés, (3) bekezdés], és 1 rendbeli társtettesként elkövetett lopás bűntettében [Btk. 370. § (1) bekezdés, (4) bekezdés a) pont]. Ezért őt - halmazati büntetésül - 8 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az előzetes fogvatartásban és házi őrizetben töltött időt a kiszabott szabadságvesztés büntetésbe beszámítani rendelte. Megállapította, hogy a szabadságvesztésből legkorábban annak kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra. Rendelkezett a büntetőeljárás során lefoglalt bűnjelekről, valamint a felmerült bűnügyi költség viseléséről.

[2] Az elsőfokú ítélet ellen bejelentett ellentétes irányú fellebbezések alapján másodfokon eljárt Győri Ítélőtábla a 2018. október 18. napján meghozott és kihirdetett Bf.II.66/2018/12. számú ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta. Megállapította, hogy ... I. rendű terhelt vagyon elleni bűncselekménye a Btk. 370. § (1) bekezdés, (2) bekezdés bb) pontja, (5) bekezdés b) pontja szerint minősül. A ... I. rendű terhelttel szemben kiszabott halmazati büntetést 10 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra súlyosította. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét ... I. rendű terhelt tekintetében helybenhagyta.

[3] A jogerős ítéleti tényállás szerint ... II. rendű terhelt 2008 év végén, 2009 év elején, pontosabban nem meghatározható időpontban beköltözött az ismerőse, tanú 1 tulajdonát képező ... szám alatti ikerház utca felőli lakásába, bérbe véve azt. Ugyanezen ház másik lakásába 2012 év elején beköltözött ... I. rendű terhelt is, aki egyébként tanú 1 korábbi élettársának a testvére. A két lakásból álló ikerházas ingatlan padlástere egy légterűnek volt kialakítva, azt fal nem osztotta két részre. A padlástérbe a ... I. rendű terhelt által bérelt lakáshoz tartozó garázsból lehetett feljutni oly módon, hogy egy fali tárolónak álcázott rejtekajtó mögött indult a padlásra vezető lépcső. A ház utcai bejárati kapuja mellett található különálló kukatárolóban elhelyezett kábelfogadó dobozba vezető földkábelt elvágták, és egy sorkapocs beépítésével a vezetéket két részre osztották. Egy méretlen kábel be lett kötve az épület padlására, egy másik, mért vezeték pedig a villanyórába. Ezzel a módszerrel a lakás padlásrészén az árambekötés úgy lett kialakítva, hogy alkalmas volt illegális áramvételezésre. A padlástérbe felvezetett méretlen elektromos vezetékre kötve biztosítéktáblákat és áramvételezési helyeket alakítottak ki. Ezeket a munkákat ismeretlen személy, ismeretlen időpontban végezte el.

[4] A fenti technikai feltételek biztosítását követően ismeretlen körülmények között a ház padlásterében magas színvonalú marihuána ültetvényt hoztak létre. A kannabisz ültetvényen az első anyanövények felnevelése valamikor 2012 év végén kezdődött. ... II. rendű terhelt az ültetvény gondozását végezte, míg ... I. rendű terhelt javarészt az ültetvény működtetéséhez szükséges eszközök beszerzését intézte, de szükség esetén a gondozásba, szüretelésbe, porciózásba is besegített. Az anyanövények a metszés, a tápoldatozás, öntözés, a napi 16 órán át tartó megvilágítás és az állandó 20-26°C fokon tartott hőmérséklet mellett 10 hét alatt jutottak el a virágzási szakaszba. Az anyanövényekről korábban levágott hajtások felnevelése hasonló módon folyamatban volt, így kedvező esetben akár 20 naponként szüretelni lehetett. 2015. május 19-ig az ültetvényen legkevesebb 30 szüretelés történt. A leszüretelt kannabisz termést a terheltek vákuumozógép segítségével csomagolták, mivel az ültetvény működtetésének célja a marihuána értékesítése révén történő illegális haszonszerzés volt. A kábítószer értékesítését ... I. rendű terhelt végezte, az értékesítés pontos körülményeit - vevőkör, realizált haszon mértéke, értékesített mennyiség, stb. - az eljárás során nem sikerült feltárni.

[5] ... I. rendű terhelt 2013 júliusában elköltözött a hátsó lakrészből, azonban bérelt lakásából rendszeresen visszajárt a házhoz, és továbbra is részt vett az ültetvény működtetésében, valamint folytatta a megtermelt kábítószer eladását. Az általa hátrahagyott lakásba 2015 év elején beköltözött ... III. rendű terhelt, akit ... II. rendű terhelt korábbról ismert. ... II. rendű terhelt megmutatta ... III. rendű terheltnek a ház padlásán lévő kannabisz ültetvényt, aki ezt követően segített annak gondozásában és ennek fejében ingyen használhatta a leszüretelt termést. ... III. rendű terhelt tisztában volt azzal, hogy az ültetvény működtetésének célja a megtermelt kábítószer értékesítése.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!