Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) közleménye (HÉ 2020/54.)

a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékéről szóló országos tisztifőorvosi határozatról

Iktatószám: 45474-1/2020/OTF

Tárgy: Közhírré tétel

Közzététel napja: 2020. szeptember 30.

Levétel: Visszavonásig

KÖZHÍRRÉ TÉTEL

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése alapján, az alábbi közleményt közhírré teszem:

Eljáró hatóság: Nemzeti Népegészségügyi Központ

Eljáró szervezeti egység: országos tisztifőorvos

Az ügy tárgya: a köznevelési intézménybe, valamint a szakképző intézménybe történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértékéről

Ügyfelek: a köznevelési intézményben, valamint a szakképző intézményben foglalkoztatott, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy, illetve a nagykorú tanuló

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az országos tisztifőorvos a tárgyi ügyben 45474-1/2020/OTF iktatószámon az alábbi tartalmú határozatot hozta:

"HATÁROZAT

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe (a továbbiakban együtt: intézmény) történő belépéshez megengedett testhőmérséklet mértéke vonatkozásában a következő

határozatot

hozom.

1. Az intézménybe való belépéshez a testhőmérséklet nem érheti el a 37,8 °C-ot.

2. Azt a gyermeket, illetve kiskorú tanulót, akinek az intézménybe való belépéskor a testhőmérséklete 37,8 °C, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni, és a testhőmérséklet mérését tizenöt (15) perc elteltével meg kell ismételni. Amennyiben a megismételt mérés esetén a testhőmérséklet eléri a 37,8 °C-ot, erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt távközlési eszköz útján haladéktalanul tájékoztatni kell.

3. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) bekezdése szerinti közhírré tétel mellett a határozatról készült közleményt a Hivatalos Értesítőben is közzé kell tenni.

4. Ezt a határozatot 2020. október 1. napjától kell alkalmazni, és azonnal végrehajthatóvá nyilvánítom.

INDOKOLÁS

A járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. § (1b) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Eütv. 228. § (1) bekezdésére és (2) bekezdés a) pontjára tekintettel egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültség került bevezetésre.

Az Eütv. 228. § (2) bekezdés a) pontja szerinti járványügyi szükséghelyzet akkor áll fenn, ha az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló 2009. évi XCI. törvény 12. cikk Nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet fennállásának eldöntése cím alapján biztosított feladat- és hatáskörében eljárva így dönt.

2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet az új koronavírus okozta járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította, 2020. március 11-én pedig világjárvánnyá nyilvánította, amely a mai napig fennáll.

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-a értelmében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti köznevelési intézménybe, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakképző intézménybe a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott személy (az ott foglalkoztatott, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző és a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése céljából érkező személy), illetve a nagykorú tanuló csak abban az esetben léphet be, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

Az országos tisztifőorvos e határozatban foglalt döntését a Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva hozta meg."

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére