283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet

a járványügyi készültség bevezetéséről

Egyes veszélyhelyzeti II./járványügyi normák:

479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (különösen: 1. §, 9. §, 11. § (2) bekezdés)

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 228. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel az Eütv. 228. § (4) bekezdésében foglaltakra, Magyarország egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezet be.

(2) A Kormány a járványügyi készültség fenntartásának szükségességét 3 havonta felülvizsgálja.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §[1] Ez a rendelet 2022. december 18-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 218/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2022.06.17.