Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

Bővebben

1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat

a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva - a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve - valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg:

a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás - az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló kormányrendeletben foglalt kivétellel - tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;[1]

b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása - az iskolák 2020. júniusi működéséről szóló kormányrendeletben foglalt kivétellel - a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,[2]

bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;

c) a b) alpontban foglaltak végrehajtása érdekében sor kerül módszertani ajánlás kiadására;

d)[3]

e) a tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti nevelés-oktatás feladatellátásának megszervezése, illetve ellenőrzése 2020. március 16. napjától a köznevelési, szakképzési intézmény vezetőjének feladataként rögzítésre kerül olyan módon, hogy az iskolában, továbbá tagintézményében

ea) az intézmény vezetője, illetve a tagintézmény-vezető és helyettesei közül legalább egyiküknek, vagy

eb) ha az intézményben, tagintézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve a vezetők betegsége vagy más okból való távolléte nem teszi lehetővé az ea) alpontban foglaltak teljesítését, a köznevelési intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rendben kijelölt személynek

munkanapokon munkaidőben az intézményben, tagintézményben kell tartózkodnia;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

innovációért és technológiáért felelős miniszter

Határidő: azonnal

2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy a versenyszerűen sportolók részére a sporttevékenységükre figyelemmel speciális szolgáltatásokat nyújtó, jóváhagyott kollégiumi nevelési programmal rendelkező intézmény

a) a sportfoglalkozásokat, edzéseket legfeljebb tízfős csoportokban tartsa meg,

b) a sportkollégiumi elhelyezést és étkeztetést legfeljebb tízfős csoportokban biztosítsa.

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította az 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat 1. pontja. Hatályos 2020.05.22.

[2] Megállapította az 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat 2. pontja. Hatályos 2020.05.22.

[3] Visszavonta az 1253/2020. (V. 22.) Korm. határozat 3. pontja.