Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31992R3279[1]

A Tanács 3279/92/EGK rendelete (1992. november 9.) az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendelet módosításáról

A Tanács 3279/92/EGK rendelete

(1992. november 9.)

az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok meghatározására, megnevezésére és kiszerelésére vonatkozó általános szabályok megállapításáról szóló 1601/91/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 43. és 100a. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

az Európai Parlamenttel együttműködve [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel az ízesített bor, az ízesített boralapú italok és az ízesített boralapú koktélok kereskedelmi forgalomba hozatala céljából használt tárolóedények zárószerkezetét fedő, ólomalapú kupakok és fóliák használatát be kell tiltani a fenti termékekkel való véletlen érintkezés okozta szennyeződés és az ilyen kupakokból és fóliákból származó ólomtartalmamú hulladék okozta környezetszennyezés megelőzése érdekében; mivel ugyanakkor az ilyen kupakok és fóliák gyártóinak és felhasználóinak időt kell adni az alkalmazkodásra oly módon, hogy a kérdéses tiltást csak 1993. január 1-jétől alkalmazzák; mivel lehetővé kell tenni azt is, hogy a fenti időpont előtt ólomtartalmú kupakkal vagy fóliával ellátott üvegekbe palackozott termékeket a készletek kifogyásáig értékesíthessék;

mivel a hagyományos előállítási technikák nagyobb figyelembevétele érdekében célszerűnek tűnik kiigazítani az ízesített boralapú italok bizonyos meghatározásait;

mivel a fentiek eredményeképpen az 1601/91/EGK rendeletet [4] módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1601/91/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (3) bekezdése a) pontja első albekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"a) borból előállított ital, amelyet:

Sangria:

- természetes citrusgyümölcs-kivonatok hozzáadásával,

- az adott gyümölcs levének hozzáadásával vagy a nélkül,

- esetleg:

- fűszerek hozzáadásával,

- édesítve,

- szénsav hozzáadásával,

ízesítenek, és amelynek térfogatszázalékban kifejezett alkoholtartalma nem éri el a 12 %-ot.";

2. A 2. cikk (3) bekezdése e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"e) Kalte Ente:

bor, gyöngyözőbor vagy szénsav hozzáadásával készült gyöngyözőbor és pezsgő vagy habzóbor elegyítésével előállított ízesített boralapú ital, amelyhez természetes citromanyagokat vagy azok kivonatát adják hozzá, amely íznek tisztán érzékelhetőnek kell lennie. A készterméknek legalább 25 térfogatszázalékban kell pezsgőt vagy habzóbort tartalmaznia;"

3. A 8. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

"4a. 1993. január 1-jétől a rendelet hatálya alá tartozó palackozott termékek eladás vagy forgalomba hozatal céljából nem tárolhatók ólomtartalmú kupak vagy fóliaborítású zárószerkezettel ellátott tárolóedényekben. Mindazonáltal a fenti időpont előtt ilyen kupakkal vagy fóliával ellátott palackokba töltött italok forgalmazása a készletek kimerüléséig megengedett."

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1992. november 9-én.

a Tanács részéről

az elnök

D. Hurd

[1] HL C 69., 1992.3.18., 11. o.

[2] HL C 241., 1992.9.21., 97. o. és az 1992. október 28-i határozat (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL C 169., 1992.7.6., 1. o.

[4] HL L 149., 1991.6.14., 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31992R3279 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31992R3279&locale=hu