PK 188. szám

A Pp. 217. §-nak (3) bekezdése alapján az utólagos részletfizetési kedvezmény nemcsak a végrehajtás elrendelése előtt, hanem a végrehajtási eljárás későbbi szakaszában is engedélyezhető mindaddig, amíg a marasztalási összeget teljesen nem fizették ki (nem hajtották be). A részletfizetés engedélyezése azonban nem a végrehajtást foganasító, hanem a végrehajtást elrendelő bíróság hatáskörébe tartozik.[1]

[A PK 287. számú állásfoglalással módosított szöveg.]

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).