9004/2002. (SK 7.) KSH közlemény

a Szolgáltatások Jegyzékéről

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésének f) pontja alapján, a Központi Statisztikai Hivatal kidolgozta a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) új, az Európai Unió megfelelő, módosított osztályozásán alapuló, egységes rendszerét, amelynek szerkezetét ezen közlemény melléklete tartalmazza.

Ezen közlemény 2002. augusztus 1-jén lép érvénybe.

Ezzel egyidejűleg a Szolgáltatások Jegyzékéről szóló 9007/1998. (SK 12.) KSH közlemény, valamint az ezt módosító: 9007/1999. (SK 5.), 9011/1999. (SK 9.), 9015/1999. (SK 10.), 9001/2001. (SK 1.) KSH közlemények érvényüket vesztik.

Dr. Mellár Tamás s. k.,

a KSH elnöke

A szolgáltatások rendszerező felsorolása

A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS
01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS
01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás
01.41 Növénytermelési szolgáltatás
01.41.1Növénytermelési, parkosítási szolgáltatás
01.41.1101.41.11.0Növénytermeléshez kapcsolódó szolgáltatás
01.41.1201.41.12.0Parkosítás, zöldterületi szolgáltatás
01.42 Állattenyésztési szolgáltatás
01.42.101.42.1001.42.10.0Állattenyésztési szolgáltatás
** Ezen közleményt a 2002. évi Statisztikai Közlöny 8. számában helyesbítették.
* Commussion Regulation (EC) No 204/2002 of 19 December 2001 amending Council Regulation (EEC) No 3696/93 on the statistical classification of products by activity (CPA) in the European Community
01.5 Vadgazdálkodás
01.50 Vadgazdálkodás
01.50.101.50.1001.50.10.0Vadgazdálkodási szolgáltatás
02 ERDŐGAZDÁLKODÁS
02.0 Erdőgazdálkodás
02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás
02.02.102.02.1002.02.10.0Erdőgazdálkodási szolgáltatás
B HALGAZDÁLKODÁS
05 HALGAZDÁLKODÁS
05.0 Halgazdálkodás
05.01 Halászat
05.01.105.01.1005.01.10.0Halászati szolgáltatás
05.02 Haltenyésztés
05.02.105.02.1005.02.10.0Haltenyésztési szolgáltatás
C+D+E IPAR
C BÁNYÁSZAT
CA ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA
10 SZÉNBÁNYÁSZAT, TŐZEGKITERMELÉS
10.1 Feketeszén-bányászat
10.10 Feketeszén-bányászat
10.10.1Feketeszén-bányászat
10.10.1310.10.13.0Feketeszén-bányászat járulékos szolgáltatásai
10.10.910.10.9010.10.90.0Feketeszén-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: járulékos szolgáltatások)
10.2 Barnaszén, lignit bányászata
10.20 Barnaszén, lignit bányászata
10.20.910.20.9010.20.90.0Barnaszén, lignit bányászatával kapcsolatos szolgáltatás
10.3 Tőzegkitermelés
10.30 Tőzegkitermelés
10.30.910.30.9010.30.90.0Tőzegkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás
11 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS, -SZOLGÁLTATÁS
11.1 Kőolaj-, földgázkitermelés
11.10 Kőolaj-, földgázkitermelés
11.10.311.10.3011.10.30.0Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra
11.10.911.10.9011.10.90.0Kőolaj-, földgázkitermeléssel kapcsolatos szolgáltatás (11. 20-ba tartozók kivételével)
11.2 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
11.20 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás
11.20.1Kőolaj-, földgázkitermelési szolgáltatás (kutatás nélkül)
11.20.1111.20.11.0Kőolaj-, földgázkitermeléshez kapcsolódó fúrási szolgáltatás
11.20.1211.20.12.0Fúrótorony-építés, -javítás, -bontás
12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT
12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat
12.00 Urán-, tóriumérc-bányászat
12.00.912.00.9012.00.90.0Urán-, tóriumérc-bányászattal kapcsolatos szolgáltatás
CB EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT
13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA
13.1 Vasércbányászat
13.10 Vasércbányászat
13.10.913.10.9013.10.90.0Vasércbányászattal kapcsolatos szolgáltatás
13.2 Színes fémérc bányászata
13.20 Színes fémérc bányászata
13.20.913.20.9013.20.90.0Színes fémérc bányászattal kapcsolatos szolgáltatás
14 EGYÉB BÁNYÁSZAT
14.1 Kőfejtés
14.11 Építőkő, díszítőkő fejtése
14.11.914.11.9014.11.90.0Építőkő, díszítőkő fejtésével kapcsolatos szolgáltatás
14.12 Mészkő, gipsz, kréta bányászata
14.12.914.12.9014.12.90.0Mészkő, gipsz, kréta bányászatával kapcsolatos szolgáltatás
14.13 Pala bányászata
14.13.914.13.9014.13.90.0Pala bányászatával kapcsolatos szolgáltatás
14.2 Homok-, agyagbányászat
14.21 Kavics-, homokbányászat
14.21.914.21.9014.21.90.0Kavics, homok bányászatával kapcsolatos szolgáltatás
14.22 Agyag-, kaolinbányászat
14.22.914.22.9014.22.90.0Agyag, kaolin bányászatával kapcsolatos szolgáltatás
14.3 Vegyiásvány bányászata
14.30 Vegyiásvány bányászata
14.30.914.30.9014.30.90.0Vegyiásvány bányászatával kapcsolatos szolgáltatás
14.4 Sótermelés
14.40 Sótermelés
14.40.914.40.9014.40.90.0Sótermeléssel kapcsolatos szolgáltatás
14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat
14.50 Máshova nem sorolt egyéb bányászat
14.50.914.50.9014.50.90.0Máshova nem sorolt egyéb bányászattal kapcsolatos szolgáltatás
D FELDOLGOZÓIPAR
DA ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA
15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA
15.1 Húsfeldolgozás
15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás
15.11.915.11.9015.11.90.0Hús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: baromfi)
15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása
15.12.915.12.9015.12.90.0Baromfihús feldolgozásával, tartósításával kapcsolatos szolgáltatás
15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása
15.13.915.13.9315.13.93.0Hús-, baromfihús-készítmény főzése, előkészítése
15.13.9915.13.99.0Hús-, baromfihús készítmény gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
15.2 Halfeldolgozás
15.20 Halfeldolgozás
15.20.915.20.9015.20.90.0Halfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás
15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás
15.31 Burgonyafeldolgozás
15.31.915.31.9015.31.90.0Burgonyafeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás
15.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása
15.32.915.32.9015.32.90.0Gyümölcs-, zöldséglé gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.33 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás
15.33.915.33.9015.33.90.0Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatás
15.4 Növényi, állati olaj gyártása
15.41 Nyersolaj gyártása
15.41.915.41.9015.41.90.0Nyersolaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.42 Finomított olaj gyártása
15.42.915.42.9015.42.90.0Finomított olaj gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.43 Margarin gyártása
15.43.915.43.9015.43.90.0Margarin gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.5 Tejfeldolgozás
15.51 Tejtermék gyártása
15.51.915.51.9015.51.90.0Tejtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.52 Jégkrém gyártása
15.52.915.52.9015.52.90.0Jégkrém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.6 Malomipari termék, keményítő gyártása
15.61 Malomipari termék gyártása
15.61.915.61.9015.61.90.0Malomipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.62 Keményítő gyártása
15.62.915.62.9015.62.90.0Keményítő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.7 Takarmány gyártása
15.71 Haszonállat-eledel gyártása
15.71.915.71.9015.71.90.0Haszonállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.72 Hobbiállat-eledel gyártása
15.72.915.72.9015.72.90.0Hobbiállat-eledel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.8 Egyéb élelmiszer gyártása
15.81 Kenyér, friss tésztaféle gyártása
15.81.915.81.9015.81.90.0Kenyér, friss tésztaféle gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.82 Tartósított lisztes áru gyártása
15.82.915.82.9015.82.90.0Tartósított lisztes áru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.83 Cukorgyártás
15.83.915.83.9015.83.90.0Cukorgyártással kapcsolatos szolgáltatás
15.84 Édesség gyártása
15.84.915.84.9015.84.90.0Édesség gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.85 Tésztafélék gyártása
15.85.915.85.9015.85.90.0Tésztafélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.86 Tea, kávé feldolgozása
15.86.915.86.9015.86.90.0Tea, kávé feldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás
15.87 Fűszer, ételízesítő gyártása
15.87.915.87.9015.87.90.0Fűszer, ételízesítő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása
15.88.915.88.9015.88.90.0Homogenizált és diétás étel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása
15.89.915.89.9015.89.90.0Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.9 Italgyártás
15.91 Desztillált szeszes ital gyártása
15.91.915.91.9015.91.90.0Desztillált szeszes ital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.92 Etilalkohol gyártása
15.92.915.92.9015.92.90.0Etilalkohol gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.93 Bortermelés
15.93.915.93.9015.93.90.0Bortermeléssel kapcsolatos szolgáltatás
15.94 Gyümölcsbor termelése
15.94.915.94.9015.94.90.0Gyümölcsbor termelésével kapcsolatos szolgáltatás
15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
15.95.915.95.9015.95.90.0Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
15.96 Sörgyártás
15.96.915.96.9015.96.90.0Sörgyártással kapcsolatos szolgáltatás
15.97 Malátagyártás
15.97.915.97.9015.97.90.0Malátagyártással kapcsolatos szolgáltatás
15.98 Üdítőital gyártása
15.98.915.98.9015.98.90.0Üdítőital gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA
16.0 Dohánytermék gyártása
16.00 Dohánytermék gyártása
16.00.916.00.9016.00.90.0Dohánytermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DB TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA
17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA
17.1 Textilszálak fonása
17.10Textilszálak fonása
17.10.917.10.9017.10.90.0Textilszálak fonásával kapcsolatos szolgáltatás
17.2 Textilszövés
17.20 Textilszövés
17.20.917.20.9017.20.90.0Textilszövéssel kapcsolatos szolgáltatás
17.3 Textilkikészítés
17.30 Textilkikészítés
17.30.117.30.10Textilszál, fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása
17.30.10.1Textilszál festési, fehérítési és nyomási szolgáltatása
17.30.217.30.10.2Fonal, cérna festési, fehérítési és nyomási szolgáltatás Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési, festési szolgáltatás
17.30.21Szövet, kötött-hurkolt kelme fehérítési szolgáltatás
17.30.21.1Selyemszövet fehérítése
17.30.21.2Gyapjúszövet fehérítése
17.30.21.3Pamutszövet fehérítése
17.30.21.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet fehérítése
17.30.21.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet fehérítése
17.30.21.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet fehérítése
17.30.21.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet fehérítése
17.30.21.8Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet fehérítése
17.30.21.9Kötött-hurkolt kelme fehérítése
17.30.22Szövet, kötött-hurkolt kelme festési szolgáltatása
17.30.22.1Selyemből vagy selyemhulladékból készült szövet festése
17.30.22.2Gyapjúszövet festése
17.30.22.3Pamutszövet festése
17.30.22.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet festése
17.30.22.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet festése
17.30.22.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet festése
17.30.22.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet festése
17.30.22.8Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet festése
17.30.22.9Kötött-hurkolt kelme festése
17.30.317.30.30Szövet, kötött-hurkolt kelme nyomási szolgáltatásai
17.30.30.1Selyemszövet nyomása
17.30.30.2Gyapjúszövet nyomása
17.30.30.3Pamutszövet nyomása
17.30.30.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet nyomása
17.30.30.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet nyomása
17.30.30.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet nyomása
17.30.30.7 17.30.30.8Bolyhos szövet, zseníliaszövet nyomása Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet nyomása
17.30.30.9Kötött-hurkolt kelme nyomása
17.30.417.30.40Egyéb textilkikészítési szolgáltatás
17.30.40.1Selyemszövet egyéb kikészítése
17.30.40.2Gyapjúszövet egyéb kikészítése
17.30.40.3Pamutszövet egyéb kikészítése
17.30.40.4Lenszövet, növényi vagy háncsrostból készült szövet egyéb kikészítése
17.30.40.5Végtelen fonalból, szintetikus szálból készült szövet egyéb kikészítése
17.30.40.6Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet egyéb kikészítése
17.30.40.7Bolyhos szövet, zseníliaszövet egyéb kikészítése
17.30.40.8Frottírtörölköző, hasonló frottírszövet egyéb kikészítése
17.30.40.9Kötött-hurkolt kelme egyéb kikészítése
17.30.917.30.9017.30.90.0Ruházati termék kikészítése
17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (Kivéve: ruházat)
17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
17.40.9Konfekcionált textiláru gyártásával (kivéve: ruházat) kapcsolatos szolgáltatás
17.40.9217.40.92.0Vitorlavászon, kempingfelszerelés és egyéb konfekcionált textiláru javítása
17.40.9917.40.99.0Konfekcionált textiláru gyártásával (kivéve: ruházat) kapcsolatos egyéb szolgáltatás
17.5 Egyéb textiláru gyártása
17.51 Szőnyeggyártás
17.51.917.51.9017.51.90.0Szőnyeggyártással kapcsolatos szolgáltatás
17.52 Kötéláru gyártása
17.52.9Kötéláru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
17.52.9217.52.92.0Háló, kötéláru javítása
17.52.9917.52.99.0Kötéláru gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (Kivéve: ruházat)
17.53.917.53.9017.53.90.0Nem szőtt textíliák gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása
17.54.917.54.9017.54.90.0Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása
17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása
17.60.917.60.9017.60.90.0Kötött, hurkolt kelme gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása
17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása
17.71.917.71.9017.71.90.0Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása
17.72.917.72.9017.72.90.0Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS
18.1 Bőrruházat gyártása
18.10 Bőrruházat gyártása
18.10.918.10.9018.10.90.0Bőrruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
18.2 Textilruházat gyártása
18.21 Munkaruházat gyártása
18.21.918.21.9018.21.90.0Munkaruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
18.22 Felsőruházat gyártása
18.22.918.22.9018.22.90.0Felsőruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
18.23 Alsóruházat gyártása
18.23.918.23.9018.23.90.0Alsóruházat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
18.24 Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
18.24.918.24.9018.24.90.0Egyéb ruházat, kiegészítők gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
18.3 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása
18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása
18.30.918.30.9018.30.90.0Szőrmekikészítéssel, szőrmecikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DC BŐR, BŐRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA
19 BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA 19.1 Bőrkikészítés
19.10 Bőrkikészítés
19.10.919.10.9019.10.90.0Bőrkikészítéssel kapcsolatos szolgáltatás
19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása
19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása
19.20.919.20.9019.20.90.0Táskafélék, szíjazat gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
19.3 Lábbeligyártás
19.30 Lábbeligyártás
19.30.919.30.9019.30.90.0Lábbeligyártással kapcsolatos szolgáltatás
DD FAFELDOLGOZÁS
20 FAFELDOLGOZÁS, FONOTTÁRU GYÁRTÁSA
20.1 Fűrészárugyártás
20.10 Fűrészárugyártás
20.10.9Fűrészárugyártással kapcsolatos szolgáltatás
20.10.9320.10.93.0Fűrészárut impregnáló szolgáltatás
20.10.9920.10.99.0Fűrészárugyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
20.2 Falemezgyártás
20.20 Falemezgyártás
20.20.1Falemezgyártás befejező szolgáltatásai
20.20.1520.20.15.0Falemezgyártás befejező szolgáltatásai
20.20.9020.20.9020.20.90.0Falemezgyártással kapcsolatos szolgáltatás
20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása
20.30 Épületasztalos-ipari termék gyártása
20.30.9Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
20.30.9120.30.91.0Saját gyártású fa épületasztalos-ipari termék beszerelése, beépítése; saját előállítású előregyártott fa épület összeszerelése
20.30.9920.30.99.0Épületasztalos-ipari termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
20.4 Tároló fatermék gyártása
20.40 Tároló fatermék gyártása
20.40.9Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
20.40.9220.40.92.0Tároló fatermék, rakodólap javítása, karbantartása
20.40.9920.40.99.0Tároló fatermék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
20.5 Egyéb fa-, fonott áru gyártása
20.51 Fatömegcikk gyártása
20.51.9Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
20.51.9220.51.92.0Fatömegcikk javítása, karbantartása
20.51.9920.51.99.0Fatömegcikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
20.52 Parafa-, fonottáru gyártása
20.52.920.52.9020.52.90.0Parafa, fonottam gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DE PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG
21 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA
21.1 Papíripari rostanyag, papír gyártása
21.11 Papíripari rostanyag gyártása
21.11.921.11.9021.11.90.0Papíripari rostanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
21.12 Papírgyártás
21.12.921.12.9021.12.90.0Papírgyártással kapcsolatos szolgáltatás
21.2 Papírtermék gyártása
21.21 Papír csomagolóeszköz gyártása
21.21.921.21.9021.21.90.0Papír csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
21.22.921.22.9021.22.90.0Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
21.23 Irodai papíráru gyártása
21.23.921.23.9021.23.90.0Irodai papíráru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
21.24 Tapétagyártás
21.24.921.24.9021.24.90.0Tapétagyártással kapcsolatos szolgáltatás
21.25 Egyéb papírtermék gyártása
21.25.921.25.9021.25.90.0Egyéb papírtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
22 KIADÓI, NYOMDAI, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG
22.1 Kiadói tevékenység
22.11 Könyvkiadás
22.11.222.11.2222.11.22.0Könyv, brossura, hasonló nyomtatott termék kiadása elektronikusan
22.11.322.11.3222.11.32.0Szótár, lexikon, sorozataik kiadása elektronikusan
22.11.422.11.4222.11.42.0Atlaszok, térképkönyvek kiadása elektronikusan
22.11.522.11.5222.11.52.0Nem könyv alakú térkép, vízrajz, földgömb és hasonlók kiadása elektronikusan
22.11.6Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben
22.11.6122.11.61.0Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, nyomtatott
22.11.6222.11.62.0Reklám, hirdetési felület értékesítése könyvekben, elektronikus
22.11.922.11.9022.11.90.0Könyvkiadással kapcsolatos szolgáltatás
22.12 Napilapkiadás
22.12.122.12.1222.12.12.0Hetente négynél kevesebbszer megjelenő újság, folyóirat, időszaki kiadvány kiadása elektronikusan
22.12.2Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban
22.12.2122.12.21.0Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, nyomtatott
22.12.2222.12.22.0Reklám, hirdetési felület értékesítése napilapokban, elektronikus
22.12.922.12.9022.12.90.0Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás
22.13 Időszaki kiadvány kiadása
22.13.122.13.1222.13.12.0Hetente legalább négyszer megjelenő újság, lap, folyóirat kiadása elektronikusan
22.13.2Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban
22.13.2122.13.21.0Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban, nyomtatott
22.13.2222.13.22.0Reklám, hirdetési felület értékesítése időszaki kiadványokban, elektronikus
22.13.922.13.9022.13.90.0Időszaki kiadvány kiadásával kapcsolatos szolgáltatás
22.14 Hangfelvétel-kiadás
22.14.222.14.2222.14.22.0Hangfelvétel kiadása elektronikusan
22.14.922.14.9022.14.90.0Hangfelvétel kiadásával kapcsolatos szolgáltatás
22.15 Egyéb kiadás
22.15.122.15.1222.15.12.0Képeslap, levelező-, üdvözlő lap, kép és hasonló anyagok kiadása elektronikusan Postai levelezőlap, üdvözlőlap és hasonlók kiadása elektronikusan
22.15.1422.15.14.0Képek, minták, fénykép kiadása elektronikusan
22.15.1622.15.16.0Levonómatrica, naptár kiadása elektronikusan
22.15.2Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlő lapon, képen és hasonló anyagokon
22.15.2122.15.21.0Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlő lapon, képen és hasonló anyagokon; nyomtatott
22.15.2222.15.22.0Reklám, hirdetési felület értékesítése képeslapon, levelező-, üdvözlő lapon, képen és hasonló anyagokon; elektronikus
22.15.922.15.9022.15.90.0Egyéb kiadással kapcsolatos szolgáltatás
22.2 Nyomdai tevékenység
22.21 Napilapnyomás
22.21.122.21.1022.21.10.0Napilapnyomási szolgáltatás
22.22 Máshova nem sorolt nyomás
22.22.3Nyomási szolgáltatás (kivéve: napilapnyomás)
22.22.3122.22.31.0Könyvnyomási szolgáltatás
22.22.32Máshova nem sorolt egyéb nyomási szolgáltatás
22.22.32.2Újság, folyóirat, más időszaki kiadvány (heti négynél kevesebbszer megjelenő) nyomási szolgáltatása
22.22.32.3Térképészeti termék (hegy- és vízrajzi térkép, földgömb stb.) minden fajtájának nyomása
22.22.32.4Postai képeslap, levonóábra nyomása
22.22.32.5Naptár, naptártömb minden fajtájának nyomása
22.22.32.7Kép, minta, fénykép nyomása
22.22.32.9Máshova nem sorolt egyéb nyomás
22.23 Könyvkötés
22.23.122.23.10Könyv-, más nyomtatvány kötése
22.23.10.1Könyvkötés
22.23.10.3Magazin-, brosúra-, katalógus-, prospektus-, hasonló reklámnyomtatvány kötése
22.23.10.5Egyéb nyomtatott papír-, kartontermék kötése
22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység
22.24.122.24.1022.24.10.0Nyomdai előkészítő szolgáltatások
22.25 Kisegítő nyomdai tevékenység
22.25.122.25.1022.25.10.0Kisegítő nyomdai szolgáltatás
22.3 Egyéb sokszorosítás
22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás
22.31.122.31.10Hangfelvétel-sokszorosító szolgáltatás
22.31.10.1Hanglemez-sokszorosító szolgáltatás
22.31.10.3Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (≤ 4 mm szélességű) sokszorosítása
22.31.10.5Hangfelvételt tartalmazó mágnesszalag (4-6,5 mm szélességű) sokszorosítása
22.31.10.7Hangfelvételes CD-t sokszorosító szolgáltatás
22.32 Videofelvétel-sokszorosítás
22.32.122.32.10Videofelvételt sokszorosító szolgáltatás
22.32.10.5Videofelvételt tartalmazó mágnesszalag (> 6,5 mm) sokszorosító szolgáltatás
22.32.10.7Videofelvételt (videolemezt, egyéb jelhordozót) sokszorosító szolgáltatás
22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása
22.33.122.33.10Szoftvert sokszorosító szolgáltatás
22.33.10.3Számítástechnikai adathordozót, adatfeldolgozási információt tartalmazó
mágnesszalag (≤ 4 mm szélességű) sokszorosító szolgáltatás
22.33.10.5Számítástechnikai adathordozót: adatfeldolgozási információt tartalmazó mágnesszalag (> 4 mm szélességű) sokszorosító szolgáltatás
22.33.10.7Adatfeldolgozási információt tartalmazó egyéb számítástechnikai eszköz sokszorosító szolgáltatás
DF KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA
23.1 Kokszgyártás
23.10 Kokszgyártás
23.10.923.10.9023.10.90.0Kokszgyártással kapcsolatos szolgáltatás
23.2 Kőolaj-feldolgozás
23.20 Kőolaj-feldolgozás
23.20.923.20.9023.20.90.0Kőolaj-feldolgozással kapcsolatos szolgáltatás
23.3 Nukleáris fűtőanyag gyártása
23.30 Nukleáris fűtőanyag gyártása
23.30.9Nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
23.30.9123.30.91.0Radioaktív hulladék kezelésével kapcsolatos szolgáltatás
23.30.9923.30.99.0Nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
DG VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
24 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA
24.1 Vegyi alapanyag gyártása
24.11 Ipari gáz gyártása
24.11.924.11.9024.11.90.0Ipari gáz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.12 Színezék, pigment gyártása
24.12.924.12.9024.12.90.0Színezék, pigment gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.13 Szervetlen vegyi alapanyag gyártása
24.13.924.13.9024.13.90.0Szervetlen vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.14 Szerves vegyi alapanyag gyártása
24.14.924.14.9024.14.90.0Szerves vegyi alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
24.15.924.15.9024.15.90.0Műtrágya, nitrogénvegyület gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.16 Műanyag-alapanyag gyártása
24.16.924.16.9024.16.90.0Műanyag-alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása
24.17.924.17.9024.17.90.0Szintetikus kaucsuk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.2 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
24.20 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
24.20.924.20.9024.20.90.0Mezőgazdasági vegyi termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.3 Festék, bevonóanyag gyártása
24.30 Festék, bevonóanyag gyártása
24.30.924.30.9024.30.90.0Festék, bevonóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.4 Gyógyszergyártás
24.41 Gyógyszeralapanyag gyártás
24.41.924.41.9024.41.90.0Gyógyszeralapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása
24.42.924.42.9024.42.90.0Gyógyszerkészítmény gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.5 Tisztítószer, testápolási cikk gyártása
24.51 Tisztítószer gyártása
24.51.924.51.9024.51.90.0Tisztítószer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.52 Testápolási cikk gyártása
24.52.924.52.9024.52.90.0Testápolási cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.6 Egyéb vegyi termék gyártása
24.61 Robbanóanyag gyártása
24.61.924.61.9024.61.90.0Robbanóanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.62 Ragasztógyártás
24.62.924.62.9024.62.90.0Ragasztógyártással kapcsolatos szolgáltatás
24.63 Illóolajgyártás
24.63.924.63.9024.63.90.0Illóolajgyártással kapcsolatos szolgáltatás
24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása
24.64.924.64.9024.64.90.0Fényképészeti vegyi anyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.65 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása
24.65.924.65.9024.65.90.0Felvétel nélküli hang-, kép- adathordozó gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása
24.66.924.66.9024.66.90.0Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
24.7 Vegyi szál gyártása
24.70 Vegyi szál gyártása
24.70.924.70.9024.70.90.0Vegyi szál gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DH GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25 GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA
25.1 Gumitermék gyártása
25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása
25.11.925.11.9025.11.90.0Gumiabroncs, gumitömlő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása
25.12.925.12.9025.12.90.0Gumiabroncs újrafutózásával kapcsolatos szolgáltatás
25.13 Egyéb gumitermék gyártása
25.13.9Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.13.9225.13.92.0Egyéb gumitermék javítása, karbantartása (kivéve: gumiabroncs)
25.13.9925.13.99.0Egyéb gumitermék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
25.2 Műanyag termék gyártása
25.21 Műanyag fólia, cső gyártása
25.21.9Műanyag fólia, -cső gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.21.9125.21.91.0Műanyag cső, tömlő, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem műanyag csővezeték rendszerének üzembe helyezését is
25.21.9225.21.92.0Műanyag cső, tömlő, szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem műanyag csővezeték rendszerének javítását, karbantartását is
25.21.9925.21.99.0Műanyag fólia, cső, szerelvény gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása
25.22.925.22.9025.22.90.0Műanyag csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.23 Műanyag építőanyag gyártása
25.23.9Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.23.9125.23.91.0Saját gyártású műanyag építőanyag beépítése, előregyártott műanyag épület összeszerelése
25.23.9925.23.99.0Műanyag építőanyag gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
25.24 Egyéb műanyag termék gyártása
25.24.8Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás*
25.24.8325.24.83.0Műanyag részegységek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
25.24.8925.24.89.0Egyéb műanyag termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
* A számozás a BTO-val való összhang érdekében eltér az általános szabálytól.
DI NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA
26.1 Üveg, üvegtermék gyártása
26.11 Síküveggyártás
26.11.926.11.9026.11.90.0Síküveggyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.12 Síküveg továbbfeldolgozása
26.12.9Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos szolgáltatás
26.12.9326.12.93.0Síküveg termékek befejező szolgáltatásai
26.12.9926.12.99.0Síküveg továbbfeldolgozásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
26.13 Öblösüveggyártás
26.13.9Öblösüveggyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.13.9126.13.91.0Háztartási üvegtermék befejező szolgáltatásai
26.13.9226.13.92.0Üveg csomagoló eszközök befejező szolgáltatásai
26.13.9926.13.99.0Öblösüveggyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
26.14 Üvegszálgyártás
26.14.926.14.9026.14.90.0Üvegszálgyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.15 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása
26.15.9Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.15.9126.15.91.0Üveg cső, csővezeték, szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem üveg csővezeték rendszerének üzembe helyezését is
26.15.9226.15.92.0Üveg cső, csővezeték javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem üveg csővezeték rendszerének javítását, karbantartását is
26.15.9326.15.93.0Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásának befejező szolgáltatása
26.15.9926.15.99.0Műszaki, egyéb üvegtermék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
26.2 Kerámiatermék gyártása (Kivéve: építési)
26.21 Háztartási kerámia gyártása
26.21.926.21.9026.21.90.0Háztartási kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.22 Egészségügyi kerámia gyártása
26.22.926.22.9026.22.90.0Egészségügyi kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.23 Kerámiaszigetelő gyártása
26.23.9Kerámiaszigetelő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.23.9126.23.91.0Kerámiszigetelők, szigetelő alkatrészek felszerelése
26.23.9926.23.99.0Kerámiaszigetelő gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
26.24 Műszaki kerámia gyártása
26.24.926.24.9026.24.90.0Műszaki kerámia gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása
26.25.926.25.9026.25.90.0Egyéb kerámiatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása
26.26.926.26.9026.26.90.0Tűzálló kerámiatermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása
26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása
26.30.926.30.9026.30.90.0Kerámiacsempe, -lap gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.4 Égetett agyag építőanyag gyártása
26.40 Égetett agyag építőanyag gyártása
26.40.9Égetett agyag építőanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.40.9126.40.91.0Kerámia cső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény felszerelése, helyszíni szerelése, beleértve az ipari üzem kerámia csővezeték rendszerének üzembe helyezését is
26.40.9226.40.92.0Kerámia cső, csővezeték, csatornázási termék és szerelvény javítása, karbantartása, beleértve az ipari üzem kerámia csővezeték rendszerének javítását, karbantartását is
26.40.9926.40.99.0Égetett agyag, építőanyag gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás
26.51 Cementgyártás
26.51.926.51.9026.51.90.0Cementgyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.52 Mészgyártás
26.52.926.52.9026.52.90.0Mészgyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.53 Gipszgyártás
26.53.926.53.9026.53.90.0Gipszgyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
26.61 Építési betontermék gyártása
26.61.926.61.9026.61.90.0Építési betontermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.62 Építési gipsztermék gyártása
26.62.926.62.9026.62.90.0Építési gipsztermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.63 Előre kevert beton gyártása
26.63.926.63.9026.63.90.0Előre kevert beton gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.64 Habarcsgyártás
26.64.926.64.9026.64.90.0Habarcsgyártással kapcsolatos szolgáltatás
26.65 Szálerősítésű cement gyártása
26.65.926.65.9026.65.90.0Szálerősítésű cement gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
26.66.926.66.9026.66.90.0Egyéb beton-, gipsz- cementtermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.7 Építőkő, díszkő megmunkálása
26.70 Építőkő, díszkő megmunkálása
26.70.126.70.1326.70.13.0Kőmegmunkáló szolgáltatás (emlékmű, sírkő)
26.70.926.70.9026.70.90.0Építőkő, díszkő megmunkálással kapcsolatos szolgáltatás (kivéve: emlékmű, sírkő megmunkálás)
26.8 Máshova nem sorolt, egyéb nemfém ásványi termék gyártása
26.81 Csiszolótermék gyártása
26.81.9Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
26.81.9126.81.91.0Malomkő, köszörűkő és hasonlók üzembe helyezése
26.81.9226.81.92.0Malomkő, köszörűkő és hasonlók javítása, karbantartása
26.81.9926.81.99.0Csiszolótermék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
26.82 Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
26.82.926.82.9026.82.90.0Máshova nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DJ FÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRI
27 FÉM ALAPANYAG GYÁRTÁSA
27.1 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása
27.10 Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártása
27.19.927.19.9027.19.90.0Vas, acél, vasötvözet alapanyag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás*
27.2 Csőgyártás
* A számozás a BTO-val való összhang érdekében a 4. számjegyen eltér az általános szabályoktól.
27.21 Öntöttvas cső gyártása
27.21.927.21.9027.21.90.0Öntöttvas cső gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.22 Acélcsőgyártás
27.22.927.22.9027.22.90.0Acélcsőgyártással kapcsolatos szolgáltatás
27.3 Vas, acél egyéb feldolgozása
27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása
27.31.927.31.9027.31.90.0Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
27.32.927.32.9027.32.90.0Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása
27.33.927.33.9027.33.90.0Hidegen alakított acélidom gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.34 Acélhuzalgyártás
27.34.927.34.9027.34.90.0Acélhuzalgyártással kapcsolatos szolgáltatás
27.4 Nemvas fém-alapanyag gyártása
27.41 Nemesfémgyártás
27.41.927.41.9027.41.90.0Nemesfémgyártással kapcsolatos szolgáltatás
27.42 Alumíniumgyártás
27.42.927.42.9027.42.90.0Alumíniumgyártással kapcsolatos szolgáltatás
27.43 Ólom, cink, ón gyártása
27.43.927.43.9027.43.90.0Ólom, cink, ón gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.44 Réz gyártása
27.44.927.44.9027.44.90.0Réz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.45Egyéb nemvas fém gyártása
27.45.927.45.9027.45.90.0Egyéb nemvas fém gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
27.5 Fémöntés
27.51 Vasöntés
27.51.927.51.9027.51.90.0Vasöntéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
27.52 Acélöntés
27.52.927.52.9027.52.90.0Acélöntéssel kapcsolatos szolgáltatás
27.53 Könnyűfémöntés
27.53.927.53.9027.53.90.0Könnyűfémöntéssel kapcsolatos szolgáltatás
27.54 Egyéb nemvas fém öntése
27.54.927.54.9027.54.90.0Egyéb nemvas fém öntésével kapcsolatos szolgáltatás
28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA
28.1 Fémszerkezet, -épületelem gyártása
28.11 Fémszerkezet gyártása
28.11.9Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.11.9128.11.91.0Saját gyártású fémszerkezet helyszíni technológiai szerelése
28.11.9228.11.92.0Fémszerkezet javítása, karbantartása
28.11.9928.11.99.0Fémszerkezet gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.12 Fém épületelem gyártása
28.12.9Fém épületelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.12.9128.12.91.0Saját gyártású fém nyílászáró szerkezet beépítése
28.12.9928.12.99.0Fém épületelem gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.2 Fémtartály, fűtési kazán, radiátor gyártása
28.21 Fémtartály gyártása
28.21.9Fémtartály gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.21.9128.21.91.0Fémtartály helyszíni technológiai szerelése (nem épület fűtéséhez használt)
28.21.9228.21.92.0Fémtartály javítása, karbantartása (nem épület fűtéséhez használt)
28.21.9928.21.99.0Fémtartály gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.22 Fűtési kazán, radiátor gyártása
28.22.9Fűtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.22.9128.22.91.0Fűtési kazán üzembe helyezése
28.22.9228.22.92.0Fűtési kazán javítása, karbantartása
28.22.9928.22.99.0Fűtési kazán, radiátor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.3 Gőzkazán gyártása
28.30 Gőzkazán gyártása
28.30.9Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.30.9128.30.91.0Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) üzembe helyezése, beleértve az ipari üzemek fém csővezeték-rendszerének üzembe helyezését is
28.30.9228.30.92.0Gőzkazán (kivéve: fűtési kazán) javítása, karbantartása, beleértve az ipari
üzemek fém csővezeték-rendszerének javítását, karbantartását is
28.30.9928.30.99.0Gőzkazán gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.4 Fémalakítás, porkohászat
28.40 Fémalakítás, porkohászat
28.40.9Fémalakítással, porkohászattal kapcsolatos szolgáltatás
28.40.9128.40.91.0Fémkovácsolási szolgáltatás
28.40.9228.40.92.0Fémsajtolási, -préselési szolgáltatás, rajz szerint
28.40.9328.40.93.0Egyéb fémalakítási szolgáltatás
28.40.9428.40.94.0Porkohászat
28.5 Fém felületkezelése, megmunkálása
28.51 Fém felületkezelése
28.51.1Fémek bevonási szolgáltatása
28.51.11Fémek fémes bevonása
28.51.11.3Fémbevonat készítés fémolvadékba merítéssel
28.51.11.5Fémbevonat készítés termikus szórással
28.51.11.7Cinkbevonat készítés elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel (galvanizálás)
28.51.11.9Nikkel-, réz-, króm-, egyéb fémbevonat készítés elektrolízissel vagy vegyi kezeléssel
28.51.12Fém nemfémes bevonása
28.51.12.3Műanyagbevonat-készítés
28.51.12.5Egyéb felületi bevonat készítés (pl. foszfátozás, zománcozás stb.)
28.51.2Egyéb fémkezelési, -kikészítési szolgáltatás
28.51.2128.51.21.0Fém hőkezelése (fémes bevonáson kívül)
28.51.22Fém más felületkezelése, kikészítése
28.51.22.3Festő, lakkozó, fényező és hasonló kikészítés
28.51.22.5Felületkikészítés anódos oxidálással (eloxálással)
28.51.22.7Felületkezelés vákuumgőzölő és -porlasztó (CVD/PVD) eljárással
28.51.22.9Fém egyéb felületi kikészítése
28.52 Fémmegmunkálás
28.52.928.52.9028.52.90.0Fémmegmunkálással kapcsolatos szolgáltatás
28.6 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása
28.61 Evőeszköz, késáru gyártása
28.61.928.61.9028.61.90.0Evőeszköz, késáru gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.62 Szerszámgyártás
28.62.9Szerszámgyártással kapcsolatos szolgáltatás
28.62.9228.62.92.0Szerszám javítása, karbantartása
28.62.9928.62.99.0Szerszámgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.63 Lakat-, zárgyártás
28.63.9Lakat-, zárgyártással kapcsolatos szolgáltatás
28.63.9128.63.91.0Zár, összetett zárszerkezet felszerelése, üzembe helyezése
28.63.9228.63.92.0Zár, összetett zárszerkezet javítása, karbantartása
28.63.9928.63.99.0Lakat-, zárgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.7 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása
28.71.9Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás (űrtartalma nem éri el a 300 litert)
28.71.9128.71.91.0Vas, acél tárolóeszköz üzembe helyezése (űrtartalma nem éri el a 300 litert)
28.71.9228.71.92.0Vas, acél tárolóeszköz javítása, karbantartása (űrtartalma nem éri el a 300 litert)
28.71.9928.71.99.0Vas, acél tárolóeszköz gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
28.72 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
28.72.928.72.9028.72.90.0Könnyűfém csomagolóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.73 Huzal termék gyártása
28.73.928.73.9028.73.90.0Huzaltermék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.74 Kötőelem, csavar gyártása
28.74.928.74.9028.74.90.0Kötőelem, csavar gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.75 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
28.75.9Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
28.75.9128.75.91.0Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék felszerelése, üzembehelyezése
28.75.9228.75.92.0Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása
28.75.9928.75.99.0Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
DK GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29 GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA
29.1 Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása
29.11 Motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közúti járműmotor)
29.11.9Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi, közúti járműmotor) kapcsolatos szolgáltatás
29.11.9129.11.91.0Motor, turbina üzembe helyezése (kivéve: légi, közúti járműmotor)
29.11.9229.11.92.0Motor, turbina javítása, karbantartása (kivéve: légi, közúti járműmotor)
29.11.9929.11.99.0Motor, turbina gyártásával (kivéve: légi, közúti járműmotor) kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása
29.12.9Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.12.9129.12.91.0Szivattyú, kompresszor üzembe helyezése
29.12.9229.12.92.0Szivattyú, kompresszor javítása, karbantartása
29.12.9929.12.99.0Szivattyú, kompresszor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.13 Csap, szelep gyártása
29.13.9Csap, szelep gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.13.9129.13.91.0Csap, szelep és hasonló szerelvény felszerelése
29.13.9229.13.92.0Csap, szelep és hasonló szerelvény javítása, karbantartása
29.13.9929.13.99.0Csap, szelep gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.14 Csapágy, erőátviteli elem gyártása
29.14.9Csapágy, erőátviteli elem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.14.9129.14.91.0Csapágy, erőátviteli elem beszerelése
29.14.9229.14.92.0Csapágy, erőátviteli elem javítása, karbantartása
29.14.9929.14.99.0Csapágy, erőátviteli elem gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.2 Egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
29.21 Kemence gyártása
29.21.9Kemence gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.21.9129.21.91.0Kemence üzembe helyezése
29.21.9229.21.92.0Kemence javítása, karbantartása
29.21.9929.21.99.0Kemence gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29.22.9Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.22.9129.22.91.0Emelő-, anyagmozgató berendezés üzembe helyezése
29.22.9229.22.92.0Emelő-, anyagmozgató berendezés javítása, karbantartása
29.22.9929.22.99.0Emelő-, anyagmozgató gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.23 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
29.23.9Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.23.9129.23.91.0Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó üzembe helyezése
29.23.9229.23.92.0Nem háztartási hűtő-, légállapot-szabályozó javítása, karbantartása
29.23.9929.23.99.0Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.24 Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártása
29.24.9Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.24.9129.24.91.0Máshova nem sorolt egyéb általános gép üzembe helyezése
29.24.92 29.24.9929.24.92.0 29.24.99.0Máshova nem sorolt egyéb általános gép javítása, karbantartása Máshova nem sorolt egyéb általános gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.3 Mezőgazdasági gép gyártása
29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása
29.31.9Mezőgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.31.9229.31.92.0Mezőgazdasági traktor javítása, karbantartása
29.31.9929.31.99.0Mezőgazdasági traktor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.32 Egyéb mezőgazdasági gép gyártása
29.32.9Egyéb mezőgazdasági gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.32.9129.32.91.0Egyéb mezőgazdasági gép üzembe helyezése
29.32.9229.32.92.0Egyéb mezőgazdasági gép javítása, karbantartása
29.32.9929.32.99.0Egyéb mezőgazdasági gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.4 Szerszámgépgyártás
29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
29.41.929.41.9029.41.90.0Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.42 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása
29.42.9Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.42.9129.42.91.0Fémmegmunkáló szerszámgép üzembe helyezése
29.42.9229.42.92.0Fémmegmunkáló szerszámgép javítása, karbantartása
29.42.9929.42.99.0Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.43 Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártása
29.43.9Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.43.9129.43.91.0Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép üzembe helyezése
29.43.9229.43.92.0Egyéb máshova nem sorolt szerszámgép javítása, karbantartása
29.43.9929.43.99.0Egyéb máshova nem sorolt szerszámgépek gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.5 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása
29.51 Kohászati gép gyártása
29.51.929.51.9129.51.91.0Kohászati gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Kohászati gép üzembe helyezése
29.51.9229.51.92.0Kohászati gép javítása, karbantartása
29.51.9929.51.99.0Kohászati gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.52 Bányászati, építőipari gép gyártása
29.52.9Bányászati, építőipari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.52.9129.52.91.0Bányászati, építőipari gép üzembe helyezése
29.52.9229.52.92.0Bányászati, építőipari gép javítása, karbantartása
29.52.9929.52.99.0Bányászati, építőipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.53 Élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
29.53.9Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.53.9129.53.91.0Élelmiszer-, dohányipari gép üzembe helyezése
29.53.9229.53.92.0Élelmiszer-, dohányipari gép javítása, karbantartása
29.53.9929.53.99.0Élelmiszer-, dohányipari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.54 Textil-, ruházati-, bőripari gép gyártása
29.54.9Textil-, ruházati-, bőripari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.54.9129.54.91.0Textil-, ruházati-, bőripari gép üzembe helyezése
29.54.9229.54.92.0Textil-, ruházati-, bőripari gép javítása, karbantartása
29.54.9929.54.99.0Textil-, ruházati-, bőripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.55 Papíripari gép gyártása
29.55.9Papíripari gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.55.9129.55.91.0Papíripari gép üzembe helyezése
29.55.9229.55.92.0Papíripari gép javítása, karbantartása
29.55.9929.55.99.0Papíripari gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.56 Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
29.56.9Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.56.9129.56.91.0Máshova nem sorolt egyéb speciális gép üzembe helyezése
29.56.9229.56.92.0Máshova nem sorolt egyéb speciális gép javítása, karbantartása
29.56.9929.56.99.0Máshova nem sorolt egyéb speciális gép gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.6 Fegyver-, lőszergyártás
29.60 Fegyver-, lőszergyártás
29.60.9Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.60.9129.60.91.0Fegyver, fegyverrendszer üzembe helyezése
29.60.9229.60.92.0Fegyver, fegyverrendszer javítása, karbantartása
29.60.9929.60.99.0Fegyver, lőszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.7 Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása
29.71 Háztartási villamos készülék gyártása
29.71.9Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
29.71.9129.71.91.0Professzionális villamos készülék üzembe helyezése
29.71.9229.71.92.0Professzionális villamos készülék javítása, karbantartása
29.71.9929.71.99.0Háztartási villamos készülék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása
29.72.929.72.9029.72.90.0Nem villamos háztartási készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
DL VILLAMOS GÉP, MŰSZER GYÁRTÁSA
30 IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS
30.0 Iroda-, számítógépgyártás
30.01 Irodagépgyártás
30.01.9Irodagépgyártással kapcsolatos szolgáltatás
30.01.9130.01.91.0Irodagép üzembe helyezése
30.01.9930.01.99.0Irodagépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
30.02 Számítógép, készülék gyártása
30.02.230.02.2030.02.20.0Számítógép modulok összeszerelése
30.02.9Számítógépgyártással kapcsolatos szolgáltatás
30.02.9130.02.91.0Számítógép üzembe helyezése
30.02.9930.02.99.0Számítógépgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP GYÁRTÁSA
31.1 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása
31.10.9Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
31.10.9131.10.91.0Villamos motor, áramfejlesztő üzembe helyezése
31.10.9231.10.92.0Villamos motor, áramfejlesztő javítása, karbantartása
31.10.9931.10.99.0Villamos motor, áramfejlesztő gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
31.2 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
31.20.9Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
31.20.9131.20.91.0Áramelosztó, -szabályozó készülék üzembe helyezése
31.20.9231.20.92.0Áramelosztó, -szabályozó készülék javítása, karbantartása
31.20.9931.20.99.0Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
31.3 Szigetelt vezeték, kábel gyártása
31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása
31.30.931.30.9031.30.90.0Szigetelt vezeték, kábel gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
31.4 Akkumulátor, szárazelem gyártása
31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása
31.40.931.40.9031.40.90.0Akkumulátor, szárazelem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
31.5 Világítóeszköz gyártása
31.50 Világítóeszköz gyártása
31.50.931.50.9031.50.90.0Világítóeszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
31.6 Egyéb villamos termék gyártása
31.61 Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása
31.61.9Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
31.61.9131.61.91.0Motor, gépjármű, motorkerékpár villamos berendezéseinek beszerelése, üzembe helyezése
31.61.9931.61.99.0Máshova nem sorolt egyéb motor-, járművillamossági cikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
31.62 Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártása
31.62.931.62.9131.62.91.0Máshova nem sorolt egyéb villamos termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék üzembe helyezése
31.62.9231.62.92.0Máshova nem sorolt, egyéb villamos készülék javítása, karbantartása
31.62.9931.62.99.0Máshova nem sorolt villamos termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA
32.1 Elektronikai alkatrész gyártása
32.10 Elektronikai alkatrész gyártása
32.10.9Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
32.10.9132.10.91.0Nyomtatott áramkörök előállításával kapcsolatos szolgáltatás
32.10.9232.10.92.0Elektromos integrált áramkörök előállításával kapcsolatos szolgáltatás
32.10.9932.10.99.0Elektronikai alkatrész gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
32.2 Ipari híradástechnikai termék gyártása
32.20 Ipari híradástechnikai termék gyártása
32.20.9Ipari híradástechnikai termék gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
32.20.9132.20.91.0Ipari híradástechnikai termék üzembe helyezése
32.20.9232.20.92.0Ipari híradástechnikai termék javítása, karbantartása
32.20.9932.20.99.0Ipari híradástechnikai termék gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
32.3 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása
32.30 Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártása
32.30.9Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
32.30.9132.30.91.0Professzionális rádió-, televízió-, hang-, videotechnikai berendezés üzembe helyezése
32.30.9232.30.92.0Professzionális rádió-, televízió-, hang-, videotechnikai berendezés javítása, karbantartása
32.30.9932.30.99.0Híradástechnikai fogyasztási cikk gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
33 MŰSZERGYÁRTÁS
33.1 Orvosi műszer gyártása
33.10 Orvosi műszer gyártása
33.10.9Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
33.10.9133.10.91.0Orvosi, sebészeti berendezés, készülék üzembe helyezése
33.10.92 33.10.9933.10.92.0 33.10.99.0Orvosi, sebészeti berendezés, készülék javítása, karbantartása Orvosi műszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
33.2 Mérőműszer gyártása
33.20 Mérőműszer gyártása
33.20.9Mérőműszer gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
33.20.9133.20.91.0Mérőműszer üzembe helyezése
33.20.9233.20.92.0Mérőműszer javítása, karbantartása
33.20.9933.20.99.0Mérőműszer gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
33.3 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása
33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása
33.30.133.30.1033.30.10.0Ipari folyamatirányító berendezés, automatizált termelő üzem tervezése, összeszerelése
33.30.933.30.9033.30.90.0Ipari folyamatirányító berendezés javítása, karbantartása
33.4 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
33.40 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása
33.40.9Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
33.40.9133.40.91.0Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer üzembe helyezése
33.40.9233.40.92.0Professzionális fényképészeti, filmtechnikai felszerelés, optikai műszer javítása, karbantartása
33.40.9933.40.99.0Optikai, fényképészeti eszköz gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
33.5 Óragyártás
33.50 Óragyártás
33.50.9Óragyártással kapcsolatos szolgáltatás
33.50.9133.50.91.0Ipari időmérő műszer, készülék üzembe helyezése
33.50.9233.50.92.0Ipari időmérő műszer, készülék javítása, karbantartása
33.50.9933.50.99.0Óragyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
DM JÁRMŰGYÁRTÁS
34 KÖZÚTI JÁRMŰ GYÁRTÁSA
34.1 Közúti gépjármű gyártása
34.10 Közúti gépjármű gyártása
34.10.9Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
34.10.9134.10.91.0Részegységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül
34.10.9234.10.92.0Komplett funkcionális egységek beszerelése gépjárművekbe a gyártási folyamaton belül
34.10.9934.10.99.0Közúti gépjármű gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
34.2 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
34.20.734.20.7034.20.70.0Gépjárművek felújítása, összeszerelése, felszerelése, karosszériamunkák
34.20.834.20.8034.20.80.0Lakókocsik, mobil otthonok összeszerelése
34.20.9Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
34.20.9234.20.92.0Konténerek javítása, karbantartása
34.20.9934.20.99.0Gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
34.3 Közúti gépjármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34.30 Közúti gépjármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
34.30.9Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
34.30.9134.30.91.0Közúti gépjármű alkatrész, tartozék máshova nem sorolt összeszerelése
34.30.9934.30.99.0Közúti gépjármű, gépjárműmotor alkatrészeinek gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
35 EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA
35.1 Hajógyártás-, javítás
35.11 Hajógyártás, -javítás
35.11.9Hajó gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás
35.11.9235.11.92.0Hajó, úszómű és -szerkezet javítása, karbantartása
35.11.9335.11.93.0Hajó átépítése, átalakítása
35.11.9435.11.94.0Hajó, úszómű és -szerkezet felszerelése
35.11.9935.11.99.0Hajó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
35.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása
35.12.9Szabadidő-, sporthajó gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás
35.12.9235.12.92.0Szabadidő-, sporthajó javítása, karbantartása, rekonstrukciója, felszerelése
35.12.9935.12.99.0Szabadidő-, sporthajó gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
35.20 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása
35.20.9Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
35.20.9235.20.92.0Vasúti, kötöttpályás jármű javítása, karbantartása
35.20.9335.20.93.0Vasúti, kötöttpályás jármű átalakítása, felszerelése
35.20.9935.20.99.0Vasúti, kötöttpályás jármű gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
35.3 Légi, űrjármű gyártása, javítása
35.30 Légi, űrjármű gyártása, javítása
35.30.9Légi, űrjármű gyártásával, javításával kapcsolatos szolgáltatás
35.30.9235.30.92.0Légi jármű-motor javítása, karbantartása
35.30.93Légi jármű felújítása
35.30.93.3Légi jármű motorjának felújítása
35.30.93.5Helikopter felújítása, átalakítása
35.30.93.7Repülőgép, egyéb légi jármű felújítása, átalakítása
35.30.9935.30.99.0Légi, űrjármű gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
35.4 Motorkerékpár, kerékpár gyártása
35.41 Motorkerékpár gyártása
35.41.935.41.9035.41.90.0Motorkerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
35.42 Kerékpár gyártása
35.42.935.42.9035.42.90.0Kerékpár gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása
35.43.9Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
35.43.9235.43.92.0Mozgássérültek kocsijának javítása, karbantartása
35.43.9935.43.99.0Mozgássérültek kocsijának gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
35.5 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása
35.50.9Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
35.50.9235.50.92.0Máshova nem sorolt egyéb jármű javítása, karbantartása
35.50.9935.50.99.0Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
DN MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR
36 BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓ-IPARI TERMÉK GYÁRTÁSA
36.1 Bútorgyártás
36.11 Ülőbútor gyártása
36.11.236.11.2036.11.20.0Székek, ülőhelyek kárpitozása
36.11.9Ülőbútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.11.9236.11.92.0Ülőbútor javítása, karbantartása
36.11.9936.11.99.0Ülőbútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
36.12 Irodabútor gyártása
36.12.936.12.9036.12.90.0Irodabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.13 Konyhabútor gyártása
36.13.936.13.9036.13.90.0Konyhabútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.14 Egyéb bútor gyártása
36.14.236.14.2036.14.20.0Új bútorok gyártásának befejező szolgáltatásai (kivéve: ülőbútor)
36.14.9Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.14.9236.14.92.0Egyéb bútorok javítása, karbantartása, restaurálása
36.14.9936.14.99.0Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
36.15 Ágybetét gyártása
36.15.936.15.9036.15.90.0Ágybetét gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.2 Ékszergyártás
36.21 Pénzérme, érem gyártása
36.21.936.21.9036.21.90.0Pénzérme, érem gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.22 Ékszergyártás
36.22.236.22.2036.22.20.0Drágakövek, ékszerek átalakítása
36.22.936.22.9036.22.90.0Ékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás
36.3 Hangszergyártás
36.30 Hangszergyártás
36.30.9Hangszergyártással kapcsolatos szolgáltatás
36.30.9136.30.91.0Hangszer üzembe helyezése
36.30.9236.30.92.0Hangszer javítása, karbantartása
36.30.9936.30.99.0Hangszergyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
36.4 Sportszergyártás
36.40 Sportszergyártás
36.40.9Sportszergyártással kapcsolatos szolgáltatás
36.40.9136.40.91.0Sportfelszerelés, -berendezés üzembe helyezése
36.40.9236.40.92.0Sportfelszerelés, -berendezés javítása, karbantartása
36.40.9936.40.99.0Sportszergyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
36.5 Játékgyártás
36.50 Játékgyártás
36.50.9Játékgyártással kapcsolatos szolgáltatás
36.50.9136.50.91.0Automata tekepálya, vidámparki játék berendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társas játékainak felszerelése, üzembe helyezése
36.50.9236.50.92.0Automata tekepálya, vidámpari játék berendezés, vendéglátóhely asztali és egyéb társas játékainak javítása, karbantartása
36.50.9936.50.99.0Játékgyártással kapcsolatos egyéb szolgáltatás
36.6 Egyéb feldolgozóipar
36.61 Divatékszergyártás
36.61.936.61.9036.61.90.0Divatékszergyártással kapcsolatos szolgáltatás
36.62 Seprű- és kefegyártás
36.62.936.62.9036.62.90.0Seprű-, kefegyártással kapcsolatos szolgáltatás
36.63 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipar
36.63.9Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipari termékek gyártásával kapcsolatos szolgáltatás
36.63.9336.63.93.0Állatkitömés
36.63.9936.63.99.0Máshova nem sorolt, egyéb feldolgozóipari termékek gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás
37 NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL
37.1 Fém visszanyerése hulladékból
37.10 Fém visszanyerése hulladékból
37.10.237.10.2037.10.20.0Hajóbontás
37.10.937.10.9037.10.90.0Fém hulladék visszanyerésével kapcsolatos szolgáltatás
37.2 Nemfém visszanyerése hulladékból
37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból
37.20.937.20.9037.20.90.0Nemfém hulladék visszanyerésével kapcsolatos szolgáltatás
E VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS
40 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, MELEGVÍZELLÁTÁS
40.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás
40.11 Villamosenergia-termelés
40.11.940.11.9040.11.90.0Villamosenergia-termeléssel kapcsolatos szolgáltatás
40.12 Villamosenergia-szállítás
40.12.140.12.1040.12.10.0Villamosenergia-szállítás
40.13 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem
40.13.1Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem
40.13.1140.13.11.0Villamosenergia-elosztás
40.13.1240.13.12.0Villamosenergia-kereskedelem
40.2 Gázgyártás, -elosztás
40.21 Gázgyártás
40.21.940.21.9040.21.90.0Gázgyártással kapcsolatos szolgáltatás
40.22 Gázelosztás, -kereskedelem
40.22.1Gázelosztás, -kereskedelem
40.22.1140.22.11.0Gázelosztás
40.22.12Gázkereskedelem
40.22.12.1Vezetékes gáz kereskedelme
40.22.12.2Nem vezetékes gáz kereskedelme
40.3 Gőz-, melegvízellátás
40.30 Gőz-, melegvízellátás
40.30.940.30.9040.30.90.0Gőz-, melegvíz-ellátási szolgáltatás 41 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELOSZTÁS
41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás
41.00.241.00.2041.00.20.0Vízelosztás
F Építőipar
45 Építőipar
45.1 Építési terület előkészítése
45.11 Épületbontás, földmunka
45.11.1Bontás, építési terület kialakítása
45.11.1145.11.11.0Bontás
45.11.1245.11.12.0Építési terület kialakítása, megtisztítása
45.11.2Talajkitermelés, talajmozgatás
45.11.2145.11.21.0Csatornaásás
45.11.2245.11.22.0Szennyezett talajréteg eltávolítása
45.11.2345.11.23.0Talaj -rekultiváció
45.11.2445.11.24.0Egyéb talajkitermelés, talajmozgatás
45.11.345.11.3045.11.30.0Bányászati terület előkészítése
45.12 Talajmintavétel, próbafúrás
45.12.145.12.1045.12.10.0Talajmintavétel, próbafúrás
45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése
45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése
45.21.1Épület építési munkái
45.21.1145.21.11.0Egy, -kétlakásos épület építése
45.21.1245.21.12.0Többlakásos épület építése
45.21.1345.21.13.0Ipari épület, raktár építése
45.21.1445.21.14.0Kereskedelmi épület építése
45.21.1545.21.15.0Egyéb épület építése
45.21.2Híd, magasvezetésű autópálya, alagút, aluljáró építése
45.21.21 45.21.2245.21.21.0 45.21.22.0Híd, magasvezetésű autópálya építése Alagút, aluljáró építése
45.21.3Távolsági csővezeték, távközlési elektromos távvezeték (kábel) építése
45.21.3145.21.31.0Távolsági kőolaj-, földgázszállító csővezeték építése
45.21.3245.21.32.0Vízszállító és egyéb távolsági csővezeték építése
45.21.3345.21.33.0Vasúti elektromos távvezeték építése
45.21.3445.21.34.0Egyéb elektromos távvezeték építése, föld felett
45.21.3545.21.35.0Egyéb elektromos távvezeték építése, föld alatt
45.21.3645.21.36.0Távközlési távvezeték építése, föld felett
45.21.3745.21.37.0Távközlési távvezeték építése, föld alatt
45.21.4Helyi csővezeték, kábel építése
45.21.4145.21.41.0Helyi víz-, szennyvízszállító csővezeték építése
45.21.4245.21.42.0Helyi energiaszállító csővezeték építése
45.21.4345.21.43.0Helyi elektromos vezeték építése, föld felett
45.21.4445.21.44.0Helyi elektromos vezeték építése, föld alatt
45.21.4545.21.45.0Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld felett
45.21.4645.21.46.0Helyi telefon, egyéb távközlési vezeték építése, föld alatt
45.21.5Villamos erőművi, bányászati, feldolgozó-ipari létesítmény építése
45.21.5145.21.51.0Villamos erőmű építése
45.21.5245.21.52.0Bányászati, feldolgozó-ipari létesítmény építése
45.21.6Máshova nem sorolt egyéb általános építés
45.21.6145.21.61.0Stadion, sportpálya építményeinek építése
45.21.6245.21.62.0Uszodák építményeinek építése
45.21.6345.21.63.0Egyéb sport-, szabadidős célú építmény építése
45.21.6445.21.64.0Máshova nem sorolt építmény építése
45.21.7Előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése, felállítása
45.21.7145.21.71.0Előre gyártott lakóépület helyszíni összeszerelése, felállítása
45.21.7245.21.72.0Előre gyártott nem lakóépület helyszíni összeszerelése
45.21.7345.21.73.0Egyéb előre gyártott szerkezet helyszíni összeszerelése 45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés
45.22.1Tetőszerkezet-építés, tetőfedés
45.22.1145.22.11.0Tetőszerkezet-építés
45.22.1245.22.12.0Tetőfedés
45.22.1345.22.13.0Eső-, ereszcsatornázás
45.22.245.22.2045.22.20.0Vízszigetelés
45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport, játéktér építése
45.23.1Autópálya, út, vasút, repülőtéri futópálya építése
45.23.1145.23.11.0Autópálya, út általános alapozása
45.23.1245.23.12.0Autópálya, út általános felszíni munkái
45.23.1345.23.13.0Vasútépítés
45.23.1445.23.14.0Repülőtéri futópálya-építés
45.23.1545.23.15.0Jelzések festése
45.23.2Játéktérépítés sport-, szabadidős célú létesítménynél
45.23.2145.23.21.0Játéktérépítés stadionnál, sportpályánál
45.23.2245.23.22.0Játéktérépítés egyéb sport-, szabadidős célú létesítménynél
45.24 Vízi létesítmény építése
45.24.1Vízi út, kikötő, gát, egyéb vízi létesítmény építése
45.24.1145.24.11.0Parti, kikötői létesítmény építése
45.24.1245.24.12.0Gát, csatorna, öntözőcsatorna, vízelvezető építése
45.24.1345.24.13.0Zsilip, töltés, egyéb hidromechanikai létesítmény építése
45.24.1445.24.14.0Iszapkotrás, egyéb vízügyi munka
45.25 Egyéb speciális szaképítés
45.25.145.25.1045.25.10.0Állványozás
45.25.2Alapozás, víztermelő kút fúrása
45.25.2145.25.21.0Alapozás, cölöpverés
45.25.2245.25.22.0Víztermelő kút fúrása
45.25.3Betonozás
45.25.31 45.25.3245.25.31.0 45.25.32.0Vasbetonozás Egyéb betonozás
45.25.4Acélszerkezet építése
45.25.4145.25.41.0Épület acélszerkezetének építése
45.25.4245.25.42.0Egyéb építmény acélszerkezetének építése
45.25.545.25.5045.25.50.0Kőműves-, falazómunka
45.25.6Egyéb építési tevékenység
45.25.6145.25.61.0Ipari kémény építése
45.25.6245.25.62.0Máshova nem sorolt egyéb építési tevékenység
45.3 Épületgépészeti szerelés
45.31 Villanyszerelés
45.31.1Elektromos vezeték szerelése
45.31.1145.31.11.0Elektromos vezeték szerelése lakóépületben
45.31.1245.31.12.0Elektromos vezeték szerelése nem lakóépületben
45.31.1345.31.13.0Elektromos vezeték szerelése egyéb építményen
45.31.2Tűzjelző, betörés elleni rendszer, házi antenna felszerelése
45.31.2145.31.21.0Tűzjelző rendszer felszerelése
45.31.2245.31.22.0Betörés elleni riasztórendszer felszerelése
45.31.2345.31.23.0Házi antenna felszerelése
45.31.345.31.3045.31.30.0Felvonó, mozgólépcső szerelése
45.31.4Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés
45.31.4145.31.41.0Távközlési, elektromos kábel szerelése
45.31.4245.31.42.0Elektromos fűtőkészülék, egyéb elektromos berendezés szerelése
45.32 Szigetelés
45.32.1Szigetelés
45.32.1145.32.11.0Hőszigetelés
45.32.1245.32.12.0Egyéb szigetelés
45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés
45.33.1Légállapotszabályozó berendezés szerelése
45.33.11 45.33.1245.33.11.0 45.33.12.0Fűtésszerelés Szellőző-, légkondicionáló berendezés szerelése
45.33.245.33.2045.33.20.0Szennyvízcsatorna-, vízvezeték-szerelés
45.33.345.33.3045.33.30.0Gázszerelés
45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés
45.34.145.34.1045.34.10.0Kerítés, rács felszerelése
45.34.2Egyéb elektromos épületgépészeti szerelés
45.34.2145.34.21.0Út, repülőtér, kikötő világítási, jelzőrendszereinek szerelése
45.34.2245.34.22.0Máshová nem sorolt egyéb elektromos épületgépészeti szerelés
45.34.3Máshová nem sorolt épületgépészeti szerelés
45.34.3145.34.31.0Árnyékoló, roló, napellenző felszerelése
45.34.3245.34.32.0Máshová nem sorolt egyéb épületgépészeti szerelés
45.4 Befejező építés
45.41 Vakolás
45.41.145.41.1045.41.10.0Vakolás
45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.42.1Épületasztalos-szerkezet szerelése
45.42.1145.42.11.0Ajtó, ablak beszerelése
45.42.1245.42.12.0Egyéb fémszerelvénnyel végzett épületasztalos szolgáltatás
45.42.1345.42.13.0Egyéb nem fémszerelvénnyel végzett épületasztalos szolgáltatás
45.43 Padló-, falburkolás
45.43.1Padló-, falburkolás csempével
45.43.1145.43.11.0Külső padló-, falburkolás csempével
45.43.1245.43.12.0Belső padló-, falburkolás csempével
45.43.2Egyéb burkolás, tapétázás
45.43.2145.43.21.0Padlóburkolás rugalmas burkolattal
45.43.2245.43.22.0Egyéb aljzatfedés, -burkolás
45.43.2345.43.23.0Falburkolás, -tapétázás
45.43.345.43.3045.43.30.0Belső díszítő elemek felszerelése
45.44 Festés, üvegezés
45.44.145.44.1045.44.10.0Üvegezés
45.44.2Festés
45.44.2145.44.21.0Épület belső festése
45.44.2245.44.22.0Épület külső festése
45.44.2345.44.23.0Egyéb építmény festése
45.45 Egyéb befejező építés
45.45.1Egyéb befejező építés
45.45.1145.45.11.0Épület külső díszítése
45.45.1245.45.12.0Épület külső tisztítása
45.45.1345.45.13.0Máshova nem sorolt egyéb befejező építés
45.5 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
45.50.145.50.1045.50.10.0Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel
G KERESKEDELEM, JAVÍTÁS
50 Jármű-kereskedelem, javítás, üzemanyag kiskereskedelem
50.1 Gépjármű-kereskedelem
50.10 Gépjármű-kereskedelem
50.10.1Gépjármű-nagykereskedelem
50.10.1150.10.11.0Tehergépjármű, autóbusz- nagykereskedelem
50.10.1250.10.12.0Személy gépj ármű-nagykereskedelem
50.10.1350.10.13.0Lakó, kemping jármű nagykereskedelem
50.10.1450.10.14.0Különleges gépjármű nagykereskedelem
50.10.2Gépjármű-kiskereskedelem
50.10.2150.10.21.0Új személyszállító gépjármű kiskereskedelem
50.10.2250.10.22.0Használt személyszállító gépjármű kiskereskedelem
50.10.2350.10.23.0Lakó, kemping jármű kiskereskedelem
50.10.350.10.3050.10.30.0Gépjármű ügynöki kereskedelem
50.2 Gépjárműjavítás
50.20 Gépjárműjavítás
50.20.1Személy gépkocsi-j avítás
50.20.1150.20.11.0Személy gépkocsi-j avítás
50.20.1250.20.12.0Személygépkocsi elektromos rendszerének javítása
50.20.1350.20.13.0Személygépkocsi-gumiabroncs javítása
50.20.1450.20.14.0Személygépkocsi-karosszéria javítása
50.20.2Egyéb gépjármű javítása
50.20.2150.20.21.0Egyéb gépjármű javítása
50.20.2250.20.22.0Egyéb gépjármű elektromos rendszerének javítása
50.20.2350.20.23.0Egyéb gépjármű karosszéria javítása
50.20.3Gépjárművel kapcsolatos egyéb szolgáltatás
50.20.3150.20.31.0Gépjárműmosás
50.20.3250.20.32.0Út menti gyorssegély
50.3 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem
50.30.1Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
50.30.1150.30.11.0Gumiabroncs-nagykereskedelem
50.30.1250.30.12.0Gépjármű egyéb alkatrészének nagykereskedelme
50.30.2Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
50.30.2150.30.21.0Gumiabroncs-kiskereskedelem
50.30.2250.30.22.0Gépjármű egyéb alkatrész kiskereskedelem
50.30.350.30.3050.30.30.0Gépjárműalkatrész ügynöki kereskedelem
50.4 Motorkerékpár-kereskedelem, javítás
50.40 Motorkerékpár-kereskedelem, javítás
50.40.150.40.1050.40.10.0Motorkerékpár-nagykereskedelem
50.40.250.40.2050.40.20.0Motorkerékpár-kiskereskedelem
50.40.350.40.3050.40.30.0Motorkerékpár ügynöki kereskedelme
50.40.450.40.4050.40.40.0Motorkerékpár javítás
50.5 Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem
50.50.50.50.1050.50.10.0Üzemanyag-kiskereskedelem
51 NAGYKERESKEDELEM
51.1 Ügynöki nagykereskedelem
51.11 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
51.11.1Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelem
51.11.1151.11.11.0Élő állat ügynöki nagykereskedelem
51.11.1251.11.12.0Mezőgazdasági nyers termék, textilnyersanyag, -félkésztermék ügynöki nagykereskedelem
51.12 Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.1Alapanyag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.1151.12.11.0Üzemanyag ügynöki nagykereskedelem
51.12.1251.12.12.0Érc, fém ügynöki nagykereskedelem
51.12.1351.12.13.0Vegyi áru ügynöki nagykereskedelem
51.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem
51.13.1Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelem
51.13.1151.13.11.0Fa termék ügynöki nagykereskedelem
51.13.1251.13.12.0Egyéb építőanyag ügynöki nagykereskedelem
51.14 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.14.1Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.14.1151.14.11.0Irodagép, számítástechnikai berendezés ügynöki nagykereskedelem
51.14.1251.14.12.0Egyéb gép, ipari berendezés ügynöki nagykereskedelem
51.14.1351.14.13.0Hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelem
51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
51.15.151.15.1051.15.10.0Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelem
51.16 Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
51.16.1Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelem
51.16.11 51.16.1251.16.11.0 51.16.12.0Textil ügynöki nagykereskedelem Ruházat, lábbeli ügynöki nagykereskedelem
51.16.1351.16.13.0Bőráru ügynöki nagykereskedelem
51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.17.1Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.17.1151.17.11.0Élelmiszer-, ital ügynöki nagykereskedelem
51.17.1251.17.12.0Dohányáru ügynöki nagykereskedelem
51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.18.1Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.18.1151.18.11.0Gyógyszer, gyógyászati eszköz, kozmetikum ügynöki nagykereskedelem
51.18.1251.18.12.0Egyéb máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelem
51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.19.151.19.1051.19.10.0Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
51.2 Mezőgazdasági termék nagykereskedelem*
51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
51.21.1Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem
Az 51.2-51.7 alágazatokba kizárólag a saját számlára történő nagykereskedelmi értékesítés tartozik.
51.21.1151.21.11.0Gabona-nagykereskedelem
51.21.1251.21.12.0Vetőmag-nagykereskedelem
51.21.1351.21.13.0Olajos termény nagykereskedelem
51.21.1451.21.14.0Takarmány-nagykereskedelem
51.21.1551.21.15.0Máshova nem sorolt, egyéb mezőgazdasági nyersanyag nagykereskedelem
51.22 Dísznövény-nagykereskedelem
51.22.151.22.1051.22.10.0Dísznövény-nagykereskedelem
51.23 Élőállat-nagykereskedelem
51.23.151.23.1051.23.10.0Élőállat-nagykereskedelem
51.24 Bőr-nagykereskedelem
51.24.151.24.1051.24.10.0Bőr-nagykereskedelem
51.25 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem
51.25.151.25.1051.25.10.0Feldolgozatlan dohány nagykereskedelem
51.3 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem
51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.31.1Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.31.1151.31.11.0Burgonya-nagykereskedelem
51.31.1251.31.12.0Egyéb zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
51.32 Húsáru-nagykereskedelem
51.32.1Húsáru-nagykereskedelem
51.32.1151.32.11.0Hús-nagykereskedelem
51.32.1251.32.12.0Húskészítmény-nagykereskedelem
51.33 Tejtermék-, tojás-, zsiradék- nagykereskedelem
51.33.1Tejtermék-, tojás-, zsiradék-nagykereskedelem
51.33.1151.33.11.0Tej-, tejtermék-nagykereskedelem
51.33.1251.33.12.0Tojás-, -készítmény-nagykereskedelem
51.33.1351.33.13.0Étolaj-, zsiradék-nagykereskedelem
51.34 Ital nagykereskedelme
51.34.1Ital nagykereskedelme
51.34.1151.34.11.0Alkoholmentesital-nagykereskedelem
51.34.1251.34.12.0Alkoholtartalmúital-nagykereskedelem
51.35 Dohányáru-nagykereskedelem
51.35.151.35.1051.35.10.0Dohányáru-nagykereskedelem
51.36 Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.36.1Cukor-, édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.36.1151.36.11.0Cukor-nagykereskedelem
51.36.1251.36.12.0Édesség-, pékáru-nagykereskedelem
51.37 Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.37.151.37.1051.37.10.0Kávé-, fűszer-nagykereskedelem
51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem
51.38.151.38.1051.38.10.0Hal-, rák-nagykereskedelem
51.38.251.38.2151.38.21.0Máshova nem sorolt élelmiszer nagykereskedelem Feldolgozott zöldség, gyümölcs nagykereskedelem
51.38.2251.38.22.0Diétás- , bébiétel-nagykereskedelem
51.38.2351.38.23.0Hobbiállateledel-nagykereskedelem
51.38.2451.38.24.0Máshova nem sorolt, egyéb élelmiszer nagykereskedelem
51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
51.39.1Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
51.39.1151.39.11.0Mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem
51.39.1251.39.12.0Nem mélyhűtött élelmiszer vegyes nagykereskedelem
51.4 Fogyasztási cikk-nagykereskedelem
51.41 Textil-nagykereskedelem
51.41.1Textil-nagykereskedelem
51.41.1151.41.11.0Ruházati méteráru-nagykereskedelem
51.41.1251.41.12.0Egyéb textília-nagykereskedelem
51.41.1351.41.13.0Rövidáru-nagykereskedelem
51.41.1451.41.14.0Lakástextil-nagykereskedelem
51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.42.1Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem
51.42.1151.42.11.0Felsőruházat-nagykereskedelem
51.42.1251.42.12.0Alsóruházat-nagykereskedelem
51.42.1351.42.13.0Szőrmeáru-nagykereskedelem
51.42.1451.42.14.0Lábbeli-nagykereskedelem
51.42.1551.42.15.0Ruházati kiegészítő nagykereskedelem
51.43 Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem
51.43.1Elektromos háztartási cikk nagykereskedelem
51.43.1151.43.11.0Elektromos háztartási gép nagykereskedelem
51.43.1251.43.12.0Világítás-technikai termék-nagykereskedelem
51.43.1351.43.13.0Háztartási villanyvezeték, -szerelvényáru nagykereskedelem
51.43.2Híradás-technikai termék nagykereskedelem
51.43.21 51.43.2251.43.21.0 51.43.22.0Híradás-technikai készülék nagykereskedelem Hang- és képfelvételek nagykereskedelme
51.44 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem
51.44.1Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer- nagykereskedelem
51.44.1151.44.11.0Evőeszköz, késáru cikk-nagykereskedelem
51.44.1251.44.12.0Üveg-, porcelán nagykereskedelem
51.44.1351.44.13.0Tapéta-nagykereskedelem
51.44.1451.44.14.0Tisztítószer-nagykereskedelem
51.45 Illatszer-nagykereskedelem
51.45.151.45.1051.45.10.0Illatszer-nagykereskedelem
51.46 Gyógyszer-, gyógyászatitermék nagykereskedelme
51.46.1Gyógyszer-, gyógyászatitermék nagykereskedelme
51.46.1151.46.11.0Gyógyszernagykereskedelem
51.46.1251.46.12.0Orvosi műszer nagykereskedelem
51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme
51.47.1Bútor, padlóburkoló, egyéb nem elektromos háztartási készülék nagykereskedelem
51.47.1151.47.11.0Bútor-nagykereskedelem
51.47.1251.47.12.0Nem elektromos háztartási készülék-nagykereskedelem
51.47.1351.47.13.0Háztartási faáru-nagykereskedelem
51.47.1451.47.14.0Szőnyeg- , padlóburkoló-nagykereskedelem
51.47.1551.47.15.0Máshova nem sorolt, egyéb háztartási cikk-nagykereskedelem
51.47.2Könyv-, újság-, írószer-, papíráru-nagykereskedelem
51.47.2151.47.21.0Könyv-, újság-nagykereskedelem
51.47.2251.47.22.0írószer-, papíráru-nagykereskedelem
51.47.3Egyéb fogyasztási cikk-nagykereskedelem
51.47.3151.47.31.0Hangszer-, kotta-nagykereskedelem
51.47.3251.47.32.0Fotó-, optikai cikk-nagykereskedelem
51.47.3351.47.33.0Játék-nagykereskedelem
51.47.34 51.47.3551.47.34.0 51.47.35.0Óra-, ékszer-nagykereskedelem Sportszer-nagykereskedelem
51.47.3651.47.36.0Bőráru-nagykereskedelem
51.47.3751.47.37.0Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk-nagykereskedelem
51.5 Nem mezőgazdasági anyag, hulladék-nagykereskedelem
51.51 Energiahordozó-nagykereskedelem
51.51.1Energiahordozó-nagykereskedelem
51.51.1151.51.11.0Tüzelőanyag-nagykereskedelem
51.51.1251.51.12.0Gépjármű üzemanyag-nagykereskedelem
51.51.1351.51.13.0Egyéb energiahordozó-nagykereskedelem
51.52 Érc-, fém-nagykereskedelem
51.52.1Érc-nagykereskedelem
51.52.1151.52.11.0Vastartalmú érc-nagykereskedelem
51.52.1251.52.12.0Nem vastartalmú érc-nagykereskedelem
51.52.2Nyersfém-nagykereskedelem
51.52.2151.52.21.0Nyersvas-, nyersacél-nagykereskedelem
51.52.2251.52.22.0Nem vas nyersfém-nagykereskedelem
51.53 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
51.53.1Faanyag-nagykereskedelem
51.53.1151.53.11.0Nyersfa-nagykereskedelem
51.53.1251.53.12.0Fa félkész termék-nagykereskedelem
51.53.2Építőanyag-, szaniteráru-, festék-nagykereskedelem
51.53.2151.53.21.0Szaniteráru-nagykereskedelem
51.53.2251.53.22.0Festék-nagykereskedelem
51.53.2351.53.23.0Síküveg-nagykereskedelem
51.53.2451.53.24.0Máshova nem sorolt, egyéb építőanyag-nagykereskedelem
51.54 Vasáru-nagykereskedelem
51.54.1Vasáru-nagykereskedelem
51.54.1151.54.11.0Vasáru-nagykereskedelem
51.54.1251.54.12.0Vízvezeték- , fűtésirendszer-nagykereskedelem
51.54.1351.54.13.0Kéziszerszám-nagykereskedelem
51.55 Vegyi áru nagykereskedelme
51.55.1Vegyiáru-nagykereskedelem
51.55.1151.55.11.0Mezőgazdasági vegyi termék-nagykereskedelem
51.55.1251.55.12.0Műanyagalapanyag-nagykereskedelem
51.55.1351.55.13.0Egyéb ipari vegyi anyag-nagykereskedelem
51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
51.56.1Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
51.56.1151.56.11.0Papír-nagykereskedelem
51.56.1251.56.12.0Ipari felhasználású textilszál-nagykereskedelem
51.56.1351.56.13.0Egyéb fel nem sorolt, nem mezőgazdasági eredetű termék-nagykereskedelem
51.57 Hulladék-nagykereskedelem
51.57.151.57.1051.57.10.0Hulladék-nagykereskedelem
51.8 Gép-nagykereskedelem
51.81 Szerszámgép-nagykereskedelem
51.81.1Szerszámgép-nagykereskedelem
51.81.1151.81.11.0Famegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem
51.81.1251.81.12.0Fémmegmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem
51.81.1351.81.13.0Egyéb anyagot megmunkáló szerszámgép-nagykereskedelem
51.82 Építőipari, bányászati gép nagykereskedelme
51.82.151.82.1051.82.10.0Építőiparigép-nagykereskedelem
51.83 Textilipari gép nagykereskedelme
51.83.151.83.1051.83.10.0Textilipari gép nagykereskedelme
51.84 Számítógép, szoftver nagykereskedelme
51.84.1Számítógép, szoftver nagykereskedelme
51.84.1051.84.10.0Számítógép, szoftver nagykereskedelme
51.85 Egyéb irodagép-, bútor nagykereskedelme
51.85.1Egyéb irodagép, -bútor nagykereskedelme
51.85.11 51.85.1251.85.11.0 51.85.12.0Egyéb irodagép nagykereskedelem Irodabútor-nagykereskedelem
51.86 Egyéb elektronikus alkatrész nagykereskedelem
51.86.151.86.1051.86.10.0Egyéb elektronikus alkatrész-nagykereskedelem
51.87 Egyéb ipari-, kereskedelmi-, navigációs gép nagykereskedelme
51.87.1Egyéb ipari-, kereskedelmi-, navigációs gép nagykereskedelme
51.87.1151.87.11.0Szállítóeszköz, közlekedési eszköz nagykereskedelem
51.87.1251.87.12.0Gép, berendezés alkatrészeinek nagykereskedelme
51.87.1351.87.13.0Emelő-, rakodógép-nagykereskedelem
51.87.1451.87.14.0Élelmiszer-, dohányiparigép-nagykereskedelem
51.87.1551.87.15.0Professzionális villamosipari gép, berendezés, anyag nagykereskedeme
51.87.1651.87.16.0Egyéb gép, berendezés nagykereskedelme
51.88 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme
51.88.1Mezőgazdasági gép nagykereskedelme
51.88.1151.88.11.0Mezőgazdasági traktor-nagykereskedelem
51.88.1251.88.12.0Egyéb mezőgazdasági, erdészeti gép nagykereskedelem
51.9 Egyéb nagykereskedelem
51.90 Egyéb nagykereskedelem
51.90.151.90.1051.90.10.0Egyéb nagykereskedelem
52 KISKERESKEDELEM
52.1 Vegyes kiskereskedelem
52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.11.1Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem
52.11.1152.11.11.0Fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem
52.11.1252.11.12.0Nem fagyasztott élelmiszer vegyes kiskereskedelem
52.12 Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.12.152.12.1052.12.10.0Iparcikk jellegű vegyes kiskereskedelem
52.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem
52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.21.152.21.1052.21.10.0Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem
52.22 Húsáru-kiskereskedelem
52.22.152.22.1052.22.10.0Húsáru-kiskereskedelem
52.23 Hal-kiskereskedelem
52.23.152.23.1052.23.10.0Hal-kiskereskedelem
52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem
52.24.1Pékáru-, édesség-kiskereskedelem
52.24.1152.24.11.0Pékáru-kiskereskedelem
52.24.1252.24.12.0Édesség-kiskereskedelem
52.25 Ital-kiskereskedelem
52.25.152.25.10Ital-kiskereskedelem
52.25.10.1Alkoholtartalmú ital-kiskereskedelem
52.25.10.2Alkoholmentes ital-kiskereskedelem
52.26 Dohányáru-kiskereskedelem
52.26.152.26.1052.26.10.0Dohányáru-kiskereskedelem
52.27 Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
52.27.1Egyéb élelmiszer kiskereskedelem
52.27.1152.27.11.0Tejtermék-, tojás-kiskereskedelem
52.27.12Kávé-, fűszer, egyéb élelmiszer- kiskereskedelem
52.27.12.1Kávé-, fűszer-kiskereskedelem
52.27.12.9Egyéb fel nem sorolt élelmiszer-kiskereskedelem
52.3 Gyógyszer-, gyógyászati termék-, illatszer kiskereskedelem
52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem
52.31.152.31.1052.31.10.0Gyógyszer-kiskereskedelem
52.32 Gyógyászati termék kiskereskedelme
52.32.152.32.1052.32.10.0Gyógyászati termék kiskereskedelme
52.33 Illatszer-kiskereskedelem
52.33.152.33.1052.33.10.0Illatszer-kiskereskedelem
52.4 Egyéb fogyasztási cikk-kiskereskedelem
52.41 Textil-kiskereskedelem
52.41.1Textil-kiskereskedelem
52.41.1152.41.11.0Ruházati méteráru kiskereskedelem
52.41.1252.41.12.0Rövidáru-kiskereskedelem
52.42 Ruházati kiskereskedelem
52.42.152.42.1052.42.10.0Ruházati kiskereskedelem
52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.43.1Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
52.43.1152.43.11.0Lábbeli-kiskereskedelem
52.43.1252.43.12.0Bőráru-kiskereskedelem
52.44 Bútor-, háztartási cikk-kiskereskedelem
52.44.1Bútor-, háztartási cikk-kiskereskedelem
52.44.1152.44.11.0Bútor-kiskereskedelem
52.44.1252.44.12.0Háztartási felszerelés-kiskereskedelem
52.44.1352.44.13.0Világítás-technikai termék-kiskereskedelem
52.44.1452.44.14.0Lakástextil-kiskereskedelem
52.44.1552.44.15.0Háztartási faáru-kiskereskedelem
52.44.1652.44.16.0Máshová nem sorolt háztartási cikk-kiskereskedelem
52.45 Elektromos háztartási cikk kiskereskedelme
52.45.152.45.1052.45.10.0Elekromos háztartási gép kiskereskedelme
52.45.2Szórakoztató elektronikai termék, hangszer, hang-, képfelvétel kiskereskedelem
52.45.2152.45.21.0Szórakoztató elektronikai termék kiskereskedelme
52.45.2252.45.22.0Hang-, képfelvétel-kiskereskedelem
52.45.2352.45.23.0Hangszer-, kotta-kiskereskedelem
52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.46.1Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
52.46.1152.46.11.0Vasáru-kiskereskedelem
52.46.1252.46.12.0Festék-kiskereskedelem
52.46.13 52.46.1452.46.13.0 52.46.14.0Építési üveg-kiskereskedelem Barkács anyag-, felszerelés-kiskereskedelem
52.46.1552.46.15.0Szaniteráru-kiskereskedelem
52.46.1652.46.16.0Egyéb építőanyag-kiskereskedelem
52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.47.1Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem
52.47.1152.47.11.0Könyv-kiskereskedelem
52.47.1252.47.12.0Új ság-kiskereskedelem
52.47.1352.47.13.0írószer-, papíráru-kiskereskedelem
52.48 Egyéb, máshova nem sorolt Iparcikk-kiskereskedelem
52.48.1Irodai berendezés-, számítógép-, foto-, optikaicikk-kiskereskedelem
52.48.1152.48.11.0Irodabútor-kiskereskedelem
52.48.1252.48.12.0Irodagép-, felszerelés-kiskereskedelem
52.48.1352.48.13.0Számítógép-, szoftver-kiskereskedelem
52.48.1452.48.14.0Foto-, optikaicikk-kiskereskedelem
52.48.1552.48.15.0Telekommunikációs cikk-kiskereskedelem
52.48.2Óra-, ékszer-, sportáru-, játék-kiskereskedelem
52.48.2152.48.21.0Óra-, ékszer-kiskereskedelem
52.48.2252.48.22.0Sportáru-, kerékpár-kiskereskedelem
52.48.2352.48.23.0Játék-kiskereskedelem
52.48.3Máshova nem sorolt nem élelmiszeripari termék kiskereskedelem
52.48.3152.48.31.0Tisztítószer-, burkolóanyag-kiskereskedelem
52.48.3252.48.32.0Dísznövény-kiskereskedelem
52.48.3352.48.33.0Hobbiállat-, takarmány kiskereskedelem
52.48.3452.48.34.0Aj ándéktárgy-kiskereskedelem
52.48.3552.48.35.0Háztartási tüzelőanyag-, palackos gáz-kiskereskedelem
52.48.3652.48.36.0Bélyeg-, érme-kiskereskedelem
52.48.3752.48.37.0Műalkotás-kiskereskedelem
52.48.3852.48.38.0Egyéb, máshova nem sorolt nem élelmiszeripari termék- kiskereskedelem
52.5 Használtcikk-kiskereskedelem
52.50 Használtcikk-kiskereskedelem
52.50.1Használtcikk-kiskereskedelem
52.50.1152.50.11.0Régiség-kiskereskedelem
52.50.1252.50.12.0Használtkönyv-kiskereskedelem
52.50.13Egyéb használtcikk-kiskereskedelem
52.50.13.1Használtruha-kiskereskedelem
52.50.13.9Máshova nem sorolt, egyéb használtcikk-kiskereskedelem
52.6 Nem bolti kiskereskedelem
52.61 Csomagküldő kiskereskedelem
52.61.1Csomagküldő kiskereskedelem
52.61.1152.61.11.0Textil, ruházat csomagküldő kiskereskedelem
52.61.1252.61.12.0Egyéb, szakosodott csomagküldő kiskereskedelem
52.61.1352.61.13.0Nem szakosodott csomagküldő kiskereskedelem
52.61.252.61.2052.61.20.0Internetes kiskereskedelem
52.62 Piaci kiskereskedelem
52.62.1Piaci kiskereskedelem
52.62.1152.62.11.0Élelmiszer-piaci kiskereskedelem
52.62.1252.62.12.0Egyéb termék piaci kiskereskedelem
52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.63.152.63.10Egyéb nem bolti kiskereskedelem
52.63.10.1Házaló ügynöki kiskereskedelem
52.63.10.2Árusító automatából történő értékesítés
52.63.10.9Máshová nem sorolt, egyéb kiskereskedelem
52.7 Fogyasztási cikk javítása
52.71 Lábbeli, bőráru javítása
52.71.152.71.1052.71.10.0Lábbeli, bőráru javítása
52.72 Elektromos háztartási cikk javítása
52.72.152.72.1152.72.11.0Elektromos háztartási cikk javítása Rádió-, tv-, videojavítás
52.72.1252.72.12.0Egyéb elektromos háztartási cikk javítása
52.73 Óra-, ékszerjavítás
52.73.152.73.1052.73.10.0Óra-, ékszerjavítás
52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása
52.74.1Egyéb fogyasztási cikk javítása
52.74.1152.74.11.0Ruházati cikk, lakástextil javítása
52.74.1252.74.12.0Kerékpárjavítás
52.74.1352.74.13.0Máshova nem sorolt, egyéb fogyasztási cikk javítása
H SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS
55.1 Szállodai szolgáltatás
55.10 Szállodai szolgáltatás
55.10.155.10.1055.10.10.0Szállodai szolgáltatás
55.2 Egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás
55.21 Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás
55.21.155.21.10Ifjúsági-, turistaszállás-szolgáltatás
55.21.10.1Ifjúságiszállás-szolgáltatás
55.21.10.2Turistaszállás-szolgáltatás
55.22 Kempingszolgáltatás
55.22.155.22.1055.22.10.0Kempingszolgáltatás
55.23 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.23.1Egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.23.1155.23.11.0Szünidei gyermektáboroztatás
55.23.1255.23.12.0Üdülői szálláshely-szolgáltatás
55.23.1355.23.13.0Bútorozott szálláshely-szolgáltatás
55.23.1455.23.14.0Szállítóeszközön nyújtott szálláshely-szolgáltatás
55.23.1555.23.15.0Máshova nem sorolt, egyéb szálláshely-szolgáltatás
55.3 Étkezőhelyi vendéglátás
55.30 Étkezőhelyi vendéglátás
55.30.1Étkezőhelyi szolgáltatás
55.30.1155.30.11.0Éttermi, cukrászdái szolgáltatás
55.30.1255.30.12.0Étkeztetés járművön
55.30.1355.30.13.0Önkiszolgáló étkeztetés
55.30.1455.30.14.0Egyéb étkezőhelyi szolgáltatás
55.4 Bárok, hasonló vendéglátás
55.40 Bárok, hasonló vendéglátás
55.40.1Bárok, hasonló vendéglátás
55.40.1055.40.10.0Bárok, hasonló vendéglátás
55.5 Munkahelyi és közétkeztetés
55.51 Munkahelyi étkeztetés
55.51.10Munkahelyi étkeztetés
55.51.10.1Alapfokú oktatásban részesülők étkeztetése
55.51.10.2Középfokú oktatásban részesülők étkeztetése
55.51.10.3Felsőfokú oktatásban részesülők étkeztetése
55.51.10.4Egyéb munkahelyi étkeztetés
55.51.10.9Egyéb, korlátozottan igénybe vehető vendéglátás
55.52 Közétkeztetés
55.52.1Közétkeztetés
55.52.1155.52.11.0Ételkészítés lakosságnak
55.52.1255.52.12.0Ételkészítés közlekedési szervezetnek
55.52.1355.52.13.0Ételkészítés más szervezeteknek
I SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS
60 SZÁRAZFÖLDI, CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS
60.1 Vasúti szállítás
60.10 Vasúti szállítás
60.10.160.10.1160.10.11.0Helyközi vasúti személyszállítás Helyközi vasúti személyszállítás
60.10.1260.10.12.0Helyközi vasúti személy-, járműszállítás
60.10.2Vasúti teherszállítás
60.10.2160.10.21.0Vasúti hűtőszállítás
60.10.2260.10.22.0Vasúti kőolajszállítás
60.10.2360.10.23.0Egyéb folyékony gázáru vasúti szállítása
60.10.2460.10.24.0Konténeres vasúti áruszállítás
60.10.2560.10.25.0Postai küldemény vasúti szállítása
60.10.2660.10.26.0Ömlesztett áru vasúti szállítása
60.10.2760.10.27.0Egyéb áru vasúti szállítása
60.10.360.10.3060.10.30.0Vasúti tolatás, vontatás
60.2 Egyéb szárazföldi szállítás
60.21 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás
60.21.160.21.10Városi, elővárosi vasúti személyszállítás
60.21.10.1Földalattival, metróval történő személyszállítás
60.21.10.9Egyéb városi, elővárosi személyszállítás
60.21.260.21.20Vegyes szárazföldi személyszállítás
60.21.3Nem vasúti városi, elővárosi személyszállítás
60.21.31Nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás
60.21.31.1Személyszállítás villamossal, fogaskerekűvel
60.21.31.2Személyszállítás trolibusszal
60.21.31.3Helyi városi, elővárosi autóbuszközlekedés
60.21.3260.21.32.0Speciális városi, elővárosi nem vasúti személyszállítás
60.21.4Távolsági, nem vasúti személyszállítás
60.21.4160.21.41.0Távolsági, menetrend szerinti, közúti, nem vasúti személyszállítás
60.21.4260.21.42.0Távolsági, egyéb, közúti személyszállítás
60.21.5Kötélpályás, egyéb személyszállítás
60.21.5160.21.51.0Kötélpályás személyszállítás
60.21.5260.21.52.0Egyéb menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
60.22 Taxi személyszállítás
60.22.1Taxiszolgálat, személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel
60.22.1160.22.11.0Taxiszolgáltatás
60.22.1260.22.12.0Személygépkocsi-kölcsönzés vezetővel
60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás
60.23.1Egyéb, nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
60.23.1160.23.11.0Autóbuszkölcsönzés vezetővel
60.23.1260.23.12.0Turista-, városnézőbusz-szolgáltatás
60.23.1360.23.13.0Személyszállítás állati vontatású járművel
60.23.1460.23.14.0Egyéb nem menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás
60.24 Közúti teherszállítás
60.24.1Közúti teherszállítás speciális járművel
60.24.1160.24.11.0Közúti hűtőszállítás
60.24.1260.24.12.0Kőolajtermékek közúti szállítása
60.24.1360.24.13.0Egyéb folyékony, gáznemű áru közúti szállítása
60.24.1460.24.14.0Konténeres áru közúti szállítása
60.24.1560.24.15.0Közúti bútorszállítás
60.24.1660.24.16.0Ömlesztett áru közúti szállítása
60.24.1760.24.17.0Egyéb áru közúti szállítása speciális járművel
60.24.2Közúti teherszállítás nem speciális járművel
60.24.2160.24.21.0Postai küldemények közúti szállítása
60.24.2260.24.22.0Egyéb áru közúti szállítása
60.24.360.24.3060.24.30.0Közúti áruszállító jármű bérbeadása vezetővel
60.3 Csővezetékes szállítás
60.30 Csővezetékes szállítás
60.30.1Csővezetékes szállítás
60.30.1160.30.11.0Kőolaj csővezetékes szállítása
60.30.1260.30.12.0Gáz csővezetékes szállítása
60.30.1360.30.13.0Egyéb áru csővezetékes szállítása
61 VÍZI SZÁLLÍTÁS
61.1 Tengeri szállítás
61.10 Tengeri szállítás
61.10.1Tengeri szállítás
61.10.1161.10.11.0Tengeri személyszállítás komphajóval
61.10.1261.10.12.0Egyéb tengeri személyszállítás
61.10.2Tengeri teherszállítás
61.10.2161.10.21.0Tengeri hűtőszállítás
61.10.2261.10.22.0Kőolaj tengeri szállítása
61.10.2361.10.23.0Egyéb folyékony, légnemű áru tengeri szállítása
61.10.2461.10.24.0Konténeres áru tengeri szállítása
61.10.2561.10.25.0Postai küldemény tengeri szállítása
61.10.2661.10.26.0Ömlesztett áru tengeri szállítása
61.10.2761.10.27.0Egyéb áru tengeri szállítása
61.10.3Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel, vontatás, tolatás
61.10.3161.10.31.0Tengerjáró hajó kölcsönzése legénységgel
61.10.3261.10.32.0Tengeri vontatás, tolatás
61.2 Belvízi szállítás
61.20 Belvízi szállítás
61.20.1Belvízi személyszállítás
61.20.1161.20.11.0Belvízi átkelő személyszállítás
61.20.1261.20.12.0Egyéb belvízi személyszállítás
61.20.2Belvízi teherszállítás
61.20.2161.20.21.0Belvízi hűtőszállítás
61.20.2261.20.22.0Kőolaj belvízi szállítása
61.20.2361.20.23.0Egyéb folyékony gázáru belvízi szállítása
61.20.2461.20.24.0Konténeres áru belvízi szállítása
61.20.2561.20.25.0Egyéb áru belvízi szállítása
61.20.361.20.3161.20.31.0Hajó kölcsönzése legénységgel, belvízi vontatás, tolatás Belvízi járművek kölcsönzése legénységgel
61.20.3261.20.32.0Belvízi vontatás, tolatás
62 LÉGI SZÁLLÍTÁS
62.1 Menetrendszerű légi szállítás
62.10 Menetrendszerű légi szállítás
62.10.162.10.1062.10.10.0Menetrend szerinti légi személyszállítás
62.10.2Menetrend szerinti légi teherszállítás
62.10.2162.10.21.0Postai küldemények légi szállítása
62.10.2262.10.22.0Konténeres áru légi szállítása
62.10.2362.10.23.0Egyéb áru légi szállítása
62.2 Nem menetrendszerű légi szállítás
62.20 Nem menetrendszerű légi szállítás
62.20.162.20.1062.20.10.0Nem menetrend szerinti légi személyszállítás
62.20.262.20.2062.20.20.0Nem menetrend szerinti légi teherszállítás
62.20.362.20.3062.20.30.0Légi jámű kölcsönzése személyzettel
62.3 Űrszállítás
62.30 Űrszállítás
62.30.162.30.1062.30.10.0Űrszállítás
63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS
63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás
63.11 Rakománykezelés
63.11.1Rakománykezelés
63.11.1163.11.11.0Konténeres rakomány kezelése
63.11.1263.11.12.0Egyéb rakomány kezelése
63.12 Tárolás, raktározás
63.12.1Tárolás, raktározás
63.12.1163.12.11.0Hűtött áru tárolása
63.12.1263.12.12.0Folyékony, légnemű áru tárolása
63.12.13 63.12.1463.12.13.0 63.12.14.0Gabonafélék tárolása Egyéb tárolás
63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység
63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység
63.21.163.21.10Vasúti szállítást segítő szolgáltatás
63.21.10.1Vasúti szállítást segítő szolgáltatás
63.21.10.2Vasútijármű-javítás, -karbantartás
63.21.2Egyéb szárazföldi szállítást segítő szolgáltatás
63.21.2163.21.21.0Autóbusz-pályaudvari szolgáltatás
63.21.2263.21.22.0Közút üzemeltetése
63.21.2363.21.23.0Híd, alagút üzemeltetése
63.21.2463.21.24.0Parkolási szolgáltatás
63.21.2563.21.25.0Egyéb közúti üzemeltetési szolgáltatás
63.22 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység
63.22.1Vízi közlekedést segítő szolgáltatás
63.22.1163.22.11.0Kikötői-, vízi út üzemeltetése
63.22.1263.22.12.0Révkalauzi szolgáltatás
63.22.1363.22.13.0Hajókikötési szolgáltatás
63.22.1463.22.14.0Navigáció támogatása
63.22.1563.22.15.0Hajómentés
63.22.1663.22.16.0Máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő szolgáltatás
63.23 Egyéb légi szállítást segítő tevékenység
63.23.1Légi szállítást segítő szolgáltatás
63.23.1163.23.11.0Repülőtér üzemeltetése
63.23.1263.23.12.0Légiforgalmi szolgáltatás
63.23.13Egyéb légi szállítást segítő szolgáltatás
63.23.13.1Légijármű-javítás
63.23.13.9Máshova nem sorolt, egyéb légi szállítást segítő szolgáltatás
63.3 Utazásszervezés
63.30 Utazásszervezés
63.30.1Csomagtúra-, utazási ügynöki-, turista tájékoztató szolgáltatás
63.30.1163.30.11.0Csomagtúra szolgáltatás
63.30.12Utazási ügynöki szolgáltatás
63.30.12.1Utazásközvetítés
63.30.12.2Külföldi szálláshely-értékesítés
63.30.12.9Egyéb utazási ügynöki szolgáltatás
63.30.1363.30.13.0Turista tájékoztatás
63.30.1463.30.14.0Idegenvezetés
63.4 Szállítmányozás
63.40 Szállítmányozás
63.40.1Szállítmányozás
63.40.1163.40.11.0Hajózási ügynöki szolgáltatás
63.40.1263.40.12.0Egyéb szállítmányozás
63.40.263.40.2063.40.20.0Szállítmányozást kiegészítő szolgáltatás
64 POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS
64.1 Postai, futárpostai tevékenység
64.11 Nemzeti postai tevékenység
64.11.1Postai szolgáltatás
64.11.1164.11.11.0Napilap, folyóirat postai továbbítása
64.11.1264.11.12.0Levélküldemény postai továbbítása
64.11.1364.11.13.0Csomagküldemény postai továbbítása
64.11.1464.11.14.0Postahivatali szolgáltatás
64.11.1564.11.15.0Egyéb postai szolgáltatás
64.12 Futárpostai tevékenység
64.12.1Nemzeti postaszolgálaton kívüli futárpostái szolgáltatás
64.12.1164.12.11.0Kombinált futárszolgálat
64.12.1264.12.12.0Egyéb futárszolgálat
64.2 Távközlés
64.20 Távközlés
64.20.1Adat-, jeltovábbítás
64.20.1164.20.11.0Nyilvános helyi távbeszélő-szolgáltatás
64.20.12Nyilvános távolsági távbeszélő-szolgáltatás
64.20.12.1Nyilvános belföldi távbeszélő-szolgáltatás
64.20.12.2Nyilvános nemzetközi távbeszélő-szolgáltatás
64.20.13Mobiltelefon-szolgáltatás
64.20.13.1Földfelszíni mobiltelefon szolgáltatás
64.20.13.2Műholdas mobiltelefon szolgáltatás
64.20.13.3Nyalábolt üzleti mobiltelefon szolgáltatás
64.20.14Osztott üzleti hálózati szolgáltatás
64.20.14.1Virtuális magánhálózati szolgáltatás
64.20.14.2Megosztott hálózati szolgáltatás
64.20.14.3Bérelt vonali szolgáltatás
64.20.1564.20.15.0Dedikált üzleti hálózati szolgáltatás
64.20.16Adathálózati szolgáltatás
64.20.16.1Szinkron adathálózati szolgáltatás
64.20.16.2Aszinkron kapcsolásorientált adathálózati szolgáltatás
64.20.16.3Aszinkron összeköttetésmentes adathálózati szolgáltatás
64.20.1864.20.18.0Internet hozzáférés-, ellátás szolgáltatása
64.20.2Egyéb távközlési szolgáltatás
64.20.21Televízióműsor-szórás
64.20.21.1Országos és körzeti televízióműsor-szórás
64.20.21.2Helyi televízióműsor-szórás
64.20.21.3Rádiótávközlési televízióműsor-szórás
64.20.21.4Televízióműsor-szolgáltatás
64.20.21.5Műsormultiplex-szolgáltatás
64.20.22Rádióműsor-szórás
64.20.22.1Országos és körzeti rádióműsor-szórás
64.20.22.2 64.20.22.3Helyi rádióműsor-szórás Rádióműsor-szétosztás
64.20.23Összekapcsolási szolgáltatás
64.20.23.1Távbeszélő célú összekapcsolás
64.20.23.2Adatátviteli célú összekapcsolás
64.20.28Egyéb távközlési szolgáltatás
64.20.28.1Integrált távközlési szolgáltatás
64.20.28.2Távkonferencia-szolgáltatás
64.20.28.3Telex, távirat, telefax szolgáltatás
64.20.28.9Egyéb máshova nem sorolt távközlési szolgáltatás
64.20.364.20.3064.20.30.0Vezetékes műsorjelelosztás
J PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
65 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS
65.1 Monetáris közvetítés
65.11 Jegybanki tevékenység
65.11.165.11.1065.11.10.0Jegybanki szolgáltatás
65.12 Egyéb monetáris közvetítés
65.12.165.12.1065.12.10.0Egyéb monetáris közvetítés
65.2 Egyéb pénzügyi közvetítés
65.21 Pénzügyi lízing
65.21.165.21.1065.21.10.0Pénzügyi lízing
65.22 Egyéb hitelnyújtás
65.22.165.22.1065.22.10.0Egyéb hitelnyújtás
65.23 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
65.23.165.23.1065.23.10.0Máshova nem sorolt pénzügyi szolgáltatás
66 BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAP
66.0 Biztosítás, nyugdíjalap
66.01 Életbiztosítás
66.01.1Életbiztosítás
66.01.11 66.01.1266.01.11.0 66.01.12.0Életbiztosítás Életbiztosítással összefüggő viszontbiztosítás
66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.1Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.1166.02.11.0Csoportos nyugdíjbiztosítás
66.02.1266.02.12.0Nyugdíjalap-kezeléssel kapcsolatos viszontbiztosítás
66.03 Nem életbiztosítás
66.03.1Baleseti- és egészség-biztosítás
66.03.1166.03.11.0Balesetbiztosítás
66.03.1266.03.12.0Egészségbiztosítás
66.03.1366.03.13.0Folyamatos egészségbiztosítás
66.03.2Járműbiztosítás
66.03.2166.03.21.0Közúti járműbiztosítás
66.02.2366.03.21.0Egyéb járműbiztosítás
66.03.3Szállítmány-, fuvar-biztosítás
66.03.3166.03.31.0Tengeri-, légi-, szárazföldi jármű-biztosítás
66.03.3266.03.32.0Rakománybiztosítás
66.03.466.03.4066.03.40.0Tűz-, elemikár, egyéb vagyonikár-biztosítás
66.03.566.03.5066.03.50.0Általános felelősségbiztosítás
66.03.666.03.6066.03.60.0Hitel-, kezesség-biztosítás
66.03.7Segítségnyújtás, jogvédelem, pénzügyi veszteség biztosítása
66.03.7166.03.71.0Segítségnyújtás
66.03.7266.03.72.0Jogvédelem biztosítás
66.03.7366.03.73.0Pénzügyi veszteségek biztosítása
66.03.866.03.8066.03.80.0Egyéb nem életbiztosítás
66.03.966.03.9066.03.90.0Nem életbiztosítással összefüggő viszontbiztosítás
67 PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG
67.1 Pénzügyi kiegészítő tevékenység
67.11 Pénz-, tőkepiaci szabályozás
67.11.167.11.1067.11.10.0Pénz-, tőkepiac szabályozás
67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés
67.12.167.12.1067.12.10.0Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés
67.13 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
67.13.167.13.1067.13.10.0Egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás
67.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
67.20 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység
67.20.167.20.10Biztosítási, nyugdíjbiztosítás kiegészítő szolgáltatás
67.20.267.20.20Biztosításügynöki szolgáltatás
K INGATLANÜGYLETEK, GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
70 INGATLANÜGYLETEK
70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet
70.11 Ingatlanberuházás, -eladás
70.11.1Ingatlanberuházás, -eladás
70.11.1170.11.11.0Lakóingatlan-beruházás, -eladás
70.11.1270.11.12.0Nem lakóingatlan-beruházás, -eladás
70.12 Ingatlanforgalmazás
70.12.1Ingatlanforgalmazás
70.12.1170.12.11.0Lakóingatlan-forgalmazás
70.12.1270.12.12.0Telekforgalmazás
70.12.1370.12.13.0Nem lakóingatlan-forgalmazás
70.12.1470.12.14.0Földterület-forgalmazás
70.2 Ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése
70.20 Ingatlan bérbeadása, Üzemeltetése
70.20.1Ingatlan-bérbeadás, -üzemeltetés
70.20.11Lakóingatlan-bérbeadás
70.20.11.1Lakásszolgáltatás
70.20.11.2Lakásszolgáltatást kiegészítő szolgáltatás
70.20.11.3Albérleti, ágybérleti szolgáltatás
70.20.1270.20.12.1Gazdasági építmény, földterület bérbeadása Út, vasút, vízi építmény, híd bérbeadása
70.20.12.2Ipari, mezőgazdasági, közlekedési, távközlési építmény, önálló rendeltetési egység bérbeadása
70.20.12.3Kereskedelmi, szolgáltató-, tároló építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása
70.20.12.4Igazgatási, művelődési, oktatási, szociális, egészségügyi, sport építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása
70.20.12.5Egyéb építmény (épületrész), önálló rendeltetési egység bérbeadása
70.20.12.6Mezőgazdasági ültetvény bérbeadása
70.20.12.7Erdő, halastó bérbeadása
70.20.12.8Egyéb földterület bérbeadása
70.20.12.9Egyéb ingatlanhasznosítás
70.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás
70.31 Ingatlanügynöki tevékenység
70.31.1Ingatlanügynöki szolgáltatás
70.31.1170.31.11.0Lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás
70.31.1270.31.12.0Telekügynöki szolgáltatás
70.31.1370.31.13.0Nem lakóingatlan-ügynöki szolgáltatás
70.31.1470.31.14.0Földterület-ügynöki szolgáltatás
70.31.1570.31.15.0Ingatlan értékbecslés
70.32 Ingatlankezelés
70.32.1Ingatlankezelés
70.32.1170.32.11.0Lakóingatlan-kezelés
70.32.1270.32.12.0Nem lakóingatlan-kezelés
70.32.1370.32.13.0Házfelügyelői szolgáltatás
71 KÖLCSÖNZÉS
71.1 Gépkocsikölcsönzés
71.10 Gépkocsikölcsönzés
71.10.171.10.1071.10.10.0Gépkocsikölcsönzés
71.2 Egyéb jármű kölcsönzése
71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.21.1Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.21.1171.21.11.0Áruszállító jármű kölcsönzése
71.21.1271.21.12.0Vasúti jármű kölcsönzése
71.21.1371.21.13.0Szállítótartály, konténer kölcsönzése
71.21.1471.21.14.0Motorkerékpár, lakókocsi, utánfutó kölcsönzése
71.21.1571.21.15.0Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése
71.22 Vízi jármű kölcsönzése
71.22.171.22.1071.22.10.0Vízi jármű kölcsönzése
71.23 Légi jármű kölcsönzése
71.23.171.23.1071.23.10.0Légi jármű kölcsönzése
71.3 Egyéb gép kölcsönzése
71.31 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.31.171.31.1071.31.10.0Mezőgazdasági gép kölcsönzése
71.32 Építőipari gép kölcsönzése
71.32.171.32.1071.32.10.0Építőipari gép kölcsönzése
71.33 Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.1Irodagép, számítógép kölcsönzése
71.33.1171.33.11.0Irodagép kölcsönzése
71.33.1271.33.12.0Számítógép kölcsönzése
71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.34.171.34.10Máshova nem sorolt egyéb kölcsönzés
71.34.10.1Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése
71.34.10.2Gazdasági haszonállat* kölcsönzése
71.4 Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40.1Fogyasztási cikk kölcsönzése
71.40.1171.40.11.0Televízió-, rádió-, videokészülék kölcsönzése
71.40.1271.40.12.0Videokazetta-, DVD kölcsönzése
71.40.1371.40.13.0Háztartási eszköz, bútor kölcsönzése
71.40.1471.40.14.0Szórakozási, szabadidős cikk kölcsönzése
71.40.1571.40.15.0Hangszerkölcsönzés
71.40.1671.40.16.0Egyéb személyi, háztartási cikk kölcsönzése
72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG
72.1 Hardver-szaktanácsadás
72.10 Hardver-szaktanácsadás
72.10.172.10.1072.10.10.0Hardver-szaktanácsadás
72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.21 Szoftverkiadás
72.21.1Csomagolt szoftvertermék értékesítése
72.21.1172.21.11.0Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása
72.21.1272.21.12.0Felhasználói szoftverek kiadása
72. 22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.22.1Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.221172.22.11.0Rendszer-, műszaki szaktanácsadás
72.22.1272.22.12.0Egyedi szoftverfejlesztés
72.22.1372.22.13.0Rendszerelemzés, -programozás
72.22.1472.22.14.0Rendszerkarbantartási szolgáltatás
Gazdasági haszonállat: a BTO 012 Élő állatok és állati termékek termékcsoportjába tartozó élő állatok.
72.22.1572.22.15.0Egyéb számítástechnikai szakértés
72.3 Adatfeldolgozás
72.30 Adatfeldolgozás
72.30.172.30.1072.30.10.0Számítógép-üzemeltetés
72.30.2Számítógépes feldolgozás
72.30.21 72.30.2272.30.21.0 72.30.22.0Adatfeldolgozás, táblázatkészítés Adatrögzítés
72.30.2372.30.23.0Weboldal-szolgáltatás
72.30.2472.30.24.0Egyéb számítógépes feldolgozás
72.30.372.30.3072.30.30.0Internetes hirdetési felület webgazda általi értékesítése
72.4 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás
72.40 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás
72.40.1Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás
72.40.1172.40.11.0On-line kiadás
72.40.1272.40.12.0Webkereső portál készítése
72.40.1372.40.13.0Egyéb adatbázis-szolgáltatás
72.40.272.40.2072.40.20.0Internetes hirdetési felület egyéb, máshova nem sorolt értékesítése
72.5 Iroda-, számítógép-javítás
72.50 Iroda-, számítógép-javítás
72.50.1Iroda-, számítógép-javítás
72.50.1175.50.11.0Irodagép-javítás
72.50.1272.50.12.0Számítógép-javítás
72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység
72.60.172.60.1072.60.10.0Egyéb számítástechnikai szolgáltatás
73 KUTATÁS, FEJLESZTÉS
73.1 Műszaki kutatás, természettudományi fejlesztés
73.10 Műszaki kutatás, természettudományi fejlesztés
73.10.1Természettudományi kutatás, fejlesztés
73.10.1173.10.11.0Természettani kutatás, fejlesztés
73.10.1273.10.12.0Kémiai, biológiai kutatás, fejlesztés
73.10.1373.10.13.0Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés
73.10.1473.10.14.0Agrártudományi kutatás, fejlesztés
73.10.1573.10.15.0Orvostudományi, gyógyszerészeti kutatás, fejlesztés
73.10.1673.10.16.0Egyéb természettudományi kutatás
73.2 Humán kutatás, fejlesztés
73.20 Humán kutatás, fejlesztés
73.20.1Társadalomtudományi kutatás
73.20.1173.20.11.0Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás
73.20.1273.20.12.0Közgazdaság-tudományi kutatás
73.20.1373.20.13.0Jogtudományi kutatás
73.20.1473.20.14.0Nyelvészeti, nyelvi kutatás
73.20.1573.20.15.0Egyéb társadalomtudományi humán kutatás
74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS
74.1 Jogi, gazdasági tevékenység
74.11 Jogi tevékenység
74.11.1Jogi szolgáltatás
74.11.1174.11.11.0Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban
74.11.1274.11.12.0Jogi tanácsadás, képviselet egyéb jogi eljárásban
74.11.1374.11.13.0Jogi tanácsadás, képviselet kvázi bírósági testületek törvényes eljárásaiban
74.11.1474.11.14.0Jogi tanácsadás, képviselet szerzői jogi, iparjog- védelmi eljárásban
74.11.1574.11.15.0Közjegyzői szolgáltatás
74.11.1674.11.16.0Aukcióval kapcsolatos jogi eljárás
74.11.1774.11.17.0Egyéb jogi szolgáltatás
74.12 Számviteli, adószakértől tevékenység
74.12.1Számviteli, auditálási szolgáltatás
74.12.1174.12.11.0Könyvvizsgálat (audit)
74.12.1274.12.12.0Beszámoló felülvizsgálata
74.12.1374.12.13.0Számviteli jelentés összeállítása
74.12.1474.12.14.0Egyéb számviteli szolgáltatás
74.12.274.12.2074.12.20.0Könyvelés
74.12.374.12.3074.12.30.0Adótanácsadás
74.13 Piac-, közvéleménykutatás
74.13.174.13.1174.13.11.0Piac-, közvéleménykutatás Piackutatás
74.13.1274.13.12.0Közvéleménykutatás
74.14 Üzletviteli tanácsadás
74.14.1Üzletviteli tanácsadás
74.14.1174.14.11.0Általános üzletviteli tanácsadás
74.14.1274.14.12.0Pénzügyi üzletviteli tanácsadás
74.14.1374.14.13.0Marketing üzletviteli tanácsadás
74.14.1474.14.14.0Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
74.14.1574.14.15.0Termelésszervezési tanácsadás
74.14.1674.14.16.0PR* üzletviteli tanácsadás
74.14.1774.14.17.0Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.2Egyéb üzleti tanácsadás
74.14.2174.14.21.0Témamenedzselés, programkoordinálás
74.14.22Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás
74.15 Vagyonkezelés
74.15.174.15.1074.15.10.0Vagyonkezelés
74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20.2Építészeti szolgáltatás
74.20.2174.20.21.0Építészeti szakértés, tanácsadás
74.20.2274.20.22.0Építészeti tervezés
74.20.2374.20.23.0Egyéb építészeti szolgáltatás
74.20.3Műszaki mérnöki szolgáltatás
74.20.3174.20.31.0Műszaki szakértés, tanácsadás
74.20.3274.20.32.0Épület tartószerkezet, alapozás tervezése
74.20.3374.20.33.0Építmény gépészeti, villamossági tervezés
* PR = public relation (közönségkapcsolat).
74.20.3474.20.34.0Mélyépítmény műszaki tervezése
74.20.3574.20.35.0Technológia-, terméktervezés
74.20.3674.20.36.0Egyéb műszaki tervezés
74.20.3774.20.37.0Egyéb mérnöki szolgáltatás
74.20.474.20.4074.20.40.0Integrált mérnöki szolgáltatás
74.20.5Település-, tájrendezés, -tervezés
74.20.5174.20.51.0Településtervezés
74.20.5274.20.52.0Tájrendezés, -tervezés
74.20.674.20.6074.20.60.0Építési projekt-vezetés
74.20.7Mérnöki jellegű műszaki szolgáltatás
74.20.7174.20.71.0Földtani szakértés
74.20.7274.20.72.0Földtani vizsgálat
74.20.7374.20.73.0Földmérés, térképészet
74.20.74Térképkészítés, meteorológia, vízjelzés
74.20.74.1Térképkészítés
74.20.74.2Meteorológiai szolgáltatás
74.20.74.3Vízjelzőszolgáltatás
74.20.7574.20.75.0Nem mérnöki műszaki tanácsadás
74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30.1Műszaki vizsgálat, elemzés
74.30.11Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
74.30.11.1Termék, termelési tényező vizsgálata, elemzése
74.30.11.2Környezeti elem vizsgálata, elemzése
74.30.1274.30.12.0Fizikai tulajdonság elemzése
74.30.1374.30.13.0Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése
74.30.1474.30.14.0Jármű műszaki vizsgálata
74.30.1574.30.15.0Egyéb műszaki vizsgálat, ellenőrzés
74.30.1674.30.16.0Egyéb vizsgálat, elemzés
74.4 Hirdetés
74.40 Hirdetés
74.40.1Hirdetés
74.40.1174.40.11.0Hirdetési-, reklámfelület, -idő eladása jutalékért
74.40.1274.40.12.0Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
74.40.1374.40.13.0Egyéb hirdetési szolgáltatás
74.40.2Egyéb reklámfelület, -idő eladása
74.5 Munkaerő-közvetítés
74.50 Munkaerő-közvetítés
74.50.1Munkaerő-közvetítés
74.50.1174.50.11.0Vezető-közvetítés
74.50.1274.50.12.0Egyéb munkaerő közvetítése
74.50.2Munkaerő-kölcsönzés
74.50.2174.50.21.0Irodai munkaerő kölcsönzése
74.50.2274.50.22.0Háztartási munkaerő kölcsönzése
74.50.2374.50.23.0Ipari-, egyéb szakmunkaerő kölcsönzése
74.50.2474.50.24.0Ápolószemélyzet kölcsönzése
74.50.2574.50.25.0Egyéb munkaerő kölcsönzése
74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység
74.60.1Nyomozási, biztonsági szolgáltatás
74.60.1174.60.11.0Nyomozás
74.60.1274.60.12.0Biztonságtechnikai tanácsadás
74.60.1374.60.13.0Riasztórendszer-figyelő szolgálat
74.60.1474.60.14.0Páncélkocsis értékszállítás
74.60.1574.60.15.0Őrző-védő szolgálat
74.60.1674.60.16.0Egyéb biztonsági szolgáltatás
74.7 Takarítás, tisztítás
74.70 Takarítás, tisztítás
74.70.1Takarítás, tisztítás (ipari)
74.70.1174.70.11.0Fertőtlenítés, kártevők elleni védekezés
74.70.1274.70.12.0Ablaktisztítás
74.70.1374.70.13.0Épülettakarítás
74.70.1474.70.14.0Speciális tisztítás, takarítás
74.70.1574.70.15.0Kéménytisztítás, tüzeléstechnikai szolgáltatás
74.70.1674.70.16.0Egyéb tisztítás
74.8 Egyéb máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás
74.81 Fényképészet
74.81.2Portréfényképezés és hasonló szolgáltatások
74.81.2274.81.22.0Portréfényképezés
74.81.2374.81.23.0Reklámfotózás
74.81.2474.81.24.0Eseményfényképezés
74.81.2574.81.25.0Légi fényképezés
74.81.2674.81.26.0Egyéb speciális fényképezés
74.81.3Fénykép-előállítás, egyéb szolgáltatás
74.81.3174.81.31.0Fényképelőhívás, -kidolgozás
74.81.3274.81.32.0Mozgókép-előhívás
74.81.3374.81.33.0Fénykép-retusálás
74.81.3474.81.34.0Egyéb fényképészeti szolgáltatás
74.82 Csomagolás
74.82.174.82.1074.82.10.0Csomagolás
74.85 Titkári, fordítói tevékenység
74.85.1Irodai, titkári szolgáltatás
74.85.1174.85.11.0Telefonos válaszadás
74.85.1274.85.12.0Másolás
74.85.1374.85.13.0Fordítás
74.85.1474.85.14.0Tolmácsolás
74.85.274.85.15 74.85.2074.85.15.0 74.85.20.0Egyéb irodai szolgáltatás Postázás
74.86 Telefoninformáció
74.86.174.86.10Telefoninformáció
74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás
74.87.1Egyéb üzleti szlgáltatás
74.87.1174.87.11.0Hitelminősítés
74.87.1274.87.12.0Díjbeszedés, pénzbehajtás
74.87.1374.87.13.0Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás
74.87.1474.87.14.0Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
74.87.1574.87.15.0Kiállítás-, vásár-, kongresszus-szervezés
74.87.16Egyéb nem műszaki tanácsadás
74.87.16.1Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.2Bányászati, feldolgozóipari, energetikai szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.3Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.4Egészségügyi, oktatási, kulturális, egyéb társadalmi szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.5Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.9Egyéb gazdasági, társadalmi tevékenységet segítő szakmai tervezés, szakértés
74.87.17Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás
74.87.17.1Személyek, művek közvetítése
74.87.17.2Jogok kezelése
74.87.17.3Aukció, árverés
74.87.17.4Műszaki gazdasági dokumentálás
74.87.17.5Anyagmozgatás
74.87.17.6Engedélyezés, okmánykiadás
74.87.17.7Egyéni vállalkozói igazolvány kiadása
74.87.17.8Fogyasztói csoportok szervezése, működtetése
74.87.17.9Máshova nem sorolt egyéb üzleti szolgáltatás
L KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOM­BIZTOSÍTÁS
75 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOM­BIZTOSÍTÁS
75.1 Általános közigazgatás
75.11 Általános közigazgatás
75.11.1Általános közigazgatás
75.11.1175.11.11.0Közigazgatás, törvényhozás
75.11.1275.11.12.0Pénzügyi közigazgatás
75.11.1375.11.13.0Átfogó tervezés, statisztikai szolgálat
75.11.1475.11.14.0Alapkutatás közigazgatása
75.11.1575.11.15.0Egyéb kormányzati közigazgatás
75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása
75.12.1175.12.11.0Oktatás közigazgatása
75.12.1275.12.12.0Egészségügy közigazgatása
75.12.1375.12.13.0Lakás, közjóléti ügyek közigazgatása
75.12.1475.12.14.0Szabadidő, kultúra, vallás közigazgatása
75.13 Üzleti élet szabályozása
75.13.1Üzleti élet szabályozása
75.13.1175.13.11.0Mezőgazdaság, erdőgazdaság közigazgatása
75.13.1275.13.12.0Energiaellátás közigazgatása
75.13.1375.13.13.0Ipar, építőipar közigazgatása
75.13.1475.13.14.0Szállítás, hírközlés közigazgatása
75.13.1575.13.15.0Kereskedelem, vendéglátás közigazgatása
75.13.1675.13.16.0Idegenforgalom közigazgatása
75.13.1775.13.17.0Többcélú fejlesztési programok közigazgatása
75.13.1875.13.18.0Gazdaság-, kereskedelem-, munkaügy-politika közigazgatása
75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.14.1Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás
75.14.11 75.14.1275.14.11.0 75.14.12.0Kormányzati humánerő-gazdálkodás Egyéb kormányzati kiegészítő szolgáltatás
75.2 Társadalmi közszolgáltatás
75.21 Külügyek
75.21.1Külügyek
75.21.1175.21.11.0Diplomáciai, konzuli képviselet
75.21.1275.21.12.0Gazdasági segélyezés
75.21.1375.21.13.0Nemzetközi katonai segélyezés
75.22 Honvédelem
75.22.1Honvédelem
75.22.1175.22.11.0Katonai védelem
75.22.1275.22.12.0Polgárvédelem
75.23 Igazságügy
75.23.1Igazságügy
75.23.1175.23.11.0Bíróság közigazgatása
75.23.1275.23.12.0Büntetés-végrehajtás, rehabilitáció
75.24 Közbiztonság, közrend
75.24.1Közbiztonság, közrend
75.24.1175.24.11.0Rendőrség közigazgatása
75.24.12Egyéb közrendi, közbiztonsági, nemzetbiztonsági igazgatás
75.24.12.1Nemzetbiztonsági igazgatás
75.24.12.9Egyéb közrendi, közbiztonsági igazgatás
75.25 Tűzvédelem
75.25.1Tűzvédelem
75.25.1175.25.11.0Tűzoltás, tűzmegelőzés
75.25.1275.25.12.0Egyéb tűzvédelem
75.3 Kötelező társadalombiztosítás
75.30 Kötelező társadalombiztosítás
75.30.1Kötelező társadalombiztosítás
75.30.11 75.30.1275.30.11.0 75.30.12.0Betegségi, baleseti, rokkantsági ellátás Társadalombiztosítási nyugellátás
75.30.1375.30.13.0Munkanélküli-ellátás
75.30.1475.30.14.0Család-, gyermekellátás
M OKTATÁS
80 OKTATÁS
80.1 Alapfokú oktatás
80.10 Alapfokú oktatás
80.10.1Alapfokú oktatás
80.10.1180.10.11.0Iskoláskor előtti oktatás
80.10.1280.10.12.0Egyéb alapfokú oktatás
80.2 Középfokú oktatás
80.21 Általános középfokú oktatás
80.21.1Általános középfokú oktatás
80.21.1180.21.11.0Középfokú általános alapoktatás
80.21.1280.21.12.0Középiskolai általános oktatás
80.22 Szakmai középfokú oktatás
80.22.180.22.1080.22.10.0Szakmai középfokú oktatás
80.3 Felsőoktatás
80.30 Felsőoktatás
80.30.1Felsőoktatás
80.30.11Felsőszintű szakmai képzés
80.30.11.1Post-secondary szakmai oktatás
80.30.11.2Akkreditált iskolarendszerű felsőszintű szakképzés
80.30.12Felsőfokú oktatás, képzés
80.30.12.1Főiskolai, egyetemi képzés
80.30.12.2Doktori-, mesterképzés
80.4 Felnőtt- és egyéb oktatás
80.41 Járművezető-oktatás
80.41.180.41.1180.41.11.0Járművezető-oktatás Gépjárművezető-oktatás
80.41.1280.41.12.0Repülő-, hajóvezető-oktatás
80.42 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás
80.42.180.42.10Felnőtt oktatás
80.42.10.1Szakképesítést adó képzés
80.42.10.2Egyéb képzés, betanítás
80.42.10.9Egyéb, máshova nem sorolt felnőtt oktatás
80.42.280.42.20Egyéb oktatás
80.42.20.1Iskolán kívüli szakmai gyakorlati képzés
80.42.20.9Egyéb máshova nem sorolt oktatás
N EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS
85.1 Humán-egészségügyi ellátás
85.11 Fekvőbeteg-ellátás
85.11.1Fekvőbeteg-ellátás
85.11.1185.11.11.0Fekvőbeteg műtétes ellátása
85.11.1285.11.12.0Fekvőbeteg klinikai (nem műtétes) ellátása
85.11.1385.11.13.0Fekvőbeteg nőgyógyászati, szülészeti ellátása
85.11.1485.11.14.0Fekvőbeteg-rehabilitáció
85.11.1585.11.15.0Fekvőbeteg pszichiátriai ellátása
85.11.1685.11.16.0Fekvőbeteg egyéb ellátása
85.12 Járóbeteg-ellátás
85.12.1Járóbeteg-ellátás
85.12.1185.12.11.0Egészségügyi alapellátás
85.12.1285.12.12.0Járóbeteg-szakellátás
85.13 Fogorvosi szakellátás
85.13.1Fogorvosi ellátás, tanácsadás
85.13.1185.13.11.0Fogszabályozás
85.13.1285.13.12.0Egyéb fogászati szolgáltatás
85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
85.14.1Egyéb humán-egészségügyi ellátás
85.14.1185.14.11.0Szülész szolgáltatás
85.14.1285.14.12.0Ápolói szolgáltatás
85.14.1385.14.13.0Fizioterápia, paramediális szolgáltatás
85.14.1485.14.14.0Mentőszolgálat
85.14.1585.14.15.0Kórházon kívüli fekvőbeteg-ellátás
85.14.1685.14.16.0Egészségügyi laboratóriumi szolgáltatás
85.14.1785.14.17.0Vérellátás, transzplantációs bank
85.14.1885.14.18.0Egyéb egészségügyi szolgáltatás
85.2 Állat-egészségügyi ellátás
85.20 Állat-egészségügyi ellátás
85.20.1Állat-egészségügyi ellátás
85.20.1185.20.11.0Hobbiállat egészségügyi ellátása
85.20.1285.20.12.0Egyéb állat egészségügyi ellátása
85.3 Szociális ellátás
85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel
85.31.1Szociális ellátás elhelyezéssel
85.31.1185.31.11.0Időskorúak szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.1285.31.12.0Testi, szellemi fogyatékosok szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.1385.31.13.0Gyermekvédelmi ellátás elhelyezéssel
85.31.14Egyéb rászorultak szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.14.1Hajléktalanok szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.14.2Anyák szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.14.9Máshova nem sorolt, egyéb rászorult szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.15Egyéb szociális ellátás elhelyezéssel
85.31.15.1Menekültek szociális ellátása elhelyezéssel
85.31.15.2Fiatalkorúak javító-nevelő intézeti ellátása
85.31.15.3Pszihiátriai-, szenvedélybeteg ellátása elhelyezéssel
85.31.15.9Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezéssel
85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül
85.32.1Szociális ellátás elhelyezés nélkül
85.32.11Gyermekek napközbeni ellátása
85.32.11.1Bölcsődei ellátás
85.32.11.9Egyéb napközbeni gyermekellátás
85.32.1285.32.12.0Fogyatékos gyermekek, fiatalok napközi ellátása
85.32.1385.32.13.0Gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás
85.32.1485.32.14.0Jóléti szolgáltatás
85.32.1585.32.15.0Foglalkoztatási rehabilitáció
85.32.16Egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül
85.32.16.1Idősek nappali intézményi ellátása
85.32.16.2Testi, szellemi fogyatékosok nappali ellátása
85.32.16.3Hajléktalanok nappali ellátása
85.32.16.4Pszichiátriai-, szenvedélybeteg nappali ellátása
85.32.16.5Menekültek nappali ellátása
85.32.16.6Házassági tanácsadás
85.32.16.9Máshova nem sorolt, egyéb szociális ellátás elhelyezés nélkül
O EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS
90 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés
90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés
90.01 Szennyvíz gyűjtése, kezelése
90.01.1Szennyvíz-szolgáltatás
90.01.11Szennyvíz elvezetési, kezelési szolgáltatás
90.01.12Települési folyékony hulladék kezelése
90.02 Hulladékgyűjtés-, kezelés
90.02.1Hulladékkezelés
90.02.1190.02.11.0Hulladékgyűjtés
90.02.12 90.02.1390.02.12.0 90.02.13.0Hulladékégetés Egyéb hulladékkezelés
90.02.14Veszélyes hulladék kezelése
90.02.14.1Veszélyes hulladék előkezelése
90.02.14.2Veszélyes hulladék ártalmatlanítása termikus úton
90.02.14.3Veszélyes hulladék ártalmatlanítása lerakással
90.02.14.4Veszélyes hulladék ártalmatlanítása egyéb módon
90.02.14.5Veszélyes hulladék gyűjtése
90.02.14.6Veszélyes hulladék begyűjtése
90.02.14.7Veszélyes hulladék tárolása
90.02.14.9Egyéb veszélyes hulladékkal kapcsolatos szolgáltatás
90.03 Szennyeződésmentesítés
90.03.1Szennyeződésmentesítés, közterülettisztítás
90.03.1190.03.11.0Talaj, felszín alatti vizek szennyeződésmentesítése
90.03.1290.03.12.0Szennyezett felszíni vizek tisztítása
90.03.1390.03.13.0Közterület-tisztítás
91 ÉRDEKKÉPVISELET
91.1 Vállalkozói, szakmai érdekképviselet
91.11 Vállalkozói érdekképviselet
91.11.191.11.1091.11.10.0Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet
91.12 Szakmai érdekképviselet
91.12.191.12.1091.12.10.0Szakmai érdekképviselet
91.2 Szakszervezeti tevékenység
91.20 Szakszervezeti tevékenység
91.20.191.20.1091.20.10.0Szakszervezeti tevékenység
91.3 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
91.31 Egyházi tevékenység
91.31.191.31.1091.31.10.0Egyházi tevékenység
91.32 Politikai tevékenység
91.32.191.32.1091.32.10.0Politikai tevékenység
91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi tevékenység
91.33.1Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatás
91.33.1191.33.11.0Közcélok támogatása
91.33.1291.33.12.0Szociális csoportok védelme
91.33.1391.33.13.0Ifjúsági egyesülések
91.33.1491.33.14.0Egyéb tagsági viszonyon alapuló szolgáltatás
92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT
92.1 Film-, videogyártás
92.11 Film-, videogyártás
92.11.3Film-, videó-, DVD-gyártás
92.11.3192.11.31.0Film-, videó-, DVD-készítéssel kapcsolatos szolgáltatás
92.11.3292.11.32.0Egyéb film-, videogyártási-, CD, DVD készítés
92.12 Film-, videoterjesztés
92.12.192.12.1092.12.10.0Film-, videó-, DVD-lemez terjesztése
92.13 Mozgóképvetítés
92.13.1Film-, videovetítés
92.13.1192.13.11.0Filmvetítés
92.13.1292.13.12.0Videovetítés, DVD lejátszás
92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás
92.20.1Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás
92.20.1192.20.11.0Rádióműsor-szolgáltatás
92.20.1292.20.12.0Televízióműsor-szolgáltatás
92.20.292.20.2092.20.20.0Tv, rádió reklámidő eladása
92.3 Egyéb szórakoztatás
92.31 Alkotó és előadóművészet
92.31.192.31.1092.31.10.0Művészeti tevékenység
92.31.2Előadó-, alkotóművészet
92.31.2192.31.21.0Előadóművészet
92.31.2292.31.22.0Alkotótevékenység
92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység
92.32.192.32.1092.32.10.0Művészeti kiegészítő szolgáltatás
92.33 Vásári, vidámparki szórakoztatás
92.33.192.33.1092.33.10.0Vidámparki szórakoztatás
92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás
92.34.1Máshova nem soroltható egyéb szórakoztatás
92.34.1192.34.11.0Cirkusz (varieté, revüműsor, kaszkadőrbemutató)
92.34.1292.34.12.0Táncoktatás, táncrendezvény szolgáltatás
92.34.13Vegyes, egyéb szórakoztatás
92.34.13.1Játékautomata üzemeltetése
92.34.13.9Egyéb szórakoztatás
92.4 Hírügynökségi tevékenység
92.40 Hírügynökségi tevékenység
92.40.192.40.1092.40.10.0Hírügynökségi szolgáltatás
92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység
92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység
92.51.1Könyvtári, levéltári szolgáltatás
92.51.1192.51.11.0Könyvtári szolgáltatás
92.51.1292.51.12.0Levéltári szolgáltatás
92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme
92.52.1Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme
92.52.11Múzeumi szolgáltatás, művészeti kiállítás
92.52.11.1Múzeumi szolgáltatás
92.52.11.2Képző-, ipar-, fotó-, egyéb művészeti kiállítás
92.52.1292.52.12.0Történelmi hely, épület bemutatása
92.53 Növény-, állatkert működtetése
92.53.1Állat-, növénykert, védett természeti érték bemutatása
92.53.1192.53.11.0Állat-, nővény kerti szolgáltatás
92.53.1292.53.12.0Védett természeti érték bemutatása
92.6 Sporttevékenység
92.61 Sportlétesítmény működtetése
92.61.192.61.1092.61.10.0Sportpálya, stadion működtetése
92.62 Egyéb sporttevékenység
92.62.1Egyéb sportszolgáltatás
92.62.1192.62.11.0Sportszolgáltatás
92.62.1292.62.12.0Sportrendezvény szervezése, lebonyolítása
92.62.1392.62.13.0Máshova nem sorolt, egyéb sportszolgáltatás
92.7 Egyéb szabadidős tevékenység
92.71 Szerencsejáték, fogadás
92.71.192.71.10Szerencsejáték, fogadás
92.71.10.1Sorsolásos játék szervezése
92.71.10.2Pénznyerő-automata üzemeltetése
92.71.10.3Játékkaszinó működtetése
92.71.10.4Fogadásszervezés
92.71.10.9Szerencsejáték, sorsolás kiegészítő szolgáltatás
92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység
92.72.1Máshova nem sorolható egyéb szabadidős szolgáltatás
92.72.1192.72.11.0Szabadidőpark, szórakoztatási célú vásár, kiállítás
92.72.1292.72.12.0Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős szolgáltatás
93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS
93.0 Egyéb szolgáltatás
93.01 Textil, szőrme mosás, tisztítás
93.01.1Mosás, tisztítás
93.01.1193.01.11.0Mosodai gyűjtőszolgálat
93.01.1293.01.12.0Önkiszolgáló mosoda
93.01.1393.01.13.0Textil-, ruhatisztítás
93.01.1493.01.14.0Száraztisztítás
93.01.1593.01.15.0Vasalás
93.01.1693.01.16.0Ruhafestés, színezés
93.02 Fodrászat, szépségápolás
93.02.2Fodrászat, szépségápolás
93.02.2193.02.21.0Női fodrászat
93.02.2293.02.22.0Férfi fodrászat
93.02.23Kozmetika, kéz- és lábápolás
93.02.23.1Kozmetika, kéz- és lábápolás
93.02.23.2Állatkozmetika
93.03 Temetkezés
93.03.1Temetkezési, krematóriumi szolgáltatás
93.03.1193.03.11.0Temető kezelése, hamvasztás
93.03.12Temetés, temetést kiegészítő szolgáltatás
93.03.12.1Temetés
93.03.12.2Temetést előkészítő, azt kiegészítő szolgáltatás
93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.04.193.04.1093.04.10.0Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
93.05.193.05.10Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás
93.05.11Hobbyállat-gondozás
93.05.12Egyéb személyi jellegű szolgáltatás
93.05.12.1Asztrológiai, spiritiszta szolgáltatás
93.05.12.2Partnerközvetítés
93.05.12.3Gyermekfelügyelet
93.05.12.4Szexuális szolgáltatás
93.05.12.9Egyéb fel nem sorolt szolgáltatás
P HÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE
95 ALKALMAZOTTAT FOGLALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS
95.0 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás
95.00 Alkalmazottat foglalkoztató háztartás
95.00.195.00.1095.00.10.0Alkalmazottat foglalkoztató háztartás
96 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉKELŐÁLLÍTÁSA
96.0 Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása
96.00 Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása
96.00.196.00.1096.00.10.0Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása
97 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA
97.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
97.00.197.00.1097.00.10.0Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása
Q TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99 TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZET
99.0 Területen kívüli szervezet
99.00 Területen kívüli szervezet
99.00.199.00.1099.00.10.0Területen kívüli szervezet