A Debreceni Ítélőtábla Pf.20526/2008/2. számú határozata sajtó-helyreigazítás tárgyában. [1959. évi IV. törvény (Ptk.) 79. §] Bírók: Csiki Péter, Süliné dr. Tőzsér Erzsébet, Veszprémy Zoltán

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Pf. II. 20.526/2008/3. szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Debreceni Ítélőtábla a Dr. Kelemen György ügyvéd (Debrecen, Barna u. 1. fsz. 2.) által képviselt felperes neve címe lakos felperesnek, az ifjabb Dr. Kiss István ügyvéd (Debrecen, Petőfi tér 2. I/3.) által képviselt alperes neve, címe alperes ellen sajtó-helyreigazítás iránt indított perében a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 5. P. 20 946/2008/7. számú ítélete ellen az alperes által 8. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán meghozta a következő

ítéletet:

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 4 000 (Négyezer) forint általános forgalmi adót tartalmazó 24 000 (Huszonnégyezer) forint fellebbezési eljárási költséget, és térítsen meg az államnak külön felhívásra 24 000 (Huszonnégyezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen nincs helye fellebbezésnek.

Indokolás:

A felperes a ... Megyei Rendőr-főkapitányság főkapitány-helyettese és rendészeti igazgatója volt. Az országos rendőrfőkapitány vezetői beosztásából indokolás nélkül visszahívta.

Az alperes, mint műsorszolgáltató az alperes "...című műsorában 2008. május 23-án 18 óra 45 perckor, majd ugyanezen a napon később, illetve másnap ismétlésben arról tudósított, hogy hivatalosan meg nem erősített információi szerint a felperes felmentése hátterében a felperes által elkövetett hivatali visszaélés állhat, illetve a műsor későbbi részeiben arra utalt, hogy a felperest hivatali visszaélés és beosztott megsértése miatt mentette fel az országos rendőrfőkapitány. Annak tárgyában pedig, hogy a rendőrség állományában maradhat-e, következő héten várható döntés.

2008. június 17-én a felperes az alpereshez küldött levelében megfogalmazott sajtó-helyreigazítási közlemény közzétételét kérte.

2008. június 20-án az alperes válaszlevelében személyes egyeztetést javasolt a felperesnek.

Az egyeztetésre 2008. július 3-án sor került, ekkor az alperes felajánlotta, hogy nem a felperes által kért közleményt, hanem annak egy módosított változatát közzéteszi a "..." című műsorban, és egy hosszabb beszélgetést is folytatna a felperessel. A megbeszélés során egy újabb tárgyalási időpontban állapodtak meg a felek, azonban további egyeztetésre közöttük nem került sor.

A felperes keresetében az alperesnek küldött levélben megfogalmazott közleménnyel azonos tartalmú közlemény közzétételére és a perköltség megfizetésére kérte kötelezni az alperest. Arra hivatkozott, hogy a városi televízió valótlan tartalmú tudósítást tett közzé a felmentéséről, őt ugyanis az országos rendőrfőkapitány indokolás nélküli határozatban hívta vissza vezetői megbízatásából. Ellene sem büntető, sem fegyelmi eljárás nem indult.

Az alperes ellenkérelmében a kereset elutasítását és a felperes költségben való marasztalását kérte. Azzal védekezett, hogy nem állított valótlan tényt a tudósításában, ezzel kapcsolatban kérte a szerkesztő és a napi hírszerkesztő tanúkénti meghallgatását, akik igazolni tudják, hogy az információ belső rendőrségi körökből származott. Állította, hogy a felperes a sajtó-helyreigazításra irányuló jogáról lemondott, amikor nem élt az általa biztosított újabb egyeztetés, illetve hosszabb sajtóbeszélgetés lefolytatásának lehetőségével. Végül utalt arra, hogy a felperes, mint közszereplő, többet köteles eltűni a sajtóban személyét illetően megjelent hírekkel kapcsolatosan, mint az átlagemberek.

Az elsőfokú bíróság ítéletében kötelezte az alperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül a alperes "..." című műsorában tegye közzé az alábbi helyreigazítást akként, hogy azt - műsorrendjében előre jelezve, - a "..." című műsor esti első adásában, majd a műsor ezt követő és másnapi ismétlésében is jelentesse meg:

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!