BH 1996.1.58 Az egyházi jogi személyiség kérdésében kizárólag az egyház szervei jogosultak dönteni [1990. évi IV. tv. 13. § (3) bek., 15. § (2) bek., 20. § (1) bek.].

Dr. P. L. érsek az M. K. Egyház nevében az E. Rend bírósági nyilvántartásból való törlése iránt terjesztett elő kérelmet, mivel a szerzetesrendnek megszűnt az egyházi jogi személyisége.

A Fővárosi Bíróság végzésével az E. Rendet törölte a bírósági nyilvántartásból. Végzésének indokolásában rámutatott, hogy a bíróságnak az illetékes egyházi szerv kérelmét kötelezően figyelembe kell vennie, ezért az E. Rendet az 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Etv.) 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a nyilvántartásból törölte. Az E. Rend a végzés elleni fellebbezésében kérte annak megváltoztatását és a törlés iránti kérelem elutasítását. Előadta, hogy dr. P. L. nem volt jogosult a rend megszüntetéséről dönteni, a kérelmet előterjeszteni, mert az Etv. értelmében erre kizárólag a P. Konferenciának van jogosultsága. Az E. Rend ügye nem került az egyház e legfelsőbb szerve elé.

A fellebbezés alaptalan.

Az Etv. 20. §-ának (1) bekezdése értelmében a bíróság az egyház magyarországi legfelsőbb szervének kérelmére az egyházat törli a nyilvántartásból más egyházzal való egyesülése, két vagy több egyházra való szétválása esetén, valamint ha az egyház a feloszlását kimondta. E rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a 13. § (3) bekezdése szerint nyilvántartásba vett jogi személy esetén is azzal, hogy a nyilvántartásból való törlést a jogi személyen kívül az illetékes egyházi szerv is kérheti a bejegyzéshez általa adott nyilatkozat visszavonása esetén. A törvény 13. §-ának (3) bekezdése értelmében az egyház vallásos célra létesülő önálló szervezete akkor válik jogi személlyé, ha - képviselőjének bejelentése alapján - a bíróság nyilvántartásba veszi. A bejelentéshez csatolni kell az illetékes egyházi szerv nyilatkozatát arról, hogy a szervezet az egyház szabályai szerint megalakult, és az egyház keretében működik.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére