32007R1418[1]

A Bizottság 1418/2007/EK rendelete ( 2007. november 29. ) az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (EGT-vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG 1418/2007/EK RENDELETE

(2007. november 29.)

az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt hulladékoknak a hulladékok hasznosítási célú, határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló C(92) 39 végleges határozatot felülvizsgáló C(2001) 107 végleges OECD tanácsi határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kivitelére a mellékletben szereplő eljárásokat kell alkalmazni.

1.a cikk

Az 1013/2006/EK rendelet 37. cikke (1) bekezdése első albekezdésének megfelelően a Bizottság által küldött írásos megkeresésre érkezett válaszok a mellékletében vannak felsorolva.

Abban az esetben, ha a melléklet jelzi, hogy egy ország bizonyos hulladékszállítmányokat nem tilt meg, és azokra az említett rendelet 35. cikkében meghatározott előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárást sem alkalmazza, akkor ezekre a szállítmányokra - értelemszerűen - a rendelet 18. cikkét kell alkalmazni.

2. cikk

A 801/2007/EK rendelet hatályát veszti.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő tizennegyedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet a hatálybalépésének napjától kell alkalmazni.

Mindazonáltal a 801/2007/EK rendeletet az említett időpontot követően 60 napig még alkalmazni kell a szóban forgó rendelet mellékletének c) oszlopában felsorolt hulladékokra, amelyek jelen rendelet mellékletének b) oszlopában vagy b) és d) oszlopában szerepelnek.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

E melléklet oszlopainak címsorai a következőkre utalnak:

a)

tilalom;

b)

az 1013/2006/EK rendelet 35. cikkében szereplő előzetes írásbeli bejelentés és engedélyezés;

c)

nincs ellenőrzés a rendeltetési országban;

d)

az alkalmazandó nemzeti jogszabályok alapján más ellenőrzési eljárásokat alkalmaznak a rendeltetési országban.

Ha két kódot kötőjel választ el, azt úgy kell érteni, hogy mindkét kódra vonatkozik, sőt a köztük lévő kódokra is.

Ha két kódot pontosvessző választ el, azt úgy kell érteni, hogy a két adott kódra vonatkozik.

Amennyiben egy bejegyzésen belül mind a b), mind a d) oszlop megnevez hulladékokat, az 1013/2006/EK rendelet 35. cikkében előírtak mellett a célország ellenőrző eljárásai is alkalmazandók.

Ha egy bizonyos hulladék vagy hulladékkeverék nincs feltüntetve egy adott ország esetében, ez azt jelenti, hogy az érintett ország nem erősítette meg megfelelően, hogy az adott hulladék vagy hulladékkeverék az érintett országban történő hasznosítás céljából kivihető, valamint azt, hogy a rendeltetési országban milyen ellenőrzési eljárást alkalmaznak, ha létezik ilyen eljárás. Az 1013/2006/EK rendelet 37. cikke (2) bekezdésének megfelelően a 35. cikkben említett előzetes írásos bejelentésre és engedélyre vonatkozó eljárás alkalmazandó ezekben az esetekben.

Albánia

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek, a B1010 bejegyzésből a következők kivételével:
— Nagy tisztaságú vas- és acélhulladék (98 %)
— Nagy tisztaságú alumíniumhulladék (95 %)
B1010 bejegyzésből:
— Nagy tisztaságú vas- és acélhulladék (98 %)
— Nagy tisztaságú alumíniumhulladék (95 %)

Algéria

a)b)c)d)
Homogén hulladékok
B1010 – B1020
B1030
B1031
B1040
B1050
B1070 – B1220
B1230 – B1240
B1250 – B2020
B2030 kódból:
— Máshol meg nem határozott és máshová nem sorolt kerámiaalapú szálak
B2030 kódból:
— Cermethulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok)
B2040 – B2130
B3020
B3030 – B3035
B3040 – B3065
B3080
B3100 – B4030
GB040 – GC050
GF010
GG030
GG040
GN010
GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Andorra

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Anguilla

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Argentína

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010
B1020
B1030 – B1050
B1060
B1070 – B1090
B1100 bejegyzésből:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Cinktartalmú salakok, fölözékek:

— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Cinkfölözék
B1100 bejegyzésből:
— Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot
— Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1115 – B1130
B1140
B1150 – B1230
B1240
B1250 – B2110
B2120 – B2130
B3020 bejegyzésből:
— Osztályozatlan hulladék
B3020 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3030 – B3120
B3130 – B4030
GB040 – GC010
GC020
GC030 – GF010
GG030; GG040
GN010 – GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiből:
— Osztályozatlan hulladék
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiből:
— Minden más hulladékkeverék
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Azerbajdzsán

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B1010 bejegyzésből:
— Ónhulladék
— Ritka földfémek hulladékai
B1020 – B1120
B1130
B1140 – B1250
— B2010 bejegyzésből:
— Palahulladékszélezett vagy nem szélezett, fűrészeléssel vagy
— egyéb módon vágott
— Csillámhulladék
— Leucit-, nefelin- és nefelin szienit hulladék
— Folypáthulladék
B2010 bejegyzésből:
— Természetes grafit hulladéka
— Földpáthulladék
— Szilárd halmazállapotú szilícium-dioxid hulladékok, kivéve az öntödei műveletekhez használtakat
B2020 – B2030
— B2040 bejegyzésből:
— Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
— Szilárd halmazállapotú kén
— Nátrium-, kálium-,
— kalcium-klorid
— Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék
B2040 bejegyzésből:
— Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék
— Kalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (9-nél alacsonyabb pH-érték)
— Karborundum (szilícium-karbid)
— Tört beton
B2060 – B2070
B2080
B2090 — B2100
B2110
B2120
B2130
B3020 — B3035
B3040
B3050
B3060 bejegyzésből:
— Borseprő
B3060 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3065 — B3120
B3130 — B4030
GB040 — GC050
GE020 — GG040
GN010 — GN030

Banglades

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek, a következők kivételével:
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék és -törmelék;
— Alumíniumhulladék és -törmelék;
— Rézhulladék és törmelék
B2020
B3020
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék és -törmelék
— Alumíniumhulladék és -törmelék
— Rézhulladék és törmelék
B2020
B3020

Bahrein

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Belarusz

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 – B1160
B1170 – B1210
B1220
B1230 – B1240
B1250 – B2130
B3020 – B3035
B3040 bejegyzésből:
— Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke
B3040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3050
B3060 bejegyzésből:
— Borseprő
B3060 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3065 – B3070
B3080
B3090 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GG030
GG040
GN010 – GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Benin

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Bermuda

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Bolívia

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverékAz 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Bosznia-Hercegovina

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Alumíniumhulladék
— Cinkhulladék
— Ónhulladék
B1020 bejegyzésből:
— Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátorokat)
B1050
B1090
B1100 bejegyzésből:
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1120 bejegyzésből:
— Átmeneti fémek, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorok, használt folyékony katalizátorok vagy más katalizátorok)

— Szkandium
— Vanádium
— Mangán
— Kobalt
— Réz
— Ittrium
— Nióbium
— Hafnium
— Volfrám
— Titán
— Króm
— Vas
— Nikkel
— Cink
— Cirkónium
— Molibdén
— Tantál
— Rénium
B1130
B2020
B3020
B3050
B3065
B3140
GC020

Botswana

a)b)c)d)
az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

Brazília

abcd
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Alumíniumhulladék
— Ónhulladék
— Titánhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Nikkelhulladék
— Cinkhulladék
— Volfrámhulladék
— Molibdénhulladék
— Tantálhulladék
— Magnéziumhulladék
— Kobalthulladék
— Bizmuthulladék
— Cirkóniumhulladék
— Mangánhulladék
— Germániumhulladék
— Vanádiumhulladék
— Hafnium-, indium-, nióbium-, rénium- és galliumhulladék
— Tóriumhulladék
— Ritkaföldfémek hulladékai
— Krómhulladék
B1020
B1030
B1031 – B1040B1031 – B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 – B1090B1080 – B1090
B1100 bejegyzésből:
— Cinktartalmú salakok, fölözékek
— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Cinkfölözék
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1100 bejegyzésből:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Alumíniumfölözék, kivéve a sósalakot
B1100 bejegyzésből:
— Cinktartalmú salakok, fölözékek:
— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Cinkfölözék
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1115
B1120B1120
B1130
B1140B1140
B1150
B1160 – B1220B1160 – B1220
B1230 – B2020
B2030B2030
B2040 – B2130
B3020 – B3050
B3060 – B3070
B3080 – B3130
B3140
B4010 – B4030
GB040 – GC020
GC030 – GC050GC030 – GC050
GE020 – GF010
GG030 – GG040GG030 – GG040
GN010 – GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Burkina Faso

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Burundi

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Csád

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Curaçao

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 – B2130
B3020
B3030 bejegyzésből:
— Használt ruha és más használt textiláru
— Használt rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és használt áruk textilanyagból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből vagy kábelből
B3030 bejegyzésből:
Minden más hulladék
B3035
B3040 — B3065
B3070
B3080 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Dél-Afrika

a)b)c)d)
az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

Dominikai Köztársaság

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Ecuador

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Egyiptom

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Hat vegyértékű krómvegyületeket tartalmazó hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Alumíniumhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B1020
B1030 — B1040
B1050
B1060
B1070
B1080 — B1140
B1150
B1160
B1190
B1210 — B1230
B1240
B1250
B2010
B2020 bejegyzésből:
— Katódsugárcsövekből és más aktivált üvegből származó üvegtörmelék
B2020 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2030
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2060 — B2080
B2090
B2100 — B2110
B2120
B2130
B3011
B3020 — B3027
B3030; B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010
B4020
B4030
GC010 — GC050
GE020
GF010
GG030
GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, amennyiben hat vegyértékű krómvegyületeket tartalmaznak
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, amennyiben hat vegyértékű krómvegyületeket tartalmaznak
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, amennyiben hat vegyértékű krómvegyületeket tartalmaznak
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, a hat vegyértékű krómvegyületeket tartalmazók kivételével
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, a hat vegyértékű krómvegyületeket tartalmazók kivételével
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, ha vas- és acélhulladékot, rézhulladékot, alumíniumhulladékot tartalmaznak
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei, a hat vegyértékű krómvegyületek kivételével, vagy a vas- és acélhulladékot, rézhulladékot vagy alumíniumhulladékot tartalmazók kivételével
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Egyesült Arab Emírségek

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Elefántcsontpart

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Etiópia

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Fülöp-szigetek

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Kobalthulladék
— Krómhulladék
— Tóriumhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B1020 — B1090
B1100
B1115 — B1190
B1200; B1210
B1220 — B1250
B2010
B2020
B2030; B2040
B2060 — B2130
B3011; B3020
B3026 — B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010; GC020
GC030; GC050
GG040 bejegyzésből:
— Széntüzelésű erőművek pernyéje, amely elég magas koncentrációban tartalmaz az I. mellékletben felsorolt alkotókat ahhoz, hogy a III. mellékletben felsorolt tulajdonságokat mutassa (vö. a Bázeli Egyezmény vonatkozó bejegyzését), nem importálható. A pernye előkezelésének meg kell felelnie a klinker- vagy cementgyártásra vonatkozó követelménynek, és azt az exportáló országban kell elvégezni.
GG040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
GE020
GF010; GG030
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Francia Polinézia

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Gabon

a)b)c)d)
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Gambia

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverékAz 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Ghána

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Grúzia

(a)(b)(c)(d)
B1010; B1020
B1030 — B1110
B1115
B1120 — B1190
B1200
B1210 — B1250
B2020
B2030
B2040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2050
B2060 — B2130
B3020
B3026; B3027
B3030 — B3040
B3050
B3060
B3065 — B3140
B4010 — B4030
GF010
GG030
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Guatemala

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Guinea (Guineai Köztársaság)

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Guyana

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Haiti

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Honduras

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Hongkong (Kína)

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 — B1030
B1031
B1040 — B1050
B1060 — B1090
B1100
B1115
B1120 bejegyzésből:
— Lantanidák (ritka földfémek):

— Lantán
— Prazeodímium
— Szamárium
— Gadolínium
— Diszprózium
— Erbium
— Itterbium
— Cérium
— Neodímium
— Európium
— Terbium
— Holmium
— Túlium
— Lutécium
B1120 bejegyzésből:
— Átmeneti fémek, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorok, használt folyékony katalizátorok vagy más katalizátorok)

— Szkandium
— Vanádium
— Mangán
— Kobalt
— Réz
— Ittrium
— Nióbium
— Hafnium
— Volfrám
— Titán
— Króm
— Vas
— Nikkel
— Cink
— Cirkónium
— Molibdén
— Tantál
— Rénium
B1140 — B1190
B1200; B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010 — B2040
B2060 — B2080
B2090
B2100
B2110
B2120; B2130
B3020 — B3090
B3100; B3110
B3120
B3130
B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010
GC020
— Hulladék nyomtatott áramköri kártya
GC020
— Kivéve a hulladék nyomtatott áramköri kártyákat
GC030
GC050
GE020 – GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei a következőkre korlátozva: fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír, anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton, főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír)
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

India

a)b)c)d)
B1010 kódból:
Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:
— Tóriumhulladék
— Ritka földfémek hulladékai
B1010 kódból:
Fém és fém-ötvözet hulladékok fémes, nem diszpergált megjelenési formában:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Nikkelhulladék
— Alumíniumhulladék
— Cinkhulladék
— Ónhulladék
— Volfrámhulladék
— Molibdénhulladék
— Tantálhulladék
— Magnéziumhulladék
— Kobalthulladék
— Bizmuthulladék
— Titánhulladék
— Cirkóniumhulladék
— Mangánhulladék
— Germániumhulladék
— Vanádiumhulladék
— Hafnium-, indium-, nióbium, rénium- és galliumhulladék
— Krómhulladék
B1020
B1030
B1031
B1040
B1050:
Nemvasfém-keverékek, fémhulladékok nehézfrakciói, amelyek kadmiumot, antimont, ólmot és tellúrt tartalmaznak
B1050:
Nemvasfém-keverékek, fémhulladékok nehézfrakciói, amelyek a megnevezettektől különböző fémeket tartalmaznak
B1060
B1070
B1080
B1090
B1100 kódból:
Fémek olvasztásából, kohósításából és finomításából származó fémtartalmú hulladékok:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Cinktartalmú salakok, fölözékek:

— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Cinkfölözék
— Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot
B1115
B1120 – B1240
B1250
B2010 – B2100
B2110 – B2130
B3020
B3026
B3027
B3030 kódból:
— Textilhulladékok. Az alábbi anyagok, feltéve, hogy más hulladékokkal nem keveredtek, és valamilyen termékleírás szerint készültek:
— Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével:

— Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
— más hulladék gyapjúból
— vagy finom állati szőrből
— Szőrhulladék durva állati szőrből
— Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)

— Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)
— Foszlatott anyag
— más
— Lenkóc és lenhulladék
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) valódi kenderből (Cannabis sativa L.)
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) jutából és más textilháncsrostból (a len, a valódi kender és a rami kivételével)
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) szizálból és az Agave nemhez tartozó más növények textilkészítésre használt rostjaiból
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) kókuszdióból
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) abakából (manilakender vagy Musa textilis Nee)
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) ramiból és egyéb, máshol nem említett növényi textilrostból
— Végtelen vagy vágott műszál hulladéka (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is):

— szintetikus szálból
— mesterséges szálból
— Használt ruha és más használt textiláru
— Használt rongyok, zsineg, madzag, kötél és heveder, valamint textilből készült elhasznált zsineg, madzag, kötél vagy heveder:

— válogatott
— más
B3035 – B3060
B3065
B3070 – B3130
B3140:
Hulladék légabroncsok és más abroncsok, kivéve azokat, amelyeket nem szánnak hasznosításra, újrafeldolgozásra, illetve nem közvetlen újrafelhasználás céljából történő visszanyerésre
B3140:
Az eredetiberendezés-gyártókhoz exportált, újrafutózásra szánt repülőgépabroncsok, amelyeket a légitársaságok által légijármű-karbantartás céljából történő újrafutózást követően újraimportáltak, és amelyek a fedélzeten maradnak vagy amelyeket a légitársaságoknak a vámzár alá vont területek légi oldalán található megfelelő raktáraiban helyeznek letéti őrzésbe
B4010 – B4030
GB040
Nemesfémek és réz továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
262030 262090
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
GC010
Csak fémekből vagy ötvözetekből álló elektronikus berendezések
GC020
– Elektronikai hulladék (pl. nyomtatott áramköri kártyák, elektronikus alkatrészek, vezetékek stb.) és nemnemesfémek és nemesfémek hasznosítására alkalmas regenerált elektronikus alkatrészek
GG040

Indonézia

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010
Tóriumhulladék
A B1010 bejegyzés alá tartozó összes hulladék, kivéve:
— Tóriumhulladék
B1020B1020 bejegyzésből:
— Antimon-, berillium-, kadmiumhulladék
B1030 — B1250
B2010
B2020
B2030 — B2130
B3011
B3020 bejegyzésből:
— laminált kartonpapír
B3020 a laminált kartonpapír kivételével
B3026; B3027
B3030 bejegyzésből:
Használt ruha és más használt textiláru
B3030 a használt ruha és más használt textiláru kivételével
B3035
B3040
B3050 — B3070
B3080
B3090 — B3140
GB040 — GC050
GE020
Hulladékkeverékek
Az ebbe a kategóriába tartozó minden hulladék

Irán (Iráni Iszlám Köztársaság)

(a)(b)(c)(d)
B1010 – B1090
B1100 bejegyzésből:
— A következő cinktartalmú salakok, fölözékek:
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Cinkfölözék
— Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1100 bejegyzésből:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— A következő cinktartalmú salakok, fölözékek:
— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
B1115
B1120 —– B1150
B1160 —– B1210
B1220 —– B2010
B2020 —– B2130
B3020
B3030 —– B3040
B3050 bejegyzésből:
— Parafahulladék: aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
B3050 bejegyzésből:
— Fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
B3060 —– B3070
B3080
B3090 –— B3130
B3140
B4010 —– B4030
GB040
7112
2620 30
2620 90
GC010
GC020
GC030
GC050
GE020
ex 70 01
ex 7019 39
GF010
GG030
GG040
GN010
GN020
GN030

Jamaica

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Kambodzsa

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek, a B3011 kivételévelB3011

Katar

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Kazahsztán

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 —– B1160
B1170 —– B1240B1170 —– B1240
B1250 —– B 2130
B 3020 —– B 3035
B3040 bejegyzésből:
— Keménygumi (pl. ebonit) hulladéka és törmeléke
B3040 bejegyzésből:
— Egyéb gumihulladékok (a máshol feltüntetett ilyen hulladékok kivételével)
B3050
B3060
Élelmiszer-ipari hulladékok, feltéve hogy nem fertőzőek, a borseprő kivételével
B3060
Csak borseprő
B3065 —– B3070
B3080B3080
B3090 —– B3130
B3140B3140
B4010 —– B4030
GB040 – GG030
GG040GG040
GN010 —– GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Kenya

a)b)c)d)
Homogén hulladékok
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

Kirgizisztán

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Tóriumhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B1020 – B1115
B1120 bejegyzésből:
— Minden lantanida (ritka földfémek)
B1120 bejegyzésből:
— Minden átmenetifém, kivéve az A. listán szereplő hulladék katalizátorokat (kimerült katalizátorok, használt folyékony katalizátorok vagy más katalizátorok)
B1130
B1140
B1150
B1160 – B1240
B1250
B2010
B2020
B2030 bejegyzésből:
— Máshol nem említett kerámiaalapú szálak
B2030 bejegyzésből:
— Cermethulladék és törmelék (fém-kerámia kompozitok)
B2040 — B2130
B3020
B3030 bejegyzésből:
— Lenkóc és lenhulladék
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) valódi kenderből (Cannabis sativa L.)
B3030 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3035 — B3040
B3050
B3060 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3060 bejegyzésből:
— Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett szárított és fertőtlenített növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs(pellet) alakban is
B3065
B3070 – B4030
GB040 – GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Kínai Tajpej

a)b)c)d)
Homogén hulladékok
B1010 kódból:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
— Molibdénhulladék
— Tantálhulladék
— Kobalthulladék
— Bizmuthulladék
— Cirkóniumhulladék
— Mangánhulladék
— Vanádiumhulladék
— Hafnium-, indium-, nióbium-, rénium- és galliumhulladék
— Tóriumhulladék
— Ritkaföldfémek hulladékai
— Krómhulladék
B1010 kódból:
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Nikkelhulladék
— Alumíniumhulladék
— Cinkhulladék
— Ónhulladék
— Volfrámhulladék
— Magnéziumhulladék
— Titánhulladék
— Germániumhulladék
B1020 kódból:
— Kadmiumhulladék
— Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)
— Szelénhulladék
B1020 kódból:
— Antimonhulladék
— Berilliumhulladék
— Tellúrhulladék
B1030; B1031 lép.
B1040
B1050
B1060
B1070 – B1090
B1100 kódból:
— Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1100 kódból:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Cinktartalmú salakok, fölözékek:

— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Cinkfölözék
B1115 – B1150
B1160
B1170 – B1240
B1250
B2010 – B2030
B2040 kódból:
— Minden más hulladék
B2040 kódból:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2060 – B2130
B3010 kódból:
— Műanyaghulladék poliuretán (CFC–t nem tartalmazó)
— Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek
B3010 kódból:
— Műanyaghulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból, a poliuretán kivételével (CFC–t nem tartalmazó)
— Az alábbi fluortartalmú polimer hulladékok:

— perfluor-etilén/propilén (FEP)
— perfluor-alkoxi-alkán
— tetrafluor-etilén/perfluor-vinil-éter (PFA)
— tetrafluor-etilén/perfluor-metilvinil-éter (MFA)
— polivinil-fluorid (PVF)
— polivinilidén-fluorid (PVDF)
B3020
B3030 – B3035
B3040 – B3050
B3060 – B3070
B3080
B3090 – B3100
B3110 – B4030
GB040 – GC030
GC050
GEO20
GF010 – GG040
GH013
GN010
GN020 – GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B3010 kód alá besorolt hulladékok keverékei Műanyaghulladék nem halogénezett polimer és kopolimer anyagokból
A B3010 kód alá besorolt hulladékok keverékei Térhálósított hulladék műgyanták vagy kondenzációs termékek
A B3010 kód alá besorolt hulladékok keverékei Perfluor-alkoxi-alkán
A B3020 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 kód alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 kód alá besorolt hulladékok keverékei

Koszovó (1)

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékekAz 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Kolumbia

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 – B1070
B1080
B1090
B1100
B1115 – B1150
B1160
B1170 – B1190
B1200
B1210
B1220
B1230 – B1250
B2010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2010 bejegyzésből:
— Csillámhulladék
B2020 – B2030
B2040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2060 – B2130
B3020
B3030 bejegyzésből:
— Selyemhulladék (ideértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, és a foszlatott anyagot is):

— Nem kártolva, nem fésülve
— Más
— Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével:

— Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
— Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből
— Szőrhulladék durva állati szőrből
— Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is):

— fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)
— foszlatott anyag
— más
— Lenkóc és lenhulladék
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) jutából és más textilháncsrostból (a len, a valódi kender és a rami kivételével)
— Végtelen vagy vágott műszál hulladéka (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is):

— szintetikus szálból
— mesterséges szálból
— Használt ruha és más használt textiláru
— Használt rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és használt áruk textilanyagból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből vagy kábelből:

— válogatott
— más
B3030 bejegyzésből:
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) valódi kenderből (Cannabis sativa L.)
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) szizálból és az Agave nemhez tartozó más növények textilkészítésre használt rostjaiból
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot) kókuszdióból
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot) abakából (manila kender vagy Musa textilis Nee)
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot) ramiból és egyéb, máshol nem említett növényi textilrostból
B3035 – B3040
B3050 bejegyzésből:
— Parafahulladék: aprított, szemcsézett vagy őrölt parafa
B3050 bejegyzésből:
— Fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
B3060 bejegyzésből:
— Borseprő
— Az agrár-élelmiszeriparból származó egyéb hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek
B3060 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3065
B3070 bejegyzésből:
— Emberhajhulladék
— Szalmahulladék
B3070 bejegyzésből:
— Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználandó, inaktivált gomba-micélium
B3080
B3090 – B3100
B3110 – B3130
B3140 – B4010
B4020 – B4030
GB040 bejegyzésből:
— Réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
GB040 bejegyzésből:
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
GB040
GC010
GC020
GC030 – GF010
GG030
GG040
GN010 – GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden más hulladékkeverék

Kongó

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Kongói Demokratikus Köztársaság

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Kuba

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

Kuvait

abcd
B1010
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Laosz

(a)(b)(c)(d)
B1010 bejegyzésből:
— Tóriumhulladék
B1010, kivéve a tóriumhulladékot
B1020 — B1250
B4020
B4030
GC010; GC020
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Libanon

(a)(b)(c)(d)
B1010 bejegyzésből:
— Krómhulladék
B1010 bejegyzésből:
Minden más hulladék
B1010, kivéve:
— Krómhulladék
B1020 – B1090
B1100 bejegyzésből:
— Cinkfölözék
— Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot
B1100 bejegyzésből:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Cinktartalmú salakok, fölözékek
— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1100 bejegyzésből:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Cinktartalmú salakok, fölözékek
— Horganyzáskor képződő cinkfölözék (> 90 % Zn)
— Horganyzáskor képződő cinksalak (> 92 % Zn)
— Kokillaöntéskor képződő cinksalak (> 85 % Zn)
— Tűzihorganyzáskor képződő cinksalak (sarzsonként) (> 92 % Zn)
— Réz kohósításából származó tűzálló béléshulladékok, beleértve a tégelyeket
— Nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjai
— Tantált tartalmazó ónsalak, 0,5 %-nál alacsonyabb óntartalommal
B1115B1115
B1120 — B1140
B1150 — B2030B1150 — B2030
B2040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2060 — B2130
B3020 — B3130B3020 — B3130
B3140
B4010 — B4030B4010 — B4030
GB040GB040
GC010; GC020GC010; GC020
GC030; GC050
GE020 — GN030GE020 — GN030

Libéria

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek, a következők kivételével
B1010 — B1250
B3011
B1010 — B1250

Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Madagaszkár

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Makaó (Kína)

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Malajzia

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010; B1020
B1030
B1031
B1040 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1200 — B2030
B1120 — B1190
B2040 bejegyzésből:
— Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék
— Tört beton
— Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2040 bejegyzésből:
— Szilárd halmazállapotú kén
— Kalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (9-nél alacsonyabb pH-érték)
— Nátrium-, kálium-, kalcium-klorid
— Karborundum (szilícium-karbid)
— Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék
B2060 — B2130
B3011 — B3027
B3030 bejegyzésből:
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) valódi kenderből (Cannabis sativa L.)
B3030 bejegyzésből:
— Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével:
— Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
— Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből
— Szőrhulladék durva állati szőrből
B3030 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3035 — B3050
B3060 bejegyzésből:
— Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett szárított és fertőtlenített növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs(pellet) alakban is
— Degras: Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
— Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában
— Az agrár-élelmiszeriparból származó egyéb hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek
B3060 bejegyzésből:
— Borseprő
— Halhulladék
— Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék
B3065
B3070 bejegyzésből:
— Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználandó, inaktivált gomba-micélium
B3070 bejegyzésből:
— Emberhajhulladék
— Szalmahulladék
B3080 — B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010
GC020 — GC050
GE020 — GF010
GG040
GG030
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Malawi

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Maldív-szigetek

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Mali

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Marokkó

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
B1010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B1020; B1030
B1240
B1250B1250
B2010 — B2040
B2060 — B2130
B3020
B3030 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3030 bejegyzésből:
— Használt ruha és más használt textiláru
B3035 — B3130
B3140B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC050
GE020 — GG030
GG040
GN010 — GN030GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Mauritius (Mauritiusi Köztársaság)

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Moldova (Moldovai Köztársaság)

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, kivéve:
B1010 kódból:
- Öntöttvas- vagy acéltörmelék és -hulladék
B1200 kódból:
Nyersvas, vas vagy acél gyártásánál keletkező granulált kohósalak (salakhomok)
B2020 és GE020 kódból:
Üvegcserép és más üveghulladék; üvegtömb:
— Üvegcserép és más üveghulladék; üvegtömb (veszélyes anyagokat nem tartalmazó)
B2110 kódból:
Vörösiszap (bauxit-maradékanyag)
B3011 kódból:
Polietilén 0,94-nél kisebb sűrűséggel
Etilénpolimerek
B3020 kódból:
Újrahasznosítható papír vagy karton (hulladék és törmelék):
— Fehérítetlen nátronpapír vagy -karton vagy hullámpapír vagy -karton
— Anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton
— Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír):
— Régi és nem értékesített újság és magazin, telefonkönyv, brosúra és nyomtatott reklámanyag
— Más, beleértve a válogatás nélküli hulladékot:
— Válogatás nélküli (azaz különböző típusú kartonok, fehér és színes papír előállítása és háztartási hulladéka)
— Válogatott (azaz papírdarabok)
B3030 kódból:
Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)
B3060 kódból:
Dohányhulladék (dohányszár)
Borseprő
Nyers borkő
B1010 kódból:
- Öntöttvas- vagy acéltörmelék és -hulladék
B1200 kódból:
Nyersvas, vas vagy acél gyártásánál keletkező granulált kohósalak (salakhomok)
B2020 és GE020 kódból:
Üvegcserép és más üveghulladék; üvegtömb:
— Üvegcserép és más üveghulladék; üvegtömb (veszélyes anyagokat nem tartalmazó)
B2110 kódból:
Vörösiszap (bauxit-maradékanyag)
B3011 kódból:
Polietilén 0,94-nél kisebb sűrűséggel
Etilénpolimerek
B3020 kódból:
Újrahasznosítható papír vagy karton (hulladék és törmelék):
— Fehérítetlen nátronpapír vagy -karton vagy hullámpapír vagy -karton
— Anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton
— Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír):
— Régi és nem értékesített újság és magazin, telefonkönyv, brosúra és nyomtatott reklámanyag
— Más, beleértve a válogatás nélküli hulladékot:
— Válogatás nélküli (azaz különböző típusú kartonok, fehér és színes papír előállítása és háztartási hulladéka)
— Válogatott (azaz papírdarabok)
B3030 kódból:
Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is)
B3060 kódból:
Dohányhulladék (dohányszár)
Borseprő
Nyers borkő
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Monaco

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Montenegró

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Montserrat

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Mianmar/Burma

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Namíbia

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Nepál

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Cinkhulladék
— Magnéziumhulladék
— Bizmuthulladék
— Titánhulladék
— Cirkóniumhulladék
— Mangánhulladék
— Germániumhulladék
— Vanádiumhulladék
— Hafnium-, indium-, nióbium-, rénium- és galliumhulladék
— Tóriumhulladék
— Ritkaföldfémek hulladékai
B1010 bejegyzésből:
— Nikkelhulladék
— Volfrámhulladék
— Molibdénhulladék
— Tantálhulladék
— Kobalthulladék
— Krómhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
— Vas- és acélhulladék
— Alumíniumhulladék
— Ónhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Rézhulladék
B1020 — B1190
B1200
B1210 — B2040
B2060
B2070 — B2130
B3020 bejegyzésből:
Papír- vagy kartonpapír-hulladék és -törmelék a következőkből:
— Egyéb, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:—
1. laminált kartonpapír
2. osztályozatlan hulladék
B3020 bejegyzésből:
Papír- vagy kartonpapír-hulladék és -törmelék a következőkből:
— Fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír
— Anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton
— Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír)
B3030 — B4030
GB040 — GF010
GG030 — GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden más hulladékkeverék

Nicaragua

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Niger

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Krómhulladék
— Cinkhulladék
— Rézhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B1020
B1030 — B1050
B1060 — B1080
B1090
B1100
B1115 — B1130
B1140
B1150; B1160
B1170 — B1190
B1200; B1210
B1220
B1230
B1240
B1250
B2010 — B2030
B2040
B2060 — B2110
B2120
B2130
B3020
B3026
B3027 — B3120
B3130
B3140
B4010
B4020; B4030
GB040
GC010 — GC050
GE020 — GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden más hulladékkeverék

Nigéria

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010
B1020
— Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)
B1020
— Minden más hulladék
B1030 — B1100
B1115
B1120
B1130
B1140
B1150
B1170 — B1250
B2010 — B2040B2130
B2060 — B2120
B3020
B3026
B3027 — B3050
B3060
B3065
B3070 — B3140
B4010 — B4030
GB040
GC010 — GC050
GE020 — GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Omán

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék
— Alumíniumhulladék
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak
B3011
GG040
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

Örményország

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1100
B1170 — B1240
B3040
B3060
B3080
B3140
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék

Oroszország (Oroszországi Föderáció)

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 — B1031
B1050 — B1160
B1170 — B1200
B1220
B1230
B1240
B1250 — B2130
B3030 — B3035
B3040
B3050
B3060
B3065 — B3110
B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC050
GE020
GG030 — GG040
GN010 – GN030

Pakisztán

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 — B1080
B1090
B1100
B1115
B1120 — B2130
B3011
B3020 — B3035
B3040
B3050
B3060 bejegyzésből:
— Borseprő
— Degras: Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
— Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában
— Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék
B3060 bejegyzésből:
— Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett szárított és fertőtlenített növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs(pellet) alakban is
B3060 bejegyzésből:
— Halhulladék
— Az agrár-élelmiszeriparból származó egyéb hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC010
GC020 — GC030
GC050 — GG040
GN010
GN020 — GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Panama

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Pápua Új-Guinea

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Paraguay

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Peru

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Ruanda

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Saint Lucia

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Saint Vincent és Grenadine-szigetek

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Salvador

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

San Marino

(a)(b)(c)(d)
B3020 bejegyzésből:
— Fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

São Tomé és Príncipe

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Seychelle-szigetek

a)b)c)d)
Homogén hulladékok
B1010 – B3040
B3050 kódból:
— Fahulladék és -törmelék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is
B3050 kódból:
— Parafahulladék: aprított, granulált vagy őrölt parafa
B3060 kódból:
— Minden más hulladék
B3060 kódból:
— Máshol meg nem határozott vagy máshova nem tartozó, állati takarmányozásra használt szárított és fertőtlenített növényi hulladékok, maradékanyagok és melléktermékek, független attól, hogy azokat pellet formájúra tömörítették vagy sem
B3065 – B4030
GB040 – GE020
GF010
GG030 – GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Sri Lanka

a)b)c)d)
az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék

Szudán

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Szenegál

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 — B1100
B1115 — B1250
B2010 — B2040
B2060 — B2130
B3020; B3030
B3026; B3027
B3035 — B3140
B4010 — B4030
GB040 — GG030
GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Szerbia

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Szingapúr

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 — B1100
B1115 — B1250
B2010 — B2130
B3011
B3020 — B3140
B4010 — B4030
GB040 — GC020
GC030; GC050
GE020 — GG030
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Tádzsikisztán

abcd
Homogén hulladékok
B1010 — B1150
B1160 — B1200
B1210 — B1240
B1250
B2010 — B2030
B2040 bejegyzésből:
— Tört beton
B2040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B2060 — B2110
B2120 — B2130
B3020
B3030 bejegyzésből:
— Selyemhulladék (ideértve a le nem gombolyítható selyemgubót, fonalhulladékot, és a foszlatott anyagot is):

— Nem kártolva, nem fésülve
— Más
— Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével:

— Fésűskóc gyapjúból vagy finom állati szőrből
— Más hulladék gyapjúból vagy finom állati szőrből
— Szőrhulladék durva állati szőrből
— Lenkóc és lenhulladék
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) valódi kenderből (Cannabis sativa L.)
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) jutából és más textilháncsrostból (a len, a valódi kender és a rami kivételével)
— Kóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) szizálból és az Agave nemhez tartozó más növények textilkészítésre használt rostjaiból
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) kókuszdióból
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) abakából (manilakender vagy Musa textilis Nee)
— Kóc, fésűskóc és hulladék (beleértve a fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is) ramiból és egyéb, máshol nem említett növényi textilrostból
B3030 bejegyzésből:
— Pamuthulladék (beleértve a fonalhulladékot és foszlatott anyagot is):

— Fonalhulladék (beleértve a cérnahulladékot is)
— Foszlatott anyag
— Más
— Végtelen vagy vágott műszál hulladéka (beleértve a kóchulladékot [fésűskóc], fonalhulladékot és a foszlatott anyagot is):

— Szintetikus szálból
— Mesterséges szálból
— Használt ruha és más használt textiláru
— Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél- és kábelhulladék és használt áruk textilanyagból készült zsinegből, kötélből vagy hajókötélből vagy kábelből:

— Válogatott
— Más
B3035 — B3040
B3050
B3060 bejegyzésből:
— Borseprő
— Állatok etetésére szolgáló, máshol nem említett szárított és fertőtlenített növényi hulladék, növényi maradék és melléktermék, labdacs(pellet) alakban is
— Degras: Zsíros anyagok vagy állati vagy növényi viaszok feldolgozási maradékai
B3060 bejegyzésből:
— Csont- és szarvhulladék, feldolgozatlan, zsírtalanított, egyszerűen kikészített (de nem formára vágott), savval kezelt vagy zselatinmentesített formában
— Halhulladék
— Kakaóhéj, kakaóhártya, -bőr és más kakaóhulladék
— Az agrár-élelmiszeriparból származó egyéb hulladékok, kivéve azokat a melléktermékeket, amelyek az emberi vagy állati fogyasztásra való alkalmasság nemzeti és nemzetközi követelményeinek és szabványainak megfelelnek
B3065
B3070
B3080
B3090 — B3120
B3130 — B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040 — GC020
GC030
GC050 — GF010
GG030 — GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Tajvan

(a)(b)(c)(d)
B1010 bejegyzésből:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
— Molibdénhulladék
— Tantálhulladék
— Kobalthulladék
— Bizmuthulladék
— Cirkóniumhulladék
— Mangánhulladék
— Vanádiumhulladék
— Hafnium-, indium-, nióbium, rénium- és galliumhulladék
— Tóriumhulladék
— Ritka földfémek hulladékai
— Krómhulladék
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Nikkelhulladék
— Alumíniumhulladék
— Cinkhulladék
— Ónhulladék
— Volfrámhulladék
— Magnéziumhulladék
— Titánhulladék
— Germániumhulladék
B1020 bejegyzésből:
— Kadmiumhulladék
— Ólomhulladék (kivéve a savas ólomakkumulátort)
— Szelénhulladék
B1020 bejegyzésből:
— Antimonhulladék
— Berilliumhulladék
— Tellúrhulladék
B1030 — B1031
B1040
B1050
B1060
B1070 — B1090
B1100 bejegyzésből:
— Alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot
B1100 bejegyzésből:
— Kemény cinktartalmú maradvány
— Cinktartalmú salakok, fölözékek
B1115
B1120B1120
B1130 — B1150
B1160
B1170 — B1250
B2010 — B2030
B2040 bejegyzésből:
— Füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfát
— Épületek bontásából származó gipsz falkarton vagy vakolatkarton hulladék
— Szilárd halmazállapotú kén
— Kalcium-ciánamid gyártásából származó mészkő (9-nél alacsonyabb pH-érték)
— Nátrium-, kálium-, kalcium-klorid
— Karborundum (szilícium-karbid)
— Tört beton
— Lítium-tantál- és lítium-nióbium-tartalmú üvegtörmelék
B2040 bejegyzésből:
— Réz előállításból származó salak, kémiailag stabilizált, magas (20 % feletti) vastartalommal, ipari előírásoknak (pl. DIN 4301 és DIN 8201 ) megfelelően feldolgozva, főként építkezési és csiszolási alkalmazásra
B2060 — B2130
B3011
B3020 bejegyzésből:
— Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton
— Egyéb, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:—
1. laminált kartonpapír
2. osztályozatlan hulladék
B3020 bejegyzésből:
— Fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír
— Anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton
B3026 — B3035
B3040B3040
B3050
B3060
B3065
B3070
B3080B3080
B3090 — B3100
B3110 — B3140
B4010
B4020
B4030
GB040
GC010
GC020
GC030
GC050
GE020
GF010
GG030
GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Tanzánia

a)b)c)d)
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Thaiföld

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 — B1100
B1110; B1115
B1120 — B1150
B1160
B1170 — B1250
B2010 — B2040
B2060
B2070
B2080
B2090 — B2110
B2120; B2130
B3020 — B3035
B3040 bejegyzésből:
— Hulladék légabroncsok, kivéve azokat, amelyeket a IVA. melléklet szerinti műveletekre szánnak
B3040 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3050 — B3130
B3140
B4010 — B4020
B4030
GB040
GC010 — GC030
GC050 — GF010
GG030; GG040
GN010 — GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiből:
— Hulladékkeverékek, ideértve a gumiabroncs-hulladékot
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiből:
— Minden más hulladékkeverék
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiből:
— Hulladékkeverékek, ideértve a gumiabroncs-hulladékot
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiből:
— Minden más hulladékkeverék
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Togo

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Trinidad és Tobago

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B3011
GC010; GC020
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék
Hulladékkeverékek
A B3011 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiAz 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden más hulladékkeverék

Tunézia

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010B1010
B1020 — B1220
B1230 — B1240B1230 — B1240
B1250 — B2131
B3020 bejegyzésből:
Papír- vagy kartonpapír-hulladék és -törmelék a következőkből:
— Egyéb, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:—
1. laminált kartonpapír
2. osztályozatlan hulladék
B3020 bejegyzésből:
Papír- vagy kartonpapír-hulladék és -törmelék a következőkből:
— Fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír
— Anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton
— Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír)
B3020 bejegyzésből:
Papír- vagy kartonpapír-hulladék és -törmelék a következőkből:
— Fehérítetlen papír vagy kartonpapír, illetve hullámpapír vagy hullámkartonpapír
— Anyagában nem színezett, főként fehérített kémiai rostanyagot tartalmazó más papír vagy karton
— Főleg mechanikai facsiszolatot tartalmazó papír vagy karton (pl. újságpapír, folyóirat és hasonló nyomtatott papír)
B3030 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3030 bejegyzésből:
— Használt ruha és más használt textiláru
B3030 bejegyzésből:
— Minden más hulladék
B3035 — B3065B3035 — B3065
B3070 bejegyzésből:
— Penicillingyártásból származó, takarmányozási célra felhasználandó, inaktivált gomba-micélium
B3070 bejegyzésből:
— Emberhajhulladék
— Szalmahulladék
B3070 bejegyzésből:
— Emberhajhulladék
— Szalmahulladék
B3080B3080
B3090 — B4030
GB040 — GN030
Hulladékkeverékek
A B1010 és a B1050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 és a B1070 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3040 és a B3080 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B1010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2010 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B2030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3020 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3030 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3040 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei
A B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékeiA B3050 bejegyzés alá besorolt hulladékok keverékei

Türkmenisztán

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Ukrajna

(a)(b)(c)(d)
B3011Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

Uruguay

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden más hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékekB3011

Üzbegisztán

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Nemesfémek (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
B1010 bejegyzésből:
— Minden hulladék, kivéve a nemesfémeket (arany, ezüst, a platinacsoport, de a higany nem)
B1020
B1031
B1050 — B1090
B1100 bejegyzésből:
— Minden hulladék, kivéve a nemesfémek továbbfinomítás (raffinálás) céljából végzett feldolgozásának salakjait
B1115; B1120
B1140
B1200 — B2030
B2040 bejegyzésből:
— Minden hulladék, kivéve a füstgáz kénmentesítéséből (FGD) származó, részben finomított kalcium-szulfátot
B2130
B3020 — B3060
B3070 — B3090
B3120 — B4030
GB040 — GC030
GE020
GG030 — GN030
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Vietnám

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
B1010 bejegyzésből:
— Vas- és acélhulladék
— Rézhulladék
— Nikkelhulladék
— Alumíniumhulladék
— Cinkhulladék
— Ónhulladék
— Mangánhulladék
B1190 — B1210
B2020
B3011 bejegyzésből:
2. Műgyanták/kondenzációs termékek, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:
— Karbamid-formaldehid gyanták
— Fenol-formaldehid gyanták
— Melamin-formaldehid gyanták
— Epoxi gyanták
— Alkidgyanták
3. Fluorozott polimerek:
— Perfluor-etilén/ propilén (FEP)
— Perfluor-etilén /Perfluoralkoxi-alkánok
— Tetrafluor-etilén/perfluoralkil-vinil-éter (PFA)
— Tetrafluoretilén/ Perfluor-metil-vinil-éter (MFA)
— Polivinil-fluorid (PVF) Polivinilidén-fluorid (PVDF)
B3011 bejegyzésből:
1. Nem halogénezett polimerek, beleértve az alábbiakat, de azokra nem korlátozva:
— Polietilén (PE)
— Polipropilén (PP)
— Polisztirol (PS)
— Akrilnitril-butadién-sztirol (ABS)
— Polietilén-tereftalát (PET)
— Polikarbonátok (PC)
— Poliéterek
4. Műanyaghulladék nem veszélyes keveréke, amely polietilénből (PE), polipropilénből (PP) és/vagy polietilén-tereftalátból (PET) áll, feltéve, hogy külön újrafeldolgozzák őket, és szinte mentesek a szennyeződéstől és más hulladékoktól
B3020

Wallis és Futuna

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Zambia

(a)(b)(c)(d)
Homogén hulladékok
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, kivéve a (d) oszlopban felsorolt hulladékokatB3020 bejegyzésből: Egyéb, beleértve, de nem korlátozva az alábbiakra:
1. laminált kartonpapír
2. osztályozatlan hulladék
B3030; B3035
B3050 — B3065
B3070 bejegyzésből:
— Emberhajhulladék
— Szalmahulladék
B3140
GE020; GF010
Hulladékkeverékek
Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Zimbabwe

a)b)c)d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt minden hulladékkeverék

Zöld-foki-szigetek

(a)(b)(c)(d)
Az 1013/2006/EK rendelet III. mellékletében felsorolt minden hulladék, valamint IIIA. mellékletében felsorolt hulladékkeverékek

( 1 ) Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244/1999 sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32007R1418 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32007R1418&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02007R1418-20220402 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02007R1418-20220402&locale=hu

Tartalomjegyzék