Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32017D0369[1]

A Tanács (EU) 2017/369 végrehajtási határozata (2017. február 27.) a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

A TANÁCS (EU) 2017/369 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2017. február 27.)

a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra (1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1) A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának kibővített tudományos bizottsága rendkívüli ülésén a 2005/387/IB határozattal összhangban kockázatértékelési jelentést készített a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyagról, majd e jelentést 2016. július 28-án benyújtotta a Bizottságnak és a Tanácsnak.

(2) Az MDMB-CHMICA szintetikus kannabinoid receptor agonistaként került besorolásra. A szintetikus kannabinoid receptor agonisták, amelyek szintetikus kannabinoidok néven is ismertek, egy több anyagot tartalmazó, vegyileg sokrétű csoport működésüket tekintve pedig hasonlítanak a kannabisz legfőbb pszichoaktív hatóanyagához, a delta-9-tetrahidrokannabinolhoz (Δ9-THC). A Δ9-THC, valaminta naftalin-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanon (JWH-018) és az 1-(5-fluorpentil)-1H-indol-3-il]-(naftalin-1-il)-metanon (AM-2201) szintetikus kannabinoidok az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye alapján ellenőrzött kannabinoid receptor agonisták.

(3) Az MDMB-CHMICA magas hatáserőssége és a vegyület erősen változó jelenléte a "legal high" termékekben a heveny toxicitás jelentős veszélyét eredményezi.

(4) Az MDMB-CHMICA legalább 2014 augusztusa óta jelen van az uniós kábítószerpiacon, és immár 23 tagállamban észlelték megjelenését. Jellemzően kereskedelmi márkás "legal high" termékekként értékesítik kábítószer-fogyasztási kellékeket árusító boltok, valamint az interneten árulják a kannabisz "legális" helyettesítőjeként. A rendelkezésre álló információk arra engednek következtetni, hogy az MDMB-CHMICA-t ömlesztett por formájában állítják elő Kínában működő vegyipari vállalatok. Ezt követően az anyagot behozzák az Unióba, ahol vagy feldolgozzák és kereskedelmi dohánykeverékként csomagolják, vagy por alakban értékesítik. Nem merült fel arra utaló adat, hogy az MDMB-CHMICA-t gyártanák az Unión belül.

(5) Az MDMB-CHMICA-t általában dohányzás útján, gyógynövénykeverékként fogyasztják, amelyet a fogyasztók vagy használatra kész, kereskedelmi forgalomban kapható "legal high" termékként vásárolnak meg, vagy- ritkább esetben - maguk állítanak elő. A kereskedelmi forgalomban kapható termékeken általában nem tüntetik fel, ha a termék MDMB-CHMICA-t vagy egyéb szintetikus kannabinoid receptort tartalmaz. Ezért számos az MDMB-CHMICA hatásának kitett fogyasztó adott esetben nem is tud róla, hogy használja a szert. Ezenfelül a fogyasztók nem feltétlenül vannak tisztában az elfogyasztott mennyiséggel sem. A gyártási folyamat során előfordulhat továbbá, hogy az anyag nem egyenletesen oszlik el a növényanyagban, így egyes termékek bizonyos részeiben erősen koncentrálódik a kannabinoid, ami növeli a heveny toxicitás és a tömeges mérgezés fellépésének veszélyét.

(6) A rendelkezésre álló adatok arra engednek következtetni, hogy az MDMB-CHMICA-t kannabiszfogyasztók, "pszichonauták" és olyan személyek fogyasztják, akiket rendszeresen vonnak kábítószer-ellenőrzés alá (például börtönben fogvatartottak).

(7) Jóllehet nincs konkrét információ az MDMB-CHMICA-nak a közvetlen társadalmi környezetre vagy a társadalom egészére gyakorolt hatásáról, számos jelentés beszámolt arról, hogy a szer használata adott esetben erőszakos és agresszív viselkedést válthat ki. Ezenkívül az MDMB-CHMICA kimutatása olyan esetekben, amikor fennáll a kábítószeres befolyásoltság alatti vezetés gyanúja, arra enged következtetni, hogy a szer további kockázatot jelent a közbiztonságra nézve.

(8) Nyolc tagállam összesen 28 olyan halálesetet és 25 olyan heveny mérgezést jelentett, amely esetekben az MDMB-CHMICA jelenléte kimuthattó volt. Ha az MDMB-CHMICA szélesebb körben is hozzáférhetővé válik, és fogyasztása elterjed, jelentős hatással lehet az egyes személyek egészségére és a közegészségügyre.

(9) Kevés jel utal arra, hogy a szervezett bűnözés szerepet játszana az MDMB-CHMICA Unión belüli előállításában, terjesztésében, kereskedelmében és a fogyasztók ellátásának biztosításában.

(10) Az MDMB-CHMICA-t mint ellenőrizendő anyagot az Egyesült Nemzeteknek sem a kábítószerekről szóló, 1961. évi egységes egyezményében, sem a pszichotróp anyagokról szóló, 1971. évi egyezményében nem vették jegyzékbe. A szer azonban szerepel azon anyagok között, amelyek felülvizsgálatát mérlegeli a WHO kábítószer-függőséggel foglalkozó 38. szakértői bizottsága. Ez a bizottság ajánlásokat fogalmaz meg a kábítószerekkel foglalkozó ENSZ-bizottság felé az általa megfelelőnek ítélt, kábítószerek ellenőrzésére vonatkozó intézkedések tekintetében.

(11) Az MDMB-CHMICA-nak megalapozott vagy elismert humán vagy állatgyógyászati orvosi alkalmazása nincs. Semmilyen jel nem utal arra, hogy az analitikus referenciaanyagokban, valamint - az anyag kábítószerpiacon való megjelenésének következményeképpen végzett - vegyi, farmakológiai és toxikológiai vizsgálatokra irányuló tudományos kutatásokban való használatán kívül bármilyen egyéb célra felhasználásra kerülne.

(12) A kockázatértékelési jelentésből kiderül, hogy az MDMB-CHMICA-ra vonatkozóan rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok érvényessége korlátozott, és további kutatásra lenne szükség. Ugyanakkor az egészségügyi és társadalmi kockázatokra vonatkozó, rendelkezésre álló bizonyítékok elegendő alapot szolgáltatnak ahhoz, hogy az MDMB-CHMICA-t ellenőrzési intézkedéseknek vessék alá Unió-szerte.

(13) mivel 10 tagállam az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeken alapuló jogszabályai előírásainak megfelelően szabályozza az MDMB-CHMICA-t, valamint öt tagállam alkalmaz egyéb jogszabályi intézkedéseket az anyag ellenőrzésére, segítene elkerülni a határon átnyúló bűnüldözés és igazságügyi együttműködés útjában álló akadályokat, valamint védelmet nyújthatna az anyag elérhetősége és fogyasztása által jelentett kockázatokkal szemben, ha az említett anyagot Unió-szerte ellenőrzési intézkedéseknek vetnék alá.

(14) A 2005/387/IB tanácsi határozat végrehajtási hatásköröket ruház a Tanácsra annak érdekében, hogy uniós szinten gyors és szakértelmen alapuló válaszlépéseket lehessen tenni a tagállamok által észlelt és bejelentett új pszichoaktív anyagok megjelenésére azáltal, hogy az ilyen anyagokat Unió-szerte alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseknek veti alá. Mivel az ilyen végrehajtási hatáskörök gyakorlásához szükséges feltételek teljesültek és az erre vonatkozó eljárást is lefolytatták, a Tanácsnak végrehajtási határozatot kell elfogadnia annak érdekében, hogy az MDMB-CHMICA-t az Unió egészében ellenőrzési intézkedések hatálya alá lehessen vonni.

(15) Dániára nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(16) Írországra nézve a 2005/387/IB határozat kötelező, ezért részt vesz ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában és alkalmazásában.

(17) Az Egyesült Királyságra nézve a 2005/387/IB határozat nem kötelező, ezért nem vesz részt ennek a 2005/387/IB határozatot végrehajtó határozatnak az elfogadásában, továbbá az rá nézve nem kötelező és nem alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyagot ellenőrzési intézkedéseknek kell alávetni Unió-szerte.

2. cikk

A lehető leghamarabb, de legkésőbb 2018. március 4-ig a tagállamok nemzeti jogukkal összhangban megteszik a szükséges lépéseket, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezménye szerinti kötelezettségeiken alapuló jogszabályaik előírásainak megfelelően az 1. cikkben említett anyagokat ellenőrzési intézkedések és büntetőjogi szankciók alá vonják.

3. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a határozatot a Szerződéseknek megfelelően kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, 2017. február 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. MIZZI

(1) HL L 127., 2005.5.20., 32. o.

(2) 2017. február 14-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32017D0369 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32017D0369&locale=hu