PK 191. szám

A peres eljárás során a Pp. 156. §-a alapján hozott ideiglenes intézkedést tartalmazó végzést a Pp. 219. §-a (1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése értelmében már a kihirdetés által közöltnek kell tekinteni, s ezért nem kell kézbesíteni annak a félnek, aki előtt azt tárgyaláson kihirdették. A fellebbezési határidőt az ilyen féllel szemben a Pp. 228. §-ának (1) bekezdése szerint a kihirdetéstől kell számítani. A fellebbezés határidejéről a feleket ennek megfelelően kell tájékoztatni [Pp. 220. § (2) bek. és 222. § (1) bek.].

[A PK 297. számú állásfoglalással módosított szöveg. Kelt 1996. XII. 09.]