Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

A Legfelsőbb Bíróság Kfv.35297/2009/7. számú határozata közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata (ADÓÜGYBEN hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata) tárgyában. [1952. évi III. törvény (Pp.) 221. §, 2003. évi XCII. törvény (Art.) 1. §, 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 4. §, 9. §, 10. §] Bírók: Darák Péter, Hajnal Péter, Madarász Gabriella

Kfv.I.35.297/2009/7.szám

A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága a Kallainé dr. Csilléry Alexandra ügyvéd által képviselt felperes neve (felperes címe) felperesnek a dr. Szabó Erzsébet jogtanácsos által képviselt Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Közép-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály alperes ellen adóügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt a Fővárosi Bíróságon 16.K.33.922/2008. számon indított és ugyanezen bíróság 2009. február 19-én kelt 16.K.33.922/2008/7. számú jogerős ítéletével befejezett perében az alperes részéről 8. sorszám alatt benyújtott felülvizsgálati kérelem folytán, az alulírott napon megtartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

í t é l e t e t :

A Legfelsőbb Bíróság a Fővárosi Bíróság 16.K.33.922/2008/7. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 100.000 (százezer) forint felülvizsgálati perköltséget.

A felülvizsgálati eljárási illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további felülvizsgálatnak nincs helye.

I n d o k o l á s

Az adóhatóság 2001-2005 évekre vonatkozóan személyi jövedelemadó adónemben bevallások utólagos vizsgálatot folytatott le a felperesnél, melynek során török származása és török anyanyelve ellenére az adóhatóság nem tisztázta, hogy a felperes a magyar nyelvet megfelelően ismeri-e. Amikor a felperes az adóhatóság felkérésére 2007. február 19-én az adóhatóságnál első ízben megjelent, a felvett jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a felperes a megbízólevelet nem hajlandó aláírni arra hivatkozással, hogy az abban foglaltakat nem tudja értelmezni. 2007. március 27-én rögzítette az adóhatóság jegyzőkönyvben a felperes adózói nyilatkozatát, amely jegyzőkönyv aláírását a felperes szintén megtagadta. A felperes az adóellenőrzésről készült jegyzőkönyvre jogi képviselő útján tett észrevételt, majd az első fokú adóhatóság 10.859.639 Ft adókülönbözetet megállapító, valamint adóbírságot kiszabó és késedelmi pótlékot felszámító határozata elleni fellebbezést is jogi útján képviselő útján terjesztett elő.

Az alperes 2008. június 6-i határozatával az első fokú határozatot helybenhagyta.

A felperes keresetében érdemben vitatta az alperes határozatát és hivatkozott arra is, hogy a magyar nyelvet nem beszéli olyan mértékben, hogy bármilyen hivatalos eljárásban ezen a nyelven tudjon részt venni.

A Fővárosi Bíróság jogerős ítéletével az alperes határozatát az első fokú határozatra kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az első fokú adóhatóságot új eljárásra kötelezte. Az ítélet indokolása szerint az ügy érdemére kiható lényeges garanciális szabályt sértett meg az adóhatóság akkor, amikor a felperest nem figyelmeztette arra, hogy amennyiben a magyar nyelvet nem beszéli, anyanyelvét is használhatja, illetve tolmácsot vehet igénybe. A Fővárosi Bíróság úgy ítélte meg, hogy ez az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. § (5) bekezdésébe ütköző szabálysértést a perben már nem küszöbölhető ki, miután az ellenőrzési eljárásban a felperes jogait nem gyakorolhatta megfelelően. Hangsúlyozta, hogy a garanciális jogok tiszteletben tartása mellett lefolytatott új eljárás eredményeként lesz abban a helyzetben az adóhatóság, hogy jogszerű, törvényes és megalapozott határozatot hozhasson.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!