32011R0213[1]

A Bizottság 213/2011/EU rendelete ( 2011. március 3. ) a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról EGT-vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG 213/2011/EU RENDELETE

(2011. március 3.)

a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. és V. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 11. cikke második bekezdésére és 26. cikke második bekezdésére,

mivel:

(1) Ausztria az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó tíz képzési program felvételét kérte a 2005/36/EK irányelv II. mellékletébe. E képzési programokat a Verordnung auf Bestimmungen der Gesundheits- und Krankenpflege- Spezialaufgaben-Verordnung (GuK-SV BGB1 II No 452/2005) és a Gesundheits- und Krankenpflege-Lehr- und Führungsaufgaben- Verordnung (GuK-LFV BGB1II No 453/2005) szabályozza.

(2) Mivel ezek az osztrák képzési programok a 2005/36/EK irányelv 11. cikkének c) pontjának i. alpontjában előírt képzési szinttel azonos szintűek, hasonló szakmai színvonalat biztosítanak, és a tanulót hasonló szintű felelősségi és tevékenységi körökre készítik fel, a 11. cikk c) pontjának ii. alpontja alapján indokolt felvenni azokat a 2005/36/EK irányelv II. mellékletébe.

(3) Portugália indoklással ellátott kérelmet nyújtott be, hogy az orvosi onkológia szakorvosi képzés kerüljön be a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alá.

(4) Az orvosi onkológia célja a rák egész szervezetre kiterjedő kezelése. A rákbetegek kezelése terén a tudományos fejlődésnek köszönhetően jelentős változás következett be az elmúlt évtizedben. Az orvosi onkológia szakorvosi képzés nem szerepel a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alatt. Az orvosi onkológia időközben azonban külön szakorvosi képzéssé fejlődött a tagállamok több mint kétötödében, ami indokolttá teszi a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alá történő felvételét.

(5) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a szakorvosi képzés kielégítően magas színvonala, az automatikusan elismerendő orvosi onkológia orvosi specializáció megszerzéséhez szükséges minimális képzési időtartam öt év kell, hogy legyen.

(6) Franciaország indoklással ellátott kérelmet nyújtott be, hogy az orvosi genetika szakorvosi képzés bekerüljön a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alá.

(7) Az orvosi genetika olyan szakterület, amely a genetika terén szerzett egyre nagyobb tudásnak köszönhetően jött létre, és számos speciális területre is jelentős hatást fejt ki, mint például az onkológiára, a magzati gyógyászatra, a gyermekgyógyászatra és a krónikus megbetegedésekre. Az orvosi genetika egyre nagyobb szerepet játszik számos kór kiszűrésében és megelőzésében. Az orvosi genetika szakorvosi képzés nem szerepel a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alatt. Időközben azonban külön szakorvosi képzéssé fejlődött a tagállamok több mint kétötödében, ami indokolja a 2005/36/EK irányelv V. mellékletének 5.1.3. pontja alá történő felvételét.

(8) Annak érdekében, hogy biztosítható legyen a szakorvosi képzés kielégítően magas színvonala, az automatikusan elismerendő orvosi genetika specializáció megszerzéséhez szükséges minimális képzési időtartam négy év kell, hogy legyen.

(9) A 2005/36/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban állnak a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2005/36/EK irányelv II. és V. melléklete ezen rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. március 3-án.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO

(1) HL L 255., 2005.9.30., 22. o.

MELLÉKLET

A 2005/36/EK irányelv II. és V. melléklete a következőképpen módosul:

1. A II. melléklet 1. pontjában az "Ausztriában" címszó a következőkkel egészül ki: az oktatás és képzés teljes időtartama legalább tizenhárom és fél év és tizennégy év között van, beleértve egy legalább tízéves általános oktatást, egy további hároméves alapképzést az egészségügyi ellátási és ápolási felsőfokú közszolgálatban, illetve egy hat-tizenkét hónapos szakirányú képzést egy szakterületet, tanári vagy igazgatási tevékenységet illetően."

"- gyermek- és ifjúsági szakápoló (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

- pszichiátriai szakápoló (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

- intenzív szakápoló (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

- intenzív gyermekszakápoló (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

- aneszteziológiai szakápoló (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

- vesepótló kezelésekkel foglalkozó szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

- műtős szakápoló (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

- kórház-higiéniai szakértő (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

- az egészségügyi ellátáshoz és betegápoláshoz kapcsolódó oktatási feladatok szakértője (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

- az egészségügyi ellátás és betegápolás igazgatási feladatainak szakértője (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

2. Az V. melléklet 5.1 3. pontja a következő táblázattal egészül ki:

„OrszágOrvosi onkológia
Minimális képzési idő: 5 év
Orvosi genetika
Minimális képzési idő: 4 év
CímCím
Belgique/België/BelgienOncologie médicale/ Medische oncologie
БългарияМедицинска онкологияМедицинска генетика
Česká republikaKlinická onkologieLékařská genetika
DanmarkKlinisk genetik
DeutschlandHumangenetik
EestiMeditsiinigeneetika
ΕλλάςΠαθολογική Ογκολογία
España
FranceOncologieGénétique médicale
IrelandMedical oncologyClinical genetics
ItaliaOncologia medicaGenetica medica
ΚύπροςΑκτινοθεραπευτική Ογκολογία
LatvijaOnkoloģija – ķīmijterapijaMedicīnas ģenētika
LietuvaChemoterapinė onkologijaGenetika
LuxembourgOncologie médicaleMédecine génétique
MagyarországKlinikai onkológiaKlinikai genetika
Malta
NederlandKlinische genetica
ÖsterreichMedizinische Genetik
PolskaOnkologia klinicznaGenetyka kliniczna
PortugalOncologia médicaGenética médica
RomâniaOncologie medicalaGenetica medicala
SlovenijaInternistična onkologijaKlinična genetika
SlovenskoKlinická onkológiaLekárska genetica
Suomi/FinlandPerinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik
Sverige
United KingdomMedical oncologyClinical genetics”

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32011R0213 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32011R0213&locale=hu

Tartalomjegyzék