PK 139. szám

A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékességi szabály az a apasági perre nem irányadó.[1]

A Pp. 296. §-ában foglalt rendelkezés szerint az apaság megállapítására irányuló keresetet és a gyermek tartására irányuló keresetet csak az apaság megállapítására illetékes bíróság előtt lehet összekapcsolni. A Pp. 34. §-ában meghatározott illetékesség alapján tehát a felperes a saját lakóhelyén nem indíthat apasági pert, ha az alperes más bíróság területén lakik.

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).