A Kúria Bhar.1320/2015/47. számú precedensképes határozata emberölés bűntette tárgyában. Bírók: Csák Zsolt, Mészár Róza, Soós László

A határozat elvi tartalma:

Nem valósul meg feltétlen hatályon kívül helyezést eredményező eljárási szabálysértés, ha az elsőfokú bíróság a IV. rendű vádlott védőjének távollétében hallgatja ki az I. és II. rendű vádlottakat, akik a vallomást megtagadják, a tárgyalást pedig a bíróság más okból egyébként is megismétli.

***********

KÚRIA

Bhar.I.1320/2015/47. szám

A Kúria Budapesten, a 2016. év január hó 12. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

v é g z é s t:

Az emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt indított büntetőügyben a másodfellebbezéseket elbírálva a Fővárosi Ítélőtábla 5.Bf.399/2014/61. számú ítéletének I. rendű, II. rendű és III. rendű vádlottakra vonatkozó részét helybenhagyja.

A vádlottakkal szemben kiszabott szabadságvesztésbe beszámítja az általuk a másodfokú határozat kihirdetésétől a mai napig előzetes letartóztatásban töltött időt is.

Kötelezi a harmadfokú eljárás során felmerült bűnügyi költségből I. rendű vádlottat 315.753.- (háromszáztizenötezer-hétszázötvenhárom) forint, II. rendű vádlottat 54.320.- (ötvennégyezer-háromszázhúsz) forint és III. rendű vádlottat 50.800.- (ötvenezer-nyolcszáz) forint megfizetésére.

I n d o k o l á s

A Budapest Környéki Törvényszék a 2013. augusztus 6. napján kihirdetett 8.B.101/2010/1010. számú ítéletével

- az I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, részben mint tettest, részben mint társtettest, részben mint bűnsegédet [1978. évi IV. törvény 166. § (1) és (2) bekezdés a), c), d), f) és i) pont], 2 rendbeli rablás bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 321. § (1) és (3) bekezdés a) és c) pont], lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 263/A. § (1) bekezdés a) pont] és haditechnikai termékkel visszaélés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 263/B. § (1) bekezdés b) pont], ezért őt halmazati büntetésül mint bűnszervezetben elkövetőt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és a közügyektől tíz év eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható;

- a II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, részben mint társtettest, részben mint bűnsegédet [1978. évi IV. törvény 166. § (1) és (2) bekezdés a), c), d) f) és i) pont], 2 rendbeli rablás bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 321. § (1) és (3) bekezdés a) és c) pont], lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 263/A. § (1) bekezdés a) pont] és haditechnikai termékkel visszaélés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 263/B. § (1) bekezdés b) pont], ezért őt halmazati büntetésül mint bűnszervezetben elkövetőt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és a közügyektől tíz év eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható;

- a III. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 166. § (1) és (2) bekezdés a), c), d), f) és i) pont], 2 rendbeli rablás bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 321. § (1) és (3) bekezdés a) és c) pont], lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 263/A. § (1) bekezdés a) pont] és haditechnikai termékkel visszaélés bűntettében, mint társtettest [1978. évi IV. törvény 263/B. § (1) bekezdés b) pont], ezért őt halmazati büntetésül mint bűnszervezetben elkövetőt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és a közügyektől tíz év eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható;

- a IV. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki emberölés bűntettében, mint bűnsegédet [1978. évi IV. törvény 166. § (1) és (2) bekezdés a), c), f) és i) pont], és ezért őt, mint bűnszervezetben elkövetőt tizenhárom év fegyházbüntetésre és a közügyektől tíz év eltiltásra ítélte azzal, hogy feltételes szabadságra nem bocsátható.

Emellett rendelkezett a vádlottak által előzetes fogvatartásban töltött idő beszámításáról, a bűnjelekről, a bejelentett polgári jogi igényekről, az eljárási illeték és a bűnügyi költség viseléséről.

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész a IV. rendű vádlott terhére a büntetésének súlyosítása érdekében; az I. rendű vádlott és védője, a II. rendű vádlott és védője elsősorban az ítélet hatályon kívül helyezése, másodsorban részben a vádlottak egyes cselekmények alóli felmentése, részben egyes cselekmények eltérő minősítése és a kiszabott büntetés enyhítése végett; a III. rendű vádlott ugyancsak az ítélet hatályon kívül helyezéséért, védője pedig a vádlott felmentéséért; a IV. rendű vádlott és védője a tényállás X. pontjában írt cselekmény alóli felmentéséért, egyebekben az ítélet hatályon kívül helyezéséért jelentett be fellebbezést, a védő emellett a minősítést is támadta.

A bejelentett fellebbezésekre tekintettel másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla a 2015. május 8. napján kihirdetett 5.Bf.399/2014/61. számú ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta:

- I. rendű, II. rendű és III. rendű vádlottak bűnösségét megállapította további 4 rendbeli társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettében is [1978. évi IV. törvény 175. § (1) bekezdés, amelyből 2 rendbeli a (3) bekezdés a) pontja szerint, 2 rendbeli a (3) bekezdés a) és e) pontja szerint minősül],

- I. rendű, II. rendű és III. rendű vádlottak élet elleni cselekményét - azt társtettesként elkövetett emberölés bűntettének megnevezve - az 1978. évi IV. törvény 166. § (1) és (2) bekezdés j) pontja szerint is, a vagyon elleni cselekményüket az 1978. évi IV. törvény 321. § (1) és (4) bekezdés a) pontja szerint, míg a közbiztonság elleni bűncselekményeiket egységesen társtettesként elkövetett lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettének minősítette,

- az I. rendű, a II. rendű és a III. rendű vádlottak ellen a magánlaksértés bűntette [1978. évi IV. törvény 176. § (1), (2) bekezdés a), b) és d) pont, (4) bekezdés] miatt indult büntetőeljárást megszüntette,

- a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezte, és e rendelkezés tekintetében az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasította.

Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét valamennyi vádlottra vonatkozóan helybenhagyta, kijavítva az első fokú tárgyalási napok megjelölését, emellett rendelkezett a vádlottak által az elsőfokú ítélet kihirdetésétől előzetes letartóztatásban töltött idő beszámításáról és a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség viseléséről.

Megállapította, hogy a Budapest Környéki Törvényszék ítélete IV. rendű terheltre vonatkozó részében - a bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezés kivételével - a Fővárosi Ítélőtábla ítéletével 2015. május 8. napján jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált.

.-.-.-.

A másodfokú bíróság ítélete ellen I. rendű, II. rendű és III. rendű vádlottak, valamint a védők az ítélet kihirdetését követően fellebbezést jelentettek be.

Bár a Be. 367/A. § (4) bekezdése kötelezően előírja, hogy a védőnek a másodfokú határozat ellen bejelentett fellebbezését a közléstől számított nyolc napon belül írásban meg kell indokolnia, ennek az I. és a III. rendű vádlott védője csak késedelmesen, a II. rendű vádlott védője pedig a nyilvános ülésig egyáltalán nem tett eleget; utóbbi védő írásbeli indokolását csak a nyilvános ülésen csatolta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!