Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31995D0427[1]

A Bizottság határozata (1995. október 16.) a húskészítmények Közösségbe történő behozatalára feljogosított namíbiai köztársaságbeli létesítmények jegyzékérőlEGT vonatkozású szöveg

A Bizottság határozata

(1995. október 16.)

a húskészítmények Közösségbe történő behozatalára feljogosított namíbiai köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről

(EGT vonatkozású szöveg)

(95/427/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányával módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre [1] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére,

(1) mivel a harmadik országok létesítményei csak abban az esetben jogosultak húskészítmények Közösségbe történő exportjára, ha megfelelnek a 72/462/EGK irányelvben megállapított általános és egyedi feltételeknek;

(2) mivel a 72/462/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Namíbiai Köztársaság továbbította egy, a Közösségbe történő exportra jogosult létesítmény adatait;

(3) mivel a Közösség egy helyszíni vizsgálata megmutatta, hogy a létesítmény higiéniai állapota kielégítő és ennek következtében felkerülhet azon létesítmények első jegyzékére, amely létesítményekből engedélyezhető a hús behozatala;

(4) mivel a melléklet jegyzékében szereplő létesítmény húskészítményeinek behozatala továbbra is a már megállapított rendelkezések, a Szerződés általános rendelkezései és különösen az egyéb közösségi állat-egészségügyi, különösen az állat-egészségügyi védekezéssel összefüggő rendeletek tárgyát képezi;

(5) mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Namíbiai Köztársaságban lévő, a mellékletben feltüntetett létesítményt feljogosítják húskészítményeknek a Közösségbe történő exportálására.

(2) A létesítményből történő behozatal továbbra is a máshol megállapított közösségi állat-egészségügyi rendelkezések és különösen az állat-egészségügyi védekezésre vonatkozó rendelkezések tárgyát képezi.

2. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 1995. október 16-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 302., 1972.12.31.,28. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE

Jóváhagyás száma | Létesítmény | Cím |

22 | Meat Corporation of Namibia Ltd. | Windhoek |

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31995D0427 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31995D0427&locale=hu

Tartalomjegyzék