1049/2004. (V. 14.) Korm. határozat

a Magyar Katolikus Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felosztásáról

A Kormány az 1991. évi XXXII. törvény értelmében alakított egyeztető bizottság által rendezésre javasolt ingatlanok jegyzékét jóváhagyja és elrendeli, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező jegyzékben felsorolt ingatlanok tulajdonba adásáról és a kártalanítás kifizetéséről a Miniszterelnöki Hivatal címzetes államtitkára gondoskodjék a 2. számú mellékletben foglalt pénzellátási ter\ alapján.

Felelős: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

pénzügyminiszter

Határidő: a határozat közzétételét követő 30 napon belül

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 1049/2004. (V. 14.) Korm. határozathoz

JEGYZÉK

A Magyar Katolikus Egyház számára 2004. évben rendezésre javasolt ingatlanokról, és az e célra elkülönített költségvetési keret felhasználásáról.

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ

Sor-
szám
Az ingatlan címeAz ingatlan használatának céljaAz ingatlan tulajdonosa, illetve kezelőjeAz állami tulajdonba vétel jogcímeÖnkormányzati kártalanításEgyházi kártalanításBirtokbaadás tervezett idejeMegjegyzések
.területe,helyrajzi szama m21948. I. 1. előttjelenlegaz átadást követőenállamosításkorjelenlegévM FtévM Ft
1.2 .3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
1.Balatonszemes, Főu. 31.1156/1 992iskolaiskola, szolgálati lakásokplébánia, szolgálati lakásokRómai Katolikus EgyházközségKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. II. 28.19,6
1,3 funkciókiváltás önkorm.
Megtörtént
2.Balatonszemes, Főu. 32.1080 3716iskolaiskola, szolgálati lakásokplébánia, szolgálati lakásokRómai Katolikus EgyházközségKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.MegtörténtA kártalanítás összege az 1. sorszám alatti ingatlannál található.
3.Bérbaltavár, Kossuth u. 31.85/1 4328iskola, szolgálati lakásszolgálati lakásokközösségi ház, könyvtárRómai Katolikus EgyházRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.2,5 értéknövelő beruh. önkormányzatMegtörtént
4.Böde, Rákóczi u. 5.128 1590iskolaszolgálati lakásközösségi, hitéleti célRómai Katolikus EgyházKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.6,0 funkciókiváltás címén az önkormányzat részére2004. X.31.
5.Bököny, Kossuth u. 12.267/2 1226szolgálati lakásszolgálati lakáshitéleti célú épület létesítéseGörög-Katolikus EgyházközségKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.3,4
6.Csehi, Petőfi u. 2.76 1191iskola, szolgálati lakásorvosi rendelő, szolgálati lakás, könyvtárszolgálati lakás, hitéletRómai Katolikus EgyházKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.4,0 funkciókiváltás önkormányzatMegtörtént
7.Csehimindszent. Petőfi u. 7.205/2 752elemi iskolaszolgálati lakás, raktár, tornaszoba és öltözőzarándokházRómai Katolikus EgyházKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.9,0
8.Csörötnek, Fő u. 78.87 6908iskola, szolgálati lakás.szolgálati lakásokszolgálati lakás, hitéletRómai Katolikus EgyházRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.7,7 funkciókiváltás címén egyházközség részére*Megtörtént* A funkciókiváltás összegét az egyház megelőlegezte, ezért a kártalanítás kifizetése az egyházközség részére történik.
9.Ercsi. Fő u. 22.24 582iskolaalsótagozatos általános iskolaplébánia létesítéseMagyar Katolikus EgyházVárosi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.16,0
10.Felsőörs. Dózsa tér 3.144/1 5039plébánia, szolgálati lakásvendéglő, bérlakások, plébániahitéleti és közösségi célRómai Katolikus EgyházközségMagyar Állam/ KVI1952. évi 4. tvr.2005. I. 31.7,9 funkciókiváltás önkorm. 0,2 KVI 5,2 ÁFÉSZRészben megtörtént, fennmaradó részt legkésőbb 2005. VI. 30-ig
11.Győr-Győrszentiván. Váci M. u. 1.42388 4159iskolaiskolaközösségi helyiség, szolgálati lakásBencés FőapátságGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. IV. 30. 2006. IV. 30. 2007. IV. 30. 2008. IV. 30. 2009. IV. 30. 2010. IV. 30.10.5 10,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
12.Győr-Győrszentiván, Váci M. u. 3.42386 3811iskolaiskolaközösségi helyiség, szolgálati lakásBencés FőapátságGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.A kártalanítás összege a 11. sorszám alatti ingatlannál található.
13.Kalocsa, Szent István u. 2-4.362 3047nagy-szemináriumművelődési központhitéleti célú ingatlan létesítéseKalocsai ÉrsekségMagyar Állam / KVI1952. évi
4. tvr.
2004. VI. 30. 2005. IV. 30. 2006. IV. 30. 2007. IV. 30.90,0 110,0 110,0 75,0
14.Kápolnásnyék, Fő u. 51.897 1378iskola, szolgálati lakásidősek napközi otthona, szolgálati lakásközösségi házRómai Katolikus EgyházRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.27,0 funkciókiváltás címén az önkormányzat részéreMegtörtént
15.Kemenespálfa, Kossuth u. 30.274 4445iskolaalsótagozatos általános iskolaegyházközségi, hitéleti tevékenységRómai Katolikus EgyházRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.3,0 értéknövelő beruh. önkormányzatMegtörtént
16.Kustánszeg, Kossuth u. 50.258/1 421iskolaszolgálati lakásszolgálati lakás kialakításaRómai Katolikus Egyházmagánszemély1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.4,9
17.Lázi, Kossuth L. u. 15.284 1128iskola, szolgálati lakásiskola, lakóházközösségi ház. szolgálati lakásRómai Katolikus EgyházközségKözségi Önkormányzat
i
1948. évi XXXIII. tv.|---2004. VI. 30. 2005. IV. 30. 2006. IV. 30. 2007. IV. 30. 2008. IV.30.5,0 5,0
5,5 5,5 2,0
18.Lázi. Kossuth L. u. 13.285 1801iskola, szolgálati lakásiskola, lakóházközösségi ház, szolgálati lakásRómai Katolikus EgyházközségKözségi Önkor-mányzat1948. évi XXXIII. tv.A kártalanítás összege a 17. sorszám alatti ingatlannál található.
10.Lázi. Kossuth L. u. 17.287 1103iskola szolgálati lakási iskola, lakóházközösségi ház, szolgá-
lati lakás
Római Katolikus EgyházközségKözségi Önkor-mányzat1948. évi XXXIII. tv.A kártalanítás összege a 17. sorszám alatti ingatlannál található.
20.Makó. Csanád vezér tér 12.709 6958püspöki nyaralókollégiumi ebédlő, konyha, vendégházkollégiumRómai Katolikus EgyházközségMagvar Állam/ KVI1952. évi 4. tvr.2004. VI. 30. 2005. VI. 30. 2006. VI. 30. 2007. VI. 30.120,0 140.0 100,0 110,0 értéknövelő beruh. önkormányzat2005. VIII. 1.
21.Martonvásár, Dózsa Gy. u. 13. 1070 3136óvodaóvoda, konyha, szolgálati lakásóvoda, szolgálati lakásRómai Katolikus EgyházNagyközségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. II. 28.49,0 33,0 funkciókiváltás címén az önkormányzat részére2005. VII. 31.
22.Nagybajom, Templom u. 5. 638/2 4078iskolaiskolaközösségi házRómai Katolikus EgyházközségRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. II. 28.10,0 5,5 értéknövelő beruh. önkorm.Megtörtént
23.Ostffyasszonyfa, Ady E. u. 1-3. 505 4568iskola, szolgálati lakás, kultúrházáltalános iskola, ebédlő, konyha, szolgálati lakásközösségi ház kialakításaRómai Katolikus EgyházKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2006. I. 31.15,0 17,5
24.Ősi.
Sallai u. 14. 66 5413
iskolaóvoda, szolgálati lakásokoktatási célRómai Katolikus EgyházközségRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2005. I. 31.21.0 funkciókiváltás önkorm.Megtörtént
25.Siófok-Balatonkiliti, 1711 Asztalos J. u. 3. 10450/1iskolaáltalános iskola, szolgálati lakás
s
hitoktató és közösségi teremRómai Katolikus EgyházközségVárosi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. II. 28.10.0 10.0 értékkülönbözet önkorm.A csereingatlan átadása megtörténtA csereingatlan, Siófok-Balaton-kiliti, Honvéd u. 36. (hrsz. 10512) tulajdonjogát átadták az egyházközség részére.
26.Soltvadkert. Szentháromság u. 44/1. 405 1234iskolaiskola
i
karitatív célRómai Katolikus EgyházközségRómai Katolikus Egyházközség1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.19,6
funkciókiváltás ön-korm.
Megtörtént
27.Sopron, Petőfi tér 3. 244 1668iskolaáltalános
iskola
hitéleti és oktatási célú épület létesítéseRómai Katolikus KonventMagyar Állam Városi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.!2004. VI. 30. 2005. II. 28. 2006. II. 28.150,0 200,0 150,0
28.Sótony, Fő u. 18. 16/1 2216szolgálati lakásszolgálati lakásszolgálati lakásRómai Katolikus EgyházKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.3,8 funkció-kiváltás önkormányzat2004. VI. 30.
29.Sótony, Fő u. 18. 16/2 280iskolanapközi otthonszolgálati lakás bővítéseRómai Katolikus EgyházKözségi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.1,8
30.Újfehértó, Szent István u. 24. 1890/2 5586iskola, szolgálati lakásokiskola, szolgálati lakásokóvoda építéseGörög-Katolikus EgyházközségVárosi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30.55,0

SZERZETESRENDEK

SorszámAz ingatlan címeAz ingatlan használatának céljaAz ingatlan tulajdonosa, illetve kezelőjeAz állami tulajdonba vétel jogcímeÖnkormányzati kártalanításEgyházi kártalanításBirtokbaadás tervezett idejeMegjegyzések
területe helyrajzi száma m21948. I. 1. előttjelenlegaz átadást követőenállamosításkorjelenlegévM FtévM Ft
1.2.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
31.Budapest VIII., Horánszkyu. 18-20., 22. 36638,36639 1602,817kongregá-ciós központegyetemi kollégium, nyelvi labor, stúdióhitéletEsztergomi Főegyház-megyeJézus Társasága Magyarországi Rendtartománya21111/1950. sz. hat. 1952. évi 4. tvr.2004. VI. 30. 2005. I. 31. 2006. I. 31. 2007. VIII. 31. 2008. VIII. 31. 2009. VIII. 31. 2010. VIII. 31. 2011. VIII. 31.
2004. VI. 30. 2005. I. 31.
200,0 200,0 100,0 280,0 280,0 280,0 280,0 280,0 funkciókiváltás BKÁE 50,0 40,0 funkciókiváltás SZFE2005. VI. 30.2001-ben a Kormány már döntött az ingatlan tulajdonba adásáról és a II-III. emelet használatba adásáról. Az egyetem 295 M Ft előzetes kártalanítást kapott. Az ingatlan teljes tulajdoni rendezése ezzel lezárul
32.Budapest XIII.
Huba u. 7-9. 27887 5759
általános-és középiskolaszakközépiskolaközponti ház, oktatási cél, szociális otthonIsteni
Üdvözítő (Salvator) Nővérei
Budapest
Főváros Önkormányzata
1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. III. 31. 2006. III. 31. 2007. III. 31. 2008. III. 31. 2009. III. 31. 2010. III. 31.10,0 10, 0 90, 0 100, 0 100, 0 160, 0 268, 4i
33.Esztergom, Pázmány P. u. 18. 116307 4041leánynevelő intézet, oktatási intézményekközépiskolákáltalános és szakközépiskola, gimnáziumSzatmári Irgalmas
Nővérek
Esztergom Város Ön-kormányzata1950. évi 34. tvr.2004. VI. 30. 2005. III. 31. 2006. IX.30. 12007. IX. 30. 12008. IX. 30. 2009. IX. 30. 2010. IX 30. 2011. III. 31.10,0 10,0 90.0 100.0 215,0 160,0 400,0 615,0 városi önkormányzat részére funkciókihelyezés címénfolyamatos. 2006. VI. 30-ai befejezésselműemlék jelentőségű terület
34.Miskolc, Katona J. u. 34. 45068/7 1020nővérotthon4 db lakáslelkigyakor-latos ház, gyermeküdültetésSzatmári Irgalmas NővérekMagyar Állam/ KVI1952. évi 4. tvr.2004. VI. 30.6,0 funkciókiváltás címén (KVI)2004. VI. 30.Két lakás funkciókiváltása szükséges. a fennmaradó egyik lakás üresen áll, a másik lakót a rend átveszi alkalmazottként.
35.Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1.; Pozsonyi u. 3-5. 1591 729 1592 434 1593/2 9154árvaházenyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosok általános iskolájaszociális otthonSzalézi Szent Ferenc TársaságVárosi Önkormányzat1948. évi XXXIII. tv.2004. VI. 30. 2005. I. 31.50,0 130,0 funk-ciókiváltás önkormányzat2005. VII. 31.
36.Nyíregyháza. Széchenyi u. 30. 6248 3069általános iskolakollégiumközépiskolai tanterembővítésAngolkisasszonyok IntézeteNyíregyházi Megyei Jogú Város Önkormányzata1950. évi
34. tvr.
2004. VI. 30. 2005. IX. 30. 2006. IX. 30.10,0 10,0 16,4
37.Pásztori, 1 ha 0554 Alsó u. 39. 170/3lelki-
gyakorlatos ház
szociális otthon, felnőttkorú fogyatékosok ott-honaoktatási célú épületMisszióstársaságMegyei Önkormányzat1070/1953. sz. hat.2004. VI. 30. 2005. III. 31.21,0
5,3
38.Pécs. Apáca u. 23. 18445 4117/4484 tulajdoni hányadrendház, kollégiumkollégiumkollégiumMiasszonyunkról nevezett Női KanonokrendPécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Miasszonyunkról nevezett Női Kanonokrend1950. évi 34. tvr.2004. VI. 30. 2005. III. 31.46,2 51,3 az önkormányzat részére funkció-kiváltás címén2004. VII. 312001-ben kormánydöntéssel az ingatlan 367/4484 tulajdoni hányada a szerzetesrend tulajdonába került.
39.Sopron, Kossuth u. 4. 3852 2953általános iskolatársasház (2 lakás)kollégiumIsteni Megváltóról nevezett NővérekInterestate Ingatlanforgalmazási és Befektetési Rt.1950. évi
34. tvr.
2004. VI. 30. 2005. I. 31. 2006. I. 31.10.0 10,0
12,5
40.Székesfehérvár, Szent István tér 2. 424 2093iskola, rendház, internátuslevéltáróvoda, rendházSzatmári Irgalmas NővérekMagyar Állam /KVI1950. évi 34. tvr.2004. VI. 30. 2005. I. 31. 2006. III. 31. 2007. VI. 30. 2008. VI. 30.10,0 10,0 90,0 100,0 92,0műemlék ingatlan
41.Szob, , Széchenyi sétány 3. 579 5035iskolaszabadidő központoktatási célú épületMissziós társaságVárosi Önkormányzat1950. évi 34. tvr.2004. VI. 30. 2005. III. 31.18,0 5,4
42.Vác, Géza király tér 10.
3515/3 354 3515/4 3763
rendházlevéltárkulturális és hitéleti célokKapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences RendtartományMagyar Állam / KVI1950. évi 34. tvr.2004. VI. 30. 2005. III. 31. 2006. III. 31.200,0 200,0 161,6 funkciókiváltás megyei önkormányzatA kormányhatározatba kerüljön be a NKÖM felhívása, hogy a jelenlegi levéltári fiók megszüntetéséről 30 napon belül intézkedjen, és ehhez képest 90 napon belül történjen meg az ingatlan egyházi birtokba adása.
43.Veszprém, Deák Ferenc u. 15. 308 966gimnáziumlakásokoktatási célú épület bővítésePiarista RendVárosi Önkormányzat7544/ 1969. sz. hat.2004. VI. 30. 2005. IX. 30. 2006. IX. 30.120,0 100,0
88,0
44.Veszprém, Deák Ferenc u. 19. 309 1542gimnáziumlakásokoktatási célú épület bővítésePiarista RendMagyar Állam7544/ 1969. sz. hat.A kártalanítás összege a 43. sorszám alatti ingatlannál található.
45.Veszprém, Vár u. 10. 290 2613gimnáziumlakásokoktatási célú épület bővítésePiarista RendMagyar Állam7544/ 1969. sz. hat.A kártalanítás összege a 43. sorszám alatti ingatlannál található.
46.Zirc. 1 ha 7288 Rákóczi tér 1. 214/1rendház, arborétumtermészettudományi múzeumrendház, monostorCiszterci Rend Zirci ApátságaCiszterci Rend Zirci Apátsága686/1951. sz. hat.2004. VI. 30.100,0 funkciókiváltás megyei önkormányzat2006. III. 15.A kormány 1993. és 2000-ben az ingatlan részleges kártalanításáról már döntött. A jelen igény csak a múzeumra vonatkozik.

2. számú melléklet a 1049/2004. (V. 14.) Korm. határozathoz

Pénzellátási terv

Átutalás időpontja:

2004. június 30.1 504,000 M Ft
2005. január 31.424,300 M Ft
2005. február 28.249,800 M Ft
2005. március 31.282,000 M Ft
2005. április 30.125,500 M Ft
2005. június 30.140,000 M Ft
2005. szeptember 30.110,000 M Ft
2006. január 31.130,000 M Ft
2006. február 28.150,000 M Ft
2006. március 31.341,600 M Ft
2006. április 30.125,500 M Ft
2006. június 30.100,000 M Ft
2006. szeptember 30.194,400 M Ft
2007. március 31.100,000 M Ft
2007. április 30.90,500 M Ft
2007. június 30.210,000 M Ft
2007. augusztus 31.280,000 M Ft
2007. szeptember 30.100,000 M Ft
2008. március 31.100,000 M Ft
2008. április 30.12,000 M Ft
2008. június 30.92,000 M Ft
2008. augusztus 31.280,000 M Ft
2008. szeptember 30.215,000 M Ft
2009. március 31.160,000 M Ft
2009. április 30.10,000 M Ft
2009. augusztus 31.280,000 M Ft
2009. szeptember 30.160,000 M Ft
2010. március 31.268,400 M Ft
2010. április 30.10,000 M Ft
2010. augusztus 31.280,000 M Ft
2010. szeptember 30.400,000 M Ft
2011. március 31.615,000 M Ft
2011. augusztus 31.280,000 M Ft
Összesen:7 820,000 M Ft

A korábbi kormányhatározatokban elfogadott és megállapított kártalanítási összegek kifizetése változatlan marad.

Tartalomjegyzék