31994L0039[1]

A Bizottság 94/39/EK irányelve (1994. július 25.) a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról

A BIZOTTSÁG 94/39/EK IRÁNYELVE

(1994. július 25.)

a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányokról szóló, 1993. szeptember 13-i 93/74/EGK tanácsi irányelvre ( 1 ) és különösen annak 6. cikke (a) pontjára,

mivel a 93/74/EGK tanácsi irányelv előírja a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának elkészítését; mivel e listának a pontos felhasználást, vagyis a különleges táplálkozási célt, az alapvető táplálkozási jellemzőket, a címkén feltüntetendő jellemzőket és adott esetben az egyéb különleges címkézési követelményeket kell megadnia;

mivel bizonyos táplálkozási célokat jelenleg nem lehet felvenni a célzott alkalmazások listájába tekintettel arra, hogy nem állnak rendelkezésre közösségi módszerek a kedvtelésből tartott állatok takarmányai energiaértékének ellenőrzésére és a takarmányok élelmirost-tartalmának meghatározására; mivel e listát ki kell egészíteni, amint ezeket a módszereket elfogadják;

mivel az elkészített listát a tudományos és műszaki ismeretek fejlődésének megfelelően adott esetben módosítani lehet;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A tagállamok előírják, hogy a 93/74/EGK tanácsi irányelv értelmében különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok csak akkor hozhatók forgalomba, ha célzott alkalmazásuk ezen irányelv mellékletének B. részében szerepel, és ha megfelelnek a melléklet e részében előírt egyéb rendelkezéseknek.

Emellett a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a melléklet "Általános rendelkezések" A. részében megadott rendelkezéseknek megfeleljenek.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 1995. június 30-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

MELLÉKLET

A. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. Ahol ugyanarra a táplálkozási célra a B. rész 2. oszlopában táplálkozási jellemzők egynél több csoportja van megjelölve "és/vagy" kifejezéssel, az előállítónak választási lehetősége van valamelyik vagy mindkét lényegi tulajdonságokkal rendelkező csoport alkalmazására az 1. oszlopban meghatározott táplálkozási cél elérése érdekében. Az egyes választási lehetőségeknek megfelelő címkén feltüntetendő jellemzők a 4. oszlopban szerepelnek.

2. Ahol a B. rész 2. vagy 4. oszlopában adalékanyag-csoportokat említenek, a felhasznált adalékanyagoknak a megadott lényegi tulajdonságnak megfelelően a 70/524/EGK ( 2 ) tanácsi irányelvnek megfelelően engedélyezettnek kell lenniük.

3. Ahol a B. rész 4. oszlopa előírja az analitikai alkotóelemek vagy az összetevők forrásának illetve forrásainak, megadását, az előállítónak pontos leírást (pl.: az összetevő(k) egyedi nevét, az állatfajt vagy az állat részét) kell adnia, amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy a takarmányok a vonatkozó alapvető táplálkozási jellemzőknek megfelelnek-e.

4. Ahol a B. rész 4. oszlopa adalékanyagként is engedélyezett anyag feltüntetését írja elő, és a 4. oszlopban az "összes" kifejezés van feltüntetve, akkor a feltüntetett tartalomnak értelemszerűen vagy a természetes, a hozzáadott anyag nélküli tartalomra kell vonatkoznia, vagy pedig a 70/524/EGK irányelvtől eltérően az anyagban természetesen jelenlévő és az adalékanyagként hozzáadott anyag összes mennyiségére.

5. A 4. oszlopban a "ha hozzáadott" kifejezés feltüntetése szükséges, ha az összetevőt vagy adalékanyagot specifikusan a különleges táplálkozási cél elérése érdekében keverték bele vagy emelték meg a szintjét.

6. Az analitikai összetevők és adalékanyagok B. rész 4. oszlopával összhangban megadandó leírásának kvantitatívnak kell lennie.

7. A B. rész 5. oszlopában megadott ajánlott alkalmazási időszak olyan tartamot jelöl, amelyen belül a táplálkozási cél általában elérhető. Az előállítók a megadott határokon belül pontosabban is megjelölhetik az alkalmazási időszakot.

8. Ha egy takarmányt egynél több különleges táplálkozási célra szánnak, akkor a B. rész megfelelő címszavainak kell megfelelnie.

9. A különleges táplálkozási célra szánt kiegészítő takarmányok esetében a napi adag egyensúlyára nézve iránymutatást kell adni a címkén feltüntetett használati utasításban.

B. RÉSZ

Tervezett alkalmazások listája

Különleges táplálkozási célAlapvető táplálkozási jellemzőkÁllatfajok vagy-kategóriákCímkén feltüntetendő jellemzőkAjánlott alkalmazási időszakEgyéb rendelkezések
123456
Vesefunkció segítése krónikus veseelégtelenség esetén (1)Alacsony foszfortartalom, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérjeKutya és macska— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Kálium
— Nátrium
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónapig (2)A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Állatorvos véleményének kikérése javasolt az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási idő meghosszabbítása előtt”
A használati utasításban feltüntetendő:
„Víz mindig álljon rendelkezésre”
Struvitkövek feloldása (3)– Vizeletsavasító tulajdonságok, alacsony magnéziumtartalom, korlátozott mennyiségű, de jó minőségű fehérjeKutya— Fehérjeforrás(ok)
— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletsavasító anyagok
5–12 hétA használati utasításban feltüntetendő:
„Víz mindig álljon rendelkezésre”
A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt”
– Vizeletsavasító tulajdonságok és alacsony magnéziumtartalomMacska— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Összes taurin
— Vizeletsavasító anyagok
Struvitkövek kiújulásának csökkentése (3)Vizeletsavasító tulajdonságok, alacsony magnéziumtartalomKutya és macska— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletsavasító anyagok
Max. 6 hónapigA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Urátkő képződés csökkentéseAlacsony purintartalom, kevés, de jó minőségű fehérjeKutya és macskaFehérjeforrás(ok)Max. 6 hónap, de a húgysav anyagcsere irreverzibilis (helyre nem állítható) zavara esetén a teljes élettartam folyamán adagolhatóA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Oxalátkő-képződés csökkentéseAlacsony kalciumtartalom, alacsony D-vitamin-tartalom, vizeletlúgosító tulajdonságokKutya és macska— Foszfor
— Kalcium
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— összes D-vitamin
— Hidroxiprolin
— Vizeletlúgosító anyagok
Max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Cisztinkőképződés csökkentéseAlacsony fehérjetartalom, közepes kéntartalmú aminosav-tartalom, vizeletlúgosító tulajdonságokKutya és macska— Összes kéntartalmú aminosav
— Nátrium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletlúgosító anyagok
Kezdetben max. 1 évA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Valamely összetevővel vagy táplálóanyaggal szembeni érzékenység csökkentésére (4)— Válogatott fehérjeforrás(ok) és/vagyKutya, macska— Fehérjeforrás(ok)
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
3–8 hét, ha az érzékenység jelei megszűnnek, korlátozás nélküli ideig alkalmazható
— válogatott szénhidrátforrás(ok)— Szénhidrátforrás(ok)
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
Akut bélrendszeri felszívódási (abszorpciós) rendellenességek csökkentéseMegnövelt elektrolit-tartalom, és könnyen emészthető összetevőkKutya, macska— Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük feltüntetésével
— Nátrium
— Kálium
— Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
1–2 hétA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
— „Akut hasmenés vagy abból való lábadozás idején.”
— „Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Rossz emésztés kiegyenlítése (5)Könnyen emészthető összetevők és alacsony zsírtartalomKutya, macskaKönnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük feltüntetésével3–12 hét, de krónikus hasnyálmirigy-elégtelenség esetén az egész élettartam folyamán alkalmazhatóA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: „Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Szívműködés segítése krónikus szívelégtelenség eseténAlacsony nátriumtartalom, megnövelt K/Na-arányKutya, macska— Nátrium
— Kálium
— Magnézium
Kezdetben max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Glükózellátás szabályozása (Diabetes mellitius)Glükózt gyorsan leadó szénhidrátok alacsony szintjeKutya, macska— Szénhidrátforrás(ok)
— Szénhidrátok előkezelése, ha szükséges
— Keményítő
— Összes cukor
— Fruktóz (ha hozzáadott)
— Esszenciális zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
— Rövid és közepes szénláncú zsírsav -forrás(ok) (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Májműködés segítése krónikus májelégtelenség eseténJó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom, magas esszenciális zsírsavtartalom és magas könnyen emészthető szénhidráttartalomKutya— Fehérjeforrás, illetve források
— Esszenciális zsírsavtartalom
— Könnyen emészthető szénhidrátok, megfelelő esetben előkezelésük megjelölésével
— Nátrium
— Összes réz
Kezdetben legfeljebb 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: „Alkalmazás, illetve az alkalmazás időtartamának meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt”
A használati utasításban feltüntetendő: „Folyamatos ivóvízellátást kell biztosítani.”
Jó minőségű fehérje, mérsékelt fehérjetartalom és magas esszenciális zsírsavtartalomMacska— Fehérjeforrás, illetve források
— Esszenciális zsírsavtartalom
— Nátrium
— Összes réz
Kezdetben legfeljebb 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő: „Alkalmazás, illetve az alkalmazás időtartamának meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt”
A használati utasításban feltüntetendő: „Folyamatos ivóvízellátást kell biztosítani.”
Lipid- anyagcsere szabályozása hiperlipidémia eseténAlacsony zsírtartalom, magas esszenciális zsírsav- tartalomKutya, macska— Esszenciális zsírsav- tartalom
— 3 szénatom számú zsírsav- tartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben max. 6 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Réztartalom csökkentése a májbanAlacsony réztartalomKutyaÖsszes rézMax. 2 hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időszak meghosszabbítása előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Túlzott testtömeg csökkentése– Alacsony energiatartalomKutya és macska– Energiaérték (EK-mzzódszer szerint számítandó)A meghatározott testtömeg eléréséigA használati utasításban a megfelelő napi adagot ajánlani kell.
Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás (12)– Magas energiatartalom, a táplálóanyagok és jól emészthető összetevők magas koncentrációjaKutya és macska– Könnyen emészthető összetevők, és ha szükséges, kezelésük
– Energiaérték (EK-módszer szerint számítandó)
– 3 és 6 szénatomszámú zsírsav-tartalom (ha hozzáadott)
Amíg a felépülés be nem fejeződikAbban az esetben, ha a takarmányt egyenesen az emésztőszerbe juttatják, a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett.”
Bőrfunkció erősítése dermatózis és erős szőrhullás eseténMagas esszenciális zsírsavtartalomKutya, macskaEsszenciális zsírsav- tartalomMax. 2. hónapA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Ellési bénulás kockázatának csökkentése— Alacsony kalciumtartalomTejelő tehenek— Kalcium
— Foszfor
— Magnézium
1–4 hét ellés előttA használati utasításban feltüntetendő:
„Adagolását ellés után be kell szüntetni.”
és/vagy
— Alacsony kation/anion-arány— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Kálium
— Klorid
— Kén
1–4 hét ellés előttA használati utasításban feltüntetendő:
„Adagolását ellés után be kell szüntetni.”
vagy
— Magas zeolittartalom (szintetikus nátrium-alumínium-szilikát)Szintetikus nátrium-alumínium-szilikát)2 hét ellés előttA használati utasításban fel kell tüntetni:
— „A takarmány mennyiségének meghatározásakor biztosítani kell, hogy a nátrium-alumínium-szilikát napi bevitele ne lépje túl az állatonkénti 500 grammot.”
— „Adagolását ellés után be kell szüntetni.”
vagy
— Magas kalciumtartalom nagy mennyiségben rendelkezésre álló kalciumsók formájábanTeljes kalciumtartalom, kalciumforrás és mindenkori mennyiségAz ellés első jeleitől, az ellést követő két napon keresztülA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
— A használati utasítás, vagyis az alkalmazások száma és időtartama az ellés előtti és utáni időszakban.
— A következő szöveg: „Alkalmazás előtt takarmányozási szakértő véleményének kikérése javasolt.”
Ketózis kockázatának csökkentése (6) (7)Glükogén energiaforrásként működő összetevőkTejelő tehén és anyajuh— Glükogén energiaforrásként
— működő összetevők
— Propán 1,2-diol (ha glükóz prekurzorként hozzáadott)
— Glicerin (ha glükóz prekurzorként hozzáadott)
3–6 hétig ellés után (8)
A bárány születését megelőző utolsó 6 héten és az azt követő első három héten (9)
Tetánia kockázatának csökkentése (hypomagnesaemia)Magas magnéziumtartalom, könnyen hozzáférhető szénhidrátok, közepes fehérjetartalom és alacsony káliumtartalomKérődzők— Keményítő
— Összes cukor
— Magnézium
— Nátrium
— Kálium
3–10 hétig a gyors fűnövekedési szakaszok alattA használati utasításban útmutatást kell adni a rost és könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának arányára vonatkozóan.
Juhtakarmányok esetében a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Speciálisan tejelő anyajuhok számára.”
Acidózis kockázatának csökkentéseKönnyen fermentálható szénhidrátok alacsony szintje és magas pufferkapacitásKérődzők— Keményítő
— Összes cukor
Max. 2 hónap (10)A használati utasításban útmutatást kell adni a rost és a könnyen hozzáférhető energiaforrások napi adagjának arányára.
Tejelő tehenek takarmánya esetében a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Speciálisan nagy tejhozamú tehenek számára.”
Hizlalásra tartott kérődzők takarmánya esetén a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Speciálisan intenzíven takarmányozott … számára” (11)
Víz- és elektrolit-egyensúly stabilizálásaFőként elektrolitok és könnyen felszívódó (abszorbeálható) szénhidrátokBorjú,
malac,
bárány,
gida,
csikó
— Szénhidrátforrás(ok)
— Nátrium
— Kálium
— Kloridok
1–7 nap (1–3 nap, ha kizárólag ezt etetik)A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
— „Emésztési zavarok (hasmenés) veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
— Alkalmazás előtt állatorvos véleményének kikérése javasolt.
Húgykőképződés kockázatának csökkentéseAlacsony foszfortartalom és magnéziumtartalom, vizeletsavasító tulajdonságokKérődzők— Kalcium
— Foszfor
— Nátrium
— Magnézium
— Kálium
— Kloridok
— Kén
— Vizeletsavasító anyagok
Max. 6 hétA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Speciálisan intenzíven táplált fiatal állatok számára.”
A használati utasításban feltüntetendő:
„Víz mindenkor álljon rendelkezésre.”
Stressz reakciók csökkentése— Magas magnéziumtartalom
— és/vagy
SertésMagnézium1–7 napÚtmutatást kell adni az olyan helyzetekről, amikor e takarmány etetése szükséges.
— Könnyen emészthető összetevők— Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük megjelölésével
— 3 szénatom számú zsírsav-tartalom (ha hozzáadott)
Élettani (fiziológiai) emésztés stabilizálása— Alacsony pufferkapacitás és könnyen emészthető összetevőkMalac— Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük megjelölésével
— Pufferkapacitás
— Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
— Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
2–4 hétA csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Emésztési zavarok veszélye esetén, azok tartama alatt vagy azokból való lábadozáskor.”
— Könnyen emészthető összetevőkSertés— Könnyen emészthető összetevők, ha szükséges, előkezelésük megjelölésével
— Összehúzó hatású (adstringens) anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
— Nyákképző anyagok forrása(i) (ha hozzáadott)
Szorulás kockázatának csökkentéseBélcsatornán való áthaladást serkentő anyagokKocaBélcsatornán való áthaladást serkentő anyagok10–14 napig ellés előtt és 10–14 napig ellés után
A zsírmáj szindróma kockázatának csökkentéseAlacsony energiatartalom és sok többszörösen telítetlen zsírsavat tartalmazó zsírokból származó metabolizálható energiaTojótyúk— Energia érték (az EGK módszerrel számítva)
— Zsírokból származó metabolizálható energia százalékos aránya
— Többszörösen telítetlen zsírsav- tartalom
Max. 12 hét
Rossz felszívódás (malabszorpció) kiegyenlítéseAlacsony telített zsírsav- tartalom és magas zsírban oldódó vitamin-tartalomBaromfi, liba és galamb kivételével— Telített zsírsavak százalékos aránya az összes zsírsavak vonatkozásában
— Összes A-vitamin
— Összes D-vitamin
— Összes E-vitamin
— Összes K-vitamin
Kelés után az első 2 hétben
Vékonybélfunkció krónikus elégtelenségének javítása– Könnyen, a vastagbél előtt emészthető szénhidrátok, fehérjék, zsírokLó (13)– Könnyen emészthető szénhidrát-, fehérje- és zsírforrások és, ha szükséges, kezelésükKezdetben hat hónapigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmányok alkalmazása szükséges és a naponkénti többszöri kisebb adagokban történő etetés módjára vonatkozóan.
A csomagoláson,
tartályon vagy a címkén feltüntetendő:
Az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghosszabbítása esetén állatorvos véleményének kikérése javasolt.– Könnyen emészthető rost– Rostforrás
– 3 szénatomszámú zsírsav-tartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben hat hónapigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmányok alkalmazása szükséges és az etetés módjára vonatkozóan.
A csomagoláson, tartályon vagy a címkén feltüntetendő:
„Az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghosszabbítása esetén az állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Stresszreakciók csökkentése– Könnyen emészthető összetevők– Magnézium
– Könnyen emészthető összetevők, azok kezelése, ha szükséges.
– 3 szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott)
2–4 hétigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amikor a takarmány alkalmazása szükséges.
Erős izzadásra visszavezethető elektrolit veszteség pótlásaFőként elektrolitok és könnyen felszívódó szénhidrátok– Kalcium
– Nátrium
– Magnézium
– Kálium
– Kloridok
– Glükóz (szőlőcukor)
1–3 napigÚtmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása szükséges.
Amikor a különleges táplálkozási célokra használható takarmány a napi adag jelentős hányadát képezi, útmutatást kell adni a takarmány jellegében történő hirtelen változások okozta kockázat megelőzése érdekében.
A használati utasításban feltüntetendő:
„víz mindig legyen az állatok előtt.”
Táplálkozással történő felépülés, gyógyulás– Létfontosságú táplálóanyagok magas koncentrációja és könnyen emészthető összetevők– Könnyen emészthető összetevők és, ha szükséges, kezelésük
– 3-as és 6-os szénatomszámú zsírsavtartalom (ha hozzáadott.)
Amíg a felépülés be nem következik.Útmutatást kell adni azokra az esetekre, amelyekben a takarmány alkalmazása szükséges.
Abban az esetben ha a takarmányt egyenesen az emésztőszervi rendszerbe juttatják, a csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Alkalmazása állatorvosi felügyelet mellett”
Májfunkciók segítése krónikus májelégtelenség esetén– Alacsony fehérjetartalom, de jó minőségű és könnyen emészthető szénhidrátok– fehérje- és rost-források.
– könnyen emészthető szénhidrátok, és ha szükséges, kezelésük
– metionin
– kolin
– 3-as szénatomszámú zsírsav-tartalom (ha hozzáadott)
Kezdetben hat hónapigÚtmutatást kell adni a többszöri kisebb adagokban történő etetéshez.
A csomagoláson, tartályon vagy címkén feltüntetendő:
„Az alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghosszabbítása estén az állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
Vesefunkciók segítésére krónikus veseelégtelenség esetén.– Alacsony, de jó minőségű fehérjetartalom és alacsony foszfortartalom.– Fehérjeforrás(ok)
– Kalcium,
– Foszfor
– Kálium
– Magnézium
– Nátrium
Kezdetben hat hónapigA csomagoláson, a tartályon vagy a címkén feltüntetendő:
„Alkalmazás előtt vagy az alkalmazási időtartam meghosszabbítása esetén az állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
A használati utasításban feltüntetendő
„Víz mindig legyen az állatok előtt”.
(1) Ha célszerű, az előállító átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.
(2) Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási időszak kettő–négy hét.
(3) Macskaeledel esetén „macskák alsó húgyúti megbetegedése” vagy „macskák urológiai szindrómája – F. U. S.” egészítheti ki a különleges takarmányozási célt.
(4) Speciális érzékenységre alkalmazható takarmány esetén az „összetevő és táplálóanyag” kifejezés helyébe a speciális érzékenységre való hivatkozás lép.
(5) Az előállító a különleges takarmányozási célt kiegészítheti „exokrin hasnyálmirigy–elégtelenség” hivatkozással.
(6) A „ketózis” szó helyébe „acetonémia” léphet.
(7) Az előállítók ketózisból való lábadozás esetére is ajánlhatják.
(8) Tejelő tehenek takarmánya esetén.
(9) Anyajuhok takarmánya esetén.
(10) Tejelő tehenek takarmánya esetén: max. 2 hónap a laktációs időszak kezdetétől.
(11) Az érintett kérődzőkategóriát meg kell jelölni.
(12) Macskaeledelek esetében az előállítónak ki kell egészíteni a különleges táplálkozási célt a „macskafélék zsírmáj kialakulására” utalással.
(13) Idős állatok különleges igényeinek megfelelő takarmányok esetén (könnyen elfogyasztható összetevők) az„idős állatok” megnevezéssel ki kell egészíteni az állatfajok és -kategóriák megnevezést.

( 1 ) HL L 237., 1993.9.22., 23. o.

( 2 ) HL L 270., 1970.12.14., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994L0039 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994L0039&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01994L0039-20080130 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01994L0039-20080130&locale=hu

Tartalomjegyzék