31982L0475[1]

A Bizottság irányelve (1982. június 23.) a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányának címkézéséhez használható összetevő-kategóriák megállapításáról

A BIZOTTSÁG IRÁNYELVE

(1982. június 23.)

a kedvtelésből tartott állatok takarmány-alapanyagok takarmányának címkézéséhez használható összetevő-kategóriák megállapításáról

(82/475/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 80/695/EGK bizottsági irányelvvel ( 1 ) módosított, az összetett takarmány forgalmazásáról szóló, 1979. április 2-i 79/373/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 10. cikke b) pontjára,

mivel a fent említett irányelv meghatározza, hogy a tagállamok megkövetelhetik vagy megengedhetik az összetett takarmányok előállításához felhasznált összetevők feltüntetését; mivel a közösségi rendelkezések elfogadására várva, a tagállamok engedélyezhetik az összetevők tételes felsorolása helyett a több összetevőt tömörítő kategóriák alkalmazását;

mivel néhány tagállam nemzeti rendelkezései lehetővé teszik, hogy az összetevőket eltérő kategóriákba csoportosítsák; mivel ennélfogva azonos rendelkezéseket kell hozni a címkézésre vonatkozóan, a tagállamok közötti kereskedelem elősegítése céljából;

mivel ezen szabályok csak a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányaira alkalmazandók;

mivel az összetett takarmányok címkézésével kapcsolatos szabályoknak elsősorban a termék felhasználóinak megfelelő tájékoztatását kell biztosítaniuk;

mivel egy adott kategóriát csak akkor lehet feltüntetni, ha a felhasznált összetevő(k) szerepel(nek) a kérdéses kategória meghatározásában;

mivel az összetevők feltüntetésére megállapított rendelkezésekhez hasonlóan meg kell adni a kategóriák listáját is a tagállamok által megállapított rendelkezések függvényében, feltüntetve azok egyenkénti mennyiségét, vagy súlyarányukat az összetett takarmányban, csökkenő sorrendben;

mivel mindazonáltal lehetetlen olyan kategóriák felállítása, amelyek az összetett takarmányok minden összetevőjét tartalmazzák; mivel ennélfogva az előállítónak külön fel kell tüntetnie minden egyes olyan összetevőt, amely nem tartozik a mellékletben felsorolt egyik kategóriába sem;

mivel az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Takarmányok Állandó Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Ha a 79/373/EGK irányelv 5c. cikke (3) bekezdése alapján az takarmány-alapanyagok pontos nevének feltüntetése helyettesíthető azon kategória nevével, ahová az takarmány-alapanyagok tartozik, csak az e mellékletben felsorolt kategóriákat lehet a kedvtelésből tartott állatok összetett takarmányainak csomagolásán, tartályán vagy címkéjén feltüntetni.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 1985. január 1-jéig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezen irányelv rendelkezéseinek megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

3. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

MELLÉKLET

Takarmány-alapanyagok-kategóriák, amelyeket fel lehet tüntetni az egyes takarmány-alapanyagok helyett

KategóriaMeghatározás
1.Hús és állati származékokLevágott melegvérű szárazföldi állatok mindenféle friss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított húsos része, és
melegvérű szárazföldi állatok vágott testének vagy testrészeinek feldolgozása során nyert mindenféle termék és származék
2.Tej és tejszármazékokMindenféle friss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított tejtermék, és azok feldolgozása során keletkező származékok
3.Tojás és tojásszármazékokMindenféle friss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított tojáskészítmény, és azok feldolgozása során keletkező származékok
4.Olajok és zsírokMinden állati és növényi olaj és zsír
5.ÉlesztőkMindenféle élesztő, amelynek sejtjeit elölték és kiszárították
6.Hal és halszármazékokFriss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított, hal vagy halrészek, és azok feldolgozása során keletkező származékok
7.GabonafélékMinden gabonaféle, a megjelenési formájától függetlenül, vagy a keményítőtartalmú endospermiumból készült termékek
8.ZöldségekMinden friss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított zöldség és hüvelyes
9.Növényi eredetű származékokNövényi termékek, főként a gabonafélék, zöldségek, hüvelyesek és olajos magvak kezelése során keletkező származékok
10.Növényi fehérjekivonatokMinden növényi eredetű termék, amelyben megfelelő eljárással a fehérjéket úgy koncentrálták, hogy a szárazanyagban kifejezett nyersfehérje-tartalom legalább 50 % legyen és amely strukturálható (texturálható)
11.Ásványi anyagokMinden, állatok takarmányozására alkalmas szervetlen anyag
12.Különféle cukrokMinden cukor
13.GyümölcsökMinden, friss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított gyümölcs
14.DiófélékMindenféle héjas gyümölcs magbele
15.MagvakMindenféle mag, eredeti állapotában vagy durván őrölve
16.AlgákFriss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított alga
17.Puhatestűek és rákfélékMindenféle, friss, vagy megfelelő kezeléssel tartósított puhatestű, rákféle és kagyló és a feldolgozásuk során keletkező származékok
18.RovarokMindenféle rovar, és fejlődési alakjaik
19.Sütőipari termékekMindenféle kenyér, sütemény, keksz, és tésztaféle

( 1 ) HL L 188., 1980.7.22., 23. o.

( 2 ) HL L 86., 1979.4.6., 30. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31982L0475 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31982L0475&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 01982L0475-19980701 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:01982L0475-19980701&locale=hu

Tartalomjegyzék