Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32002R0029[1]

A Bizottság 29/2002/EK rendelete (2001. december 19.) az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló 3037/90/EGK tanácsi rendelet módosításáról

A BIZOTTSÁG 29/2002/EK RENDELETE

(2001. december 19.)

az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló 3037/90/EGK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 761/93/EGK bizottsági rendelettel[1] módosított, az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló, 1990. október 9-i 3037/90/EGK tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 8. cikke b) pontjára és 9. cikkére,

mivel:

(1) A 3037/90/EGK rendelet létrehozta a gazdasági tevékenységek osztályozását - a továbbiakban a NACE Rev. 1. -, hogy megfeleljen a Közösségen belüli statisztikai követelményeknek.

(2) Szükség van a NACE Rev. 1. módosítására, hogy figyelembe vegye a technológiai és gazdasági fejlődést, valamint az Európai Szén- és Acélközösség Szerződés lejártát.

(3) Szükség van a NACE Rev. 1. módosítására a nemzetközileg összefüggő rendszer fenntartásához, valamint a világszintű összehangoltság eléréséhez.

(4) A 3037/90/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Statisztikai Programbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 3037/90/EGK rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő 20. napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2001. december 19-én.

a Bizottság részéről

Pedro SOLBES MIRA

a Bizottság tagja

MELLÉKLET

"MELLÉKLET

NACE Rev. 1.1.

A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS ISIC

01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS

01.1 Növénytermelés, árutermelő kertészet 011

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111

01.12 Zöldség, virág, dísznövény termelése 0112

01.13 Gyümölcs, dió, ital és fűszernövény termelése 0113

01.2 Állattenyésztés 012

01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 0121x

01.22 Juh-, kecske-, ló-, szamár-, bivaly-, öszvértenyésztés 0121x

01.23 Sertéstenyésztés 0122x

01.24 Baromfitenyésztés 0122x

01.25 Egyéb állatok tenyésztése 0122x

01.3 Növénytermelés és állattenyésztés (vegyes gazdálkodás) 013

01.30 Növénytermelés és állattenyésztés (vegyes gazdálkodás) 0130

01.4 Növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás, kivéve az állat-egészségügyi szolgáltatásokat; díszkertészet 014

01.41 Növénytermelési szolgáltatás; díszkertészet 0140x

01.42 Állattenyésztési szolgáltatás, kivéve az állat-egészségügyi szolgáltatásokat 0140x

01.5 Vadgazdálkodás; vadászat és szaporítás és kapcsolódó szolgáltatások 015

01.50 Vadgazdálkodás; vadászat és szaporítás és kapcsolódó szolgáltatások 0150

02 ERDŐGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

02.0 Erdőgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 020

02.01 Erdőgazdálkodási termelés 0200x

02.02 Erdőgazdálkodási szolgáltatás 0200x

B. NEMZETGAZDASÁGI ÁG HALÁSZAT

05 HALÁSZAT, HALGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

05.0 Halászat, halgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 050

05.01 Halászat 0501

05.02 Halgazdálkodás, haltenyésztés 0502

C. NEMZETGAZDASÁGI ÁG BÁNYÁSZAT ÉS KŐFEJTÉS

CA. SZAKÁGAZAT ENERGIAHORDOZÓ BÁNYÁSZATA

10 SZÉNBÁNYÁSZAT; TŐZEGKITERMELÉS

10.1 Feketeszén-bányászat 101

10.10 Feketeszén-bányászat 1010

10.2 Barnaszén, lignit bányászata 102

10.20 Barnaszén, lignit bányászata 1020

10.3 Tőzegkitermelés 103

10.30 Tőzegkitermelés 1030

11 KŐOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS; -SZOLGÁLTATÁS

11.1 Kőolaj-, földgázkitermelés 111

11.10 Kőolaj-, földgázkitermelés 1110

11.2 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 112

11.20 Kőolaj-, földgáz-kitermelési szolgáltatás 1120

12 URÁN-, TÓRIUMÉRC-BÁNYÁSZAT

12.0 Urán-, tóriumérc-bányászat 120

12.00 Urán-, tóriumérc-bányászat 1200

CB. SZAKÁGAZAT EGYÉB ÁSVÁNYBÁNYÁSZAT, KIVÉVE ENERGIAHORDOZÓK

13 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA

13.1 Vasércbányászat 131

13.10 Vasércbányászat 1310

13.2 Színesfémérc bányászata, kivéve urán- és tóriumérc 132

13.20 Színesfémérc bányászata, kivéve urán és tóriumérc 1320

14 EGYÉB BÁNYÁSZAT

14.1 Kőfejtés 141x

14.11 Építési célú kő és diszkő fejtése 1410x

14.12 Mészkő, gipsz, kréta bányászata 1410x

14.13 Pala bányászata 1410x

14.2 Homok-, agyagbányászat 141x

14.21 Kavics-, homokbányászat 1410x

14.22 Agyag-, kaolinbányászat 1410x

14.3 Vegyiásvány bányászata 142x

14.30 Vegyiásvány bányászata 1421

14.4 Sótermelés 142x

14.40 Sótermelés 1422

14.5 Máshova nem sorolt egyéb bányászat 142x

14.50 Máshova nem sorolt egyéb bányászat 1429

D. NEMZETGAZDASÁGI ÁG FELDOLGOZÓIPAR

DA. SZAKÁGAZAT ÉLELMISZER, ITAL, DOHÁNY GYÁRTÁSA

15 ÉLELMISZER, ITAL GYÁRTÁSA

15.1 Húsfeldolgozás (termelés, gyártás és tartósítás) 151x

15.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás 1511x

15.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 1511x

15.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 1511x

15.2 Halfeldolgozás (gyártás és tartósítás) 151x

15.20 Halfeldolgozás 1512

15.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás (gyártás és tartósítás) 151x

15.31 Burgonyafeldolgozás 1513x

15.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 1513x

15.33 Egyéb gyümölcs- és zöldségfeldolgozás 1513x

15.4 Növényi, állati olaj gyártása 151x

15.41 Nyers olaj és zsír gyártása 1514x

15.42 Finomított olaj és zsír gyártása 1514x

15.43 Margarin és hasonló étkezési zsír gyártása 1514x

15.5 Tejtermékek gyártása 152

15.51 Tejtermék és sajt gyártása 1520x

15.52 Jégkrém gyártása 1520x

15.6 Malomipari termék, keményítő gyártása 153x

15.61 Malomipari termék gyártása 1531

15.62 Keményítő gyártása 1532

15.7 Takarmány gyártása 153x

15.71 Haszonállat-eledel gyártása 1533x

15.72 Hobbiállat-eledel gyártása 1533x

15.8 Egyéb élelmiszer gyártása 154

15.81 Kenyér; friss tésztaféle és sütemény gyártása 1541x

15.82 Kétszersültek, kekszek; tartósított lisztes áru és sütemény gyártása 1541x

15.83 Cukorgyártás 1542

15.84 Kakaó, csokoládé és édesség gyártása 1543

15.85 Tésztafélék gyártása 1544

15.86 Tea, kávé feldolgozása 1549x

15.87 Fűszer, ételízesítő gyártása 1549x

15.88 Homogenizált és diétás étel gyártása 1549x

15.89 Máshova nem sorolt egyéb élelmiszer gyártása 1549x

15.9 Italgyártás 155

15.91 Desztillált szeszes ital gyártása 1551x

15.92 Etil-alkohol gyártása erjesztett anyagokból 1551x

15.93 Bortermelés 1552x

15.94 Alma- és egyéb gyümölcsborok termelése 1552x

15.95 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása 1552x

15.96 Sörgyártás 1553x

15.97 Malátagyártás 1553x

15.98 Üdítőital gyártása 1554

16 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA

16.0 Dohánytermék gyártása 160

16.00 Dohánytermék gyártása 1600

DB. SZAKÁGAZAT TEXTÍLIA, TEXTILÁRU GYÁRTÁSA

17 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA

17.1 Textilszálak fonása 171x

17.11 Pamutfonás 1711x

17.12 Gyapjúfonás 1711x

17.13 Fésűsgyapjúfonás 1711x

17.14 Lenfonás 1711x

17.15 Selyemfonás 1711x

17.16 Varrócérna gyártása 1711x

17.17 Egyéb textilszálak fonása 1711x

17.2 Textilszövés 171x

17.21 Pamutszövés 1711x

17.22 Gyapjúszövés 1711x

17.23 Fésűsgyapjúszövés 1711x

17.24 Selyemszövés 1711x

17.25 Egyéb textilszövés 1711x

17.3 Textilkikészítés 171x

17.30 Textilkikészítés 1712

17.4 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 172x

17.40 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat) 1721

17.5 Egyéb textiláru gyártása 172x

17.51 Szőnyeggyártás 1722

17.52 Kötéláru gyártása 1723

17.53 Nem szőtt textíliák, termékek gyártása (kivéve: ruházat) 1729x

17.54 Máshova nem sorolt egyéb textiltermék gyártása 1729x

17.6 Kötött, hurkolt kelme gyártása 173x

17.60 Kötött, hurkolt kelme gyártása 1730x

17.7 Kötött, hurkolt cikkek gyártása 173x

17.71 Kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása 1730x

17.72 Kötött, hurkolt pulóverfélék gyártása 1730x

18 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA; SZŐRMEKIKÉSZÍTÉS, -KONFEKCIONÁLÁS

18.1 Bőrruházat gyártása 181x

18.10 Bőrruházat gyártása 1810x

18.2 Textilruházat gyártása 181x

18.21 Munkaruházat gyártása 1810x

18.22 Felsőruházat gyártása 1810x

18.23 Alsóruházat gyártása 1810x

18.24 Egyéb ruházat gyártása 1810x

18.3 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása 182

18.30 Szőrmekikészítés, szőrmecikk gyártása 1820

DC. SZAKÁGAZAT BŐR ÉS BŐRTERMÉKEK GYÁRTÁSA

19 BŐRKIKÉSZÍTÉS; TÁSKAFÉLÉK, SZÍJAZAT, LÁBBELI GYÁRTÁSA

19.1 Bőrkikészítés 191x

19.10 Bőrkikészítés 1911

19.2 Táskafélék, szíjazat gyártása 191x

19.20 Táskafélék, szíjazat gyártása 1912

19.3 Lábbeligyártás 192

19.30 Lábbeligyártás 1920

DD. SZAKÁGAZAT FA- ÉS FAIPARI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA

20 FA- ÉS FAIPARI ÉS PARAFATERMÉKEK FELDOLGOZÁSA, KIVÉVE BÚTORÁRUK; , SZALMA- ÉS FONOTTÁRU GYÁRTÁSA

20.1 Fűrészárugyártás 201

20.10 Fűrészárugyártás 2010

20.2 Farostlemez-, furnérlemez-, többrétegű préselt és egyéb falemez- és táblagyártás 202x

20.20 Farostlemez-, furnérlemez-, többrétegű préselt és egyéb falemez és táblagyártás 2021

20.3 Épületasztalos-ipari termék gyártása 202x

20.30 Épületasztalos-ipari termék 2022

20.4 Tároló fatermék gyártása 202x

20.40 Tároló fatermék gyártása 2023

20.5 Egyéb fa-, faipari- és parafatermék, fonottáru gyártása 202x

20.51 Egyéb fatermék gyártása 2029x

20.52 Parafa-, szalma és fonottáru gyártása 2029x

DE. SZAKÁGAZAT CELLUÓZ- ÉS PAPÍRGYÁRTÁS, KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG

21 CELLUÓZ, PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA

21.1 Papíripari rostanyag (celluóz), papír gyártása 210x

21.11 Papíripari rostanyag (celluóz) gyártása 2101x

21.12 Papírgyártás 2101x

21.2 Papírtermék gyártása 210x

21.21 Papír csomagolóeszköz, hullámpapír gyártása 2102

21.22 Háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása 2109x

21.23 Irodai papíráru gyártása 2109x

21.24 Tapétagyártás 2109x

21.25 Egyéb papírtermék gyártása 2109x

22 KIADÓI, NYOMDAI TEVÉKENYSÉG, EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS

22.1 Kiadói tevékenység 221

22.11 Könyvkiadás 2211

22.12 Napilapkiadás 2212x

22.13 Időszaki kiadvány kiadása 2212x

22.14 Hangfelvétel-kiadás 2213

22.15 Egyéb kiadás 2219

22.2 Nyomdai és ahhoz kapcsolódó tevékenység 222

22.21 Napilapnyomás 2221x

22.22 Máshova nem sorolt nyomás 2221x

22.23 Könyvkötés 2222x

22.24 Nyomdai előkészítő tevékenység 2222x

22.25 Kiegészítő nyomdai tevékenység 2222x

22.3 Egyéb sokszorosítás 223

22.31 Hangfelvétel-sokszorosítás 2230x

22.32 Videofelvétel-sokszorosítás 2230x

22.33 Számítógépes adathordozó sokszorosítása 2230x

DF. SZAKÁGAZAT KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA

23 KOKSZGYÁRTÁS, KŐOLAJ-FELDOLGOZÁS, NUKLEÁRIS FŰTŐANYAG GYÁRTÁSA

23.1 Kokszgyártás 231

23.10 Kokszgyártás 2310

23.2 Finomítottkőolaj-feldolgozás 232

23.20 Finomítottkőolaj-feldolgozás 2320

23.3 Nukleáris fűtőanyag gyártása 233

23.30 Nukleáris fűtőanyag gyártása 2330

DG. SZAKÁGAZAT VEGYI ANYAG, VEGYI TERMÉK, VEGYI SZÁL GYÁRTÁSA

24 VEGYI ANYAG, VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA

24.1 Vegyi alapanyag gyártása 241

24.11 Ipari gáz gyártása 2411x

24.12 Színezék, pigment gyártása 2411x

24.13 Egyéb szervetlen vegyi alapanyag gyártása 2411x

24.14 Egyéb szerves vegyi alapanyag gyártása 2411x

24.15 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása 2412

24.16 Műanyag-alapanyag gyártása 2413x

24.17 Szintetikus kaucsuk gyártása 2413x

24.2 Peszticid és más mezőgazdasági vegyi termék gyártása 242x

24.20 Peszticid és más mezőgazdasági vegyi termék gyártása 2421

24.3 Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószer gyártása 242x

24.30 Festék, bevonóanyag és hasonló anyagok, nyomdafesték és ragasztószer gyártása 2422

24.4 Gyógyszergyártás 242x

24.41 Gyógyszeralapanyag-gyártás 2423x

24.42 Gyógyszerkészítmény gyártása 2423x

24.5 Szappan, tisztítószer, testápolási cikk gyártása 242x

24.51 Szappan, tisztítószer gyártása 2424x

24.52 Testápolási cikk gyártása 2424x

24.6 Egyéb vegyi termék gyártása 242x

24.61 Robbanóanyag gyártása 2429x

24.62 Ragasztószer- és zselatingyártás 2429x

24.63 Illóolajgyártás 2429x

24.64 Fényképészeti vegyi anyag gyártása 2429x

24.65 Felvétel nélküli hang-, kép-, adathordozó gyártása 2429x

24.66 Máshova nem sorolt egyéb vegyi termék gyártása 2429x

24.7 Vegyi szál gyártása 243

24.70 Vegyi szál gyártása 2430

DH. SZAKÁGAZAT GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25 GUMI-, MŰANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA

25.1 Gumitermék gyártása 251

25.11 Gumiabroncs, gumitömlő gyártása 2511x

25.12 Gumiabroncs újrafutózása, felújítása 2511x

25.13 Egyéb gumitermék gyártása 2519

25.2 Műanyag termék gyártása 252

25.21 Műanyag lemez, fólia, cső, szelvény gyártása 2520x

25.22 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 2520x

25.23 Műanyag építőanyag gyártása 2520x

25.24 Egyéb műanyag termék gyártása 2520x

DI. SZAKÁGAZAT EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26 EGYÉB NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA

26.1 Üveg, üvegtermékek gyártása 261

26.11 Síküveggyártás 2610x

26.12 Síküveg formázása és továbbfeldolgozása 2610x

26.13 Öblösüveggyártás 2610x

26.14 Üvegszálgyártás 2610x

26.15 Műszaki, egyéb üvegtermék gyártása 2610x

26.2 Kerámiatermék gyártása (kivéve: építési) 269x

26.21 Háztartási kerámia gyártása 2691x

26.22 Egészségügyi kerámia gyártása 2691x

26.23 Kerámiaszigetelő gyártása 2691x

26.24 Egyéb műszaki kerámia gyártása 2691x

26.25 Egyéb kerámiatermék gyártása 2691x

26.26 Tűzálló kerámiatermék gyártása 2692

26.3 Kerámiacsempe, -lap gyártása 269x

26.30 Kerámiacsempe, -lap gyártása 2693x

26.4 Égetett agyag tégla, lap és építőanyag gyártása 269x

26.40 Égetett agyag tégla, lap és építőanyag gyártása 2693x

26.5 Cement-, mész-, gipszgyártás 269x

26.51 Cementgyártás 2694x

26.52 Mészgyártás 2694x

26.53 Gipszgyártás 2694x

26.6 Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 269x

26.61 Építési betontermék gyártása 2695x

26.62 Építési gipsztermék gyártása 2695x

26.63 Előre kevert beton gyártása 2695x

26.64 Habarcsgyártás 2695x

26.65 Szálerősítésű cement gyártása 2695x

26.66 Egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása 2695x

26.7 Építőkő, díszítőkő megmunkálása 269x

26.70 Építőkő, díszítőkő megmunkálása 2696

26.8 Máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása 269x

26.81 Csiszolótermék gyártása 2699x

26.82 Egyéb, máshova nem sorolt nemfém ásványi termék gyártása 2699x

DJ. SZAKÁGAZAT FÉM ALAPANYAG, FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA

27 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA

27.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 271x

27.10 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag gyártása 2710x

27.2 Csőgyártás 271x

27.21 Öntöttvas cső gyártása 2710x

27.22 Acélcsőgyártás 2710x

27.3 Vas, acél egyéb feldolgozása 271x

27.31 Hidegen húzott vas-, acéltermék gyártása 2710x

27.32 Hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása 2710x

27.33 Hidegen alakított acélidom gyártása 2710x

27.34 Acélhuzalgyártás 2710x

27.4 Nemvas fém alapanyag gyártása 272

27.41 Nemesfémgyártás 2720x

27.42 Alumíniumgyártás 2720x

27.43 Ólom, cink, ón gyártása 2720x

27.44 Réz gyártása 2720x

27.45 Egyéb nemvas fém gyártása 2720x

27.5 Fémöntés 273

27.51 Vasöntés 2731x

27.52 Acélöntés 2731x

27.53 Könnyűfémöntés 2732x

27.54 Egyéb nemvas fém öntése 2732x

28 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA, KIVÉVE GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK

28.1 Fémszerkezet, épületelem gyártása 281x

28.11 Fémszerkezet gyártása 2811x

28.12 Fém épületelem gyártása 2811x

28.2 Fémtartály, központi fűtési kazán, radiátor gyártása 281x

28.21 Fémtartály gyártása 2812x

28.22 Központi fűtési kazán, radiátor gyártása 2812x

28.3 Gőzkazán gyártása, kivéve központi melegvízkazánok 281x

28.30 Gőzkazán gyártása, kivéve központi melegvízkazánok 2813

28.4 Fémalakítás, porkohászat 289x

28.40 Fémalakítás, porkohászat 2891

28.5 Fém felületkezelése, megmunkálása 289x

28.51 Fémfelület-kezelés 2892x

28.52 Fémmegmunkálás 2892x

28.6 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru gyártása 289x

28.61 Evőeszköz, késáru gyártása 2893x

28.62 Szerszámgyártás 2893x

28.63 Lakat-, zárgyártás 2893x

28.7 Egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 289x

28.71 Vas, acél tárolóeszköz gyártása 2899x

28.72 Könnyűfém csomagolóeszköz gyártása 2899x

28.73 Huzaltermék gyártása 2899x

28.74 Kötőelem, csavar gyártása 2899x

28.75 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása 2899x

DK. SZAKÁGAZAT GÉP, BERENDEZÉS GYÁRTÁSA

29 Gép, berendezés gyártása

29.1 Mechanikai erőgép, energiaközlő gyártása, kivéve légi és közúti járműmotorok 291x

29.11 Motor, turbina gyártása, kivéve légi és közúti járműmotorok 2911

29.12 Szivattyú, kompresszor gyártása 2912x

29.13 Csap, szelep gyártása 2912x

29.14 Csapágy, erőátviteli elem gyártása 2913

29.2 Egyéb, általános rendeltetésű gép gyártása 291x

29.21 Kemence gyártása 2914

29.22 Emelő-, anyagmozgató gép gyártása 2915

29.23 Nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása 2919x

29.24 Máshova nem sorolt, egyéb általános gép gyártása 2919x

29.3 Mezőgazdasági és erdészeti gép gyártása 292x

29.31 Mezőgazdasági traktor gyártása 2921x

29.32 Egyéb mezőgazdasági és erdészeti gép gyártása 2921x

29.4 Szerszámgépgyártás 292x

29.41 Gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása 2922x

29.42 Egyéb fémmegmunkáló szerszámgép gyártása 2922x

29.43 Máshova nem sorolt egyéb szerszámgép gyártása 2922x

29.5 Egyéb speciális rendeltetésű gép gyártása 292x

29.51 Kohászati gép gyártása 2923

29.52 Bányászati, építőipari gép gyártása 2924

29.53 Élelmiszer-, ital- és dohányipari gép gyártása 2925

29.54 Textilipari, ruházati ipari, bőripari gép gyártása 2926

29.55 Papíripari gép gyártása 2929x

29.56 Máshova nem sorolt, egyéb speciális gép gyártása 2929x

29.6 Fegyver-, lőszergyártás 292x

29.60 Fegyver-, lőszergyártás 2927

29.7 Máshova nem sorolt háztartási készülék gyártása 293

29.71 Háztartási villamos készülék gyártása 2930x

29.72 Nem villamos háztartási készülék gyártása 2930x

DL. SZAKÁGAZAT VILLAMOS GÉP, OPTIKAI MŰSZER GYÁRTÁSA

30 IRODA-, SZÁMÍTÓGÉPGYÁRTÁS

30.0 Iroda-, számítógépgyártás 300

30.01 Irodagépgyártás 3000x

30.02 Számítógép- és más információ-feldolgozó felszerelés gyártása 3000x

31 MÁSHOVA NEM SOROLT VILLAMOS GÉP, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA

31.1 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 311

31.10 Villamos motor, áramfejlesztő gyártása 3110

31.2 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 312

31.20 Áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása 3120

31.3 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 313

31.30 Szigetelt vezeték, kábel gyártása 3130

31.4 Akkumulátor, szárazelem gyártása 314

31.40 Akkumulátor, szárazelem gyártása 3140

31.5 Világítóeszköz és elektromos lámpa gyártása 315

31.50 Világítóeszköz és elektromos lámpa gyártása 3150

31.6 Egyéb villamos termék gyártása 319

31.61 Máshova nem sorolt motor-, járművillamossági cikk gyártása 3190x

31.62 Máshova nem sorolt, egyéb villamos termék gyártása 3190x

32 HÍRADÁSTECHNIKAI TERMÉK, KÉSZÜLÉK GYÁRTÁSA

32.1 Elektronikai szelepek, csövek és más alkatrészek gyártása 321

32.10 Elektronikai szelepek, csövek és más alkatrészek gyártása 3210

32.2 Televízió és rádió-távbeszélő és ipari híradástechnikai termék gyártása 322

32.20 Televízió és rádió-távbeszélő és ipari híradástechnikai termék gyártása 3220

32.3 Televízió- és rádióvevő, hang- és képrögzítő, valamint lejátszó készülékek gyártása 323

32.30 Televízió- és rádióvevő, hang- és képrögzítő, valamint lejátszó készülékek gyártása 3230

33 ORVOSI-, PRECÍZIÓS ÉS OPTIKAI MŰSZERGYÁRTÁS, ÓRAGYÁRTÁS

33.1 Orvosi műszer gyártása 331x

33.10 Orvosi műszer gyártása 3311

33.2 Mérőműszer gyártása, kivéve ipari folyamatirányító rendszerek 331x

33.20 Mérőműszer gyártása, kivéve ipari folyamatirányító rendszerek 3312

33.3 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása 331x

33.30 Ipari folyamatirányító rendszer gyártása 3313

33.4 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 332

33.40 Optikai, fényképészeti eszköz gyártása 3320

33.5 Óragyártás 333

33.50 Óragyártás 3330

DM. SZAKÁGAZAT JÁRMŰGYÁRTÁS

34 KÖZÚTI JÁRMŰ, PÓTKOCSI ÉS FÉLPÓTKOCSI GYÁRTÁSA

34.1 Közúti gépjármű gyártása 341

34.10 Közúti gépjármű gyártása 3410

34.2 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi gyártása 342

34.20 Gépjármű-karosszéria, pótkocsi és félpótkocsi gyártása 3420

34.3 Közúti gépjárműmotor, -alkatrész gyártása 343

34.30 Közúti gépjárműmotor, -alkatrész gyártása 3430

35 EGYÉB JÁRMŰ GYÁRTÁSA

35.1 Hajó gyártása, javítása 351

35.11 Hajógyártás, -javítás 3511

35.12 Szabadidő-, sporthajó gyártása, javítása 3512

35.2 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 352

35.20 Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása 3520

35.3 Légi, űrjármű gyártása, javítása 353

35.30 Légi, űrjármű gyártása, javítása 3530

35.4 Motorkerékpár, kerékpár gyártása 359x

35.41 Motorkerékpár gyártása 3591

35.42 Kerékpár gyártása 3592x

35.43 Mozgássérültek kocsijának gyártása 3592x

35.5 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása 359x

35.50 Máshova nem sorolt egyéb jármű gyártása 3599

DN. SZAKÁGAZAT MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPAR

36 BÚTORGYÁRTÁS; MÁSHOVA NEM SOROLT FELDOLGOZÓIPARI TERMÉKEK GYÁRTÁSA

36.1 Bútorgyártás 361

36.11 Ülőbútor gyártása 3610x

36.12 Üzleti és irodabútor gyártása 3610x

36.13 Konyhabútor gyártása 3610x

36.14 Egyéb bútor gyártása 3610x

36.15 Ágybetét gyártása 3610x

36.2 Ékszergyártás 369x

36.21 Pénzérme, érem gyártása 3691x

36.22 Ékszer és hasonló cikkek gyártása 3691x

36.3 Hangszergyártás 369x

36.30 Hangszergyártás 3692

36.4 Sportszergyártás 369x

36.40 Sportszergyártás 3693

36.5 Játékgyártás 369x

36.50 Játékgyártás 3694

36.6 Egyéb feldolgozóipar 369x

36.61 Divatékszergyártás 3699x

36.62 Seprű- és kefegyártás 3699x

36.63 Egyéb, máshova nem sorolt feldolgozóipar 3699x

37 NYERSANYAG VISSZANYERÉSE HULLADÉKBÓL

37.1 Fém visszanyerése hulladékból 371

37.10 Fém visszanyerése hulladékból 3710

37.2 Nemfém visszanyerése hulladékból 372

37.20 Nemfém visszanyerése hulladékból 3720

E. NEMZETGAZDASÁGI ÁG VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, VÍZELLÁTÁS

40 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GŐZ-, ÉS MELEGVÍZELLÁTÁS

40.1 Villamosenergia-termelés, -elosztás 401

40.11 Villamosenergia-termelés 4010x

40.12 Villamosenergia-szállítás 4010x

40.13 Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem 4010x

40.2 Gázgyártás, gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken 402

40.21 Gázgyártás 4020x

40.22 Gáztartalmú üzemanyag elosztása és kereskedelme fővezetéken 4020x

40.3 Gőz-, melegvízellátás 403

40.30 Gőz-, melegvízellátás 4030

41 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS-, ELOSZTÁS

41.0 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 410

41.00 Víztermelés, -kezelés, -elosztás 4100

F. NEMZETGAZDASÁGI ÁG ÉPÍTŐIPAR

45 ÉPÍTŐIPAR

45.1 Építési terület előkészítése 451

45.11 Épületbontás, földmunka 4510x

45.12 Talajmintavétel, próbafúrás 4510x

45.2 Szerkezetkész épület(rész), egyéb építmény építése 452

45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése 4520x

45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés 4520x

45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése 4520x

45.24 Vízi létesítmény építése 4520x

45.25 Egyéb speciális szaképítés 4520x

45.3 Épületgépészeti szerelés 453

45.31 Villanyszerelés 4530x

45.32 Szigetelés 4530x

45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés 4530x

45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés 4530x

45.4 Befejező építés 454

45.41 Vakolás 4540x

45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4540x

45.43 Padló-, falburkolás 4540x

45.44 Festés, üvegezés 4540x

45.45 Egyéb befejező építés 4540x

45.5 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 455

45.50 Építési eszköz kölcsönzése személyzettel 4550

G. NEMZETGAZDASÁGI ÁG KERESKEDELEM, JAVÍTÁS

50 JÁRMŰ-KERESKEDELEM, -JAVÍTÁS, ÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM

50.1 Gépjármű-kereskedelem 501

50.10 Gépjármű-kereskedelem 5010

50.2 Gépjárműjavítás és -karbantartás 502

50.20 Gépjárműjavítás és -karbantartás 5020

50.3 Gépjárműalkatrész-kereskedelem 503

50.30 Gépjárműalkatrész-kereskedelem 5030

50.4 Motorkerékpár, és -alkatrész kereskedelme, javítása 504

50.40 Motorkerékpár, és -alkatrész kereskedelme, javítása 5040

50.5 Üzemanyag-kiskereskedelem 505

50.50 Üzemanyag-kiskereskedelem 5050

51 NAGYKERESKEDELEM, KIVÉVE GÉPJÁRMŰVEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK

51.1 Ügynöki nagykereskedelem 511

51.11 Mezőgazdasági termék, élőállat, textilanyag és félkész termékek ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.12 Alapanyag, üzemanyag, fémek és vegyi anyagok ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.13 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.14 Gép, berendezés, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.15 Bútor, háztartási áru, vasáru ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.16 Ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.17 Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.18 Máshova nem sorolt termék ügynöki nagykereskedelme 5110x

51.19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem 5110x

51.2 Mezőgazdasági termék és élőállat nagykereskedelme 512x

51.21 Gabona-, vetőmag-, takarmány-nagykereskedelem 5121x

51.22 Virág-, dísznövény-nagykereskedelem 5121x

51.23 Élőállat-nagykereskedelem 5121x

51.24 Nyers-, félkész bőr nagykereskedelme 5121x

51.25 Feldolgozatlan dohány nagykereskedelme 5121x

51.3 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-nagykereskedelem 512x

51.31 Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem 5122x

51.32 Hús-, húskészítmény-nagykereskedelem 5122x

51.33 Tejtermék, tojás, -készítmény, zsiradék nagykereskedelme 5122x

51.34 Ital-nagykereskedelem 5122x

51.35 Dohányáru-nagykereskedelem 5122x

51.36 Cukor-, édesség-, csokoládé-, pékáru-nagykereskedelem 5122x

51.37 Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem 5122x

51.38 Egyéb élelmiszer-nagykereskedelem, beleérte halak, rákok, puhatestű víziállatok 5122x

51.39 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme 5122x

51.4 Fogyasztási cikk nagykereskedelme 513

51.41 Textil-nagykereskedelem 5131x

51.42 Ruha-, lábbeli-nagykereskedelem 5131x

51.43 Elektromos háztartási cikk, rádió, televízió nagykereskedelme 5139x

51.44 Porcelán-, üvegáru-, tapéta-, tisztítószer-nagykereskedelem 5139x

51.45 Illatszer-nagykereskedelem 5139x

51.46 Gyógyszer, gyógyászati termék nagykereskedelme 5139x

51.47 Egyéb fogyasztási cikk nagykereskedelme 5139x

51.5 Nem mezőgazdasági eredetű anyag, hulladék nagykereskedelme 514

51.51 Energiahordozó-nagykereskedelem 5141

51.52 Fém-, érc-nagykereskedelem 5142

51.53 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 5143x

51.54 Vasáru-, víz-, gáz-, fűtésszerelvény-nagykereskedelem 5143x

51.55 Vegyi áru nagykereskedelme 5149x

51.56 Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme 5149x

51.57 Hulladék-nagykereskedelem 5149x

51.8 Gép-, berendezés-nagykereskedelem 515

51.81 Szerszámgép-nagykereskedelem 5159x

51.82 Építőipari gép nagykereskedelme 5159x

51.83 Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme 5159x

51.84 Számítógép, -tartozék, szoftver nagykereskedelme 5151

51.85 Egyéb irodagép, irodai berendezés nagykereskedelme 5159x

51.86 Egyéb elektromos alkatrész, berendezés nagykereskedelme 5152

51.87 Egyéb gép, szállítóeszköz nagykereskedelme 5159x

51.88 Mezőgazdasági gép nagykereskedelme, beleértve traktorok 5159x

51.9 Egyéb nagykereskedelem 519

51.90 Egyéb nagykereskedelem 5190

52 KISKERESKEDELEM, KIVÉVE GÉPJÁRMŰVEK, MOTORKERÉKPÁROK; FOGYASZTÁSI CIKKEK JAVÍTÁSA

52.1 Vegyes kiskereskedelem 521

52.11 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, különösen élelmiszer, ital és dohányáru 5211

52.12 Egyéb vegyes kiskereskedelem 5219

52.2 Élelmiszer-, ital-, dohányáru-kiskereskedelem 522

52.21 Zöldség-, gyümölcs-kiskereskedelem 5220x

52.22 Hús-, húskészítmény-kiskereskedelem 5220x

52.23 Hal, rák és puhatestű víziállatok kiskereskedelme 5220x

52.24 Pékáru-, édesség-kiskereskedelem 5220x

52.25 Ital-kiskereskedelem 5220x

52.26 Dohányáru-kiskereskedelem 5220x

52.27 Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem, ital- és dohány-kiskereskedelem szaküzletekben 5220x

52.3 Gyógyszer, gyógyászati termék, illatszer kiskereskedelme 523x

52.31 Gyógyszer-kiskereskedelem 5231x

52.32 Gyógyászati termék kiskereskedelme 5231x

52.33 Illatszer-kiskereskedelem 5231x

52.4 Fogyasztási cikk kiskereskedelme szaküzletekben 523x

52.41 Textil-kiskereskedelem 5232x

52.42 Ruházati kiskereskedelem 5232x

52.43 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem 5232x

52.44 Bútor, világító felszerelés, háztartási cikk kiskereskedelme 5233x

52.45 Elektromos háztartási cikk, rádió, televízió kiskereskedelme 5233x

52.46 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem 5234

52.47 Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem 5239x

52.48 Egyéb, máshová nem sorolt iparcikk-kiskereskedelem 5239x

52.5 Használtcikk-kiskereskedelem 524

52.50 Használtcikk-kiskereskedelem 5240

52.6 Nem bolti kiskereskedelem 525

52.61 Csomagküldő kiskereskedelem 5251

52.62 Piaci kiskereskedelem 5252

52.63 Egyéb nem bolti kiskereskedelem 5259

52.7 Fogyasztási cikk javítása 526

52.71 Lábbeli, bőráru javítása 5260x

52.72 Elektromos háztartási cikk javítása 5260x

52.73 Óra-, ékszerjavítás 5260x

52.74 Egyéb fogyasztási cikk javítása 5260x

H. NEMZETGAZDASÁGI ÁG SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS, VENDÉGLÁTÁS

55.1 Szállodai szolgáltatás 551x

55.10 Szállodai szolgáltatás 5510x

55.2 Átmeneti szálláshely-szolgáltatás 551x

55.21 Ifjúságiszállás-, turistaszállás-szolgáltatás 5510x

55.22 Kempingszolgáltatás 5510x

55.23 Egyéb szálláshely szolgáltatás 5510x

55.3 Étkezőhelyi vendéglátás 552x

55.30 Étkezőhelyi vendéglátás 5520x

55.4 Bárok, hasonló vendéglátás 552x

55.40 Bárok, hasonló vendéglátás 5520x

55.5 Munkahelyi és közétkeztetés 552x

55.51 Munkahelyi étkeztetés 5520x

55.52 Közétkeztetés 5520x

I. NEMZETGAZDASÁGI ÁG SZÁLLÍTÁS, RAKTÁROZÁS, POSTA, TÁVKÖZLÉS

60 SZÁRAZFÖLDI; CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS

60.1 Vasúti szállítás 601

60.10 Vasúti szállítás 6010

60.2 Egyéb szárazföldi szállítás 602

60.21 Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás 6021

60.22 Taxival való személyszállítás 6022x

60.23 Egyéb szárazföldi személyszállítás 6022x

60.24 Közúti teherszállítás 6023

60.3 Csővezetékes szállítás 603

60.30 Csővezetékes szállítás 6030

61 VÍZI SZÁLLÍTÁS

61.1 Tengeri szállítás 611

61.10 Tengeri szállítás 6110

61.2 Belvízi szállítás 612

61.20 Belvízi szállítás 6120

62 LÉGI SZÁLLÍTÁS

62.1 Menetrendszerű légi szállítás 621

62.10 Menetrendszerű légi szállítás 6210

62.2 Nem menetrendszerű légi szállítás 622x

62.20 Nem menetrendszerű légi szállítás 6220x

62.3 Űrszállítás 622x

62.30 Űrszállítás 6220x

63 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG, UTAZÁSSZERVEZÉS

63.1 Rakománykezelés, tárolás, raktározás 630x

63.11 Rakománykezelés 6301

63.12 Tárolás, raktározás 6302

63.2 Egyéb, szállítást segítő tevékenység 630x

63.21 Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység 6303x

63.22 Egyéb vízi szállítást segítő tevékenység 6303x

63.23 Egyéb légi szállítást segítő tevékenység 6303x

63.3 Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés 630x

63.30 Utazásszervezés, utazási ügynöki tevékenység, idegenvezetés 6304

63.4 Egyéb szállítási ügynökségi tevékenység 630x

63.40 Egyéb szállítási ügynökségi tevékenység 6309

64 POSTA, TÁVKÖZLÉS

64.1 Postai, futárpostai tevékenység 641

64.11 Nemzeti postai tevékenység 6411

64.12 Futárpostai tevékenység 6412

64.2 Távközlés 642

64.20 Távközlés 6420

J. NEMZETGAZDASÁGI ÁG PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

65 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS, KIVÉVE BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG ÉS NYUGDÍJALAPOK KEZELÉSE

65.1 Monetáris közvetítés 651

65.11 Jegybanki tevékenység 6511

65.12 Egyéb monetáris közvetítés 6519

65.2 Egyéb pénzügyi közvetítés 659

65.21 Pénzügyi lízing 6591

65.22 Egyéb hitelnyújtás 6592

65.23 Máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés 6599

66 BIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK, KIVÉVE: KÖTELEZő TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

66.0 Biztosítás, nyugdíjalapok, kivéve: kötelező társadalombiztosítás 660

66.01 Életbiztosítás 6601

66.02 Csoportos nyugdíjbiztosítás 6602

66.03 Nem életbiztosítás 6603

67 PÉNZÜGYI KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG

67.1 Pénzügyi kiegészítő tevékenység, kivéve: biztosítás és nyugdíjalapok 671

67.11 Pénz-, tőkepiaci szabályozás 6711

67.12 Értékpapír-ügynöki tevékenység, alapkezelés 6712

67.13 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 6719

67.2 Biztosítást és nyugdíjalapokat kiegészítő tevékenység 672

67.20 Biztosítást és nyugdíjalapokat kiegészítő tevékenység 6720

K. NEMZETGAZDASÁGI ÁG INGATLANÜGYLETEK, BÉRBEADÁS ÉS GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

70 INGATLANÜGYLETEK

70.1 Saját tulajdonú ingatlannal kapcsolatos ügylet 701x

70.11 Ingatlanberuházás, -eladás 7010x

70.12 Ingatlanforgalmazás 7010x

70.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 701x

70.20 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7010x

70.3 Ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás 702

70.31 Ingatlanügynökségi tevékenység 7020x

70.32 Ingatlankezelés 7020x

71 BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK KEZELŐ NÉLKÜLI KÖLCSÖNZÉSE, VALAMINT SZEMÉLYES ÉS HÁZTARTÁSI CIKKEK KÖLCSÖNZÉSE

71.1 Gépkocsikölcsönzés 711x

71.10 Gépkocsikölcsönzés 7111x

71.2 Egyéb jármű kölcsönzése 711x

71.21 Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése 7111x

71.22 Vízi jármű kölcsönzése 7112

71.23 Légi jármű kölcsönzése 7113

71.3 Egyéb gép kölcsönzése 712

71.31 Mezőgazdasági gép és felszerelés kölcsönzése 7121

71.32 Építőipari gép, berendezés kölcsönzése 7122

71.33 Irodai gép és felszerelés, számítógép kölcsönzése 7123

71.34 Máshova nem sorolt egyéb gép kölcsönzése 7129

71.4 Fogyasztási cikk kölcsönzése 713

71.40 Fogyasztási cikk kölcsönzése 7130

72 SZÁMÍTÁSTECHNIKAI TEVÉKENYSÉG

72.1 Hardver-szaktanácsadás 721

72.10 Hardver-szaktanácsadás 7210

72.2 Szoftverkészítés, -szaktanácsadás 722

72.21 Szoftverkiadás 7221

72.22 Egyéb szoftverkészítés, -szaktanácsadás 7229

72.3 Adatfeldolgozás 723

72.30 Adatfeldolgozás 7230

72.4 Adatbanki tevékenység, on-line kiadás 724

72.40 Adatbanki tevékenység, on-line kiadás 7240

72.5 Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés javítása és karbantartása 725

72.50 Irodai, számviteli és számítástechnikai felszerelés javítása és karbantartása 7250

72.6 Egyéb számítástechnikai tevékenység 729

72.60 Egyéb számítástechnikai tevékenység 7290

73 KUTATÁS, FEJLESZTÉS

73.1 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 731

73.10 Természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7310

73.2 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 732

73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 7320

74 EGYÉB GAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

74.1 Jogi, gazdasági tevékenység; számvitel, könyvvizsgálat, adótanácsadás, piac- és közvéleménykutatás, üzletviteli tanácsadás; vagyonkezelés 741

74.11 Jogi tevékenység 7411

74.12 Számviteli, könyvvizsgálói, adótanácsadói tevékenység 7412

74.13 Piac- és közvélemény-kutatás 7413

74.14 Üzletviteli tanácsadás 7414x

74.15 Holdingtársaság vagyonkezelése 7414x

74.2 Mérnöki tevékenység és ahhoz kapcsolódó tanácsadás 742x

74.20 Mérnöki tevékenység és ahhoz kapcsolódó tanácsadás 7421

74.3 Műszaki vizsgálat, elemzés 742x

74.30 Műszaki vizsgálat, elemzés 7422

74.4 Hirdetés 743

74.40 Hirdetés 7430

74.5 Munkaerő-toborzás, -közvetítés 749x

74.50 Munkaerő-toborzás, -közvetítés 7491

74.6 Nyomozási, biztonsági tevékenység 749x

74.60 Nyomozási, biztonsági tevékenység 7492

74.7 Takarítás, tisztítás 749x

74.70 Takarítás, tisztítás 7493

74.8 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 749x

74.81 Fényképészet 7494

74.82 Csomagolás 7495

74.85 Titkári, fordítói tevékenység 7499x

74.86 Telefoninformáció 7499x

74.87 Máshova nem sorolt egyéb gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás 7499x

L. NEMZETGAZDASÁGI ÁG KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZŐ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS

75.1 Általános közigazgatás 751

75.11 Általános közigazgatási tevékenységek 7511

75.12 Társadalmi szolgáltatások igazgatása, beleértve az egészségügyi ellátást, oktatást, kulturális és szociális szolgáltatásokat, kivéve a társadalombiztosítást 7512

75.13 Üzleti élet szabályozása 7513

75.14 Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás 7514

75.2 Társadalmi közszolgáltatás 752

75.21 Külügyek 7521

75.22 Honvédelem 7522

75.23 Igazságügy 7523x

75.24 Közbiztonság, közrend 7523x

75.25 Tűzvédelem 7523x

75.3 Kötelező társadalombiztosítás 753

75.30 Kötelező társadalombiztosítás 7530

M. NEMZETGAZDASÁGI ÁG OKTATÁS

80 OKTATÁS

80.1 Alapfokú oktatás 801

80.10 Alapfokú oktatás 8010

80.2 Középfokú oktatás 802

80.21 Általános középfokú oktatás 8021

80.22 Szakmai középfokú oktatás 8022

80.3 Felsőoktatás 803

80.30 Felsőoktatás 8030

80.4 Felnőtt- és egyéb oktatás 809

80.41 Járművezető-oktatás 8090x

80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás 8090x

N. NEMZETGAZDASÁGI ÁG EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

85.1 Humán-egészségügyi ellátás 851

85.11 Fekvőbeteg-ellátás 8511

85.12 Járóbeteg-ellátás 8512x

85.13 Fogorvosi szakellátás 8512x

85.14 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 8519

85.2 Állat-egészségügyi ellátás 852

85.20 Állat-egészségügyi ellátás 8520

85.3 Szociális ellátás 853

85.31 Szociális ellátás elhelyezéssel 8531

85.32 Szociális ellátás elhelyezés nélkül 8532

O. NEMZETGAZDASÁGI ÁG EGYÉB KÖZÖSSÉGI, SZEMÉLYI SZOLGÁLTATÁS

90 SZENNYVÍZ-, HULLADÉKKEZELÉS, SZENNYEZŐDÉSMENTESÍTÉS

90.0 Szennyvíz-, hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés 900

90.01 Szennyvíz gyűjtése, -kezelése 9000x

90.02 Egyéb hulladék gyűjtése, kezelése 9000x

90.03 Szennyeződésmentesítés 9000x

91 ÉRDEKKÉPVISELETI TEVÉKENYSÉG

91.1 Vállalkozói, munkáltatói, szakmai érdekképviselet 911

91.11 Vállalkozói, munkáltatói érdekképviselet 9111

91.12 Szakmai érdekképviselet 9112

91.2 Szakszervezeti tevékenység 912

91.20 Szakszervezeti tevékenység 9120

91.3 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 919

91.31 Egyházi tevékenység 9191

91.32 Politikai tevékenység 9192

91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 9199

92 SZÓRAKOZTATÁS, KULTÚRA, SPORT

92.1 Film-, videogyártás 921x

92.11 Film-, videogyártás 9211x

92.12 Film-, videoterjesztés 9211x

92.13 Filmvetítés 9212

92.2 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 921x

92.20 Rádió-televízió műsorszolgáltatás 9213

92.3 Egyéb szórakoztatás 921x

92.31 Alkotó- és előadóművészet 9214x

92.32 Művészeti kiegészítő tevékenység 9214x

92.33 Vásári, vidámparki szórakoztatás 9219x

92.34 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 9219x

92.4 Hírügynökségi tevékenység 922

92.40 Hírügynökségi tevékenység 9220

92.5 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység 923

92.51 Könyvtári, levéltári tevékenység 9231

92.52 Múzeumi tevékenység, kulturális örökség védelme 9232

92.53 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése 9233

92.6 Sporttevékenység 924x

92.61 Sportlétesítmények működtetése 9241x

92.62 Egyéb sporttevékenység 9241x

92.7 Egyéb szabadidős tevékenység 924x

92.71 Szerencsejáték, fogadás 9249x

92.72 Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység 9249x

93 EGYÉB SZOLGÁLTATÁS

93.0 Egyéb szolgáltatás 930

93.01 Textil, szőrme mosás, tisztítás 9301

93.02 Fodrászat, szépségápolás 9302

93.03 Temetkezés 9303

93.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás 9309x

93.05 Máshova nem sorolt egyéb szolgáltatás 9309x

P. NEMZETGAZDASÁGI ÁG HÁZTARTÁSOK TEVÉKENYSÉGE

95 ALKALMAZOTTAT FOGALKOZTATÓ MAGÁNHÁZTARTÁS

95.0 Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 950

95.00 Alkalmazottat foglalkoztató magánháztartás 9500

96 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA TÖRTÉNŐ TERMÉKELŐÁLLÍTÁSA

96.0 Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása 960

96.00 Háztartás saját fogyasztásra történő termékelőállítása 9600

97 HÁZTARTÁS SAJÁT FOGYASZTÁSRA VÉGZETT SZOLGÁLTATÁSA

97.0 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása 970

97.00 Háztartás saját fogyasztásra végzett szolgáltatása 9700

Q. NEMZETGAZDASÁGI ÁG TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK

99 TERÜLETEN KÍVÜLI SZERVEZETEK, TESTÜLETEK

99.0 Területen kívüli szervezetek, testületek 990

99.00 Területen kívüli szervezetek, testületek 9900"

[1] HL L 83., 1993.4.3., 1. o.

[2] HL L 293., 1990.10.24., 1. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32002R0029 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32002R0029&locale=hu

Tartalomjegyzék