BH 1991.1.46 Ha a munkáltató hosszabb időszakra tűzött ki prémiumfeladatot, és a dolgozó munkaviszonya ennek az időszaknak eltelte előtt megszűnt, a prémiumfeladat időarányos részének teljesítése esetén a dolgozót az ezzel arányban álló prémiumösszeg megilleti [Mt. V. 62. § (3) bek.].

A felperesek az alperes szervező részlegénél dolgoztak. Az I. rendű felperes 1987. július 2-áig állt munkaviszonyban az alperessel, ebből 5 hónapig projektvezető, majd júniusban főmunkatársi munkakörben dolgozott. A II. rendű felperes ugyancsak főmunkatársként 1987. július 19-ig, a III. rendű felperes pedig szintén főmunkatársként 1987. augusztus 2-ig tevékenykedett az alperesnél. A felperesek szerint részükre az 1987. évi anyagi ösztönzési rendszer előírásai szerint részarányos prémium jár, minthogy a prémiumfeladatot (az árbevételi követelményt) időarányosan teljesítették. Az I. rendű felperes 91 725 forintot, a II. rendű felperes 29 400 forintot és a III. rendű felperes 19 636 forintot követelt.

Ezen összegek és azoknak 1987. augusztus 15-től járó évi 8 % kamatai iránt a felperesek 1989. január 31-én kérelmet nyújtottak be a munkaügyi döntőbizottsághoz. Az alperesnél szervezett munkaügyi döntőbizottság a határozatával a kérelmet elutasította.

E határozat ellen a felperesek a munkaügyi bírósághoz fordultak. A munkaügyi bíróság az ítéletével a felperesek keresetét elutasította. A munkaügyi bíróság szerint az alperes az éves árbevétel elérése esetére állapított meg a felperesek részére mozgóbért. A felperesek munkaviszonyukat 1987. júliusában, illetőleg augusztusában megszüntették, tehát a teljes évet nem töltötték az alperesnél munkaviszonyban, s az éves árbevételi tervet csak időarányosan teljesítették. Ilyen részteljesítés esetén a dolgozónak nincs alanyi jogosultsága a prémiumra, ezért kellett a keresetet elutasítani.

A munkaügyi bíróság ítélete ellen emelt törvényességi óvás alapos.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!