Tippek

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

A Kúria Kvk.37367/2018/2. számú precedensképes határozata választási ügy tárgyában. [2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 232. §, Magyarország Alaptörvénye (Alaptörvény) IX. cikk (1) bek.] Bírók: Balogh Zsolt, Dobó Viola, Horváth Tamás

A határozat elvi tartalma:

Az NVB 532/2018. számú határozatának helybenhagyása.

***********

A Kúria

v é g z é s e

Az ügy száma: Kvk.IV.37.367/2018/2.

A tanács tagjai: dr. Balogh Zsolt a tanács elnöke, előadó bíró dr. Dobó Viola bíró,

dr. Horváth Tamás bíró

A kérelmező:

Képviselője:

Az eljárás tárgya: választási ügy

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó: a kérelmező

A felülvizsgált jogerős határozat: a alperes neve 532/2018. számú határozata

Rendelkező rész

A Kúria a alperes neve 532/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg az államnak - külön felhívásra - 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.

A végzés ellen további jogorvoslatnak helye nincs.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A kérelmező 2018. március 13-án kifogást nyújtott be a Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz, amelyben előadta, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom 2018. március 12-én választási plakátokat (a továbbiakban: Plakát) helyezett ki Pest Megye 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületéhez tartozó Fót településen. A Plakáton a kifogás benyújtójának képmása látható az alábbi szöveg kíséretében: "Az Ön képviselője; Tuzson Bence 2014 óta egyszer ejtette ki Fót nevét az Országgyűlésben". A kérelmező előadta, hogy a Plakát kiadójaként a Jobbik Magyarországért Mozgalom van megjelölve, illetve felelős szerkesztőként és kiadóként M.K. Állítása szerint a Plakáton az az állítás szerepel, hogy a kérelmező 2014 óta Fót nevét csupán egyszer ejtette volna ki az Országgyűlésben, amely álláspontja szerint valótlan állítás, mivel csak az utóbbi négy hónapban több alkalommal foglalkozott a választókerületéhez tartozó településekkel a parlamenti felszólalásaiban. Állítása alátámasztására szövegszerűen, valamint a parlament hivatalos oldalára mutató internetes elérhetőséggel is meghivatkozta a kérelmező a 2018. február 20-án, 2017. december 12-én, valamint 2017. november 20-án elhangzott felszólalásait.

[2] Az ügyben eljárt OEVB a 26/2018. (III. 14.) számú határozatában a kifogásnak helyt adott, és megállapította, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom jelölő szervezet, és M.K. felelős szerkesztőként és kiadóként megsértette a Ve. 2. § a), c) és e) pontjában foglalt rendelkezéseket a 2018. március 12-én Fót településen kihelyezett választási plakátokon szereplő állítással. Egyidejűleg eltiltotta őket a további jogsértéstől. Az OEVB szerint a Plakáton az OEVB által elbírált megfogalmazás tényállításnak minősül, ebből kifolyólag az nem áll az Alaptörvény IX. cikk (1) bekezdésben megfogalmazott véleménynyilvánítás szabadságának védelme alatt. A véleménynyilvánítás szabadsága nem adhat teret valótlan tényállításokon alapulva más személyre vonatkozóan valótlan tények közlésére. A vizsgált kijelentések alkalmasak a választói akarat befolyásolására, sértik a Ve. 2. § (1) bekezdés e) pontban foglalt választási alapelvet. Az OEVB döntésében hivatkozott - többek között - a Kúria Kvk.IV.37.488/2014/3. számú, Kvk.III.37.211/2006/3. számú és Kvk.III.37.107/2008/2. számú végzéseire.

[3] Az OEVB döntésével szemben egy beadványozó fellebbezést nyújtott be a alperes nevehoz. A Nemzeti Választási Bizottság az 532/2018. számú határozatában az Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság 26/2018. (III. 14.) számú határozatát megváltoztatta, és a kifogást elutasította.

[4] A Nemzeti Választási Választási Bizottság döntésben hivatkozott az Alkotmánybíróság 5/2015. (II. 25.) AB és a 9/2015. (IV.23.) AB határozatára, valamint a Kúria Knk.I.37.723/2016/3. számú döntésére, ezekből idézte a releváns részeket. Mindezek alapján a alperes neve megállapította, hogy a kifogásolt kijelentés - nevezetesen a Fóton több helyen kihelyezett Plakáton szereplő felirat, miszerint "Tuzson Bence 2014 óta egyszer ejtette ki Fót nevét az Országgyűlésben" - a véleménynyilvánítás szabadsága nyújtotta, a fentiekben rögzített alkotmánybírósági és kúriai döntésekben részletezett, magasabb szintű védelmet élvez. A kijelentés tartalma a választási plakátokat kihelyező jelölő szervezet politikai véleménye, mellyel a választókerületi választópolgárokat szólítja meg, az ő figyelmüket kívánja felhívni a mandátumszerzésért vívott politikai küzdelemben.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!