A Kúria Bfv.590/2012/18. számú precedensképes határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 416. §, 423. §, 426. §, 427. §] Bírók: Krecsik Eldoróda, Molnár Gábor Miklós, Surdy Miklós

A határozat elvi tartalma:

Relatív és mindig a tényleges szituációtól is függ, hogy adott helyen és időben ki tekinthető többségnek, illetve kisebbségnek. A különböző közösségek konfliktusok nélküli egymás mellett élése társadalmi érdek, ezért a büntetőjog eszközeivel is meg kell akadályozni, hogy bárkit egy közösséghez való tartozása vagy annak vélelmezése miatt támadás érjen. Közösség tagja elleni erőszak bűncselekményét valósítják meg azok az elkövetők is, akinél bár nem az eredetileg kiváltó, de a cselekménysorozat meghatározó, mozgató előrevivő motívuma az volt, hogy a sértett más népcsoporthoz tartozik. Párhuzamos motívum fennforgása esetén ugyanis mindkét motívumot vizsgálni és értékelni kell.

***********

KÚRIA

Bfv.II.590/2012/18.szám

A Kúria Budapesten, a 2013. február hó 7. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

í t é l e t e t :

A közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben a Fővárosi Főügyészség Fk.6969/2012. szám alatt benyújtott felülvizsgálati indítványát elbírálva a Pesti Központi Kerületi Bíróság mint a fiatalkorúak bírósága 8.Fk.27.246/2010/83. számú ítéletét, illetőleg a Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 31.Fkf.8472/2011/38. számú ítéletét

az fk. I. rendű terhelt tekintetében hatályában fenntartja;

a II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, a VI. rendű és a VII. rendű terheltek tekintetében megváltoztatja:

a II. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, a VI. rendű és a VII. rendű terheltek garázdaság bűntettének minősített cselekményét közösség tagja elleni erőszak bűntettének [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja] minősíti, melyet a II. rendű terhelt bűnsegédként, a IV. rendű, V. rendű, VI. rendű, és VII. rendű terheltek társtettesként követtek el,

a III. rendű terhelt közösség tagja elleni erőszak bűntettének minősített cselekményét társtettesként

elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettének [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdésének b) és e) pontja] minősíti.

Ezért a II. rendű terhelttel szemben - a 2 rb. kiskorú veszélyeztetésének bűntette [Btk. 195. § (1) bekezdés] miatt is - halmazati büntetésül kiszabott 2 (kettő) év börtönbüntetés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést mellőzi, mellékbüntetésül 2 (kettő) év közügyektől eltiltásra is ítéli, és megállapítja, hogy a II. rendű terhelt a kiszabott szabadságvesztés büntetése fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható;

a III. rendű terheltet 4 (négy) év 6 (hat) hónap börtönbüntetésre és 5 (öt) év közügyektől eltiltásra,

a IV. rendű terheltet - bűnsegédként elkövetett lopás vétségének kísérlete [Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdésének I. fordulata] miatt is - halmazati büntetésül 3 (három) év 6 (hat) hónap börtönbüntetésre és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra,

az V. rendű terheltet - mint visszaesőt - 4 (négy) év börtönbüntetésre és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra,

a VI. rendű terheltet - lopás vétségének kísérlete [Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdés I. fordulat] miatt is - halmazati büntetésül 3 (három) év 6 (hat) hónap börtönbüntetésre és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra,

a VII. rendű terheltet 2 (kettő) év 4 (négy) hónap börtönbüntetésre és 3 (három) év közügyektől eltiltásra

í t é l i.

A megtámadott határozat egyéb rendelkezéseit a II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, a VI. rendű és a VII. rendű terheltek tekintetében hatályában fenntartja.

A felülvizsgálat során felmerült 103.360.- (százháromezer-háromszázhatvan) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben sem az indítvány előterjesztője, sem azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

I n d o k o l á s

I. A Pesti Központi Kerületi Bíróság, mint a fiatalkorúak bírósága a 2011. március hó 3. napján kihirdetett 8.Fk.27.246/1010/83. számú ítéletével bűnösnek mondta ki

fiatalkorú I. rendű terheltet

- közösség tagja elleni erőszak bűntettében, mint bűnsegéd [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja], és

- lopás bűntettében [Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés b/1. pontja];

II. rendű terheltet

- közösség tagja elleni erőszak bűntettében, mint bűnsegéd [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja], és

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!