A Kúria Bfv.590/2012/18. számú precedensképes határozata közösség tagja elleni erőszak bűntett tárgyában. [1998. évi XIX. törvény (Be.) 416. §, 423. §, 426. §, 427. §] Bírók: Krecsik Eldoróda, Molnár Gábor Miklós, Surdy Miklós

KÚRIA

Bfv.II.590/2012/18.szám

A Kúria Budapesten, a 2013. február hó 7. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a következő

í t é l e t e t :

A közösség tagja elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban volt büntetőügyben a Fővárosi Főügyészség Fk.6969/2012. szám alatt benyújtott felülvizsgálati indítványát elbírálva a Pesti Központi Kerületi Bíróság mint a fiatalkorúak bírósága 8.Fk.27.246/2010/83. számú ítéletét, illetőleg a Fővárosi Bíróság, mint másodfokú bíróság 31.Fkf.8472/2011/38. számú ítéletét

az fk. I. rendű terhelt tekintetében hatályában fenntartja;

a II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, a VI. rendű és a VII. rendű terheltek tekintetében megváltoztatja:

a II. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, a VI. rendű és a VII. rendű terheltek garázdaság bűntettének minősített cselekményét közösség tagja elleni erőszak bűntettének [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja] minősíti, melyet a II. rendű terhelt bűnsegédként, a IV. rendű, V. rendű, VI. rendű, és VII. rendű terheltek társtettesként követtek el,

a III. rendű terhelt közösség tagja elleni erőszak bűntettének minősített cselekményét társtettesként

elkövetett közösség tagja elleni erőszak bűntettének [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdésének b) és e) pontja] minősíti.

Ezért a II. rendű terhelttel szemben - a 2 rb. kiskorú veszélyeztetésének bűntette [Btk. 195. § (1) bekezdés] miatt is - halmazati büntetésül kiszabott 2 (kettő) év börtönbüntetés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó rendelkezést mellőzi, mellékbüntetésül 2 (kettő) év közügyektől eltiltásra is ítéli, és megállapítja, hogy a II. rendű terhelt a kiszabott szabadságvesztés büntetése fele részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható;

a III. rendű terheltet 4 (négy) év 6 (hat) hónap börtönbüntetésre és 5 (öt) év közügyektől eltiltásra,

a IV. rendű terheltet - bűnsegédként elkövetett lopás vétségének kísérlete [Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdésének I. fordulata] miatt is - halmazati büntetésül 3 (három) év 6 (hat) hónap börtönbüntetésre és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra,

az V. rendű terheltet - mint visszaesőt - 4 (négy) év börtönbüntetésre és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra,

a VI. rendű terheltet - lopás vétségének kísérlete [Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdés I. fordulat] miatt is - halmazati büntetésül 3 (három) év 6 (hat) hónap börtönbüntetésre és 4 (négy) év közügyektől eltiltásra,

a VII. rendű terheltet 2 (kettő) év 4 (négy) hónap börtönbüntetésre és 3 (három) év közügyektől eltiltásra

í t é l i.

A megtámadott határozat egyéb rendelkezéseit a II. rendű, a III. rendű, a IV. rendű, az V. rendű, a VI. rendű és a VII. rendű terheltek tekintetében hatályában fenntartja.

A felülvizsgálat során felmerült 103.360.- (százháromezer-háromszázhatvan) forint bűnügyi költséget az állam viseli.

Az ítélet ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, s ebben az ügyben sem az indítvány előterjesztője, sem azonos tartalommal más jogosult újabb felülvizsgálati indítványt nem nyújthat be.

I n d o k o l á s

I. A Pesti Központi Kerületi Bíróság, mint a fiatalkorúak bírósága a 2011. március hó 3. napján kihirdetett 8.Fk.27.246/1010/83. számú ítéletével bűnösnek mondta ki

fiatalkorú I. rendű terheltet

- közösség tagja elleni erőszak bűntettében, mint bűnsegéd [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja], és

- lopás bűntettében [Btk. 316. § (1) bekezdés, (2) bekezdés d) pontja, (4) bekezdés b/1. pontja];

II. rendű terheltet

- közösség tagja elleni erőszak bűntettében, mint bűnsegéd [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja], és

- 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntettében [Btk. 195. § (1) bekezdés];

III. rendű terheltet

- közösség tagja elleni erőszak bűntettében, mint társtettes [Btk. 174/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és e) pontja], és

a Pesti Központi Kerületi Bíróság, mint a fiatalkorúak bírósága a 6.Fk.24.045/2010/5. számú ítéletének próbára bocsátást kimondó rendelkezésének hatályon kívül helyezése, és a próbára bocsátás megszüntetése folytán

- kábítószerrel visszaélés vétségében [Btk. 282. § (1)bekezdés, (5) bekezdés a) pontja];

IV. rendű terheltet

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a telepített Jogkódexből!

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére