7/2021. (IX. 13.) MÜK szabályzat

az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI. 26.) MÜK szabályzat módosításáról

A Magyar Ügyvédi Kamara küldöttgyűlése

az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 158. § (1) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Üttv. 157. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt feladatkörében eljárva,

az Üttv. 156. § (3) bekezdése szerinti feladatkörében eljáró Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat és Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat véleményének kikérésével,

a következő szabályzatot alkotja:

1. Módosító rendelkezések

1.1-1.2.[1]

1.3.[2]

1.4-1.5.[3]

2. Záró rendelkezések

2.1. Ez a szabályzat - a 2.2. pontban meghatározott kivétellel - az igazságügyi miniszter általi jóváhagyását követően, a közzétételét követő napon lép hatályba.

2.2. Az 1.3. pont a szabályzat közzétételét követő 15. napon lép hatályba.

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[2] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

[3] Hatályon kívül helyezve a Magyar Ügyvédi Kamara Alapszabályának XII/A.2. a) pontja alapján.

Tartalomjegyzék