Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Kúria Kfv.37117/2021/5. számú precedensképes határozata földforgalmi ügyben indult jogvita tárgyában. [2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi törvény) 18. § (1) bek.] Bírók: Sperka Kálmán, Sugár Tamás, Vitál-Eigner Beáta

A határozat elvi tartalma:

Jogszerű a közigazgatási szerv mérlegelési tevékenysége, ha azt a mérlegelésre való felhatalmazásának keretei között gyakorolta és a mérlegelés szempontjai, valamint annak okszerűsége a határozatból megállapítható.

***********

A Kúria

mint felülvizsgálati bíróság

ítélete

Az ügy száma: Kfv.III.37.117/2021/5.

A tanács tagjai: Dr. Sperka Kálmán a tanács elnöke, Dr. Sugár Tamás előadó bíró, Dr. Vitál- Eigner Beáta bíró

A felperes: Felperes1 cím2

A felperes képviselője: Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda (Cím7, ügyvéd

Az alperes: Alperes1 (Cím1)

Az alperes képviselője: Tóbiás Ferenc főosztályvezető

A felperesi érdekelt: M.A.É. és V.K. cím3

A felperesi érdekelt képviselője: Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda (Cím7, ügyvéd

Az alperesi érdekelt: egyéb érdekelt 2 (Cím4)

Az alperesi érdekelt képviselője: Dr. Bölcskey-Molnár Katalin ügyvéd (Cím6)

A per tárgya: földforgalmi ügyben indult jogvita

A felülvizsgálati kérelmet benyújtó fel: a felperes

Az elsőfokú bíróság neve, határozatának kelte és száma: Szegedi Törvényszék 2020. december 8-án hozott 7.K.701.045/2020/20. számú ítélete

Rendelkező rész

A Kúria a Szegedi Törvényszék 7.K.701.045/2020/20. számú ítéletét hatályában fenntartja.

Kötelezi a felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesi érdekelt 180.000.- (száznyolcvanezer) forint felülvizsgálati eljárási költséget.

Kötelezi a felperest, hogy fizessen meg az államnak felhívásra 70.000.- (hetvenezer) forint felülvizsgálati eljárási illetéket.

Az ítélet ellen felülvizsgálatnak nincs helye.

Indokolás

A felülvizsgálat alapjául szolgáló tényállás

[1] A perben nem álló B.A.I. B.N.I. mint eladók, dr.B.I. mint az özvegyi jog jogosultja, valamint a felperes mint vevő között 2019. április 29-én adásvételi szerződés jött létre a helység1i ... hrsz.-ú, szántó művelési ágú ingatlan eladók tulajdonában álló tulajdoni illetőségre, összesen 16.901.672.- forint vételár mellett. A szerződésben a felperes úgy nyilatkozott, hogy elővásárlásra jogosult a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) 18. § (1) bekezdés d) pontja, és 18. § (4) bekezdés a) pontja alapján mint helyben lakó földműves családi gazdálkodó.

[2] Az alperesi érdekelt a kifüggesztett szerződésre elfogadó jognyilatkozatot tett. Ebben előadta, hogy a Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 18. § (4) bekezdés a) pontja alapján helyben lakó szomszéd földműves családi gazdálkodó, mert a perbeli szántó ingatlan fekvése szerinti településsel szomszédos település vonatkozásában (helység2) helyben lakó. Emellett tulajdonát képezi a perbeli ingatlannal szomszédos három helység1i ingatlan.

[3] Az alperesi mezőgazdasági igazgatási szerv állásfoglalás megadása céljából megkereste a Kamara

[4] A Kamara 2019. szeptember 24-én kelt állásfoglalásával a felperes tulajdonszerzését támogatta, míg az alperesi érdekelt tulajdonszerzését nem támogatta.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!