Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32004D0639[1]

2004/639/EK: A Bizottság határozata (2004. szeptember 6.) a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről (Az értesítés a B(2004) 3364. számú dokumentummal történt)(EGT vonatkozású szöveg)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2004. szeptember 6.)

a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatali feltételeiről

(Az értesítés a B(2004) 3364. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2004/639/EK)

1. cikk

(1) A tagállamok engedélyezik a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból történő behozatalát, ha az megfelel a II. melléklet 1. részében megadott állat-egészségügyi igazolásminta feltételeinek, és csatolva van mellé egy megfelelően kitöltött ilyen igazolás.

(2) Mindamellett a tagállamok 2005. január 1-jétől engedélyezik a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok 2004. december 31. előtt begyűjtött, feldolgozott és tárolt spermájának az I. mellékletben felsorolt harmadik országokból történő behozatalát, ha az megfelel a II. melléklet 2. részében megadott állat-egészségügyi igazolásminta feltételeinek, és csatolva van mellé egy megfelelően kitöltött ilyen igazolás.

(3) Az 1. bekezdésben említett spermát a központnak az adott harmadik ország illetékes hatósága által történt jóváhagyásának időpontját követően kell begyűjteni.

(4) Az (1) bekezdésben a II. mellékletben szereplő állat-egészségügyi mintabizonyítvány használatára vonatkozóan megállapított követelmény nem sérti a Közösség és harmadik országok között az egyenértékűség elismerését követően létrejött megállapodások alapján elfogadott meghatározott tanúsítási követelményeket és mintabizonyítványokat.

(5) A (4) bekezdés sérelme nélkül a tagállamok engedélyezik a szarvasmarhafajba tartozó háziállatok engedélyezett spermatároló központokból elszállított spermájának az (1) és a (2) bekezdésben említett behozatalát, a II. melléklet 3. részében meghatározott, az állatorvosi bizonyítványokra vonatkozó feltételek teljesülése mellett, valamint egy annak megfelelően kitöltött bizonyítvány kíséretében.

2. cikk

A 90/14/EGK, 91/277/EGK és 94/577/EK határozatok hatályukat vesztik.

3. cikk

Ezt a határozatot 2004. szeptember 18-tól kell alkalmazni.

4. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

A marhafélék fajai közé tartozó háziállatok spermájának behozatalára a tagállamok engedélyével rendelkező harmadik országok jegyzéke

ISO-kódOrszágTerület leírása
(amennyiben meg van adva)
További garanciák
AUAusztráliaA II. melléklet 1. részében a bizonyítvány II.5.4.1.2. és II.5.4.2.2. pontjaiban felsorolt további garanciák kötelező érvényűek.
CAKanadaA 79/542/EGK tanácsi határozat (1) I. mellékletének 1. része értelmében meghatározott terület.A II. melléklet 1. részében a bizonyítvány II.5.4.1.2. pontjában felsorolt további garanciák kötelező érvényűek.
CHSvájc
HRHorvátország
NZÚj-Zéland
USEgyesült ÁllamokA II. melléklet 1. részében a bizonyítvány II.5.4.1.2. pontjában felsorolt további garanciák kötelező érvényűek.
(1) HL L 146., 1979.6.14., 15. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított melléklet.

II. MELLÉKLET

állat-egészségügyi bizonyítványminták a marhafélék fajai közé tartozó háziállatok behozatalra szánt spermája vonatkozásában (a begyűjtés a 2003/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelvvel összhangban történt)

1. RÉSZ

A 2003/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelvvel összhangban begyűjtött, valamint engedélyezett spermagyűjtő központból elszállított sperma behozatalára és szállítmányozására alkalmazandó bizonyítványminta

2. RÉSZ

A 2003. július 1-jéig hatályban lévő 88/407/EGK tanácsi irányelvvel összhangban, 2004. december 31-ét megelőzően gyűjtött, feldolgozott és/vagy tárolt, valamint 2004. december 31-ét követően a 2003/43/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban behozott, engedélyezett spermagyűjtő központból elszállított spermaállomány behozatalára és szállítására 2005. január 1-jétől alkalmazandó bizonyítványminta

3. RÉSZ

Bizonyítványminta az engedélyezett spermatároló vagy spermagyűjtő központból elszállított sperma behozatalára és szállítására, melyre teljesülnek az alábbi feltételek:

- vagy a 2004/43/EK irányelvvel módosított 88/407/EGK tanácsi irányelvben meghatározott feltételekkel összhangban gyűjtötték be és dolgozták fel,

- vagy a 2003. július 1-jéig hatályban lévő 88/407/EGK tanácsi irányelvvel összhangban, 2004. december 31-ét megelőzően dolgozták fel és tárolták, valamint az említett határidőt követően a 2003/43/EK irányelv 2. cikkének (2) bekezdésével összhangban került kivitelre.

( 1 ) HL L 194., 1988.7.22., 10. o. A legutóbb a 2004/101/EK bizottsági határozattal (HL L 30., 2004.2.4., 15. o.) módosított irányelv.

( 2 ) HL L 8., 1990.1.11., 71. o. A legutóbb a 2004/52/EK határozattal (HL L 10., 2004.1.16., 67. o.) módosított határozat.

( 3 ) HL L 135., 1991.5.30., 60. o.

( 4 ) HL L 221., 1994.8.26., 26. o. A legutóbb a 2004/52/EK határozattal módosított határozat.

( 5 ) HL L 143., 2003.6.11., 23. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004D0639 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004D0639&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004D0639-20080301 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004D0639-20080301&locale=hu

Tartalomjegyzék