Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

31994R1866[1]

A Tanács 1866/94/EGK rendelete (1994. július 27.) a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1766/92/EK rendelet módosításáról

A Tanács 1866/94/EGK rendelete

(1994. július 27.)

a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló 1766/92/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 42. és 43. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [3],

mivel a Tanács 1766/92/EGK [4] rendelete a keményítő gyártására szánt burgonya termelői számára nyújtott kompenzációfizetési rendszerről rendelkezik; mivel a keményítőgyártás ellenőrzése céljából az ilyen kompenzációs összegek odaítélését termeltetési szerződés bemutatásától kell függővé tenni;

mivel az 1766/92/EGK rendelet a világpiaci helyzetnek megfelelő kiigazító intézkedéseket is elrendel az előre rögzített lefölözések és visszatérítések vonatkozásában; mivel az ilyen intézkedések lebonyolításának megkönnyítése és a megbízható gazdálkodás érdekében az említett intézkedések nyomán keletkező prémiumok és korrekciós összegek rögzítését szabályozó rendelkezéseket enyhíteni kell;

mivel ezenkívül, az 1766/92/EGK rendelet elfogadásakor a maláta az 1. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett termékek csoportjából átkerült a bekezdés c) pontjában említett termékek csoportjába; mivel a fent említett rendelet A. mellékletét ennek megfelelően kell módosítani,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1766/92/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 8. cikkben a (2) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

"Az első albekezdés rendelkezéseinek sérelme nélkül a kompenzációs összeget csak a burgonyatermelő és a keményítőgyártó közötti szerződés tárgyát képező burgonyamennyiségre vonatkozóan lehet kifizetni."

2. A 12. cikk (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő mondat lép:

"Ebben az esetben a lefölözés prémiummal egészül ki."

3. A 13. cikk (4) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő lép:

"Rögzíthető egy korrekciós összeg. Ezt az előzetesen rögzített visszatérítésekre kell alkalmazni. A korrekciós összeget a 23. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően rögzítik. Ugyanakkor szükség esetén a Bizottság megváltoztathatja a korrekciós összeget."

4. Az A. mellékletben az 1107 KN-kódot (Maláta, pörkölve vagy anélkül) törölni kell.

2. cikk

Ez a rendelet 1994. augusztus 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1994. augusztus 1-jétől kell alkalmazni. Mindazonáltal az 1. cikk (4) bekezdését 1993. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 1994. július 27-én.

a Tanács részéről

az elnök

Th. Waigel

[1] HL C 83., 1994.3.19., 1. o.

[2] HL C 128., 1994.5.9.

[3] HL C 148., 1994.5.30., 49. o.

[4] HL L 181., 1992.7.1., 21. o. A rendeletet a Bizottság 2193/93/EGK rendelete (HL L 196., 1993.8.5., 22. o.) módosította.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31994R1866 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31994R1866&locale=hu