Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

A Fővárosi Ítélőtábla Pkf.25172/2021/3. számú határozata a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy ügyben hozott határozatának megváltoztatása tárgyában. [2016. évi CXXX. törvény (Pp.) 2. § (2) bek., 383. § (2) bek., 389. §] Bírók: Békefiné dr. Mózsik Tímea, Lesenyei Terézia, Pullai Ágnes

A határozat elvi tartalma:

Amennyiben a fellebbezés kizárólag megváltoztatásra irányul és nem áll fenn kötelező hatályon kívül helyezési ok, a másodfokú bíróság döntése csak az elsőfokú végzés helybenhagyása lehet a kérelemhez kötöttség folytán.

***********

Fővárosi Ítélőtábla

8.Pkf.25.172/2021/3.

A Fővárosi Ítélőtábla az SBGK Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe.; ügyintéző: Dr. György Ádám ügyvéd) által képviselt kérelmező neve (kérelmező címe.) kérelmezőnek - a Dr. Krajnyák és Társa Ügyvédi Iroda (ügyvéd címe1., ügyintéző: Dr. Krajnyák András ügyvéd) és a Somfai és Társai Iparjogi Kft. (ügyvéd címe2., ügyintéző: Giber János szabadalmi ügyvivő) által képviselt C... Smart Home Zrt. (kérelmezett címe.) kérelmezett ellen a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala védjegyet lajstromozó határozatának megváltoztatása iránt indított ügyében a Fővárosi Törvényszék 2021. január 6. napján kelt 3.Pk.22.946/2020/8. számú végzése ellen a kérelmezett 10. sorszám alatt előterjesztett fellebbezése folytán meghozta a következő

v é g z é s t:

A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság végzését helybenhagyja.

Kötelezi a kérelmezettet, hogy a kérelmezőnek 15 napon belül fizessen meg 60.000 (Hatvanezer) forint + áfa összegű ügyvédi munkadíjból álló másodfokú eljárási költséget.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

I n d o k o l á s

[1] A kérelmezett 2018. július 5. napján színes ábrás megjelölés védjegyoltalmát kérte a Nizzai Megállapodás szerinti 7., 9. és 11. osztályba tartozó áruk tekintetében. A védjegy a negyedkörcikkből induló, befelé keskenyedő spirálformával stilizált ...állatt formázó, kék színű ábrából és a fekete színnel írt "c..."szóból áll, úgy, hogy az utolsó betűt követően felül egy körbe zárt, kis méretű "R" betű látható. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a megjelölést 2019. február 14. napján meghirdette a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítőben.

[2] A megjelölés lajstromozása ellen 2019. május 7. napján a kérelmező és T.Z. felszólalással éltek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a megjelölés lajstromozás nélküli korábbi tényleges használatára hivatkozva. Beadványaikban utaltak rá, hogy a kérelmező 2017. december 5. napján a"K..." szó védjegyoltalmát igényelte, az eljárás M17... ügyiratszámon van folyamatban, abban a kérelmezett és egy másik társaság is felszólalást jelentett be.

[3] A Hivatal 22. és 23. sorszámú végzésével felhívta a felszólalókat, hogy jelöljék meg azt a Vt-n kívüli jogszabályt, melybe a megjelölés bejelentő általi használata ütközne. A felszólalók 2019. július 30. napján ilyen jogszabályként a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §, 6. §, valamint 6/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjait jelölték meg. Majd a kérelmező 2020. július 30. napján érkezett beadványában nyilatkozatát kiegészítette és lajstromozási akadályként a Vt. 4. § (1) bekezdés b) pontját, valamint 5. § (1) bekezdés a) pontját is megjelölte a korábbi elsőbbségű, időközben a Fővárosi Ítélőtábla 8.Pkf.25.437/2020/3. számú végzése alapján lajstromozni rendelt"K..." védjegyére, illetve kereskedelmi nevének sérelmére hivatkozva.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!