32006R1286[1]

A Bizottság 1286/2006/EK rendelete ( 2006. augusztus 29. ) az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 70. alkalommal történő módosításáról

A BIZOTTSÁG 1286/2006/EK RENDELETE

(2006. augusztus 29.)

az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről és a 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendelet 70. alkalommal történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Oszáma bin Ládennel, az Al-Qaida hálózattal és a Tálibánnal összeköttetésben álló egyes személyekkel és szervezetekkel szemben meghatározott szigorító intézkedések bevezetéséről, valamint az egyes termékek és szolgáltatások Afganisztánba történő kivitelének tilalmáról, a repülési tilalom megerősítéséről és az afganisztáni tálibokat illető pénzkészletek és egyéb pénzügyi források befagyasztásáról szóló 467/2001/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 881/2002/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésére,

mivel:

(1) A 881/2002/EK rendelet I. melléklete felsorolja azokat a személyeket, csoportokat és szervezeteket, amelyekre a rendeletnek megfelelően a pénzkészletek és gazdasági források befagyasztása vonatkozik.

(2) 2006. augusztus 18-án és 23-án az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának szankciós bizottsága arról határozott, hogy módosítja azon személyek, csoportok és szervezetek listáját, amelyekre vonatkozóan a pénzügyi alapok és gazdasági források befagyasztását alkalmazni kell. Július 25-én a szankciós bizottság a meglévő bejegyzések vonatkozásában számos módosításról határozott; közülük egyet bele kell foglalni az I. mellékletbe is. Az I. mellékletet ennek megfelelően tehát módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete az e rendelet mellékletében megállapítottak szerint módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 29-én.

a Bizottság részéről

Eneko LANDÁBURU

külkapcsolatokért felelős főigazgató

(1) HL L 139., 2002.5.29., 9. o. A legutóbb az 1228/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 222., 2006.8.15., 6. o.) módosított rendelet

MELLÉKLET

A 881/2002/EK rendelet I. melléklete a következőképpen módosul:

(1) A "Természetes személyek" pontból törlendő az alábbi bejegyzés:

"Ali Ahmed Yusaf (más néven Ali Galoul), Krälingegränd 33, S-16362 Spånga, Svédország; születési idő: 1974.11.20.; születési hely: Garbaharey, Szomália; állampolgárság: svéd; útlevél száma: svéd útlevél 1041635; személyi szám: 741120-1093".

(2) A "Természetes személyek" pontban a "Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai; b) Hani Youssef; c) Hany Youseff; d) Hani Yusef; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai; f) Hani al-Sayyid El Sebai; g) Hani al-Sayyid Al Siba'i; h) Hani al-Sayyid El Sabaay; i) El-Sababt; j) Abu Tusnin; k) Abu Akram; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef; m) Abu Karim). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi" bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Hani Al-Sayyid Al-Sebai (alias a) Hani Yousef Al-Sebai; b) Hani Youssef; c) Hany Youseff; d) Hani Yusef; e) Hani al-Sayyid Al-Sabai; f) Hani al-Sayyid El Sebai; g) Hani al-Sayyid Al Siba'i; h) Hani al-Sayyid El Sabaay; i) El-Sababt; j) Abu Tusnin; k) Abu Akram; l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef; m) Abu Karim; n) Hani Elsayed Youssef). Címe: London, Egyesült Királyság. Születési ideje: a) 1961.3.1.; b) 1960.6.16. Születési helye: Qaylubiyah, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi."

(3) A "Természetes személyek" pontban a "Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa; b) Saajid Badat; c) Sajid Badat; d) Muhammed Badat; e) Sajid Muhammad Badat; f) Saajid Mohammad Badet; g) Muhammed Badet; h) Sajid Muhammad Badet). Születési ideje: a) 1979.3.28.; b) 1976.3.8. Születési helye: Gloucester, Egyesült Királyság. Útlevelének száma: a) egyesült királyságbeli útlevél: 703114075; b) egyesült királyságbeli útlevél: 026725401. Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben. Korábbi lakhelye: Gloucester, Egyesült Királyság." bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Sajid Mohammed Badat (alias a) Abu Issa; b) Saajid Badat; c) Sajid Badat; d) Muhammed Badat; e) Sajid Muhammad Badat; f) Saajid Mohammad Badet; g) Muhammed Badet; h) Sajid Muhammad Badet; i) Sajid Mahomed Badat). Születési ideje: a) 1979.3.28.; b) 1976.3.8. Születési helye: Gloucester, Egyesült Királyság. Útlevelének száma: a) 703114075 (egyesült királyságbeli útlevél); b) 026725401 (egyesült királyságbeli útlevél). Egyéb információ: Jelenleg az Egyesült Királyságban tartják őrizetben. Korábbi címe: Gloucester, Egyesült Királyság."

(4) A "Természetes személyek" pontban a "Shamil BASAYEV (másképpen: Abdullakh Shamil Abu-Idris); születési hely: Dysni-Vedeno, Csecsenföld, Orosz Föderáció; születési idő: 1965. január 14.; oroszországi útlevél száma: 623334 (2002. január)" bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Shamil Salmanovich Basayev (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris). Születési ideje: 1965.1.14. Születési helye: Dyshni-Vedeno, Vedensk kerület, Csecsen-Ingus Autonóm Szovjet Szocialista Köztársaság, Szovjetunió (Orosz Föderáció). Állampolgársága: orosz. Útlevelének száma: 623334 (orosz útlevél, 2002. január). Nemzeti személyi azonosítószáma: IY-OZH 623334 (kiállította 1989. június 9-én a Vedensk kerület). Egyéb információ: Az orosz kormány nemzetközi elfogatóparancsot bocsátott ki ellene."

(5) A "Természetes személyek" pontban az "Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa, b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah, c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa, d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah, e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah, f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa, g) Hatim, h) Hisham, i) Abu Umar). Születési ideje: a) 1964.7.30., b) 1964.1.30. Születési helye: a) Szuez, Egyiptom; b) Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Egyéb információ: az Egyesült Királyságban tartózkodik." bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwah (alias a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa; b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah; c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa; d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah; e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah; f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa; g) Hatim; h) Hisham; i) Abu Umar). Születési ideje: a) 1964.7.30.; b) 1964.1.30. Születési helye: a) Szuez, Egyiptom; b) Alexandria, Egyiptom. Állampolgársága: egyiptomi. Útlevelének száma: RP0185179 (egyesült királysági útlevél, Al-Sayyid Ilewah névre, kiállításának napja 2001.9.11., lejáratának napja 2011.9.11.). Egyéb információ: az Egyesült Királyságban él."

(6) A "Természetes személyek" pontban az "Abdelghani Mzoudi (alias a) Abdelghani Mazwati; b) Abdelghani Mazuti). Címe: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1972.12.6. Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Állampolgársága: marokkói. Útlevél száma: a) F 879567 marokkói útlevél, kiállították 1992.4.29-én Marrakeshben, Marokkó, érvényes 1997.4.28-ig, megújítva 2002.2.28-ig; b) M271392 marokkói útlevél, kiállította 2000.12.4-én Marokkó berlini (Németország) nagykövetsége. Nemzeti személyi azonosítószáma: E 427689 marokkói személyi igazolvány, kiállította 2001. március 20-án Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa. Kiegészítő információ: a) Németországban vizsgálati fogságba helyezték (2003. június); b) utolsó bejelentkezése erre a címre történt" bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Abdelghani Mzoudi (alias a) Abdelghani Mazwati; b) Abdelghani Mazuti). Címe: op de Wisch 15, 21149 Hamburg, Németország. Születési ideje: 1972.12.6. Születési helye: Marrakesh (Marokkó). Állampolgársága: marokkói. Útlevelének száma: a) F 879567 (marokkói útlevél, amelyet 1992.4.29-én állítottak ki Marrakeshben (Marokkó), érvényes 1997.4.28-ig, megújítva 2002.2.28-ig; b) M271392 (marokkói útlevél, kiállította 2000.12.4-én Marokkó berlini (Németország) nagykövetsége). Nemzeti személyi azonosítószáma: E 427689 (marokkói személyi igazolvány, kiállította 2001.3.20-án Marokkó düsseldorfi (Németország) főkonzulátusa). Egyéb információ: a) utolsó bejelentkezése erre a címre történt; b) miután letartóztatásból szabadult, Németországból Marokkóba távozott 2005 júniusában."

(7) A "Természetes személyek" pontban a "Mansour Thaer, születési idő: 1974. március 21.; születési hely: Bagdad, Irak" bejegyzés helyébe a következő kerül:

"Mansour Thaer. Születési ideje: 1974.3.21. Születési helye: Bagdad, Irak. Egyéb információ: 2005 februárjában Németországból Jordániába toloncolták ki."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32006R1286 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32006R1286&locale=hu

Tartalomjegyzék