98/B/2007. AB végzés

Az Alkotmánybíróság a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 123. § (6) bekezdés első mondata alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő

végzést:

Az Alkotmánybíróság a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 123. § (6) bekezdés első mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló eljárást megszünteti.

Indokolás

1. Az indítványozó utólagos normakontrollra irányuló indítványában a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 123. § (6) bekezdés első mondata alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte, miután annak folytán sérülni vélte az Alkotmány 70/E. §-ában rögzített szociális biztonsághoz való jogot.

A támadott rendelkezés azon nyugdíjszolgáltatásra jogosultságot szerzett pénztártagok számára kívánta lehetővé tenni a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépést 2012. december 31-ig, akik legfeljebb 120 hónap tagsági jogviszonnyal rendelkeztek. Az indítványozó érvelése szerint a vegyes finanszírozású nyugdíjrendszerbe önkéntesen belépők visszalépési lehetőségét nem lehet 120 hónapban és konkrét dátum meghatározásával korlátozni, ugyanis ez olyan szolgáltatáscsökkentést eredményez, ami veszélyezteti a biztosítottak ellátásának elfogadható szintjét. Megítélése szerint a nyugdíjpénztárba való belépéstől számított 180 hónapon belül kellene a visszalépési lehetőséget biztosítani, ugyanis az Mpt. megalkotásakor végzett gazdaságossági számítások alapján minimum 15 évnyi tagsági jogviszony szükséges ahhoz, amely már biztosít egy megfelelő öregkori megélhetéshez szükséges ellátást, teljesítve ezzel az Alkotmány 70/E. §-a szerinti szociális biztonságot.

2. Az Mpt. 123. § (6) bekezdését a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szóló 2010. évi C. törvény 2010. november 3-ával új szöveggel állapította meg, amely az indítványozó által kifogásolt rendelkezéseket már nem tartalmazza.

Az Alkotmánybíróság ideiglenes ügyrendjéről és annak közzétételéről szóló, többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 2/2009. (I. 12.) Tü határozat 31. § e) pontja alapján az Alkotmánybíróság megszünteti az eljárást, ha az indítvány okafogyottá vált. Mindezekre tekintettel az Alkotmánybíróság a Mpt. 123. § (6) bekezdése első mondata alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítvány tárgyában az eljárást megszüntette.

Budapest, 2011. március 8.

Dr. Paczolay Péter s. k.,

az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bragyova András s. k.,

előadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

alkotmánybíró

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

Tartalomjegyzék