Tippek

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

31983D0101[1]

A Tanács határozata (1983. február 28.) a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

A Tanács határozata

(1983. február 28.)

a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezés elleni védelméről szóló jegyzőkönyv elfogadásáról

(83/101/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 235. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Parlament véleményére [2],

mivel az Európai Közösségek Tanácsa és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői 1973. november 22-én az Európai Közösségek környezetvédelmi cselekvési programjáról szóló nyilatkozatot [3] adtak ki;

mivel a program többek között hangsúlyozza, hogy a tengerszennyezés az egész Közösségre kihat, lévén, hogy a tengernek jelentős szerepe van a fajok fennmaradásában és fejlődésében, és mert a hajózás és a tengeri szállítás fontos szerepet játszik a Közösség harmonikus gazdasági fejlődése terén;

mivel továbbá, a program és az a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről szóló, 1976. május 4-i 76/464/EGK tanácsi irányelv [4] előírja, hogy a Közösség részéről bizonyos intézkedéseket kell tenni a különféle fajtájú tengerszennyezés csökkentése érdekében;

mivel a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről szóló Egyezmény kifejezetten előírja, hogy megfelelő intézkedéseket kell hozni a hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés, valamint a kontinentális talapzat, a tengerfenék és annak altalaja feltárásából és hasznosításából keletkező szennyezés, valamint a szárazföldi eredetű szennyezés megelőzése és csökkentése érdekében;

mivel a 77/585/EGK határozat elfogadásával [5] a Tanács jóváhagyta a Földközi-tenger szennyezés elleni védelméről elfogadott Egyezményt és a Földközi-tenger hajókról és légi járművekről történő kidobással okozott szennyezés megelőzéséről szóló Jegyzőkönyvet;

mivel a Közösség részt vett az Egyezményhez csatolt, a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezésének megelőzéséről szóló Jegyzőkönyvre vonatkozó tárgyalásokban;

mivel a Közösség 1980. május 17-én aláírta a fent említett Jegyzőkönyvet;

mivel a Közösség részéről a környezet és az életminőség védelme céljából meghatározott egyik célkitűzésnek a közös piac működése során történő megvalósításához szükségesnek látszik a fent említett Jegyzőkönyv jóváhagyása;

mivel a Szerződés nem rendelkezik az e határozat elfogadásához szükséges hatáskörről, utalni kell a Szerződés 235. cikkére,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség részéről a Földközi-tenger szárazföldi eredetű szennyezéssel szembeni védelméről szóló Jegyzőkönyv jóváhagyásra kerül.

A Jegyzőkönyv szövegét e határozathoz csatolták.

2. cikk

A Tanács elnöke az 1. cikkben hivatkozott Jegyzőkönyv 16. cikkének (4) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően letétbe helyezi a megerősítő okiratokat.

Kelt Brüsszelben, 1983. február 28-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Zimmermann

[1] HL C 4., 1982.1.8, 3. o.

[2] HL C 334., 1982.12.20, 136. o.

[3] HL C 112., 1973.12.20, 1. o.

[4] HL L 129., 1976.5.18, 23. o.

[5] HL L 240., 1977.9.19, 1. o.

--------------------------------------------------

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 31983D0101 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:31983D0101&locale=hu