A Szegedi Ítélőtábla Gf.30008/2021/8. számú határozata személyiségi jog megsértése tárgyában. [2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 14/A. § (1) bek.] Bírók: Dobler László, Gaálné dr. Jobbágy Ildikó, Tolna András

A határozat elvi tartalma:

Valamely magatartás jogellenességének, tisztességtelenségének állítása a közlés egyedi körülményeitől, kontextusától függően minősülhet tényállításnak, vagy a magatartás jogi, erkölcsi értékelésének.

A jóhírnév megsértését eredményezi a versenytársára vonatkozó, azzal szerződéses kapcsolatban álló személyeknek szóló olyan közlés, amely a versenytárssal szemben az illetékes hatóság gyanúja alapján indult közigazgatási hatósági eljárás folyamatban létét állítja azzal a valós ténnyel szemben, hogy a versenytárs vélelmezett jogsértésére utaló bejelentését hatóság a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény rendelkezései alapján bírálja el.

***********

Szegedi Ítélőtábla

Az ügy száma:

Gf.III.30.008/2021/8.

A felperes:

Felperes1 (Cím2)

A felperes meghatalmazott jogi képviselője:

Dr. Simonyi Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. Simonyi T. Cs. Csaba címe)

Az alperes:

Alperes1 (Cím1)

Az alperes meghatalmazott jogi képviselője:

Dr. Téglás Viktor ügyvéd (Cím10)

A per tárgya:

Személyiségi jog megsértése

Az elsőfokú bíróság neve és a határozat száma:

Kecskeméti Törvényszék 8.G. 20.813/2020/18.

A fellebbezést benyújtó fél és a fellebbezés sorszáma:

Az alperes 8.G. 20.813/2020/20.

Í T É L E T

Az ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi az alperest, hogy 15 nap alatt fizessen meg a felperesnek 190.500,- (Egyszázkilencvenezer-ötszáz) Ft másodfokú perköltséget.

Kötelezi az alperest, az állami adóhatóság felhívására a Magyar Államnak fizessen meg 80.000,- (Nyolcvanezer) Ft fellebbezési eljárási illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A tényállás

[1] A felperes és az alperes egyaránt gyógyszerek és gyógyászati termékek nagykereskedelmével foglalkozó gazdasági társaság, mindketten érdekeltek a hialuron pótlására szolgáló étrendkiegészítő termékek piacán.

[2] Az alperes 2005-2017-ig a nemzetiség 1 illetőségű A... d.o.o. által forgalmazott "étrendkiegészítő neve" étrendkiegészítő kapszula magyarországi kizárólagos értékesítője volt, amit a nemzetiség2 C... S.A. U. állított elő és csomagolt a A... d.o.o.-val fennálló jogviszony alapján. 2016. október 26. napján a felperes forgalmazási megállapodást kötött a A... d.o.o.-val a "étrendkiegészítő neve" termékre vonatkozóan. A A... d.o.o. 2017. június 26. napján, 2017. október 6-i időponttal felmondta az alperessel kötött kizárólagos értékesítési szerződést, amelyet követően 2017. évben még több esetben értékesített egyedi szerződés alapján "étrendkiegészítő neve" terméket az alperes részére.

A tartalom megtekintéséhez jogosultság szükséges. Kérem, lépjen be a belépőkódjaival vagy a telepített Jogkódexből!

Jogkódex ikon

Jogkódex

Az igényeinek megfelelő Jogkódex előfizetés kiválasztása

A legfrissebb szakcikkek eléréséhez a Szakcikk Adatbázis Plusz előfizetés szükséges

Meglévő Jogkódex előfizetés bővítése szükséges.

Ha személyes segítségre van szüksége, írjon nekünk!