Tippek

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

...Bővebben...

Bíró, ügytárgy keresése

KISFILM! Hogyan tud rákeresni egy bíró ítéleteire, és azokat hogyan tudja tovább szűkíteni ügytárgy szerint.

...Bővebben...

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

...Bővebben...

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

...Bővebben...

Keresés "elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt "elvi tartalmában" közvetlenül kereshet. (KISFILMMEL)

...Bővebben...

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

...Bővebben...

Link jogszabályhelyre

KISFILM! Hogyan tud linket kinyerni egy jogszabályhelyre, bekezdésre, pontra!

...Bővebben...

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. ...Bővebben...

Egy bíró ítéletei

HANGGAL! A KISFILMBEN megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét!                    

...Bővebben...

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

...Bővebben...

Önnek 2 Jogkódexe van!

Két Jogkódex, dupla lehetőség! KISFILMÜNKBŐL fedezze fel a telepített és a webes verzió előnyeit!

...Bővebben...

32001D0618[1]

A Bizottság határozata (2001. július 23.) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról, a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról, valamint a 93/24/EGK és a 93/244/EKG határozat hatályon kívül helyezéséről (az értesítés a C(2001) 2236. számú dokumentummal történt)EGT vonatkozású szöveg

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2001. július 23.)

az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról, a betegséggel kapcsolatos információnyújtással szemben támasztott kritériumokról, valamint a 93/24/EGK és a 93/244/EKG határozat hatályon kívül helyezéséről

(az értesítés a C(2001) 2236. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2001/618/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2000/20/EK irányelvvel ( 1 ) módosított és korszerűsített, a szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelvre ( 2 ) és különösen annak 8. cikkére, 9. cikkének (2) bekezdésére és 10. cikkének (2) bekezdésére,

(1)

A 93/24/EGK bizottsági határozat ( 3 ) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó kiegészítő garanciákat határoz meg a betegségtől mentes tagállamokba vagy régiókba szánt sertésekre.

(2)

A 93/244/EGK bizottsági határozat ( 4 ) az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó kiegészítő garanciákat határoz meg a Közösség területének egyes olyan részeibe szánt sertésekre, ahol a betegségtől való mentesítésre irányuló jóváhagyott programok működnek.

(3)

A Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal (OIE) az 1994-es Általános Vámtarifa- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) alkalmazásában az állat és növényegészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás által kijelölt nemzetközi szervezet, amely felelős az állatok és állati eredetű termékek kereskedelmére alkalmazandó nemzetközi állat-egészségügyi szabályok megállapításáért. E szabályokat a Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódexben hirdetik ki.

(4)

A Nemzetközi Állat-egészségügyi Kódex Aujeszky-féle betegségről szóló fejezetét nemrégiben alapjaiban módosították.

(5)

Helyénvaló az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmére alkalmazandó kiegészítő garanciák módosítása annak érdekében, hogy biztosítsák azok összhangját a betegségre vonatkozó nemzetközi szabályokkal, valamint a betegség Közösségen belüli jobb ellenőrzését.

(6)

A 64/432/EGK irányelv 8. cikkével összhangban meg kell állapítani a tagállamok által az Aujeszky-féle betegségről nyújtandó információkra vonatkozó kritériumokat.

(7)

Az érthetőség kedvéért a 93/24/EGK és a 93/244/EGK határozatot hatályon kívül kell helyezni és egyetlen határozatot kell elfogadni az Aujeszky-féle betegségre vonatkozó, a sertések Közösségen belüli kereskedelmében alkalmazandó kiegészítő garanciákról és a betegségről nyújtandó információkra vonatkozó kritériumokról.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A tenyésztési vagy termelési célú, az I. mellékletben felsorolt, az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamba vagy régióba szánt sertések és e mellékletben fel nem sorolt tagállamból vagy régióból érkező sertések beszállításának engedélyezése a következő feltételek teljesítéséhez kötött:

a) az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

b) egy, a 64/432/EGK irányelv 9. cikke (1) bekezdésében meghatározott szempontokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerinti tagállamban vagy régiókban az illetékes hatóság felügyelete alatt. E terv szerint a sertések szállítására és mozgására vonatkozóan megfelelő intézkedéseknek kell érvényben lenniük a betegség különböző státusú gazdaságok közötti terjedésének megelőzésére;

c) a sertések származási gazdaságával kapcsolatban:

- a kérdéses gazdaságban az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot,

- a sertések származása szerinti gazdaságok 5 kilométeres körzetében az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot, azonban e rendelkezés nem alkalmazandó, ha ez utóbbi gazdaságokban az illetékes hatóság felügyelete mellett rendszeresen alkalmaznak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket a b) pontban említett mentesítési tervvel összhangban, és e rendelkezések hatékonyan megelőzik a betegség behurcolását a kérdéses gazdaságba,

- legalább 12 hónapja nem vakcináznak az Aujeszky-féle betegség ellen,

- a sertéseken legalább négyhónapos időközzel legalább két alkalommal végeztek az ADV-gE vagy ADV-gB vagy ADV-gD ellenanyagok, illetve az Aujeszky-féle betegség teljes vírusának kimutatására irányuló szerológiai felmérést. E felmérésnek ki kellett mutatnia, hogy az Aujeszky-féle betegség a gazdaságban nem fordul elő, továbbá azt, hogy a vakcinázott sertésekben gE ellenanyagok nem termelődtek,

- nem léptettek be sertéseket az Aujeszky-féle betegség vonatkozásában alacsonyabb állat-egészségügyi státusú gazdaságokból az elmúlt 12 hónapban, kivéve, ha azokat az Aujeszky-féle betegségre nézve negatív eredménnyel megvizsgálták;

d) a szállítandó sertéseket:

- nem vakcinázták,

- elkülönítve tartották az illetékes hatóság által engedélyezett szálláshelyen a szállítást megelőző 30 nap során olyan módon, hogy megelőzhető volt e sertések megfertőződése az Aujeszky-féle betegséggel,

- azokat a származási gazdaságban vagy azzal megegyező státusú gazdaságban tartották születésük óta, és a származási gazdaságban maradtak:

i. a termelési célú sertések esetében legalább 30 napig;

ii. a tenyésztési célú sertések esetében legalább 90 napig,

- azokat legalább két szerológiai vizsgálat alá vetették negatív eredménnyel ADV-gB vagy ADV-gD antitestek, illetve az Aujeszky-véle betegséget okozó vírus egészének jelenlétére vonatkozóan, a két vizsgálat között legalább 30 nap különbséggel. Mindamellett a négy hónapnál fiatalabb sertések esetében az ADV-gE ellenanyagok kimutatására irányuló szerológiai vizsgálat is alkalmazható. Az utolsó vizsgálathoz szükséges mintavételt a szállítást megelőző 15 napon belül kell végrehajtani. Az elkülönítő egységben tartott sertések számának elegendőnek kell lennie:

i. 2 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal az elkülönítőben tartott, termelési célú sertések esetében;

ii. 0,1 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal az elkülönítőben tartott, tenyésztési célú sertések esetében.

- Mindazonáltal a két vizsgálat közül az első nem szükséges, ha:

i. a b) pontban említett terv keretein belül szerológiai felmérést végeztek a származási gazdaságban a szállítást megelőző 45. és 17. nap között annak kimutatására, hogy a sertésekben nincsenek Aujeszky-féle betegség ellen termelt ellenanyagok és a vakcinázott sertésekben nincsenek gE ellenanyagok;

ii. a szállítandó sertések születésüktől kezdve a származási gazdaságban éltek;

iii. nem szállítottak sertéseket a származási gazdaságba, mialatt a szállítandó sertéseket elkülönítve tartották.

2. cikk

A vágási célú, az I. mellékletben felsorolt, az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamba vagy régióba szánt sertések és e mellékletben fel nem sorolt tagállamból vagy régióból érkező sertések beszállításának engedélyezése a következő feltételek teljesítéséhez kötött:

a) az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell tartoznia a származási tagállamban;

b) egy, az 1. cikk b) pontjában meghatározott szempontokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a sertések származása szerinti tagállamban vagy régióban;

c) valamennyi kérdéses sertést közvetlenül a rendeltetés szerinti vágóhídra kell szállítani és:

- vagy olyan gazdaságból érkeznek, amely megfelel az 1. cikk c) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy

- a szállítás előtt legalább 15 nappal vakcinázták a sertéseket az Aujeszky-féle betegséggel szemben, és olyan származási gazdaságból érkeznek, ahol:

i. a b) pontban említett terv keretein belül az elmúlt 12 hónap során rendszeresen alkalmaztak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket az Aujeszky-féle betegséget illetően az illetékes hatóság felügyelete mellett;

ii. a szállítást megelőzően legalább 30 napig tartották azokat, és ahol nem észlelték a betegség klinikai vagy kórtani bizonyítékát a 7. cikkben említett egészségügyi bizonyítvány kitöltésekor, vagy

- nem vakcinázták azokat, és olyan gazdaságból származnak, ahol:

i. a b) pontban említett terv keretein belül az elmúlt 12 hónap során rendszeresen alkalmaztak betegségfigyelő és mentesítési intézkedéseket az Aujeszky-féle betegséget illetően az illetékes hatóság felügyelete alatt, és az elmúlt hat hónapban nem rögzítették az Aujeszky-féle betegség klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékát;

ii. az Aujeszky-féle betegség elleni vakcinázást és a vakcinázott sertések bevitelét az illetékes hatóság megtiltotta, mivel a gazdaság az Aujeszky-féle betegség tekintetében a legmagasabb státus elérésének folyamatában van a b) pontban említett tervvel összhangban;

iii. a sertéseket legalább 90 napig tartották a szállítást megelőzően.

3. cikk

Azon tenyésztésre szánt sertéseknek, amelyeket a II. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy régiókba szállítanak, ahol egy jóváhagyott program működik az Aujeszky-féle betegség megszüntetésére, vagy:

a) az I. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból kell érkezniük, vagy

b) a következő helyekről kell érkezniük:

- a II. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiók, és

- az 1. cikk c) pontja követelményeinek megfelelő gazdaság; vagy

c) a következő feltételeknek kell megfelelniük:

- az Aujeszky-féle betegségnek a származási tagállamban kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell esnie;

- egy, az 1. cikk b) pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerint tagállamban vagy régióban,

- a kérdéses sertések származási gazdaságában az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot,

- a sertéseket az illetékes hatóság által jóváhagyott szállásukon elkülönítve kellett tartani a szállítást közvetlenül megelőző 30 napig oly módon, hogy megelőzhető volt az Aujeszky-féle betegség terjedése,

- a sertéseket a gE ellenanyagok jelenlétének kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatnak kellett alávetni, negatív eredménnyel. Az utolsó vizsgálathoz szükséges mintavételt a szállítást megelőző 15 napon belül kell végrehajtani. A megvizsgált sertések számának elegendőnek kell lennie a sertésekben 2 %-os szeroprevalencia kimutatására 95 %-os biztonsággal,

- a sertéseket születésük óta a származás szerinti gazdaságban vagy azzal megegyező státusú gazdaságban tartották, és a származás szerinti gazdaságban maradtak legalább 90 napig.

4. cikk

Azon termelésre szánt sertéseknek, amelyeket a II. mellékletben felsorolt olyan tagállamokba vagy régiókba szállítanak, ahol egy jóváhagyott program működik az Aujeszky-féle betegség megszüntetésére, vagy:

a) az I. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból kell érkezniük, vagy

b) a következő helyekről kell érkezniük:

- a II. mellékletben felsorolt tagállamokból vagy régiókból és

- az 1. cikk c) pontja követelményeinek megfelelő gazdaságból; vagy

c) a következő feltételeknek kell megfelelniük:

- az Aujeszky-féle betegségnek kötelezően bejelentési kötelezettség alá kell esnie a származási tagállamban,

- egy, az 1. cikk b) pontjában meghatározott kritériumokat teljesítő, az Aujeszky-féle betegség elleni védekezésre és a betegség felszámolására vonatkozó tervnek kell működnie a származás szerint tagállamban vagy régióban,

- a kérdéses disznók származási gazdaságában az elmúlt 12 hónapban nem rögzítettek az Aujeszky-féle betegségre utaló klinikai, kórtani vagy szerológiai bizonyítékot,

- az Aujeszky-féle betegség kimutatására irányuló szerológiai felmérést végeztek a származás szerinti gazdaságban a szállítást megelőző 45. és 170. nap között annak bizonyítására, hogy ott a betegség nem fordul elő, és a vakcinázott sertésekben nem termelődnek gE ellenanyagok,

- a sertések vagy a származásuk szerinti gazdaságban éltek születésüktől kezdve, vagy legalább 30 napig maradtak ilyen gazdaságban azt követően, hogy oda egy olyan egyenértékű státusú gazdaságból beszállították azokat, ahol a fenti negyedik franciabekezdésben említett szerológiai felméréssel egyenértékű vizsgálatot végeztek.

5. cikk

A sertések Aujeszky-féle betegségének figyelésére vagy kimutatására elvégzett szerológiai vizsgálatoknak e határozattal összhangban meg kell felelniük a III. mellékletben meghatározott szabványoknak.

6. cikk

A 64/432/EGK irányelv 10. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül az Aujeszky-féle betegség előfordulására vonatkozó információkat, beleértve a II. mellékletben felsorolt tagállamok folyamatban lévő betegségfigyelő és megszüntetési programjaira vonatkozó adatokat és az azon tagállamokban és régiókban folyó betegségfigyelő és mentesítési programokra vonatkozó adatokat, amelyeket e mellékletben nem soroltak fel, a IV. mellékletben meghatározott egységes szempontokkal összhangban minden tagállamnak legalább évente meg kell adnia.

7. cikk

(1) A közösségi jogszabályokban megállapított, az egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, a 64/432/EK irányelvben megkövetelt egészségügyi bizonyítvány C. szakaszának kitöltése előtt az I. vagy II. mellékletében felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó sertésfélék esetében a hatósági állatorvosnak meg kell győződnie a következőkről:

a) a kérdéses sertések származása szerinti gazdaság és tagállam vagy régió Aujeszky-féle betegséget illető státusa;

b) amennyiben a sertések nem olyan tagállamból vagy régióból származnak, amely mentes a betegségtől, a kérdéses sertések rendeltetése szerinti gazdaság és tagállam vagy régió Aujeszky-féle betegséget illető státusa;

c) a kérdéses sertések megfelelése az e határozatban megállapított feltételeknek.

(2) Az I. vagy II. mellékletben felsorolt tagállamokba vagy régiókba szállítandó sertésfélékre az (1) bekezdésben említett egészségügyi bizonyítvány C. szakaszának (4) bekezdésében található igazolást a következőképpen kell kitölteni és kiegészíteni:

a) az első franciabekezdésben a "betegség:" szó után az "Aujeszky-féle" kifejezést kell feltüntetni;

b) a második franciabekezdésben e határozatra kell hivatkozni. Ugyanezen sorban zárójelben fel kell tüntetni e határozat azon cikkének számát, amely a kérdéses sertésekre vonatkozik.

8. cikk

A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy amikor az I. vagy a II. mellékletben felsorolt tagállamba vagy régióba szállítandó sertéseket szállítják, azok nem érintkezhetnek az Aujeszky-féle betegséget illetően más vagy ismeretlen státusú sertésekkel a szállítás, illetve az árutovábbítás alatt.

9. cikk

A 93/24/EGK és a 93/244/EGK határozat hatályát veszti a 10. cikkben meghatározott időponttól kezdve.

10. cikk

Ez a határozat 2002. július 1-jétől alkalmazandó.

11. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegségtől mentes tagállamok vagy régiók, ahol tilos a betegség ellen vakcinázást folytatni

ISO-kódTagállamRégiók
CZCseh KöztársaságMinden régió
DKDániaMinden régió
DENémetországMinden régió
FRFranciaországAin, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d'Or, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Paris, Pas de Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines megyék.
CYCiprusTeljes terület
LULuxemburgMinden régió
ATAusztriaTeljes terület
SKSzlovákiaMinden régió
FIFinnországMinden régió
SESvédországMinden régió
UKEgyesült KirályságAnglia, Skócia és Wales minden régiója

II. MELLÉKLET

Tagállamok vagy régiók, ahol az Aujeszky-féle betegségre jóváhagyott nemzeti ellenőrzési programokat hajtanak végre

ISO-kódTagállamRégiók
BEBelgiumTeljes terület
ESSpanyolországGalicia, País Vasco, Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja autonóm közösségek területe.
León, Zamora, Palencia, Burgos, Valladolid és Ávila tartományok területe Castilla y León autonóm közösségen belül.
Las Palmas tartomány területe a Kanári-szigeteken
FRFranciaországCôtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan és Nord megyék
ITOlaszországBolzano megye
NLHollandiaTeljes terület

III. MELLÉKLET

Az Aujeszky-féle betegség kimutatására irányuló szerológiai vizsgálatokra vonatkozó szabványok - Vizsgálati protokoll az Aujeszky-féle betegség vírusával (a teljes vírus), a B glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gB), a D glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gD) vagy az E glükoproteinnel szemben termelt ellenanyagok (ADV-gE) kimutatására használt ELISA-teszhez (enzyme linked immunosorbent assay)

1. A (2) bekezdés d) pontjában felsorolt intézmények értékelik az ELISA ADV-gE teszteket és kiteket a (2) bekezdés a), b) és c) pontjában megfogalmazott szempontok alapján. A tagállamok illetékes hatóságai biztosítják, hogy csak azon ELISA ADV-gE kiteket veszik nyilvántartásba, amelyek ezen szabványoknak megfelelnek. A (2) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt vizsgálatokat legkésőbb a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott teszt, illetve vizsgálat engedélyezése előtt, illetve ezt követően minden tétel esetében el kell végezni.

2. Szabványosítás, a teszt érzékenysége és specifikussága.

a) A teszt érzékenységének olyan szintűnek kell lennie, hogy az alábbi közösségi referenciaszérumokra pozitív eredményt adjon:

- ADV közösségi referenciaszérum 1, 1:8 hígításnál,

- ADV-gE A közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE B közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE C közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE D közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE E közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE F közösségi referenciaszérum;

b) A teszt specifikusságának olyan szintűnek kell lennie, hogy az alábbi közösségi referenciaszérumokra pozitív eredményt adjon:

- ADV-gE G közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE H közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE J közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE K közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE L közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE M közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE N közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE O közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE P közösségi referenciaszérum,

- ADV-gE Q közösségi referenciaszérum;

c) A tételvizsgálat során az ADV 1 közösségi referenciaszérumnak 1:8 hígításban pozitív eredményt kell adnia, és a b) pontban az ADV-gE G-től ADV-gE Q-ig felsorolt közösségi referenciaszérumok egyikére negatív eredményt kell adnia.

Az ADV-gB és az ADV-gD kit tételvizsgálatakor az ADV 1 közösségi referenciaszérumnak 1:2 hígításban pozitív eredményt kell adnia, és a b) pontban említett Q közösségi referenciaszérumra negatív eredményt kell adnia;

d) Ezenkívül az alábbiakban felsorolt intézmények lesznek felelősek az ELISA-próba minőségének ellenőrzéséért minden egyes tagállamban, különös tekintettel a nemzeti referenciaszérumok közösségi referenciaszérumok alapján történő előállításáért és standardizálásáért.

ATAGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Austrian Agency for Health and Consumer Protection-Institute for veterinary investigations Mödling)Robert Koch-Gasse 17A-2340 MödlingTel.: +43 (0) 505 55-38112Fax: +43 (0) 505 55-38108E-mail: vetmed.moedling@ages.at
BECODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels
CYState Veterinary LaboratoryVeterinary Services1417 AthalassaNicosia
CZ
DEFriedrich-Loeffler-InstitutBundesforschungsinstitut für TiergesundheitStandort WusterhausenSeestraße 5516868 WusterhausenTel.: +49.33979 80-0Fax: +49.33979 80-200
DKNational Veterinary Institute, Technical University of DenmarkLindholmDK-4771 Kalvehave
EEVeterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 30, 51006 Tartu, EstoniaTel.: +372 7 386 100Faks: + 372 7 386 102E-post: info@vetlab.ee
ESLaboratorio Central de Sanidad Animal de AlgeteCarretera de Algete, km 8Algete 28110 (Madrid)Tel.: +34 916 290 300Fax: +34 916 290 598E-mail: lcv@mapya.es
FIFinnish Food Safety AuthorityAnimal Diseases and Food Safety ResearchMustialankatu 3FI-00790 Helsinki, FinlandE-mail: info@evira.fiTel: +358 20 772 003 (exchange)Fax: +358 20 772 4350
FRLaboratoire d’études et de recherches avicoles, porcines et piscicolesAFSSA site de Ploufragan/Brest —LERAPPBP 5322440 Ploufragan
GBVeterinary Laboratories AgencyNew Haw, Addlestone, WeybridgeSurrey KT15 3NB, UKTel. (44-1932) 341111Fax (44-1932) 347046
GRCentre of Athens Veterinary Institutes25 Neapoleos Street,GR-153 10 Agia Paraskevi AttikiTel.: +30.2106010903
HUMezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ, Állat-egészségügyi Diagnosztikai IgazgatóságCentral Agricultural Office, Veterinary Diagnostic DirectorateAddress: 1149 Budapest, Tábornok u. 2.Mailing Address: 1581 Budapest, 146. Pf. 2.Tel.: +36 1 460-6300Fax: +36 1 252-5177E-mail: titkarsag@oai.hu
IEVirology DivisionCentral Veterinary Research LaboratoryDepartment of Agriculture and Food LaboratoriesBackweston CampusStacumny LaneCelbridgeCo. Kildare
ITCentro di referenza nazionale per la malattia di Aujeszky — Pseudorabbia c/o Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna,Via Bianchi, 9;25124 Brescia
LTNational Veterinary Laboratory(Nacionalinė veterinarijos laboratorija)J. Kairiūkščio 10LT-08409 Vilnius
LUCODA — CERVA — VARVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Brussels
LVNacionālais diagnostikas centrs(National Diagnostic Centre)Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076Tel.: +371 7620526Fax: +371 7620434E-mail: ndc@ndc.gov.lv
MT
NLCentraal Instituut voor DierziekteControleCIDC-LelystadHoofdvestiging: Houtribweg 39Nevenvestiging: Edelhertweg 15Postbus 20048203 AA Lelystad
PLLaboratory Departement of Swine DiseasesPaństwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut BadawczyAl. Partyzantów 57, 24-100 PuławyTel.: +48.81.886 30 51Fax: +48.81.886 25 95E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl
PTLaboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV)Estrada de Benfica, 701P-1549-011 Lisboa
SEStatens Veterinärmedicinska AnstaltDepartment of VirologySE-751 89 UppsalaTel (46-18) 674000Fax (46-18) 674467
SIUniverza v LjubljaniVeterinarska fakultetaNacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60,SI-1000 Ljubljana
SKŠtátny veterinárny ústav,Pod dráhami 918,960 86 Zvolen

IV. MELLÉKLET

( 1 ) HL L 163., 2000.7.4., 35. o.

( 2 ) HL L 121., 1964.7.29., 1977/64. o.

( 3 ) HL L 16., 1993.1.25., 18. o.

( 4 ) HL L 111., 1993.5.5., 21. o.

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32001D0618 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32001D0618&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02001D0618-20071113 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02001D0618-20071113&locale=hu

Tartalomjegyzék