2/2013. (VII. 8.) BK vélemény

A büntetőjogi tárgyú büntető kollégiumi vélemények felülvizsgálatáról

A Kúria Büntető Kollégiuma a 2013. június hó 26. és július 8. napján tartott ülésén állást foglalt arról, hogy az eddig kibocsátott, büntetőjogi tárgyú kollégiumi véleményeket a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépésre figyelemmel felülvizsgálja, és a továbbra is fenntartott kollégiumi véleményeket a jogszabályi változásoknak és a bírói gyakorlat alakulásának megfelelő módosításokkal közzéteszi.

A Kúria Büntető Kollégiuma nem tartja fenn a 2/2007. BK vélemény, az 5/2007. BK vélemény, BKv 6., BKv 12., BKv 13., 44. BK vélemény, 46. BK vélemény, 47. BK vélemény, 48. BK vélemény, BKv 63., BKv 67., Bkv 70., BKv 72., BKv 73. és BKv 88. számú büntető kollégiumi véleményt. A BKv 15. számú büntető kollégiumi véleményt a 101. BKv-val a Kúria korábban nem tartotta fenn.

A fenntartott kollégiumi vélemények felülvizsgált szövegét a jelen kollégiumi vélemény melléklete tartalmazza.

Budapest, 2013. július 8.

Dr. Kónya István s.k. kollégiumvezető

Dr. Soós László s.k. a kollégium jegyzője

A kiadmány hiteléül:

tanácsjegyző

N-né dr. TH