2/2007. BK vélemény

Az 1997. évi LXVI. tv. (Bszi.) hatálybalépése előtt hozott egyes kollégiumi állásfoglalások fenn nem tartásáról

A 2012. évi C. törvényre (Btk.) tekintettel a Kúria Büntető Kollégiuma a korábbi büntető tárgyú kollégiumi véleményeket felülvizsgálta. Ennek eredményeként a 2/2013. (VII. 8.) BK vélemény alapján e véleményt nem tartotta fenn.