32018R2019[1]

A Bizottság (EU) 2018/2019 végrehajtási rendelete (2018. december 18.) az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

A BIZOTTSÁG (EU) 2018/2019 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2018. december 18.)

az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikke értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok ideiglenes jegyzékének és az Unióba való behozatal tekintetében az említett rendelet 73. cikkében előírt növényegészségügyi bizonyítvány követelménye alól mentesülő növények jegyzékének létrehozásáról

1. cikk

Magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Az I. mellékletben felsorolt növények, növényi termékek és egyéb anyagok az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növénynek, magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növényi terméknek vagy magas növényegészségügyi kockázatot jelentő egyéb anyagnak minősülnek, és az Unió területére történő behozataluk a kockázatértékelés elvégzéséig tilos.

3. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2019. december 14-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

MELLÉKLET

Az (EU) 2016/2031 rendelet 42. cikkének (1) bekezdése értelmében magas növényegészségügyi kockázatot jelentő növények, növényi termékek és egyéb anyagok jegyzéke

1. Bármely harmadik országból származó és az alábbi nemzetségekhez vagy fajokhoz tartozó, ültetésre szánt növények, a vetőmag, az in vitro anyagok és a természetes úton vagy mesterségesen törpésített, ültetésre szánt fás szárú növények kivételével:

KN-kódLeírás
ex 06 02Acacia Mill.
ex 06 02Acer L., a következők kivételével:
— az Acer japonicum Thunberg, az Acer palmatum Thunberg és az Acer shirasawanum Koidzumi fajhoz tartozó, Új-Zélandról származó, ültetésre szánt, egy- és hároméves közötti, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, oltott vagy szemezett növények;
— az Acer campestre fajhoz tartozó, Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt, a szár alján legfeljebb 88 mm átmérőjű, legfeljebb tizenöt éves növények;
— az Acer palmatum fajhoz tartozó, Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt, a szár alján legfeljebb 40 mm átmérőjű, legfeljebb hétéves növények;
— az Acer platanoides fajhoz tartozó, Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt, a szár alján legfeljebb 40 mm átmérőjű, legfeljebb hétéves növények; és
— az Acer pseudoplatanus fajhoz tartozó, Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt, a szár alján legfeljebb 88 mm átmérőjű, legfeljebb hétéves növények.
ex 06 02Albizia Durazz. az Izraelből származó, legfeljebb 2,5 cm átmérőjű Albizia julibrissin Durazzini ültetésre szánt, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú oltott növények kivételével
ex 06 02Alnus Mill.
ex 06 02Annona L.
ex 06 02Bauhinia L.
ex 06 02Berberis L.
ex 06 02Betula L.
ex 06 02Caesalpinia L.
ex 06 02Cassia L.
ex 06 02Castanea Mill.
ex 06 02Cornus L.
ex 06 02Corylus L. a Szerbiából származó, ültetésre szánt Corylus avellana L. vagy Corylus colurna L. növények kivételével
ex 06 02Crataegus L., a Crataegus monogyna a szár aljánál legfeljebb 13 cm átmérőjű, az Egyesült Királyságból származó, legfeljebb 15 éves, ültetésre szánt növényei kivételével
ex 06 02Diospyros L.
ex 06 02Fagus L., a Fagus sylvatica legfeljebb tizenöt éves, a szár aljánál legfeljebb 80 mm átmérőjű, az Egyesült Királyságból származó, ültetésre szánt növényei kivételével
ex 06 02Ficus carica L., az Izraelből származó, Ficus carica L. fajhoz tartozó, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelek nélküli, a szár aljánál legfeljebb 2 cm átmérőjű, ültetésre szánt egyéves növények, valamint termesztőközegben lévő, levelek nélküli, a szár aljánál legfeljebb 1 cm átmérőjű, ültetésre szánt egyéves gyökeres dugványok kivételével
ex 06 02Fraxinus L.
ex 06 02Hamamelis L.
ex 06 02Jasminum L., a Jasminum polyanthum Franchet növények Izraelből és Ugandából származó, ültetésre szánt, nem gyökeres dugványai kivételével
ex 06 02Juglans L., kivéve:
— a Törökországból származó, a Juglans regia L. szabadgyökerű, levelek nélküli, a szár aljánál legfeljebb 2 cm átmérőjű, legfeljebb kétéves, ültetésre szánt növényei, valamint
— a Moldovából származó Juglans regia L. szabadgyökerű, levelek nélküli, nyugalmi állapotú, legfeljebb kétéves, ültetésre szánt oltott növényei és alanyai
ex 06 02Ligustrum L., a Ligustrum delavayanum és a Ligustrum japonicum termesztőközegben található, a szár aljánál legfeljebb 18 cm átmérőjű, az Egyesült Királyságból származó, legfeljebb 20 éves, ültetésre szánt növényei kivételével
ex 06 02Lonicera L., a Lonicera x bella, a Lonicera caprifolium, a Lonicera caucasica, a Lonicera etrusca, a Lonicera fragrantissima, a Lonicera hellenica, a Lonicera ligustrina, a Lonicera sempervirens és a Lonicera tatarica Törökországból származó, termesztőközegben lévő, ültetésre szánt, legfeljebb négyéves gyökeres növényeinek kivételével
ex 06 02Malus Mill., kivéve:
— a Malus domestica Szerbiából származó, ültetésre szánt, egy és két év közötti, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes oltott növényei,
— a Malus domestica Moldovából származó, ültetésre szánt, legfeljebb hároméves, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes oltott növényei,
— a Malus domestica Ukrajnából származó, legfeljebb hároméves, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes alanyvesszői,
— a Malus domestica Ukrajnából származó, ültetésre szánt, legfeljebb hároméves, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes oltott növényei,
— a Malus domestica Egyesült Királyságból származó, legfeljebb egyéves, levelektől mentes dugványai,
— a Malus domestica Egyesült Királyságból származó, legfeljebb hétéves, ültetésre szánt növényei, valamint
— a Malus sylvestris Egyesült Királyságból származó, legfeljebb hétéves, a szár aljánál legfeljebb 40 mm átmérőjű, ültetésre szánt növényei.
ex 06 02Nerium L., a Törökországból származó, a Nerium oleander L. fajhoz tartozó, legfeljebb négyéves, ültetésre szánt növények kivételével
ex 06 02Persea Mill., a Persea americana Mill. Izraelből származó, termesztőközegben lévő, gyökeres, levelekkel rendelkező és a szár aljánál legfeljebb 1 cm átmérőjű, ültetésre szánt oltott növényei, valamint ültetésre szánt, legfeljebb 2 cm átmérőjű nem gyökeres dugványai kivételével
ex 06 02Populus L.
ex 06 02Prunus L., kivéve az Ukrajnából származó, Prunus cerasifera alanyaira oltott, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, levelektől mentes, ültetésre szánt Prunus domestica növények.
ex 06 02Quercus L.
ex 06 02Robinia L., az Izraelből származó, legfeljebb 2,5 cm átmérőjű, a Robinia pseudoacacia L. fajhoz tartozó, szabadgyökerű, nyugalmi állapotú, oltott, ültetésre szánt növények kivételével és a Törökországból származó, a Robinia pseudoacacia L. fajhoz tartozó, legfeljebb 25 cm átmérőjű, legfeljebb hétéves, ültetésre szánt növények kivételével
ex 06 02Salix L.
ex 06 02Sorbus L.
ex 06 02Taxus L.
ex 06 02Tilia L.
ex 06 02Ulmus L.

2. Bármely harmadik országból származó Ullucus tuberosus növény.

KN-kódLeírás
ex 0601 10 90
ex 0601 20 90
ex 0604 20 90
ex 0714 90 20
ex 1209 91 80
ex 1404 90 00
Ullucus tuberosus Loz.

3. A Momordica L. olyan harmadik országból vagy harmadik ország olyan területeiről származó gyümölcse, ahol ismert a Thrips palmi Karny előfordulása, és ahol hiányoznak az e károsító elleni hatékony mérséklési intézkedések.

KN-kódLeírás
ex 0709 99 90Momordica L., a Momordica charantia L. Hondurasból, Mexikóból, Srí Lankáról és Thaiföldről származó gyümölcsei kivételével

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32018R2019 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32018R2019&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02018R2019-20231106 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02018R2019-20231106&locale=hu

Tartalomjegyzék