73/2012. (XI. 7.) OGY határozat

az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat módosításáról[1]

1. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 121/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során a központi költségvetés egyenlegére és a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegére - a Gst. 25/A. § (1), (5) vagy (7) bekezdése szerinti, a Kormány által benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat kivételével - kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot."

2. § Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat az alábbi 121/D. §-sal egészül ki:

"121/D. § A Gst. 25/A. § (7) bekezdésben meghatározott zárószavazás előtti módosító javaslat benyújtása esetén a 121/B. § és 121/C.§-t megfelelően kell alkalmazni."

3. § Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Dr. Lenhardt Balázs s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Dr. Tiba István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

Lábjegyzetek:

[1] A határozatot az Országgyűlés a 2012. november 5-i ülésnapján fogadta el.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére