PK 194. szám

A fellebbezés visszavonása esetén - ha a fellebbezési határidő már mindenkivel szemben lejárt - a határozat a fellebbezés visszavonására vonatkozó bejelentésnek a bírósághoz beérkezése napján emelkedik jogerőre. Ha viszont a fellebbezési határidő az érdekeltekkel szemben még nem járt le, a határozat azon a napon emelkedik jogerőre, amikor a fellebbezési határidő mindenkivel szemben lejárt [Pp. 228. §].[1]

Lábjegyzetek:

[1] A Kúria polgári jogegységi tanácsának döntése alapján ezen állásfoglalás az új Pp. alapján elbírálandó ügyekben nem irányadó; az csak a régi Pp. alapján elbírálandó ügyekben alkalmazható (lásd az 1/2017. Polgári jogegységi határozat Indokolásának VI. pontját).